Har fått 12 dager ekstra

Fotballklubbene får ekstra tid på å skaffe forsterkninger.

SPILL: Selv om det ikke skulle bli ordinært seriespill, har fotballkretsen begynt å klekke ut planer for å få til aktivitet for lokale spillere over 20 år.  Foto: Colourbox

Sport

Fotballsesongen, en noe amputert sådan, er i gang og det har vært spilt noen runder også lokalt i Vesterålen.

Mange klubber går nok med en drøm om kanskje å kunne forsterke laget i innspurten av den korte og hektiske sesongen, men tror det kan være vanskelig siden overgangsvinduet for amatøroverganger egentlig stenger 10. september.

Men i år blir det annerledes. Styret i Norges Fotballforbund har nemlig besluttet å gi klubbene 12 dager ekstra frist til å skaffe eventuelle nye spillere, og har besluttet å stenge overgangsvinduet for amatørspillere først 22. september.

Norges Fotballforbund melder dette på sine nettsider. Der kommer det frem at utsatt seriestart og forlenget sesong er blant årsakene. I tillegg har det vært utfordringer med å få kamper avviklet, fordi lagene har problemer med å skrape sammen nok spillere. Norges Fotballforbund skriver at dette antas å ha en sammenheng med frafallsproblematikken i forbindelse med koronapandemien. I tillegg trekkes det frem at karantener på grunn av korona også bidrar til at lag ikke alltid har nok spillere.