Tema

tirsdag 12.01 2021

Betaler ikke en eneste euro i vindkrafterstatning

– Departementet mener det ikke er grunnlag for erstatning, skriver Olje- og energidepartementet i et brev til advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig.

torsdag 07.01 2021

Vil ha 30 millioner euro for Andmyran-nei

Andøya Vind AS og Prime Capital vil ha 30 millioner euro i erstatning fra staten etter at de måtte skrinlegge vindkraftplanene på Andøya, og truer med søksmål dersom de ikke får pengene.

torsdag 17.12 2020

Uvisst når mast etter det havarerte vindkraftprosjektet blir fjernet:

Masten på Andmyran forblir mørklagt

Grunnet en teknisk feil fungerer ikke lysene på masten og det er ikke satt noe tidspunkt for fjerning av masten som står igjen på Andmyran etter at vindkrafteventyret havarerte tidligere i år. Ifølge Stephan Klepsland hos Andøya Vind AS er et svensk firma satt på saken.

onsdag 22.07 2020

Lovlig vedtak om vindkraftavtale

Formannskapets hastevedtak om å inngå avtale med Andøya Vind AS ble lovlig fattet. Det er konklusjonen til fylkesmannen i Nordland.

Lovlig vedtak om vindkraftavtale

Formannskapets hastevedtak om å inngå avtale med Andøya Vind AS ble lovlig fattet. Det er konklusjonen til fylkesmannen i Nordland.

onsdag 10.06 2020

Brukte 142.800 kroner på vindkraftadvokat

Andøy kommune krever 142.800 kroner fra Andøya Vind AS til advokatutgifter i forbindelse med avtalen som ble inngått mellom kommunen og vindkraftselskapet.

mandag 01.06 2020

Taper 16,4 millioner, men laks og satellitter kan redde kommunen

Andøy kommune må finne 16,4 millioner kroner de neste tre årene. Det er hva man forventet seg av eiendomsskatt fra vindkraftverket på Andmyran. Men lakseoppdrett og satellittoppskyting kan kompensere.

søndag 31.05 2020

Mister vindkraftkonsesjonen fra 1. januar 2021

Andøya vind AS mister konsesjonen dersom selskapet ikke har et vindkraftverk i drift innen utgangen av 2020. Skal man gå videre med Andmyran, må selskapet søke ny konsesjon.

Mister vindkraftkonsesjonen fra 1. januar 2021

Andøya vind AS mister konsesjonen dersom selskapet ikke har et vindkraftverk i drift innen utgangen av 2o20. Skal man gå videre med Andmyran, må selskapet søke ny konsesjon.

torsdag 28.05 2020

Olje- og energidepartementet har avsluttet saken

Olje- og energidepartementet (OED) har avsluttet behandlingen av Andmyran-saken. Dermed blir vedtaket fra mars stående.

– Har ikke gitt opp Andmyran, men har terminert turbinkontrakt

– Vi er klar til å ta opp igjen prosjektet, men nå måtte vi terminere turbinkontrakten for å minimere tap, sier Stephan Klepsland i Prime Capital AS.

lørdag 02.05 2020

Fylkesmannen i Nordland:

Ønsker «svindyr» jordkabel til Andmyran vindpark

Fylkesmannen i Nordland ber i en uttalelse til NVE om at Andøy Energiverk Nett AS bør velge den dyreste løsningen når det skal bygges ny kraftlinje til Andmyran vindpark. Det kan bli svindyrt, mener energiverkets direktør.

onsdag 29.04 2020

Sendte vindkraftbrev til Angela Merkel

– Tyske myndigheter bør være klar over at mange nordmenn reagerer med sjokk og vantro på dette, skriver Christina Fjeldavli og Bjarne Jensen i et brev til forbundskansler Angela Merkel.

søndag 26.04 2020

Prime Capital misbruker Rådmannens vurdering

fredag 24.04 2020

Senterpartiet vil ikke si hva de mener om vindkraft

Senterpartiet og Høyre vil ikke si hva de mener om vindkraftutbygging i Andøy. – Senterpartiet er delt, sa varaordfører Lill Pettersen (Sp). Opposisjonen ville at kommunestyret skulle signalisere motstand mot utbygging.

fredag 27.03 2020

Ville bruke hasteparagrafen for å få underskrevet vindkraftavtale

Ordfører Knut Nordmo ønsket å bruke hasteparagrafen for å få flertall i formannskapet til å underskrive en samarbeidsavtale om utbygging av et vindkraftverk på Andmyran.

tirsdag 24.03 2020

Naturvernforbundet: – Seier for natur og klima

Naturvernforbundet jubler for at Olje- og energidepartementet sier nei til å utsette fristen for idriftsettelse av Andmyran vindkraftverk, noe som gjør at det sannsynligvis vil bli vanskelig for utbygger å sette i gang kraftverket innen fristen.

Olje- og energidepartementet: – Andmyran vindkraftverk får ikke utsatt frist

Olje- og energidepartementet har i dag omgjort NVEs vedtak om utsatt frist for idriftsettelse og forlenget konsesjonstid for Andmyran vindkraftverk. Dermed tas klagene til følge.

onsdag 11.03 2020

Både Andøya vind og Naturvernforbundet i møte med departementet om Andmyran vindkraftverk. Dette kom de frem til

Både Andøya Vind AS og Naturvernforbundet har vært i møter med Olje- og energidepartementet (OED) om vindkraftverket på Andmyran. Utgangspunktet for møtene var imidlertid helt forskjellig.

onsdag 26.02 2020

Andøya Vind:

– Har ikke lokket eller truet med ekspropriering

Stephan Klepsland avviser at Andøya Vind AS har truet Andøytorv med ekspropriering. – Vi har en avtale med grunneier som gir oss rett til å bygge vindturbiner, sier han.

– Urimelig at en næringsaktør skal fortrenge en som har drevet i over 25 år

Andøytorv er oppgitt over at Andøya Vind AS vil plassere to vindmøller på et område Andøytorv har leid siden 1977. – Mindre areal gir tapt produksjon og tapte inntekter, sier daglig leder Cato Wangen.

fredag 14.02 2020

Vil bygge 25 vindmøller på Andøya:

– Første del kommer 1. juni 2021

I neste regner Andøya Vind AS å sende inn en ny plan for vindkraftprosjektet på Andøya. – Vi har en fremdriftsplan som er realistisk, sier Stephan Klepsland i Prime Capital.

mandag 10.02 2020

Andøya Vind planlegger hydrogenproduksjon på Andøya

På sensommeren skal Andøya Vind AS være i gang med utbyggingen av 25 vindturbiner på Andmyran vindkraftverk. Selskapet ønsker også å etablere hydrogenproduksjon i nærheten. Det er for tidlig å si hvor mange nye arbeidsplasser det kan være snakk om.

tirsdag 21.01 2020

Andmyran:

Innbyggerkrav om ny vindkraftbehandling

Monica Amsen og Motvind Andøy ber nå kommunestyret i Andøy gjøre en ny behandling av vinkraftanlegget på Andmyran. – Det må foretas en foretas ny og faktabasert gjennomgang, heter det i forslaget fra Amsen.

fredag 06.12 2019

Ber om fire endringer i konsesjonen:

Vil sette opp 26 vindturbiner på Andmyran

Andmyran Vind AS vil sette opp 26 vindturbiner på Andøya. Selskapet søker også om fire endringer i konsesjonen. Det fremkommer av dokumenter selskapet har sendt inn til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

onsdag 04.12 2019

Andmyran har sendt inn detaljplan:

– Utbygger må selv vurdere om de rekker å bygge innen fristen

– Andmyran vind må selv vurdere om de rekker å bygge innen fristen, sier Rune Flatby i Norges vassdrags- og energidirektortat (NVE).

fredag 29.11 2019

NVE setter ned foten:

Ingen vindkraftverk får forlenget frist

Etter 2021 vil det ikke bli gitt forlenget frist for idriftsettelse av vindkraft. 90 vindkraftanlegg får dermed kniven på strupen.

onsdag 20.11 2019

Nordmos vindkraft-svar:

– Positivt for noen, negativt for andre

– Hvordan har Andøy kommune tenkt å ta vare på innbyggerne i de berørte områdene, spurte Kari Vik fra kommunestyrets talerstol. – Vi har ingen reell mulighet til å stoppe vindkraftkonsesjonen, svarte ordfører Knut Nordo.

tirsdag 08.10 2019

Motvind Andøy demonstrerte:

Markerte vindkraftmotstand med å brenne mølle

Som del av den nasjonale bevegelsen mot vindkraftutbygging, Motvinds, vardebrenning 8. oktober, holdt lokallaget i Andøy en markering på Andenes mot den planlagte vindkraftutbyggingen på Andmyra.

torsdag 05.09 2019

Utsatt frist for Andmyran Vind

På tross av innstramminger har NVE gitt Andmyran Vind AS utsatt frist for idriftsettelse av Andmyran vindkraftverk til 31.12.2021, samt forlenget varighet på konsesjonen til 2051.

onsdag 14.08 2019

Underskudd snudd til overskudd etter intern overføring

Andmyran Vindpark har endret regnskapet slik at underskudd ble til et stort overskudd.

lørdag 29.06 2019

Må søke ny konsesjon for kraftlinje til vindparken

Den planlagte og forsinkede vindparken på Andmyran skaper nå krøll for Andøy Energi Nett AS. Skal det bygges kraftledning til vindkraftanlegget, må Andøy Energi Nett AS søke ny konsesjon.

onsdag 26.06 2019

Foreløpig ingen vindmøller på Andøya:

Tapte 5,7 millioner på vindkraftselskap

Andmyran Vindpark AS fikk et underskudd på 5,7 millioner kroner i fjor og har til nå tapt 193 millioner kroner totalt. Foreløpig er ingen vindkraftverk satt opp på Andøya.

tirsdag 23.04 2019

Kan bli færre, men større vindmøller på Andmyran:

Må ta hensyn til fuglene

Andmyran Vind AS må kartlegge risikoområder for relevante fuglearter når man skal utarbeide en detaljplan for plasseringen av vindmøllene i anlegget. Det har Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) vedtatt. Ny teknologi gjør at det kan bli færre, men større vindturbiner i anlegget.