– Har gitt oss selv et veldig bra utgangspunkt

foto