Tema

tirsdag 16.06 2020

Vedtok kostnadsramme for nye lokaler til hjemmetjenesten i Øksnes

Kommunestyret har vedtatt å øke kostnadsrammen til 77,5 millioner kroner for det såkalte Elvelund 2, som skal huse nye omsorgsboliger og lokaler til hjemmetjenesten i Øksnes.

lørdag 09.05 2020

Øksnes kommune satser på heltidskultur

Deltidsproblematikk er en kjent utfordring for kommunene, og da spesielt innen pleie- og omsorgssektoren. Nå ønsker Øksnes kommune å vedta lokale retningslinjer for heltidskultur.

onsdag 15.01 2020

PFUs dom over Øksnesavisa skaper debatt

– Vær Varsom-plakaten gjør ikke forskjell på liten og stor

I lys av debatten i PFUs behandling av Øksnes kommunes klage på Øksnesavisa, mener styret i Landslaget for lokalaviser (LLA) det er viktig å presisere at Vær Varsom-plakaten ikke gjør forskjell på liten og stor, og at behandlingen må være lik for alle medier.

PFUs dom over Øksnesavisa skaper debatt

– Vær Varsom-plakaten gjør ikke forskjell på liten og stor

I lys av debatten i PFUs behandling av Øksnes kommunes klage på Øksnesavisa, mener styret i Landslaget for lokalaviser (LLA) det er viktig å presisere at Vær Varsom-plakaten ikke gjør forskjell på liten og stor, og at behandlingen må være lik for alle medier.

fredag 20.12 2019

– En seier for Øksnesavisa, sier redaktøren etter å ha blitt dømt i Pressens Faglige Utvalg

Redaktør Hjalmar Martinussen i Øksnesavisa mener Pressens Faglige Utvalg har gjort en god jobb med sin behandling av klagen fra Øksnes kommune. Han går så langt som å omtale PFUs «dom» som en seier for lokalavisa.

søndag 15.12 2019

Saken mellom Øksnes kommune og Øksnesavisa behandles i Pressens faglige utvalg neste uke

I juni i år ble det klart at Øksnes kommune meldte Øksnesavisa inn for Pressens Faglige Utvalg. Onsdag til uka skal organet behandle klagen.

torsdag 10.10 2019

Har søkt om feriepenger som hun ikke har krav på

Tidligere ordfører i Øksnes kommune, Karianne Bråthen, har søkt kommunen om tre måneders etterlønn og feriepenger. Førstnevnte har hun krav på, men ikke feriepenger.

tirsdag 13.08 2019

Øksnes kommune:

Manglende parkering en av årsakene til at Larsen ikke får klarsignal

Asbjørn Larsen har ønske om å etablere restaurant på Myre og kritiserer Øksnes kommunes behandling av søknaden om omregulering av areal i Myre havn og «truer» med erstatningssak. Teknisk sjef redegjør nå for kommunens syn i saken.

lørdag 10.08 2019

Må registrere strandryddeaksjon

tirsdag 23.07 2019

Kommunebarometeret:

Sortland best, Bø dårligst

På årets kommunebarometer kommer Sortland kommune ut best i Vesterålen, mens Bø havner helt på bunnen blant landets 422 kommuner.

tirsdag 02.07 2019

Kartlegger marin forsøpling i Øksnes

Øksnes kommune skal utarbeide en prioritert liste over områder som trenger opprydding i forbindelse med marin forsøpling.

mandag 01.07 2019

Øksnes kommune:

Strammer inn innkjøpsrutinene

Kontrollutvalget i Øksnes har bedt kommunen iverksette tiltak for å bedre internkontroll og struktur på anskaffelsesområdet. Dette mener Øksnes kommune nå de er godt i gang med.

fredag 21.06 2019

Økt involvering i Øksnes

Ordfører Karianne B. Bråthen i Øksnes syntes det er positivt å invitere Ungdomsrådet, Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne og Eldrerådet inn i kommunestyremøtene.

tirsdag 18.06 2019

Færre øksnesværinger skaper bekymring

I dagens møte i kommunestyret i Øksnes, redegjorde rådmann Elise Gustavsen for fjorårets regnskap og årsrapport for Øksnes kommune. Her tok hun for seg noen av utfordringene kommunen står overfor.

mandag 17.06 2019

Øksnes kommune:

Utleverer ikke lydfil tatt opp med privat telefon

Rådmann Elise Gustavsen i Øksnes kommune har besluttet at hun ikke vil utlevere ei lydfil som er tatt opp med en privat telefon.

søndag 16.06 2019

– Bladet Vesterålen utfordrer reglene

Kommunalsjef Kankaala mener videre at også Bladet Vesterålen utfordrer reglene om god presseskikk ved å bidra til Martinussens motangrep på kommunen mens PFU behandler klagesaken mot ham og hans avis.

– En uting å ikke informere om opptaket

Redaktør Hjalmar Martinussen fastholder at han ikke syntes noe særlig om teknisk sjefs handling.

Utvider klagen mot Øksnesavisa:

Øksnesavisa ga upublisert journalistisk materiale til BLV

Redaktøren av Øksnesavisa, Hjalmar Martinussen, overlot upublisert journalistisk materiale til Bladet Vesterålen.

søndag 02.06 2019

Vil søke om tilskudd til bredbåndsutbygging

Foran formannskapsmøte i Øksnes kommune 4. juni, fremmer kommunen søknad om tilskudd på 6,1 millioner fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) til bredbåndsutbygging i kommunen.

onsdag 17.04 2019

Dette er påskejubilantene

Her kan du se hvem som er jubilanter for perioden onsdag 17. april til torsdag 25. april.

mandag 04.03 2019

Samferdselsministeren:

Premierer den mest trafikksikre kommunen

For åttende gang skal Årets trafikksikkerhetskommune kåres, og i 2019 er premien på en million kroner.

fredag 01.02 2019

Ønsker nytt anlegg for mellomlagring av torsk

Levende Mellomlagring Vesterålen AS søker om etablering av nytt anlegg for mellomlagring av fisk, samt utvide eksisterende anlegg i lokalitet Staven.

tirsdag 22.01 2019

Hjemmetjenesten må flytte til Sommarøy skole:

– All ros til alle i tjenesten som sier: Dette skal vi få til

Ellen B. Pedersen delte ut verbale roser til hjemmetjenesten i Øksnes, som har sagt seg villig til å flytte midlertidig over til Sommarøy skole fram til Elvelund II står ferdig.

– Vi må få gjort noe med parkeringen på Frøskelandsfjellet

Frøskelandsfjellet er blitt utrolig populært og skifolk fra hele distriktet kommer hit for topptur. Nå vil formannskapet ha i stand bedre parkeringsforhold.

– Vesterålen har et enormt uutnyttet potensial

– Vi har lyst til å bygge et lite hotell som kombinerer spektakulær natur og arkitektur med det lokale miljøet og historien på en bærekraftig måte, sier Stephan Jensen og Jørund Holterud Aarsnes i Umulige hoteller AS.

mandag 21.01 2019

Nord-Norge rundt for å finne hotelltomt: – Hadde vi kommet først til Nyksund, hadde vi ikke trengt å se flere steder

Gründeren Stephan Jensen i Umulige hoteller AS har tro på at landskapshotell i Nyksund kan skape positive ringvirkninger for hele regionen. – Vi ønsker å samarbeide og være med og tilføre reiselivsnæringa noe som er unikt, sier han.

søndag 20.01 2019

KrF-Tore har bestemt seg: Slutter i partiet, fortsetter som uavhengig

– Grunnlaget for min konklusjon er at vi med å gå i regjering blir en del av et lag jeg ikke kan være med på, sier Tore Christiansen. Nå melder han seg ut av KrF.

lørdag 19.01 2019

Søkte om nye campingplasser ved Alsvågvannet:

Bør trekke campingvogner 50 meter tilbake

Fylkesmannen i Nordland har i en uttalelse til Øksnes kommune bedt om at etablering av nye plasser for campingvogner ved Alsvågvannet bør trekkes 50 meter tilbake fra vannet.

fredag 18.01 2019

Vellykket mekling hos fylkesmannen

Fant løsninger for Vornesveien

Øksnes kommune er kommet til enighet med Kystverket under et meklingsmøte med Fylkesmannen i Nordland. Nå er man blitt enig om både lysskjerming og erosjonssikring for den nye Vornesveien som skal bygges.

onsdag 16.01 2019

Formannskapet i Øksnes kommune:

Vil arrangere åpent møte om rus i Øksnes

For å følge opp drøftingssaken om russituasjonen i Øksnes, vedtok formannskapet mandag blant annet å arrangere et åpent møte/dialogmøte i kommunen.

Umulige Hoteller AS skal i møte med formannskapet i Øksnes mandag:

– Kommer til å bli det fineste og feteste hotellet i Norge, om ikke i verden

Gründerne bak Umulige Hoteller AS, Stephan Jensen og Jørund Holterud Aarsnes, skal i ekstraordinært formannskapsmøte i Øksnes på mandag, legge frem sine planer om det Jensen omtaler som det som kan bli det «fineste og feteste hotellet i Norge, om, ikke i verden».

mandag 14.01 2019

Orientering i formannskapet i Øksnes:

Hurtigbåten vil anløpe Smines, men billettprisen stiger

Hvorvidt det skal være hurtigbåtanløp mellom Smines og Øksnes, har vært mye debattert det siste året. Etter innspill fra Øksnes kommune har Nordland fylkeskommune vedtatt at hurtigbåten i vinterrute fra 1. februar skal anløpe Smines ved anrop, samt at billetten blir dyrere.

Venteliste på barnehageplass i Øksnes:

Oppfordrer folk til å søke på barnehageplass

Ordfører Karianne Bråthen i Øksnes kommune oppfordrer foreldre som trenger barnehageplass til barna sine om å søke. De er klar over at flere står på venteliste for å få plass, men for å kunne kartlegge hvor stort behovet er, må alle som ønsker plass søke.

Forrige ukes storm:

Gjorde trolig skade for 300.000 kroner på Nyksundveien

Stormen som herjet i Vesterålen torsdag og fredag forrige uke gjorde stor skade på veien ut til Nyksund. Akkurat hvor dyrt det blir å få den tilbake til opprinnelig stand, er usikkert, men det estimeres mellom 250.000 til 300.000 kroner.

Vedtok at det bare er ansatte fastleger som skal få fast lønn

Formannskapet i Øksnes kommune vedtok mandag at det kun er fast ansatte fastleger som skal få fast lønn, ikke vikarer slik som vedtaket originalt sto.

Biomar ber om landingstillatelse

Biomar på Myre har søkt kommunen om landingstillatelse i forbindelse med et helikopterløft.

fredag 11.01 2019

Storm-skader i Nyksund: – Det ligger stein strødd overalt

Anders Megafon Frantzen forteller været har vært heftig i Nyksund. – Det er havet som har skapt trøbbel denne gangen, det ligger stein overalt, sier han.

torsdag 10.01 2019

Øksnes stenger skolene fredag

Øksnes kommune har besluttet å holde alle sine tre skoler stengt fredag.

fredag 21.12 2018

Dronningruta:

– Klar med oversettelse til flere språk, og vil bli nasjonal turiststi

Utviklingen av Dronningruta fortsetter, og innen 1. februar skal det leveres søknad om å bli Nasjonal turiststi. – Bærekraft er det viktigste stikkordet i prosjektet, sier Trond Ståle Mathisen.

Skytterlag får midler til nye rifler

Tretinddalen skytterlag har fått en gledelig melding fra Gjensidigestiftelsen, om at søknad om støtte er innvilget for innkjøp av nye rifler til rekruttene.

torsdag 20.12 2018

Sørger for pensjonist-transport i Øksnes

Øksnes Pensjonistforening har fått innvilget støtte fra Nordland fylkeskommune til skyss til og fra arrangement.

onsdag 19.12 2018

Pakker over hundre julematesker i Myre kirke

I år har tradisjonen med julematesker 10 års jubileum i Øksnes, og det pakkes over hundre esker i Myre kirke som gis til de som trenger litt ekstra i jula.

tirsdag 18.12 2018

Arctic Race of Norway vil føre til bedre og raskere mobilnett i Vesterålen

– Vi har ennå ikke alle detaljene klare, men vi vil gjøre tiltak i Sortland med nye basestasjoner, og også en kapasitetsøkning der sykkelrittet har målgang i Hadsel, sier dekningsdirektør i Telenor, Bjørn Amundsen.

søndag 16.12 2018

Opptatt av bærekraftig reiseliv

Bærekraftig reiseliv er på dagsordenen, også i Øksnes kommune.

torsdag 13.12 2018

Ny båt til Øksnes:

Nicholas investerer over åtte millioner kroner i «Havbris»

Nicholas Knudsen ser fram til at vintersesongen tar til, når han skal fiske med garn og lina på nybåten MS «Havbris».

onsdag 12.12 2018

Bred støtte til dyrebeskyttelsen i Øksnes

– Dette er en liten sak, men det er likevel en stor sak for mange, sier Jørn Martinussen (V), som fikk kommunestyret med på å gi 10.000 kroner i støtte til dyrebeskyttelsen.

Olav kapret nisseprisen i Øksnes

Olav Lind (ØTL) kapret nisseprisen i kommunestyret i Øksnes, med et verbalt sleivspark til Venstre.

Vesterålen skreifestival:

– Vil sette Vesterålen på kartet

– Jeg synes det er flott at vi har en festival som gir oss så mye blest, sier John Danielsen (Sp).

tirsdag 11.12 2018

La ned Strengelvåg skole i kommunestyrets budsjettmøte:

– Det er litt blåmandag. Jeg synes vi hadde fortjent å bli nevnt i ei setning

Strengelvåg skole ble i gårdagens budsjettmøte nedlagt, uten at det var nevnt med et ord. – Det er litt blåmandag for oss i dag. Nå er jobben vår å ivareta elevene, sier rektor Rigmor Danielsen.

– Har aldri opplevd et kommunestyremøte som sluttet med dans

Dyktige barn i dansegruppa til Øksnes kulturskole, skapte stor stemning på tampen av kommunestyremøtet. Og ordfører Karianne Bråthen svingte seg også.

– Strengelvåg skole kan bli et fantastisk eldresenter

– Sats på bygdene. Strengelvåg skole kan bli et fantastisk eldresenter, der finnes alt man behøver, sier Teodor Lind (ØTL).

Utfordring med høyt sykefravær ved Myre skole

Ved Myre skole er bedriftshelsetjenesten nå inne for å se på hva som kan gjøres for å forhindre høyt sykefravær, ifølge skolesjef i Øksnes, Lill Sørensen.

mandag 10.12 2018

Skatt på både hytter og hus for å få budsjettet i balanse:

– Innser med tungt hjerte at vi kommer ikke utenom eiendomsskatt

Kun Sp, Frp og Høyre er klart i mot eiendomsskatt i Øksnes. – Jeg er glad for at mange har innsett det vi har med tungt hjerte, at vi kommer ikke utenom eiendomsskatt, sier Yngve Hansen (Ap).

– Vi ønsker at aulabygget skal brukes i lang tid fremover

Eldrerådet i Øksnes vil i likhet med ungdomsrådet at aulabygget skal brukes i lang tid fremover.

Kommunestyret i Øksnes:

Bare én stemme for å redusere antallet politikere

Kun Jørn Martinussen (V) stemte for å redusere antallet kommunestyremedlemmer fra 21 til 19.

Ungdomsrådet i Øksnes:

– Vi ønsker å beholde et tilbud til ungdommen og de eldre

Stine Merete Lassessen er leder av ungdomsrådet i Øksnes, og hadde et klart budskap til politikerne i kommunestyret.

søndag 09.12 2018

Har oftest avvik på vei i Øksnes:

– Med eget utstyr vil vi jobbe mer effektivt og få en bedre veistandard

En oversikt over avvik hittil i år, viser at uteseksjonen på teknisk rykker ut nesten tre ganger så ofte for å ordne vei som vann og avløp. Nå håper uteseksjonen på innkjøp av multimaskin, som kan heve veistandarden i Øksnes.

lørdag 08.12 2018

Vil leie ut bassenget på Myre

Om kommunestyret gir tommelen opp i møter neste uke, vil bassenget ved Myre skole åpne opp etter nyttår.

Statistikk over antallet arbeidsledige:

– I Øksnes har vi lyktes, og en av suksessfaktorene er samarbeid med næringslivet

Leder for NAV Øksnes, Leif Henriksen sier en tettere oppfølging og et godt samarbeid med arbeidslivet er blant suksessfaktorene som gjør at man har lyktes med å få ned arbeidsledigheten i kommunen.

tirsdag 04.12 2018

– Jeg er kjempeskuffet. Dette er et strategisk valg over flere år

Tove Mette Bjørkmo (Ap) er skuffet over at komitéen for utdanning i Nordland fylkesting opprettholder innstillinga fra fylkesrådet om å legge ned byggfag på Sortland. – Det er elevene dette går mest ut over, sier hun.

lørdag 01.12 2018

Fikk inn 21.308 kroner til Nyksund-veien:

– Vi har trua og ønsker nytt år med frivillig betaling

Etter at det ble innført vipps som betaling på Nyksundveien, har det kommet inn 21.308 kroner. – Jeg håper vi får til et nytt friskt år med frivillig betaling, og vi har trua på at vi kan få inn mye mer, sier Ruth Anne Steffensen.

tirsdag 27.11 2018

Enige om mye i budsjettarbeidet i Øksnes:

Eiendomsskatt må til – og en innsats for å få ned sykefraværet

– Jeg har snakket med mange alminnelige øksnesværinger som sier de gjerne er betaler en eiendomsskatt dersom det kan bidra til fellesskapet, sier Ellen B. Pedersen (SV). Jørn Martinussen (V) peker på at det bør settes i gang tiltak for å få ned sykeraværet.

I positiv dialog om løsninger for Folkets Hus

– Vi ser på muligheter og løsninger, og er i god dialog med Folkets Hus-gruppa, sier rådmann Elise Gustavsen. Arbeidet med å realisere et kulturhus i Øksnes går videre.

mandag 26.11 2018

Steinsvik Hus og Entreprenør AS får kjøpe tomt:

Tomtepris steg med 400.000 etter takst

Etter at teknisk etat hadde foretatt ei taksering, steg prisen på tomta i indre havn fra 198.000 kroner til 600.000 kroner. Formannskapet vedtok enstemmig at Steinsvik Hus og Entreprenør får kjøpe tomta.

Her er posisjonens budsjettforslag i Øksnes:

– Utfordringa er å få balanse uten å tømme havbruksfondet

SV, Krf og Ap som er posisjonen i Øksnes, har et omfattende forslag for hva som må til for å få budsjettet i balansse. – Den største utfordringa er å ikke tømme havbruksfondet, sier Tore Christiansen (KrF).

søndag 25.11 2018

Fylkesårsmøtet til Nordland Ap:

Sier nei til olje og gass

Et stort flertall i Nordland Arbeiderparti gikk i går kveld gikk inn for å legge bort kravet om konsekvensutredning for Lofoten, Vesterålen og Senja. –Vi er veldig glade for det Bodø Ap og Sortland Ap har gjort i denne saken, sier Tove Mette Bjørkmo.

torsdag 22.11 2018

Strengelvåg skole foreslått nedlagt med i budsjettet for 2019:

– Vi føler på en frustrasjon og utrygghet

Strengelvåg skole som er en grendeskole i vekst, er foreslått nedlagt med et pennestrøk i rådmannens forslag for budsjett. – Vi er frustrerte, for dette er et forslag som kommer opp år etter år. At man kun ser på økonomi, og ikke skolens innhold,  synes jeg er respektløst ovenfor både elever og ansatte, sier klubbleder Rigmor Hansen.

Budsjettinnspill fra Alsvåg og Myre skole:

– Kuttforslag som rammer de svakeste elevene

Klubben ved Myre skole er kritisk til at man i budsjettforslaget for 2019 vil kutte i lærerstillinger. Også fra Alsvåg skole påpekes det i budsjettinnspill at slike kutt vil ramme de mest sårbare elevene.

Dårligere tilbud til de som sliter med psykisk helse og rus

Ansatte i Psykisk helse og rustjenesten i Øksnes advarer mot at et budsjettkutt på en 50 prosent stilling, vil gi et dårligere tilbud i kommunen.

onsdag 21.11 2018

Kutt av dagsenterplasser i Øksnes:

– Vil få store konsekvenser

Daglig leder av Øksnes Vekst, Hildegunn Arntzen advarer politikerne mot å legge ned dagsenterdriften. – Både unge funksjonshemmede og eldre med særlige behov har behov for dagsentertilbud.

NMK Vesterålen og anlegget på Klo:

Satser med vinteraktivitet og egen løype for snøscootere

– Så snart vi har fått strøm på plass til bygget, kan vi ta i bruk anlegget på en mye bedre måte enn i dag. Vi satser for å ha godt med aktivitet på banen i vinter, og ønsker å få til ei løype for snøscootere, sier leder i NMK Vesterålen, Tom Hansen.

– Harmonerer dårlig med kutt i stillinger på Myreheimen

Fagforbundet og Norsk sykepleierforbund anbefaler ikke at det kuttes i 2,5 stillinger ved Myreheimen. Kuttforslaget ligger inne i økonomiplanen for Øksnes 2019-2022.

Fraråder kutt i helsesøsterstilling i Øksnes

– Konsekvenser av å kutte helsesøsterstilling er at vi blir da nødt å kutte i lovpålagte oppgaver, skriver hovedtilitsvalgt for Norsk sykepleierforbund Øksnes, Lena Frantzen.

Dette mener ungdommen i Øksnes om budsjettet

Øksnes ungdomsråd har diskutert rådmannens forslag for budsjett 2019 og kommet med noen klare prioriteringer på hva de synes er viktig,

– Vil heller ha hullete vei enn denne grovgrusen

– Vi har forståelse for at kommunen gjør så godt de kan, men så grov grus som dette bør ikke legges, sier Tom Hansen.

tirsdag 20.11 2018

Statens vegvesen vil fjerne bilvraket i Steinlandsfjorden

Øksnes kommune opplyser at de har vært i kontakt med vegvesenet for å få fjernet bilvraket som ligger i ei grøft i Steinlandsfjorden.

Vil sette kreftsykepleierstilling i vakanse i Øksnes fra neste år:

– Pasientene er i en sårbar periode i livet og trenger støtte og veiledning

Kreftsykepleierstilling som er foreslått satt i vakanse fra 2019, som et av kuttene i budsjettet til Øksnes kommune.

mandag 19.11 2018

Klubben ved Myre skole:

Advarer mot kutt i lærerstillinger

Klubben ved Myre skole har kommet med en uttalelse til økonomiplan for Øksnes kommune 2019-2022, der man advarer mot kutt i lærerstillingene ved skolen.

lørdag 17.11 2018

Motorferdsel i utmark engasjerer mange i Øksnes

Øksnes kommune har behov for reglement om motorferdsel i utmark og vassdrag. Et sent innkommet innspill fra Fylkesmannen i Nordland gjør at teknisk hovedutvalg måtte utsette saken.

fredag 16.11 2018

– Hvem har ansvaret for «Årets parkering»?

Det stilles spørsmål til Øksnes kommune om hvem som er ansvarlig for bilen som står parkert i ei grøft i Steinlandsfjorden.

Skreifestivalen med frierbrev til ordførerne:

Søker om penger til utvikling av Vesterålen skreifestival

Vesterålen skreifestival ønsker å se ut over kommunegrensa til Øksnes, og søker nå de andre kommunene om 20.000 kroner i støtte for å videreutvikle festivalen.

Søker om å få bruke tomtemasser til utfylling i sjø:

Vil opparbeide molo ved Kjærlighetshaugen

Vågen Eiendom AS har sendt søknad om dispensasjon til Øksnes kommune, for å få opparbeidet en molo ved Kjærlighetshaugen.

søndag 11.11 2018

Jørn Martinussen (V) om kommunens leasing av bil:

Ønsker at kontrollutvalget skal se på saken

Jørn Martinussen (V) ville i oktober ha svar på hvorvidt Øksnes kommune hadde omgått Lov om offentlig ansakffelse når de valgte å lease en ny Mitsubishi Outlander. Nå har han fått svar fra kommunalsjefen i kommunen, men han er ikke fornøyd.

tirsdag 06.11 2018

Skjærer til beinet i Øksnes:

Kutt i stillinger, eiendomsskatt for alle og bompenger

Det mangler om lag 20 millioner kroner for å få skjorta til å nå buksa i Øksnes kommune sitt budsjett for 2019. Tiltakene som adminsistrasjonen la fram for formannskapet skal nå ut på høring fram til 16. november.

fredag 02.11 2018

Har solgt seks millioner kvadratmeter tak:

Age hedret for stålsterk innsats

Alsvåg Plater AS er stolte over at bedriftens gründer og styreleder Age Solheim i går fikk utdelt Norsk stålbransjes hederspris Stålprofilen.

onsdag 31.10 2018

Dag Ivar Knudsen AS:

Ber Øksnes kommune ta ansvaret for forurensede masser

Firmaet Dag Ivar Knudsen AS skal oppføre et lagerbygg i indre havn på Myre, men har påklaget bestemmelsen om å måtte fjerne forurensede masser fra tomta som Øksnes kommune eier.

fredag 26.10 2018

– Nå er det bare å sette alle kluter til og få Vornesveien bygget

Jørn Martinussen (V) er tilfreds med at Fylkesmannen har tatt den endelige avgjørelsen, den nye Vornesveien må på plass før Kjærlighetshaugen kan bli utbygget.

søndag 21.10 2018

Interpellasjon til kommunestyret i Øksnes:

Stiller spørsmål rundt hurtigbåt-tallene

– I formannskapet og da vi behandlet denne saken hadde vi helt andre tall enn det som fylkesråden kommer med, skriver Torfinn Kristoffersen (Ap) i en interpellasjon til kommunestyret.

fredag 19.10 2018

Må svare om ark-utbygging i Nyksund

På With & Wallandbrygga i Nyksund er det foretatt en arkutbygging. Øksnes kommune har henvendt seg til eiendomsselskapet og spør om hva brygga brukes til i dag.

torsdag 18.10 2018

Foreslår at kommunestyret fritar S. Hansen for døgnmulkt

Jørn Martinussen (V) foreslår i en interpellasjon at kommunestyret fritar tørrfiskprodusenten S. Hansen på Klo for døgnmulkt, til saken har fått formell avklaring.

Realiseringen av Folkets hus i Øksnes tar sin tid:

– Slik vi ser det nå, ligger ballen hos kommunen

Folkets Hus har søkt Øksnes kommune om et ansvarlig lån for å få realisert prosjektet. –Vi har hatt møter med både politikere og administrasjon og jeg opplever at dialogen som konstruktiv, sier Eirik Sørdahl.

Innvilger kommunens ønske om å få tilbake hurtigbåtanløp

Fylkesråd for samferdsel, Svein Eggesvik, vil imøtekomme kommunens ønske om å ta Smines tilbake i hurtigbåtruta.

onsdag 17.10 2018

Vil bygge åtte nye omsorgsboliger, samt base for hjemmetjenesten, for 77,1 millioner kroner

Skissene for byggeprosjektet Elvelund 2 er klare og ble framlagt for formannskapet i Øksnes. Med prosjektet får hjemmetjenesten i Øksnes ny base . – Vi har sprengt kapasitet i dag og trenger flere kontorer, sier helsesjef Elin Wilsgård.

Så mye tjener ordførerne i Vesterålen

De siste årene har det vært en kraftig vekst i lønnen til ordførerne her til lands. En undersøkelse gjort av Nettavisenm, viser at flere ordførere har millioninntekt, men hva tjener ordførerne i Vesterålen?

Steinsvik Hus & entreprenør AS vil kjøpe tomt:

– Synes ikke 198.000 kroner gjenspeiler prisen i området

Havna boligpark på Myre ble en suksess, og nå ønsker Steinsvik Hus & Entreprenør å utvide prosjektet. Men tommteprisen for et stykke «indrefilet» ved Myre havn, skapte diskusjon i formannskapet.

tirsdag 16.10 2018

Vil etablere landskapshotell i Nyksund

– Dette er noe av det råeste jeg har sett på lenge

Umulige Hoteller AS vil etablere landskapshotell i Nyksund og på Stø. Formannskapet synes planene er spennende. – Dette er noe av det råeste jeg har sett på lenge, sier Jonny Rinde Johansen (H).

søndag 14.10 2018

Gatelys i Øksnes:

Starter utbedringsarbeidet til uken

Øksnes kommune har fått mange henvendelser angående mørke gatelys i kommunen, og nå til uken starter de med utbedringsarbeidet.

onsdag 10.10 2018

Begge tomlene opp for dobbel støtte til LVO

Da formannskapet i Øksnes ble bedt om å doble støtten til Lofoten og Vesterålen orkesterforening for neste år, var det ikke på tale å si nei.

Formannskapet i Øksnes er gira på nyetableringer:

– Vi må invitere folk til å presentere sine planer for oss

Høyres Jonny Rinde Johansen ønsker at formannskapet skal møte private aktører som ønsker å etablere større prosjekt i kommunen så fort som mulig.

tirsdag 09.10 2018

– Vi har en vanskelig høst i vente

På vårparten ble det varslet i Øksnes at det vil komme store økonomiske utfordringer til høsten, noe som har holdt stikk.

mandag 08.10 2018

Karianne Bråthen om statsbudsjettet:

– Dette betyr et enda strammere budsjett til neste år

For Øksnes kommune inneholder regjeringens statsbudsjett for neste år intet godt nytt, ifølge ordfører Karianne Bråthen

onsdag 03.10 2018

Øksnes kommune med ny hjemmeside:

– Den vil være ganske mye mer oversiktlig

I løpet av onsdag skal den nye nettsiden til Øksnes kommune være oppe å gå. Den vil basere seg på en nyere løsning enn den de har hatt til nå, der det blant annet skal være enklere å navigere enn tidligere.

onsdag 26.09 2018

Debatten rundt det politiske klimaet i Øksnes kommune:

– Blir sårbare om man nesten ikke kan være kommunalt ansatt

Flere politikere i Øksnes mener at kommunen burde vurdere å se på retningslinjene for om man kan sitte som folkevalgt i politiske organer, samtidig som man har lederstillinger i kommunen og i kommunale foretak.

fredag 07.09 2018

Øksnes brannvesen brant ned hus i Høydalen:

– Det blir en mer realistisk øvelse

Torsdag var 14 mann fra brannvesenet i Øksnes i sving da de, i forbindelse med en brannøvelse, brant ned et hus i Høydalen.

mandag 03.09 2018

Disse vil bli kommunalsjef i Øksnes

Etter at søknadsfristen for å søke på stillingen som kommunalsjef i Øksnes gikk ut før helgen, har kommunen fått fire aktuelle kandidater.