Kalasseier for Melbo - Kristoffer Moss med ekte hat trick