Får lagt til rette for satsing på ridesporten

Sju ryttere fra Langøya Rideklubb er blitt med i en helt spesiell gruppe.

Amalie Fredriksen Gundersen (fra venstre) med sin ponni Lydia, Luka Samsonvaite, Ingrid Berg Hansen, Berthine Solberg Martinsen, Lotte Kronvald, Linneah Håheim, Tora Madelen Steffensen med sin ponni Ischa, er med på det nye satsingsprosjektet til Langøya Rideklubb.  

Sport

Hestemiljøet i Vesterålen er økende. Langøya Rideklubb arrangerer populære rideskoler med deltakere fra hele regionen. Nå tar de det steget videre. Annie Halvorsen er nestleder i Langøya Rideklubb (RK). Hun forteller om det spennende prosjektet de har satt i gang i klubben, der målet er å heve det sportslige nivået, og få klubbens ryttere til å delta i konkurranser utenfor regionen.