NFF har satt absolutt siste frist

Norges Fotballforbund (NFF) har satt en siste frist for oppstart av 3. divisjon for menn.

Det har vært lang ventetid for Melbos fotballherrer denne sesongen. Fortsatt er alt usikkert med tanke på om det blir sesong eller ikke.  

Sport

Innen den første uken av september er omme, må myndighetene ha åpnet for normal trening for klubbene i 3. divisjon for menn, som Melbo er en del av, og 2.. divisjon for kvinner.

Tidligere har Divisjonsforeningen, interesseorganisasjonen for klubbene på nivå 3 og 4, utarbeidet et forslag om en alternativ serie. Forslaget går ut på å dele opp hver av de seks avdelingene i to, spille enkel serie og ha sluttspill som avgjøre vinneren og opprykk.

NFF melder på sine nettsider at det er satt en siste frist for når klubbene kan trene normalt for at det skal bli en sesong.

– Om det alternative forslaget skal kunne gjennomføres, betinger det at myndighetene åpner for normal trening og kamper første uken av september, melder Nils Fisketjønn, leder av konkurranseavdeling i NFF til fotball.no.

Opp- og nedrykksbestemmelsene er ennå ikke på plass. Fisketjønn trekker frem at dette er vanskelig, da det omfatter både divisjonen over og kretsseriene som er nivået under.

– NFF har tidligere kommunisert at en bør ha noe å spille for. Lovkomiteen må avgjøre opp- og nedrykk, før det kan behandles av forbundsstyret, påpeker Fisketjønn.