– Viktig å få erfaring på høyt nasjonalt nivå

foto