Kristoff usikker på fremtiden etter Gaviria-signering