Tema

fredag 20.09 2019

Barnevernet i Vesterålen og Nav Sortland:

Fylkesmannen fant flere brudd på barnevernloven og sosialtjenesteloven

Fylkesmannen i Nordland sier i en foreløpig rapport at de etter et tilsyn med ettervern og samarbeid mellom Vesterålen barnevern og sosiale tjenester i Nav Sortland, har funnet tre brudd på barnevernloven og to brudd på sosialtjenesteloven.

Vesterålen barnevern og NAV Sortland:

– Vi er ikke uenige i konklusjonene i den foreløpige rapporten

– Vi er ikke uenige i konklusjonene i den foreløpige rapporten fra Fylkesmannen i Nordland, og ser ikke noe behov for å imøtegå den. Nå konsentrerer vi oss om å implementere funnene i vårt arbeid.

søndag 04.08 2019

«Høyre svikter barna»

onsdag 03.07 2019

Taen tilrettelagt for funksjonshemmede

Taen i Hadsel er tilrettelagt for funksjonshemmede

onsdag 24.04 2019

Første halvår uten fristbrudd

Færre barnevernssaker i Vesterålen

Vesterålen barnevern behandlet 338 meldinger i fjor. Det er det laveste antallet siden 2014. Og for første gang opplevde man et halvår uten fristbrudd.

fredag 05.10 2018

Vesterålen regionråd:

– Må få barnehus lokalt for å ivareta verdigheten til de yngste ofrene

Politikerne i Vesterålen regionråd er krystallklare når det kommer til et barnehus for Vesterålen.

fredag 24.08 2018

– Det har vært en helt overveldende dag

På Fredheim gård på Strengelvåg er en ridehall på 1000 kvadratmeter nå i ferd med å bli montert. For Anett Kvello-Aune  og Ole Kristian Lind er det en stor milepæl for gården.

onsdag 07.03 2018

Fosterbarntilsyn:

Andøy dårligst i regionen i fjor - men Vesterålen på landstoppen

Bare to tredjedeler av fosterbarna i Andøy, fikk det tilsynet de hadde krav på i fjor. Året før var det Øksnes som var verst i Vesterålen. Men generelt er situasjonen i Vesterålen svært god.

tirsdag 27.02 2018

Nordland er verstingfylket:

2100 fosterbarn uten lovpålagt tilsyn

Hvert fjerde fosterbarn får ikke det antallet tilsyn loven krever at de skal ha. – En veldig alvorlig situasjon, sier Barneombudet.

onsdag 21.02 2018

Evalueringsrapport om Vesterålen barnevern:

Fungerer bra, men er dyrt

– Vesterålen barnevern ha relativt få fristbrudd, får stort sett medhold både hos fylkesnemnd og tingrett og innehar en stor kompetanse. Det skriver Telemarksforskning i en evalueringsrapport om Vesterålen barnevern.

Barnevernskostnader økte med 300 prosent på fire år

– Håper å få en forklaring

– Jeg håper å få svar på hvorfor kostnadene til tiltak utenfor hjemmet har økt så kraftig, sier ordfører Jonni Solsvik om evalueringen fra Telemarksforskning.