Vil ha Møysalen Nasjonalpark som verdensarvområde

Styreleder Arild Inga i Møysalen nasjonalpark ønsker å se nærmere på et mulig verdensarvområde i Vesterålen.

VERDENSARV? Møysalen nasjonalpark ble opprettet i 2003 og dekker 51,2 kvaderatmeter. Parken ble ifølge Miljødirektoratet opprettet for å «bevare et intakt utsnitt av et kystalpint landskap, sikre det biologiske mangfoldet med økosystemer, arter og bestander, og sikre kulturminner mot skader og ødeleggelser». Nå vil styret for nasjonalparken se om det er hensiktsmessig å søke om at Møysal-området blir en del av verdensarven. Arkivfoto 

SortlandsAvisa

Ifølge Unesco var de fire første norske verdensarvstedene kultursteder, og ble skrevet inn i perioden 1979-1981.