- Friluftsliv og naturopplevelse er den aktiviteten som aktiviserer aller flest i Norge. Det er en lavterskelaktivitet som alle kan delta på, uansett alder og fysisk form, uttaler Olsen i pressemeldinga.

Dette fikk Vesterålen

  • Vesterålen friluftsråd. 30.000 til Case camp Skogsøya 2014.

  • Vesterålen friluftsråd. 40.000 til Friluftscamper for barn.

  • Vesterålen Friluftsråd. 15.000 til Kleivalekan 2014.

  • Vesterålen Turlag. 20.000 til barn/unge fysisk aktivitet - Stein og stabbe.

  • Lødingen barneskole. 22.500 til Prosjektet "Ny og bedre skolegård" - tilrettelegging for økt aktivitet.

  • Klo Grenderåd, Øksnes. 25.000 til Gapahuk i Klomarka/adkomstvei.

  • Gimstad Gårdsforening, Bø. 25.000 til Gapahuk.

  • Nordsand Gårdsforening, Øksnes. 20.000 til Gapahuk i Nordsandmarka.

  • Bygd for Livet, Hadsel. 40.000 til Vandringer under Møysalen. Lavterskeltilbud med guide. 8 vandringer.

114 søkte

- Vi bidrar med midler til friluftsliv for å stimulere til at enda flere kommer seg ut av godstolen og ut på tur. Fysisk inaktivitet er nemlig en av de største helseutfordringene i dag, så mange som to av tre er mindre aktive en det som anbefales, sier Olsen.

Tildelingen gjelder både fylkeskommunale og statlige midler. Totalt kom den inn 114 søknader fra hele fylket med en total søknadssum på over 7 millioner.