Tema

torsdag 02.12 2021

- Har man lovet noe skal man stå for det

Slik sier et samlet formannskap at Melbu Fritidsklubb skal få driftsstøtten sin, da både posisjon og opposisjon la frem et omforent budsjettframlegg, hvor mange av de foreslåtte kuttene blir reversert.

1. 500 dugnadstimer for én måned med fritidsklubb

Karoline (11) og Milla (10) er to av de mange Melbu-barna som de siste månedene har stått på for å få ferdig den nye fritidsklubben på Melbu. Om to uker avgjøres det om de får beholde den etter nyttår.

onsdag 24.11 2021

Rusten: – Unødvendig masse styr rundt skolene

– Etter at flertallspartiene viste seg å være enige om at skolene ikke skal røres nå, var det unødvendig masse styr – og derfor valgte vi å gå ut med dette nå.

Hadsel-kutt: Krever utredning før politisk behandling

Kommunestyrerepresentant for MOS, Ørjan Robertsen, krever både konsekvensutredning og høringer før Hadsel kommune kan behandle kuttforslag som spesielt vil ramme lokalsamfunn utenfor Stokmarknes.

mandag 22.11 2021

Venstre vil se på mer interkommunalt samarbeid:

– Uaktuelt å legge ned skole

Hadsel Venstre foreslår å se på mer interkommunalt samarbeid for å få ned driftskostnadene i kommunen(e). - Hvis en kommune med størrelse og befolkningsantall som Bodø får det til å gå rundt, må vi spørre oss om vi trenger all lederne rundt omkring, sier Arne Ivar Mikalsen.

torsdag 18.11 2021

Vil bruke 1,9 milliarder på sikring av vei i Nordland

I løpet av de neste fire årene skal det brukes i snitt 475 millioner årlig på veisikring.

mandag 15.11 2021

Relanserer bibliotekplaner i Bykuben:

– Langt billigere enn nybygg

– Vi kan levere en langt billigere løsning enn å bygge og drifte nytt på Hurtigrutens Hus, sier Trond Bottolfsen i Stokmarknesbygget AS om bibliotekstriden som raser i budsjettdebatten. Han relanserer planene fra i fjor, som ifølge ham vil bety besparelser for Hadsel kommune.

tirsdag 09.11 2021

Han har hårete mål for befolkningsvekst

«Øksnes for flere» er kommunens visjon. – Øksnes mot 5000 innbyggere de neste ti årene lanseres som en konkret og ambisiøs målsetning som hele Øksnes-samfunnet bør strekke seg mot.

Ingen store kutt i Andøy i 2022

Rådmannens budsjettforslag for 2022 innebærer ingen store kutt i Andøy kommunes drift, men redusert elevtall og satsing på hjelpemidler til spesialundervisning fører til reduksjoner i skolene.

mandag 25.10 2021

Må spare 9,5 millioner – håper på hjelp fra regjeringen

Andøy kommune må spare 9,5 millioner kroner dersom man fortsetter å drifte kommunen med samme tilbud neste år som i år. – Det må være lov å ha forventninger til regjeringen, sier ordfører Knut Nordmo.

torsdag 14.10 2021

Kommunestyret i Hadsel bekymret for lovbrudd:

– Vi må forholde oss til norsk lov

Diskuterte de trange rammene til kommunens eiendomsselskap.

onsdag 25.08 2021

Nå skrur regjeringen igjen kranen – slutt på krisebudsjettene

Finansministeren lover å si mye «nei» i forhandlingsinnspurten til neste års statsbudsjett. Norsk økonomi går bra igjen, og oljepengebruken skal ned.

mandag 21.06 2021

Regnskap og budsjettregulering

Kommunestyret i Andøy samles i dag til siste møte før sommerferien. Budsjettregulering og kommunens regnskap for 2020 er blant sakene som står på programmet.

torsdag 17.06 2021

Bruker 1 million kroner til å styrke plan- og utvikling

Flertallet i kommunestyret i Sortland stemte torsdag for å sette av 1 million kroner for å styrke saksbehandlingskapasiteten på plan- og utvikling i år.

onsdag 16.06 2021

«Årsverksreduksjon i grunnskolen og SFO i Sortlandsskolen»

søndag 06.06 2021

Avgiftskutt og satsing på psykisk helsevern i budsjettavtale med Frp

Fremskrittspartiet er enig med regjeringen om en avtale som gir flertall for revidert budsjett. Erna Solberg får dermed gjennom sitt siste budsjett før valget.

tirsdag 11.05 2021

Avmålt optimisme i revidert nasjonalbudsjett

I revidert nasjonalbudsjett for 2021 foreslår regjeringen å bruke 402,6 milliarder kroner fra oljefondet. Det er 90 milliarder mer enn i statsbudsjettet i høst.

mandag 01.03 2021

Regnskap i balanse

Andøy kommune unngår underskudd i 2020. Det orienterte økonomisjef Stein Iver Johansen kommunestyret om mandag.

Havbruksfondet redder Hadsel-regnskapet

Økte utbetalinger fra havbruksfondet for å finansiere driften, gjør at regnskapet til Hadsel kommune går i pluss for koronaåret 2020.

torsdag 07.01 2021

Hun skal bruke over 150 millioner på helse i år

Øksnes kommune har i år en driftsramme på 151 millioner kroner for enhetene helse og sosial. Det skal samtidig investeres for flere titalls millioner i år.

torsdag 17.12 2020

Vedtok å sette av penger til sammenkobling av Bjørklund- og Vesterveien

Styring av tiltak for barn og unge, dagens bemanning og priser i SFO er noe av det som ble vedtatt i kommunestyret torsdag. Og ikke minst – det er vedtatt å sette av penger for å få gjennomført sammenføyingen mellom Bjørklundveien og Vesterveien.

lørdag 12.12 2020

Et budsjett for fremtiden

tirsdag 08.12 2020

Kommunen «blør» innbyggere – antall årsverk kuttes kraftig

I rådmannen i Bøs forslag til budsjett påpeker han en befolkning der det er for få innbyggere og arbeidsplasser til å erstatte det antallet som dør. Redusert inntekt og ytterligere nedstyring blir konsekvensen.

Øksnes kommunes budsjett:

Styrker innsats mot barn og unge

Det tilføres blant annet flere midler for å jobbe forebyggende mot ungdommer, det blir gratis å leie Øksneshallen for ungdom under 16 år og økt foreldrebetaling i SFO endres fra 20 til 10 prosent. Ikke alle var enige i at budsjettet styrker innsatsen mot ungdom.

torsdag 03.12 2020

Budsjett og økonomiplan

Det var bred enighet om å beholde dagens priser og bemanning i SFO, at gratis halleie skal fortsette og at bemanningen innenfor skole- og helsetjeneste må forsterkes. Utover det var enigheten i Sortland rundt hva som må prioriteres ikke så stor.

Budsjett strekker ikke til - ber om mer penger

Øksnes kirkelige fellesråd ber politikerne om mer penger enn det som er foreslått i budsjett for neste år.

onsdag 02.12 2020

Reagerer på forslag om kutt i skole

Utdanningsforbundet og Fagforbundet i Sortland reagerer på kommunedirektørens forslag om å kutte i grunnskole, SFO og voksenopplæring. – Barn og unge skal ikke være en salderingspost. De skal prioriteres, sier forbundene.

Høyre og Frp vil bruke 144 millioner på ny hall

Høyre og Frp ønsker å få fart på bygging av ny idretts- og svømmehall i Sortland. Derfor vil de under budsjett- og økonomiplanbehandlingen i formannskapet torsdag blant annet foreslå å sette av 144 millioner kroner til dette.

Slik ønsker Sortland å investere for over 600 millioner de neste fire årene

Torsdag skal formannskapet behandle budsjett for 2021 og økonomiplan for 2021 til 2024. Kommunedirektøren legger opp til investeringer for over 600 millioner kroner de neste fire årene.

– Vi gikk til valg på å beholde alle skolene, og det står vi ved

Rådmannen i Bø har utfordret politikerne om å ta stilling til skolestrukturen i budsjettet. Det er store beløp å spare ved å kutte i antallet skoler. Høyre, som har flertallet, sier de står ved valgløftet om å bevare alle tre skoler.

mandag 30.11 2020

Stanser de verste kuttene

Politikerne i Andøy stanser de verste kuttene som rådmannen foreslo i sitt budsjettforslag. Det betyr at ungdomstrinnet ved Risøyhamn skole består.

Vil bruke millioner på mer forebyggende arbeid

Posisjonen i Sortland, bestående av Sp, Ap og SV vil under den kommende budsjettbehandlingen foreslå å bruke 19,9 millioner kroner de neste fire årene på forebyggende tiltak.

tirsdag 24.11 2020

Går imot forslag til kutt

Høyre, Senterpartiet og Fremskrittspartiet, som har flertall i kommunestyret i Øksnes, vil frede flere av administrasjonens forslag til økonomiske kutt. De vil heller ikke selge havnerelaterte arealer til en verdi av 35 millioner og ber administrasjonssjefen finne alternativer.

mandag 23.11 2020

Øksnes Ap vil gjeninnføre eiendomsskatten

I sitt budsjettforslag ønsker Øksnes Arbeiderparti å fokusere på bolyst og mener at eiendomsskatten må opprettholdes og økes.

mandag 16.11 2020

Minst en skole kan ryke

Politikerne i Bø må i budsjettdebatten også ta stilling til skolestrukturen i kommunen.

torsdag 12.11 2020

Reagerer med vantro på forslaget om å legge ned åtte plasser på Kiljordheimen:

– Vil bli flere pleietrengende

William Lyngra og Linda Merethe Hansen ser med vantro på rådmannens budsjettforslag om å fjerne åtte demensplasser.

onsdag 11.11 2020

Vindkraftkommunene får mer makt

Regjeringen og Frp har kommet til enighet om ny vindkraftpolitikk. Den innebærer blant annet kutt av subsidier, mer lokal makt og strengere konsesjonskrav.

onsdag 28.10 2020

11 avdelinger presenterte innsparingstiltak for 20 millioner kroner:

– For lite fokus på det vi vet kommer

Ordfører Knut Nordmo (Sp) savnet fokus på de mulighetene man vet kommer med Samskap og omstilling, under innledende budsjettmøte. Kommunens 11 avdelinger la fram sine innsparingstiltak på til sammen 20 millioner kroner.

torsdag 01.10 2020

Havbrukspenger redder kommunen fra korona-minus

Takket være penger fra Havbruksfondet og utbytte fra Vesterålskraft, går Sortland kommune mot et mindreforbruk på 12,6 millioner kroner i år. Dette endrer likevel ikke det faktum at kommunen styrer mot et merforbruk på rammeområdene på 11,5 millioner kroner.

torsdag 04.06 2020

Formannskapet i Sortland:

Sortland forventer å bruke åtte millioner kr. ekstra i år

I vedtatt budsjett for Sortland kommune 2020, var det lagt opp til et budsjett i balanse. På grunn av koronapandemien, må det hentes penger fra fond for at dette skal skje.  

torsdag 27.02 2020

Sortland kommune fikk et overskudd 11,7 millioner kroner i 2019

I 2019 fikk Sortland kommune et overskudd på 11,7 millioner kroner.

lørdag 04.01 2020

142 millioner til helse og sosial i Øksnes

Ansvarsområdet helse og sosial i Øksnes har for 2020 142 millioner kroner i budsjett å forholde seg til.

99 mill. til skole, barnehage og kultur i Øksnes

Budsjettet for 2020 for å drifte skoler, barnehager, kultur, voksenopplæring og flyktningetjenesten i Øksnes er kr. 98 861 000.

tirsdag 10.12 2019

Øksnes kommunestyre:

Fryser eiendomsskatten i Øksnes

Posisjonspartiene Sp, H og Frp i Øksnes fryser eiendomsskatten på 2019-nivå fram til 2023.

mandag 09.12 2019

Budsjett ble vindkraftdebatt

– Jeg vil ikke se vindmøller på Andmyran og vil kjempe mot til alt er bygget, sa Robert Svendsen (MDG). Budsjettdebatten i Andøy ble i stor grad en vindkraftdebatt.

tirsdag 03.12 2019

Mindre å rutte med i Bø

Bø kommune må belage seg på å ha færre kroner og ører å rutte med i årene framover.

fredag 29.11 2019

Svarer på budsjett-kritikk

– Tar kritikken med knusende ro

Øksnes-ordfører John Danielsen har fått kritikk etter formannskapsmøte denne uken, der posisjonspartiene ikke la fram et eget budsjettforslag men vedtok administrasjonens forslag. Danielsen sier Sp, H og Frp ikke har klart et eget budsjett før kommunestyret den 10. desember.

fredag 22.11 2019

Kuttforslagene for Sortland brann- og redningstjeneste:

– Vil føre til stor svekkelse av beredskapen i Sortland

Hvis kommunedirektørens forslag på å ha en felles overordnet brannvakt i Sortland og Hadsel vedtas, vil dette få store konsekvenser for distriktene.

onsdag 20.11 2019

Sortland:

Slik påvirker kommunebudsjettet deg

Hvis kommunedirektørens forslag til økonomiplan 2020-2023 blir vedtatt, må Sortland kommunen kutte 95 millioner kroner i drift i kommende økonomiplanperiode. Dette får store konsekvenser på flere områder.