Tema

torsdag 23.07 2020

Fra underskudd til overskudd for portugisere

Både Andenes fiskemottak AS og Andøya Fisheries AS snudde underskudd i 2018 til overskudd i fjor. – Vi har drevet så rasjonalt som mulig, sier Leif Kvivesen, daglig leder i Andenes fiskemottak.

tirsdag 23.06 2020

Truet med å anmelde Fagforbundet

Striden mellom Fagforbundet og Hadsel kommune var så tøff at ordføreren truet med å politianmelde fagforeningen.

søndag 10.05 2020

Hadsel har svart Arbeidstilsynet:

– Ingen grove brudd på lovgivningen

Hadsel mener at det etter Arbeidstilsynets undersøkelser av arbeidsmiljøet i kommunen, ikke har kommet fram noen grove brudd på arbeidsmiljøloven (AML) og bestemmelsene om helse, miljø og sikkerhet (HMS).

lørdag 09.05 2020

Tilsynet med Hadsel kommune:

Fagforeningene vil gi eget svar til Arbeidstilsynet

Hovedverneombudet, vernetjenesten, Fagforbundet og NITO i Hadsel har varslet Arbeidstilsynet om at de vil gi et eget svar på tilsynet som Arbeidstilsynet gjennomførte ved tre avdelinger innen teknisk sektor i kommunen.

mandag 13.04 2020

Fire rapporter om teknisk sektor:

HMS-rapport ikke oppdatert på åtte år

Tilsyn med teknisk sektor i Hadsel kommune kan resultere i pålegg fra Arbeidstilsynet.

fredag 20.03 2020

Arbeidstilsynet med flere pålegg til Bø kommune

Arbeidstilsynet har gjennomført tilsyn med kommunelegen i Bø og gir flere pålegg.

fredag 28.02 2020

Varsler anker dommen:

Kommune frikjent for gjengjeldelse mot varsler

En kommune i Vesterålen er i Vesterålen tingrett frikjent for gjengjeldelse mot en ansatt. Saken har bakgrunn i varsling om kritikkverdige arbeidsforhold ved en helsearbeidsplass i kommunen. Det er allerede klart at dommen ankes.

onsdag 26.02 2020

Myre Fiskemottak AS brøt arbeidsmiljøloven. Fikk gebyr på 200.000 kroner

Arbeidstilsynet ilegger Myre Fiskemottak AS (MF) et overtredelsesgebyr på kr. 200 000 for brudd på arbeidsmiljøloven.

tirsdag 25.02 2020

Myre Fiskemottak AS brøt arbeidsmiljøloven. Fikk gebyr på 200.000 kroner

Arbeidstilsynet ilegger Myre Fiskemottak AS (MF) et overtredelsesgebyr på kr. 200 000 for brudd på arbeidsmiljøloven.

torsdag 20.02 2020

Offentlige slipper straff, private må i fengsel for brudd på arbeidsmiljøloven

Nordlandssykehuset har 40.000 AML-brudd for overtidsbruk, men blir ikke anmeldt av Arbeidstilsynet. Samtidig er den tidligere Veireno-sjefen dømt til 120 dagers fengsel i Høyesterett, for 1.085 brudd på arbeidsmiljøloven. Dommen gjaldt også ulovlig overtid.

tirsdag 28.01 2020

Andenes fiskemottak har oppfylt pålegg fra Arbeidstilsynet

Andenes fiskemottak kom i fokus i fjor høst etter at Dagbladet omtalte forhold rundt innleie av arbeidskraft. Arbeidstilsynet er nå fornøyd med tiltakene som satt inn.

tirsdag 21.01 2020

Ansatt i helsevesenet ble truet med kniv

Hadsel kommune har hatt en hendelse der en ansatt i helsetjenesten ble truet med kniv av en bruker.

mandag 20.01 2020

Kommunalt ansatt ber retten om opptil én million kroner

En kommunalt ansatt ber om 50-200.000 kroner i oppreisning og 250.000-850.000 kroner i erstatning i "Varslersaken".

søndag 15.12 2019

Ulovligheter hos fiskebruk kan ende med bøter

Nettstedet «Børsen», som utgis av Dagbladet, melder at Arbeidstilsynet har funnet ulovligheter hos flere fiskemottak i Vesterålen.

onsdag 11.12 2019

Hadsel kommune sliter med arbeidsmiljøet:

Slik skal inspektørene gjennomføre tre tilsyn for å saumfare arbeidsmiljøet

Med bakgrunn i det som er registrert i Hadsel, vurderer Arbeidstilsynet saken slik at det er behov for å gjennomføre tre tilsyn i kommunen. Tilsynet vil starte med et formøte på direktørnivå, men går deretter over til tilsyn i tre ulike avdelinger i teknisk sektor – inklusive tillitsvalgte og verneombud.

tirsdag 10.12 2019

Arbeidstilsynet til Hadsel rådhus:

– Må følges opp av en oppfølgingsplan

– Tilsynet som Arbeidstilsynet planlegger i Hadsel i januar, må følges opp av en oppfølgingsplan.

fredag 06.12 2019

Hadsel

Snarlig avgjørelse om tilsyn

Arbeidstilsynet vil om kort tid bestemme seg for om det skal gjøres et tilsyn i Hadsel kommune.

onsdag 04.12 2019

Hadsel har svart Arbeidstilsynet om arbeidsmiljøet på rådhuset

Hadsel har nå svart Arbeidstilsynet, som tidligere har varslet et mulig tilsyn ved kommunen etter en bekymringsmelding. Opplysningene fra en medarbeiderundersøkelse som kommunen nå har gitt til Arbeidstilsynet, viser at enkelte avdelinger tilsynelatende har bedre skår enn andre.

lørdag 23.11 2019

Andenes fiskemottak:

– Skal rydde opp i de to påleggene vi har fått

– Vi har fått to pålegg fra Arbeidstilsynet. De skal vi rydde opp i, sier Leif Kvivesen ved Andenes fiskemottak. – Og jeg vil understreke at det er ingen her som har arbeidet 32 timer i strekk, legger han til.

torsdag 14.11 2019

Fylkesfiskarlaget om brudd på arbeidsmiljøloven:

– Vi er ikke tjent med at fiskerinæringen driver under slike forhold

De seneste dagene har det vært flere saker om brudd på arbeidsmiljøloven i fiskeindustrien. – Nordland Fylkes Fiskarlag tar avstand fra de forholdene som ulike statlige etater har avdekket vedrørende arbeidsforholdene i fiskeindustrien, sier Steinar Jonassen.

Kommunedirektør Ola Morten Teigen:

– Ønsker både åpen, ærlig debatt og fri meningsutveksling internt

– Dersom er det enkeltepisoder der jeg for enkelte fremstår autoritær og ikke «normalt ledende», håper jeg jo at folk sier det til meg, spesielt siden jeg jevnlig påminner om at jeg ønsker både åpen, ærlig debatt og fri meningsutveksling internt.

Det begynte med en bekymringsmelding:

Arbeidstilsynet undersøker mulige kritikkverdige arbeidsforhold på rådhuset

Arbeidstilsynet har iverksatt undersøkelser omkring mulige kritikkverdige arbeidsforhold ved teknisk etat i Hadsel rådhus. Ordfører Kurt Jenssen kjenner til at det skal ha vært uenighet om utlysning av stillingen som teknisk sjef. Hovedverneombud Heidi Nordgaard mener saken er så kompleks at det er behov for ekstern hjelp.

onsdag 13.11 2019

Vedtak fra Arbeidstilsynet:

Må stanse asbesthåndtering

Arbeidstilsynet mener Andøy kommune ikke har alt på stell når det gjelder håndtering av asbest. Innen 20. desember må kommunen avklare hvordan man skal håndtere asbestholdige vannrør.

tirsdag 12.11 2019

Arbeidstilsynet aksjonerte mot Andenes fiskemottak:

– Mener vi ikke har gjort noe galt

Arbeidstilsynet har avdekket en rekke brudd på arbeidsmiljøloven ved Andenes fiskemottak. – Jeg mener vi ikke har gjort noe galt, sier daglig leder Leif Kvivesen.

lørdag 05.10 2019

Montør fikk strøm «fra arm til arm»

En elektriker i El-Team AS på Sortland ble skadet i en elulykke som er meldt inn til Arbeidstilsynet.

tirsdag 29.01 2019

Arbeidstilsynet med kritikk til Hadsel brann og redning:

Brannsjefen melder om lukkede avvik og bedre arbeidsforhold enn noen gang

Hadsel brann og redning fikk ved tilsyn i 2016 to avvik av arbeidstilsynet. Brannsjef i Hadsel, Øyvind Stensø Skjørholm, sier avvikene nå er lukket.