Busstrafikken i Hadsel i 2017:

Marginal nedgangi passasjerer

Passasjerveksten når det gjelder busstrafikken i Hadsel har vært på det jevne de siste årene. Det var den også i 2017, fordelt på de tre bussrutene i kommunen.

Busstrafikk: Det går stadig en buss i Hadsel, i alle fall på hverdager. foto: Vidar Eliassen 

SortlandsAvisa

I 2017 var det 7371 personer, ekskludert skoleelever, som benyttet seg av bussruta på linje 23-354 mellom Sortland og Svolvær. Det er en oppgang på 156 personer sammenlignet med året før.

Synker

Når det gjelder linje 18–833 mellom Melbu og Stokmarknes, var tallet for 2017 på 5.258 personer.

Tilsvarende tall i 2016 var 5.168, noe som betyr en oppgang på knappe hundre passasjerer i fjor. På ruta Stokmarknes-Slotnes var det derimot en nedgang. Mens passasjertallet var 8.970 i 2016, sank det til 8577 i fjor.

Svinger

Ifølge rådgiver i Nordland fylkeskommune, Remi Andorsen, er det naturlig at passasjertallene for bussrutene varierer litt fra år til år.

– Jeg har ikke forutsetninger for å gå inn og kommentere detaljer når det gjelder Hadsel, men rent generelt så er tallene stort sett jevne, men svinger litt fra år til år. En naturlig forklaring på at noen ruter svinger litt ekstra, henger ofte sammen med hvilke datoer høytidene faller på, siden busstrafikken er redusert da, sier han.

Flere turister

Han peker også på variasjoner i turismen som en mulig forklaring på at passasjertallene endrer seg fra år til år.

– Det har vært litt flere turister som har tatt buss de siste par årene. Det kan slå inn, og det gjelder nok mest ruta mellom Sortland og Svolvær, sier rådgiveren.

Vinterutfordring

En utfordring for både Hadsel-bussene og de øvrige bussene i regionen, er røft vinterføre.

– Kanselleringer på grunn av dårlig vær skjer sjelden, og virker sjelden inn på trafikktallene. Det har vært noen tilfeller i løpet av vinteren der blant annet en buss blåste av veien. Når det er ekstremvær er grunnregelen at vi innstiller, slår Andorsen fast.

Bussholdeplassen som hadde flest påstigninger i løpet av fjoråret, alle de tre rutene tatt i betraktning, var ikke overraskende Stokmarknes bussterminal.

VOLs debattregler:

1. Debatt på VOL forhåndsredigeres ikke.
2. Trakassering, trusler eller hatske meldinger blir slettet.
3. Forøvrig oppfordrer vi til en saklig og respektfull tone i debatten.

SortlandsAvisa