Norges idrettsforbund: All idrettsaktivitet avlyses med umiddelbar virkning

På bakgrunn av helsemyndighetenes føringer i den vanskelige koronasituasjonen ber Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om at all idrett, treninger og konkurranser opphører med umiddelbar virkning.
Sport

Dette skriver forbundet i en pressemelding.

Der står det å lese at Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) viser til den svært krevende og alvorlige situasjonen som spredningen av koronaviruset har skapt i Norge. Dette er en situasjonnorsk idrett tar på største alvor og som nå får enorm innvirkning på all idrettsaktivitet i Norge.

– Denne avgjørelsen får dessverre storekonsekvenser for idrettsaktiviteten i våre 11.000 idrettslag over hele landet. Men vi er beredt til å ta føringene som kommer fra norske helsemyndigheter på største alvor og vi vil gjøre de tiltakene som er nødvendig for å hindre smittespredning i samfunnet, sier idrettspresident Berit Kjøll i pressemeldingen.

I pressemeldingen sier hun videre at forbundet skulle ønske at myndighetene gav dem tydeligere svar i forbindelse med situasjonens alvor på et tidligere tidspunkt.

– Situasjonen er svært krevende og vi er glade for at nå har fått et tydelig svar fra norske helsemyndigheter og på bakgrunn av de føringene vi nå har fått avlyst all idrettslig aktivitet, treninger og konkurranser inntil videre, sier Kjøll.

Generalsekretær Karen Kvalevåg i Norges idrettsforbund, sier at prosessen internt i idrettsorganisasjonen har vært veldig god i denne vanskelige tiden med god informasjonsflyt og nært samarbeid i hele denne krevende perioden.

– Vi har jobbet iherdig med denne saken de siste ukene sammen med særforbund og idrettskretser– og alle ser alvoret i denne situasjonen. Vi er glade for at helsemyndighetene raskt har gitt oss et tydelig svar på hva vi må gjøre i dag. Beslutningen er dramatisk for samfunnet og for norsk idrett, men liv og helse trumfer alle andre hensyn,sier Karen Kvalevåg i pressemeldingen.

Situasjonen som har oppstått får store konsekvenser, også for alle som er involvert i norsk idrett.

– Norges idrettsforbund jobber med å etablere et enhetlig system for å rapportere inn konsekvensene dette får for idrettsorganisasjonen og våre frivillige, slik at vi samlet kan opprettholde den gode dialogen med Kulturdepartementet fremover.