Ragni har flyttet, men det er ikke avgjort hvor hun spiller

foto