Tema

torsdag 01.03 2018

Regjeringa avkledd av forskningsrapport!

En rapport fra Institutt for samfunnsforskning viser at vi som var motstandere av forslaget fra Høyre/FrP-regjeringa om å endre arbeidsmiljøloven i 2015 hadde rett i vår argumentasjon.

– Stadig flere på tiltak får en jobb

Arbeidsledigheten er på vei ned, flere får jobb og økonomien går bedre. Samtidig er det viktig å sørge for at de som sliter med å komme i jobb kan få muligheten. Det er en innsats vi lykkes stadig bedre med!

tirsdag 20.02 2018

Øksnes kommune vant oppsigelsessak

Øksnes kommune fikk av retten medhold i at de hadde rett til å si opp daværende kommunalsjef for skole, barnehage og kultur, Johanne Jakobsen. Hun pålegges å betale saksomkostninger.

søndag 11.02 2018

Øker mer enn landssnittet:

Antall bedrifter øker godt i Sortland

Ved årets inngang var det totalt 1.156 virksomheter registrert i Sortland. Veksten har vært større enn det vi ser ellers i Kommune-Norge.

onsdag 07.02 2018

Engasjerte ungdommer på YO-messe

Den årlige utdannings- og yrkesmessa på Sortland videregående skole ble avholdt onsdag. Den får gode skussmål fra både elever og utstillere.

tirsdag 30.01 2018

Færre døde i primærnæringene i fjor

Arbeidstilsynet registrerte 27 dødsfall i det landbaserte arbeidslivet i Norge i fjor. Antallet arbeidsskadedødsfall holder seg på et historisk lavt nivå.

fredag 26.01 2018

Sannes anker til lagmannsretten

Toine Sannes anker dommen til lagmannsretten.

tirsdag 23.01 2018

Sykepleierforbundet frykter elever i praksis utsettes for seksuell trakassering

Sykepleiere var mest utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet på arbeidsplassen i 2016, ifølge SSB. Sykepleierforbundet frykter studenter er ekstra sårbare.

onsdag 03.01 2018

SSB: Arbeidsledigheten stabil på 4 prosent

lørdag 23.12 2017

SSB: Svært kjønnsdelt arbeidsmarked i Norge

Norge har et svært kjønnsdelt arbeidsmarked, ifølge tall fra SSB. Lønnsforskjellene er minst i Finnmark, mens likestillingen er størst i Oslo og Akershus.

torsdag 21.12 2017

Hans Christian (36) snudde i døra hos Uber - nå har han funnet drømme­jobben igjen: Blir kommunikasjons­direktør i legemiddel­gigant

Tidligere VG-journalist gikk til Erna og så til Uber. Nå tar Hans Christian Kaurin Hansson over ansvaret for samfunnskontakt og kommunikasjon i Roche.

tirsdag 19.12 2017

Sykefraværet holder seg stabilt, men høyt

Sykefraværet er i tredje kvartal 2017 på 6,5 prosent og er dermed uendret sammenlignet med forrige kvartal, melder Nav. Sykefraværet er høyest hos kvinner.

onsdag 13.12 2017

Tidligere kommunalsjef i Øksnes:

– Saken har vært helt forferdelig

Det er steile fronter mellom en tidligere kommunalsjef Johanne Jakobsen i Øksnes og Øksnes kommune. Partene møtes i disse dager for Vesterålen tingrett.

Tidligere kommunalsjef krever erstatning

Advokaten til tidligere kommunalsjef i Øksnes kommune, Johanne Jakobsen, legger ned påstand om at oppsigelsen gjøres ugyldig, samt krever erstatning.

onsdag 22.11 2017

SSB: Arbeidsledigheten ned til 4,0 prosent

Antall arbeidsledige har som ventet fortsatt å falle utover høsten og teller nå 110.000 personer. Samtidig kommer flere og flere i arbeid.

fredag 03.11 2017

457 færre ledige i Nordland i oktober

Ledigheten går ned i Nordland i oktober.

fredag 29.09 2017

Vesterålskommune med ny rekord

Aldri har færre vært uten arbeid.

mandag 18.09 2017

Nav: 687.000 årsverk gikk tapt i 2016 på grunn av sykdom og ledighet

Om lag hvert femte årsverk gikk tapt i fjor, viser beregninger Nav legger fram denne uken.

lørdag 16.09 2017

Vil skape ny næring fra havet

For halvannet år siden kunne du lese i VOL om Daniel Fonn Aluwini som planlegger å dyrke havsalat på Kvalnes i Andøy kommune.

onsdag 05.07 2017

AP-nestleder en av 62 søkere til journalistjobb i Tromsø

Nestleder i Hadsel Arbeiderparti, Rayner Skare Lind, er en av søkerne til NRK-jobb i Troms.

fredag 02.06 2017

Positiv ledighetsrekord:

– Jeg har aldri sett lavere ledighetstall

I to av seks kommuner i Vesterålen er arbeidsledigheten på mindre enn to prosent av arbeidsstyrken. I en kommune er jubelen særlig høy.

søndag 07.05 2017

Råd mener NAV blitt utilgjengelig for mange

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne mener NAV ikke har sikret hele brukergruppen.

mandag 01.05 2017
7

Helter i hvitt

Hjelpepleier Vivian Olaisen og sykepleier Lisa Karlsen brenner for å skape de gode øyeblikkene.

tirsdag 04.04 2017

Carstensen konstituert

Lill-Rita Carstensen er konstituert som personalsjef i Hadsel.

fredag 03.03 2017

Stort fall i arbeidsledigheten i alle kommuner unntatt Hadsel:

– Ledighetstallene vil rase nedover

Alle vesterålskommunene melder om lavere arbeidsledighet i februar 2017 enn i februar 2016 unntatt Hadsel, men tallene viser slett ikke hele sannheten.

tirsdag 31.01 2017

Det er viktig å være i arbeid

Jeg forstår ikke all norsk, men jeg får mye hjelp fra andre, sier Elina Rasooli. Hun trives i jobben på Coop Prix.

Analfabeten som ble helsefagarbeider

Ahmad Tawakoli har stått på hver dag for å fullføre utdanningen sin på få år

søndag 04.09 2016

Arbeidsledigheten i Vesterålen har gått ned

I august 2016 er det 3 196 helt ledige i Nordland, noe som er 291 færre helt ledige enn på samme tid i fjor.