Ber om regional tilpassing av idretten

Idretten i Nordland krever at det blir regionale tilpasninger som følge av lavt smittetrykk i regionen.

Fotballagene på breddenivå har ikke kunnet trene normalt siden i mars i fjor. Bildet er fra en kamp mellom Morild og Ballstad i 2018.   Foto: Arkiv/illustrasjonsfoto

Sport

Det er ikke lett å drive idrett mens korona-pandemien pågår. Det er restriksjoner på aktivitet. Voksne fotballspillere på breddenivå får ikke trene med kontakt. Konkurranser avlyses i fleng.

Nå ber idretten i Nordland om at det åpnes opp for regionale tilpasninger. I Nordland er smittetrykket lavt i forhold til andre steder i landet, spesielt Østlandet.

I et brev fra Nordland Idrettskrets til Norges Idrettsforbund, med kopi til blant andre Nordlands-benken på Stortinget og Statsforvalteren i fylket, fremmes det et unisont krav fra idretten i Nordland om at det gis muligheter til regionale tilpasninger i områder der smittetrykket er lavt.

Krevende

Det er styreleder Reinert Aarseth og organisasjonssjef Kristin Setså som har skrevet under på brevet.

I brevet skrives det at det har vært krevende å forholde seg til alle inngripende tiltak, nedstengingene og gjenåpningene i flere omganger som har vært. At det har vært et lavt smittetrykk, har gjort dette spesielt krevende.

– Idretten har vært veldig lojal. Dugnadsånden har vært sterk, også når det har hatt negative konsekvenser for aktiviteten. Det har blitt vist forståelse for å innføre de strenge tiltakene, meldes det i brevet.

Det trekkes også frem at idretten er tilfreds med at barn og unge har blitt forsøkt skjermet.

– Etter de siste inngripende tiltakene ble innført etter nyttår, er frustrasjonen stor i voksenidretten. De har ikke kunnet gjennomføre ordinær aktivitet siden mars 2020. Særlig demotiverende er det når treningssentre er åpne og kan drive sin virksomhet. Da burde det være mulig å la den organiserte voksenidretten få slippe til innenfor forsvarlige rammer, skriver Aarseth og Setså på vegne av idretten i Nordland.

Skummelt for bedriftsidretten

Særlig trekkes bedriftsidretten frem, der inntekter går tapt på grunn av bortfall av aktivitetsinntekter. Ansatte har fått permitteringsvarsel. Når treningssentre får holde åpent på grunn for å opprettholde virksomheten, mener idretten i Nordland at det samme må gjelde også for bedriftsidretten.

– Idretten tar smittevernreglene på alvor. Det har vi bevist. Aktiviteten organiseres i henhold til reglene. Det er ikke registrert noen smitteutbrudd knyttet til idrettsaktivitet i Nordland, meldes det i brevet.

Det påpekes også at enkelte kommuner har innført strengere restriksjoner når smittetrykket har økt. Samtidig fremheves det at det er svært få steder i fylket at det er aktuelt å dra til nabokommunen for å trene hvis det er mindre strenge restriksjoner der.

– Restriksjonene som gjelder må virke fornuftige hvis folk flest, og idretten, skal greie å motivere seg for å stå i situasjonen over lengre tid. Nordland Idrettskrets ber Norges Idrettsforbund anmode departementet og helsemyndighetene om å gi kommunene samme ansvar for åpning av idrettsaktivitet ved lavt smittetrykk, som de har for å stenge ned ved stort smittetrykk, avslutter Aarseth og Setså brevet.