Tema

fredag 24.07 2020

Byråkratene skal finne ut om dette er et skip eller et oppdrettsanlegg

Kystverkets hovedkontor i Ålesund vurderer å omgjøre Kystverket Nordland sitt vedtak om hvordan Havfarm1 skal merkes – som skip eller oppdrettsanlegg. Dersom Kystverket ombestemmer seg, må Nordlaks i verste fall ut med syv millioner kroner.

tirsdag 12.05 2020

– Øker produksjonskostnadene per kilo fisk

Hadsel og Sortland kommune blir blant vinnerne når den nye lakseskatten slår inn neste år. Til sammen skal nemlig Nordlaks og Eidsfjord Sjøfarm ut med over 20 millioner kroner i årlig skatt.

tirsdag 10.12 2019

– Nordlaks skal bygge et nytt slakteri som skal stå ferdig i 2023

Nordlaks på Børøya i Hadsel har planer om å bygge et nytt slakteri som skal stå ferdig i 2023. Det går fram av en søknad til Fiskeridirektoratet, som også indikerer at selskapet vurderer å slutte med slaktemerder i sjøen utenfor fabrikken.

søndag 03.11 2019

Eidsfjord Sjøfarm AS:

Her skal de forskes på matfisk av laks

Nordland fylkeskommune har gitt Eidsfjord Sjøfarm AS en akvakulturtillatelse for matfiskproduksjon av laks til forskningsformål på lokaliteten Bremnesøya i Sortland kommune.

torsdag 02.05 2019

Vesterålen matfestival får 70.000 kroner til sjømattiltak

– En svært gledelig nyhet, sier leder av Vesterålen Matfestival Even Hanssen. Nærings- og fiskeridepartementet gir også i år støtte til Vesterålen Matfestival, og innvilger 70.000 kroner til sjømattiltak.

søndag 10.02 2019

Fiskeriminister Harald T. Nesvik reiser til Japan i mars

– Japan er Norges viktigste sjømatmarked i Asia. Det er på mange måter det markedet i verden som har hatt størst betydning for det norske lakseeventyret, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik.

torsdag 07.02 2019

Foreslår å endre akvakulturloven

Nærings- og fiskeridepartementet foreslår nå å endre akvakulturloven.

tirsdag 11.12 2018

Akvakultur:

Holand-anlegg må ta hensyn til kulturminner

Som forvalter av kulturminner i Nord-Norge, har Tromsø museum bedt Eidsfjord Sjøfarm AS være oppmerksom på at det kan dukke opp automatisk fredede kulturminner ved det kommende akvakulturanlegget utenfor Holand i Sortland.

mandag 19.11 2018

Fiskeoppdrett i Gavlfjorden:

Fylkeslaget går mot lokalfiskerne i Andøy

Nordland fylkes fiskarlag går mot styret i Andøy Fiskarlag, og mener at det bør tillates etablering av et oppdrettsanlegg i Gavlfjorden.

torsdag 23.08 2018

Tidenes beste år for Gunnar Klo AS

Regnskapene til Gunnar Klo As, som er konsernselskapet til familien, er tidenes beste. –Det er oppdrettsselskapet Øyfisk og de høye lakseprisene som ligger bak overskuddet, sier daglig leder Arne Karlsen.

tirsdag 21.08 2018

Skal arrangere dialogmøte i høst:

Søkelys på et bærekraftig havbruk i Øksnes kommune

Flere oppdrettsaktører ønsker å utvide biomassen. Nå tar kommunen initiativ til et dialogmøte for å se på muligheter og utfordringer, og setter søkelys på ei bærekraftig næring i kommunen.

mandag 21.05 2018

Se nybygget til 50 millioner i Jennskaret:

– Dette blir et helt nytt liv for oss

– Byggeprosessen har gått som en drøm og nå gleder vi oss til å ta i bruk nybygget, sier daglig leder for Egil Kristoffersen & Sønner, Eva Kristoffersen.

mandag 14.05 2018

Fiskeridirektoratet:

Avslag til Myre Havbruk på utviklingstillatelser

Fiskeridirektoratet har gitt Myre Havbruk AS avslag på søknaden om fem utviklingstillatelser til konseptet «Flo Flo». 

onsdag 02.05 2018

Merkedag hos Viking Innovation i Alsvåg:

– Det er helt fantastisk - halvannen uke etter oppkjøpet er vi i gang igjen

Det var første dag med produksjon, og ei helt spesiell stemning hos Viking Innovation i Alsvåg. – Alle ansatte bare går rundt og smiler, sier Arvid Pedersen.

lørdag 17.03 2018

Hvilke næringer skal vi ha på sydspissen av Andøya?

Andøy Fjordfiske gjennomfører en forstudie på vekstmuligheter i Skjoldehamn finansiert av Samskap.

onsdag 28.02 2018

Nordlaks øker med 266 tonn i Troms

Nordlaks har fått tillatelse fra Troms fylkeskommune om å øke sin maksimale tillatte biomasse i opprettsområde 10 i Troms med totalt 266 tonn laks, ørret og regnbueørret.

fredag 16.02 2018

Vesterålen Seaweed AS mot etablering i Øksnes:

Politikerne: – Synes dette er spennende planer

Teknisk hovedutvalg i Øksnes er positive til å innvilge søknad om tillatelse til akvakultur av makroalger i et flytende anlegg ved Gisløy.

torsdag 23.11 2017

Trekker flere planlagte oppdrettslokaliteter fra arealplanen

Formannskapet tar til seg innsigelser som har kommet for oppdrettslokalitetene Mårsund og Godvik.

søndag 19.11 2017

Arrangerer skolekonkurranse for akvakultur-elever