Sport

Sentral på annen arena

martin Haslevang sine utkast har vært et angrepsvåpen for Vesterålen Futsal. På håndballbanen er han måljeger.