Tema

torsdag 22.08 2019

Har blitt gjort hærverk for rundt 100.000 kroner i år

Det siste året har det blitt gjort så mye hærverk i Prestelva Barnehage på Sortland at ledelsen har sett seg nødt til å stenge barnehagens uteområde. Hærverket har blant annet ført til store vannlekkasjer.

tirsdag 13.08 2019

Kosmonaut besøkte barnehage:

– Er det kaldt i verdensrommet?

Barna i Barnas Hus på Andenes har lært om verdensrommet og tirsdag kom kosmonauten Andrey Borisenko på besøk. – Er det kaldt i verdensrommet, var et av spørsmålene han fikk.

torsdag 09.05 2019

Prestelva Barnehage

«Skogstrollan» ryddet søppel i Bjørklundparken

Også de aller minste blant oss er engasjert for miljøet, som barna i avdeling «Skogstrollan» i Prestelva Barnehage på Sortland.

tirsdag 07.05 2019

Bemanningsnormen:

Private barnehager tar pengepotten i Sortland

De fem barnehagene i Sortland får til sammen nærmere tre millioner kroner i tilskudd knyttet til den nye bemanningsnormen. Mer enn 80 prosent av midlene går til private barnehager.

mandag 29.04 2019

Lykkentreff-huset er godt egna som barnehage

fredag 26.04 2019

I én kommune koster det ekstra mye for barnehageplass

Lødingen har den desidert høyeste foreldrebetalingen i barnehager i Vesterålen og Lødingen.

torsdag 18.04 2019

Små barnehager får 263 millioner til økt bemanning

lørdag 13.04 2019

Nord universitet:

Tre års studier over for 15 nye barnehagelærere

Nord universitet Vesterålen hadde fredag en høytidelig markering for de 15 barnehagelærerne som har gjennomført tre års studier.

onsdag 10.04 2019

FAU ved Lykkentreff:

– Foreldre eller ansatte er aldri blitt spurt om hvordan vi opplever barnehagen

FAU ved Lykkentreff reagerer på at oppvekstsjefen kommer med uttalelser om barnehagen som de føler ikke stemmer overens med virkeligheten.

– Den er ikke tilpasset universell utforming

Oppvekstsjef i Sortland kommune, Erik Strand, poengterer at hans uttalelse om å fase ut Lykkentreff barnehage ikke handler om faglig innhold, men at bygget i seg selv ikke er tilpasset universell utforming.

tirsdag 09.04 2019

Ørntua barnehage i Alsvåg

Frustrasjon blant foreldre

Foreldregruppa ved den nye barnehagen Ørntua i Alsvåg uttrykker frustrasjon over uteområdene. Barnehagen ble tatt i bruk i november 2017.

onsdag 20.03 2019

Sortlandsordfører Tove Mette Bjørkmo (AP) svarer på kritikk:

Mener Høyre er ute og «shopper» saker

Tirsdag uttalte Høyres ordførerkandidat i Sortland, Marthe Hov Jacobsen, at partiet ønsket å få på plass en kvalitetsplan for barnehage. Ordfører Tove Mette Bjørkmo (AP) mener dette er et forsøk fra Høyre på å få eierskap til saker før høstens kommunevalg.

Vil jobbe for å få en kommunal sentrumsbarnehage i Sortland

– Vi mener det er helt feil å legge til rette for en barnehage som skal ta ut profitt, sier sortlandsordfører Tove Mette Bjørkmo og Ronald Steen, leder for driftsutvalget i Sortland kommune.

torsdag 14.03 2019

Mangler pedagogisk personell

Det er bestemt å opprette midlertidige barnehageplasser for barn på venteliste i Øksnes kommune. Det påpekes samtidig at det mangler kvalifisert pedagogisk personell til flere stillinger.

tirsdag 29.01 2019

Foreslår å opprette tre nye barnehageplasser

I Øksnes er det venteliste for barnehageplass, og nå foreslås det å opprette tre nye plasser for små barn med oppstart fra 1. mars.

mandag 14.01 2019

Venteliste på barnehageplass i Øksnes:

Oppfordrer folk til å søke på barnehageplass

Ordfører Karianne Bråthen i Øksnes kommune oppfordrer foreldre som trenger barnehageplass til barna sine om å søke. De er klar over at flere står på venteliste for å få plass, men for å kunne kartlegge hvor stort behovet er, må alle som ønsker plass søke.

fredag 16.11 2018

Vil gi grønt lys til Hoppensprett barnehage

Kommuneadministrasjonen ønsker å gi klarsignal til at Hoppensprettbarnehagene kan få flytte sammen til Lensmannsveien, dersom politikerne går for innstillingen.

fredag 09.11 2018

Små barnehager med høy voksentetthet drar opp snittet

Mens det i gjennomsnitt er 5,6 barn per voksen i Hadsel-barnehagene, er det for Innlandet og Strønstad færre enn halvparten.

Vil se på ny barnehagestruktur i Hadsel for å bremse utgiftsgalopp – men vil unngå nedleggelser

Ber politikerne om lov til å endre barnehagestruktur

Målet er at kommunens tilskudd til private barnehager skal reduseres med to millioner i året fra 2021 og fire millioner året etter. Da må de kommunale barnehagene endre seg.

tirsdag 08.05 2018

Den aller siste våren i barnehagen

I Prestelva barnehage er skolestart fremdeles en evighet unna. For de eldste barna, er dette likevel den siste våren før de blir elever.

fredag 04.05 2018

Barnehagetallene for Vesterålen:

– Må legge fram sak for kommunestyret om flere barnehageplasser

I Øksnes var det flere søkere enn barnehageplasser i vår. Dermed må kommunen opprette flere barnehageplasser. – Alle får plass, lover kommunalsjef Lill Sørensen.

onsdag 25.04 2018

Utvidet barnehagenorm vil koste 14 milliarder

Initiativtakerne bak det såkalte barnehageopprøret krever en utvidet bemanningsnorm for norske barnehager. Det vil koste dyrt, ifølge regjeringen.

mandag 19.03 2018

Realfagsbarnehager i Øksnes fikk 300.000 kroner:

Plysjfugler og digitalt mikroskop vekker realfags-interessen

Tidlig innsats er viktig for læring, og mandag fikk kommunestyret orientering om prosjektet med realfagsbarnehager fra prosjektleder Cynthia Fagervold.

torsdag 08.03 2018

Skolestarterne i Blåfjell barnehage på Sortland:

Viste frem egenprodusert film for fullsatt kinosal

Torsdag ettermiddag viste Blåfjell barnehage på Sortland en egenprodusert film, laget og skrevet av skolestarterne, for en fullsatt kinosal i Lanterna.

onsdag 07.03 2018

Innsamling for grillhytte til Ørntuva barnehage:

– Vi har allerede fått inn penger

Ungene i Alsvåg har en ny flott barnehage, og nå har foreldregruppa tatt initiativ til kronerulling for grillhytte og flere lekeapparater.

fredag 02.03 2018

Stolte barn på åpninga av fargesprakende utstilling

For 17. året på rad stilles det ut kunst fra de største barnehagebarna, gjennom utstillinga «Æ». Den fargerike kunsten stilles ut på kafeen Miscela.

torsdag 01.03 2018

– Barn fortjener gode barnehager

I leserinnlegg fra tillitsvalgte i Utdanningsforbundet i en rekke aviser landet rundt er hovedbudskapet at barnehagelærerne ønsker nok tid til planlegging, men at KS er imot dette. Det stemmer ikke.

mandag 26.02 2018

Mange går glipp av billigere barnehageplass

Lavtlønte kan søke om redusert betaling for barnehageplass, men mange benytter seg ikke av tilbudet. Nå nærmer fristen seg for nye søknader.

mandag 05.02 2018
4

Feirer samenes nasjonaldag hele uka

Ved Lillebørøya barnehage feirer de samenes nasjonaldag hele uka. VOL stakk innom for å lodde stemninga.

tirsdag 23.01 2018

Bufdir: Barn i risikogrupper for fattigdom ivaretas bedre

Tre år med tverrfaglig strategi mot barnefattigdom i Norge er sluttført. Selv om flere barn enn før lever i lavinntektsfamilier, mener Bufdir det går rett vei.

fredag 05.01 2018

Forskningsresultat: Små barnehagegrupper er å foretrekke

Barn som går i små̊ grupper i barnehagen får mindre atferdsproblemer på skolen, viser forskning fra NTNU. Basebarnehager kommer dårlig ut av forskningen.

lørdag 02.12 2017

Gratisordning i barnehagen ukjent for mange familier med lav inntekt

60 prosent av lavinntektsfamiliene med barn i barnehage kjenner ikke til ordningen med gratis kjernetid. For mange er også redusert foreldrebetaling ukjent.

onsdag 01.11 2017
4

Første dag i ny barnehage i Alsvåg:

– Endelig!

Onsdag hadde ansatte og unger første dag i nye Ørntua barnehage i Alsvåg.

onsdag 27.09 2017

Straume barnehage:

Vil kjøpe nabotomt for å utvide barnehagen

Rådmannen ønsker å kjøpe en eiendom for 80.000 kroner for å få plass til nye tilbygg og større uteområde ved Straume barnehage.

søndag 03.09 2017

– 3-åring ringer 112. Ingen tyv på do

Politiet fikk oppringning fra en ung sangekspert.

onsdag 30.08 2017

Henlegges uten opplysninger

Forrige uke anmeldte ordfører Jonni H. Solsvik på vegne av Andøy kommune et mulig innbrudd i Måsungen barnehage.

onsdag 23.08 2017

Har anmeldt mulig innbrudd

Andøy kommune har anmeldt et mulig innbrudd i Måsungen barnehage på Andenes. 

onsdag 05.07 2017

Andværing har bidratt til barnehagebok

Andværingen Tryggve Andreassen er medforfatter på boka «Mot til å være barnehagelærer».

torsdag 15.06 2017

Godt nytt fra Sortland:

Alle 14 barnehager er helsefremmende

Alle 14 barnehager i Sortland har nå fått tittelen «Helsefremmende barnehager».

torsdag 23.03 2017

Barna lærte om tannpuss

Barnehagebarna i Sjøstjerna og Hoppensprett Melbu fikk et spennende møte med dinosauren Bronto, Karius og Baktus.

onsdag 15.03 2017

Andungen barnehage blant de første godkjente i landet:

Helsefremmende barnehage

Onsdag mottok Andungen barnehage tittelen «Helsefremmende barnehage», som en av de første i landet.

mandag 06.03 2017

Forslag fra utvalg:

Barnehagen kan bli gratis

Flertallet i utvalget som har sett på støtten til barnefamilier, går inn for å fjerne kontantstøtten, innføre gratis barnehage og behovsprøve barnetrygden.

lørdag 14.01 2017

Mer fornøyd med barnehagene

Foreldrene til barna i barnehagene i Hadsel er mer fornøyd.

mandag 04.07 2016

Historisk spadetak

Barna gleder seg til ny barnehagebygning. Nå er spaden satt i jorda for nye Hoppensprett på Melbu.

tirsdag 21.06 2016

Skjebnedag for Øksnes-skolen

I dag kan Øksnes kommunestyre avgjøre skjebnen til flere av grendeskolene og se på en helt ny skolestruktur.