Tema

torsdag 25.03 2021

Familie saksøker kommune for flere lovbrudd

En familie har tatt ut stevning mot en kommune i regionen for blant annet manglende skole- og helsetilbud for barna. Kommunen mener at søksmålet framstår som ubegrunnet.

fredag 11.12 2020

Forsøkte å kidnappe egen sønn, saken utsatt

En kvinne fra Vesterålen er av statsadvokaten tiltalt for ti ulike straffbare forhold, blant annet forsøk på å kidnappe sin egen sønn.

tirsdag 10.11 2020

Advokat om Kardemommeloven og barnevernssaker: – Det handler om å behandle folk med respekt

Advokat Trude Marie Wold er sterkt kritisk til manglende involvering av familien i forskjellige barnevernsprosesser.

tirsdag 13.10 2020

Anker krav om erstatning til lagmannsretten

Advokat Kjetil Wibe har anket et krav om erstatning til behandling i Hålogaland lagmannsrett.

tirsdag 30.06 2020

Bufetat på rekrutteringsrunde hos bedriftene:

– Vi trenger fosterhjem

– Koronatida gikk hardt utover fosterhjemsbanken vår. Nå trenger vi påfyll, forteller Anne Grethe Hanssen i Bufetat.

onsdag 11.03 2020

Dommen fra Vesterålen tingrett er klar:

Hadsel tapte søksmålet mot Gjøvik

Hadsel kommune har tapt et søksmål om 3,1 millioner kroner i erstatning fra Gjøvik kommune. Som tapende part må Hadsel kommune betale 257.921 kroner i saksomkostninger til motparten.

torsdag 20.02 2020

BUP Vesterålen bekymret over økningen i antall henvendelser. Peker på samfunnsutvikling og økt press blant unge på sosiale medier som noen av årsakene til veksten:

– Foreldrene må tørre å være foreldre

Utviklingen de siste ti år viser en økning i antall henvisninger til Bup Vesterålen. – Det er mer rus og mer komplekse saker. Samtidig må foreldre tørre å være foreldre, og ungdommen trenger hjelp til livsmestring, sier sjefpsykolog Elsa Risjord.

tirsdag 28.01 2020

Hadsel og Gjøvik krangler om tre millioner kroner

Vesterålen tingrett skal avgjøre en tvist mellom Hadsel kommune og Gjøvik kommune. Det handler om tre millioner kroner.

fredag 20.09 2019

Barnevernet i Vesterålen og Nav Sortland:

Fylkesmannen fant flere brudd på barnevernloven og sosialtjenesteloven

Fylkesmannen i Nordland sier i en foreløpig rapport at de etter et tilsyn med ettervern og samarbeid mellom Vesterålen barnevern og sosiale tjenester i Nav Sortland, har funnet tre brudd på barnevernloven og to brudd på sosialtjenesteloven.

Vesterålen barnevern og NAV Sortland:

– Vi er ikke uenige i konklusjonene i den foreløpige rapporten

– Vi er ikke uenige i konklusjonene i den foreløpige rapporten fra Fylkesmannen i Nordland, og ser ikke noe behov for å imøtegå den. Nå konsentrerer vi oss om å implementere funnene i vårt arbeid.

søndag 04.08 2019

«Høyre svikter barna»

onsdag 03.07 2019

Taen tilrettelagt for funksjonshemmede

Taen i Hadsel er tilrettelagt for funksjonshemmede

onsdag 24.04 2019

Første halvår uten fristbrudd

Færre barnevernssaker i Vesterålen

Vesterålen barnevern behandlet 338 meldinger i fjor. Det er det laveste antallet siden 2014. Og for første gang opplevde man et halvår uten fristbrudd.

fredag 05.10 2018

Vesterålen regionråd:

– Må få barnehus lokalt for å ivareta verdigheten til de yngste ofrene

Politikerne i Vesterålen regionråd er krystallklare når det kommer til et barnehus for Vesterålen.

fredag 24.08 2018

– Det har vært en helt overveldende dag

På Fredheim gård på Strengelvåg er en ridehall på 1000 kvadratmeter nå i ferd med å bli montert. For Anett Kvello-Aune  og Ole Kristian Lind er det en stor milepæl for gården.

onsdag 07.03 2018

Fosterbarntilsyn:

Andøy dårligst i regionen i fjor - men Vesterålen på landstoppen

Bare to tredjedeler av fosterbarna i Andøy, fikk det tilsynet de hadde krav på i fjor. Året før var det Øksnes som var verst i Vesterålen. Men generelt er situasjonen i Vesterålen svært god.

tirsdag 27.02 2018

Nordland er verstingfylket:

2100 fosterbarn uten lovpålagt tilsyn

Hvert fjerde fosterbarn får ikke det antallet tilsyn loven krever at de skal ha. – En veldig alvorlig situasjon, sier Barneombudet.

onsdag 21.02 2018

Evalueringsrapport om Vesterålen barnevern:

Fungerer bra, men er dyrt

– Vesterålen barnevern ha relativt få fristbrudd, får stort sett medhold både hos fylkesnemnd og tingrett og innehar en stor kompetanse. Det skriver Telemarksforskning i en evalueringsrapport om Vesterålen barnevern.

Barnevernskostnader økte med 300 prosent på fire år

– Håper å få en forklaring

– Jeg håper å få svar på hvorfor kostnadene til tiltak utenfor hjemmet har økt så kraftig, sier ordfører Jonni Solsvik om evalueringen fra Telemarksforskning.