Tema

tirsdag 15.05 2018

– Småfartøy skal vekk og småsamfunn skal fjernes.

Senterpartiet reagerer på Sandbergs utspill om sjarkflåten i dette innlegget.

mandag 14.05 2018

– Statsråd Bakke-Jensen, løy du?

Du har til stadighet fremhevet alle de grundige vurderingene som er gjort rundt rullebanesystemet på Evenes.

søndag 13.05 2018

De borgerlige partiene på Stortinget prioriterer fylkesveiene

Fylkesveinettet utgjør 48 prosent av det totale offentlige veinettet i Norge, og disse binder sammen distrikt.

lørdag 12.05 2018

Sjarken gir liv på kysten

For å realisere fiskerilovgivningens intensjoner, er det er viktig å se sjarkflåten som et viktig ledd i en bærekraftig økonomi på kysten.

Når politikere slutter å lytte til folk, er det på tide å bytte dem ut

Slik lyder Astrid Lindgrens omtale av maktsyke og arrogante politikere. For oss i Senterpartiet handler politikk om å gjøre folks liv bedre og hverdag tryggere.

Høyre tar kampen mot arbeidslivskriminalitet

Det norske arbeidslivet er i hovedsak godt, trygt og velorganisert. Slik må det også være i fremtiden.

– Hva er det som skjer med våre politikere?

Hva er det som skjer med våre politikere den dagen de går inn og forbi løvene på Løvebakken?

torsdag 10.05 2018

– Det er åpenbart at en dispensasjon vil medføre større ulemper enn fordeler.

tirsdag 08.05 2018

– Hvem skal redde deg når du trenger det?

Hvis du hadde hatt behov for førstehjelp hadde du vel ønsket at noen hadde hjulpet deg? Kun fire av ti nordmenn tør å gi førstehjelp i alle livstruende situasjoner, skriver Nordland Røde Kors i dette innlegget.

– Gjør driften av ambulanseflyene offentlig!

Driften av ambulanseflyene skal ikke være et spekulasjonsobjekt i anbudsprosesser der en velger det billigste alternativet framfor kvalitet.

– Senterpartiet – folkets mikrofonstativ i Finnmark

Et råd til FrP vil være: Gjør som Senterpartiet; ta selvstendige standpunkt som avspeiler finnmarks-folkets behov, skriver

mandag 07.05 2018

– Uforståelig nedleggelse av byggfag

Nordland fylkesting vedtok i sak 195/2017 at byggfag vg1 og vg2BA på Sortland skulle nedlegges til fordel for og opprettholde linjen på Melbu. Her er det ikke tatt hensyn til elevene som nå blir tvunget til å flytte på hybel eller velge en annen linje.

– Det synes å ha gått prestisje i saken om Andøya

Noen faglige og politiske betraktninger:

søndag 06.05 2018

Høyres åtte grep for en bedre eldreomsorg

Andelen eldre i landet stiger, og vil holde seg høy. Vi kan ikke vente lengre med å løfte eldrepolitikken, dersom alle skal ha et godt tilbud i fremtiden.

lørdag 05.05 2018

– Barn møter lukkede dører

Noe er feil når regjeringen blar opp store summer til skolehelsetjenesten, samtidig som bare en marginale økning av barn og unge opplever at de har bedre tilgang på denne viktige tjenesten.

tirsdag 01.05 2018

«Luftvern ved Andøya flystasjon – et oppkonstruert problem»

Luftvernets betydning for nedleggelsesvedtaket av Andøya flystasjon i 2016 kan ikke bortforklares av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

mandag 23.04 2018

Christian Lomsdalen:

– Vi har en veileder for gudstjenester allerede, takk

Vi har allerede en veileder for gudstjenester i skoletiden. Vi trenger ikke en ny. Det vi trenger er at politikerne sørger for at skolene som i dag ikke følger det regelverket vi allerede har, begynner å gjøre det.

mandag 09.04 2018

– Stopp Israels terror mot palestinerne!

Rødt Nordland fordømmer på det sterkeste de israelske styrkenes drap og lemlesting av palestinske demonstranter på Gazastripen.

søndag 08.04 2018

– Skal vi ikke lage barn i fremtiden?

Det er leit hvis diskusjonene om assistert befruktning og foreldreskap blir redusert til et spørsmål om forståelse for ufrivillig barnløse par, og om hvorvidt vi anerkjenner ensliges sterke ønske om barn.

fredag 06.04 2018

Senterpartiet:

– Flyavgiftsøkningene peker rett til værs under denne regjeringen

fredag 30.03 2018

Skolenes Landsforbund Nordland:

– Ta vold og trakassering mot ansatte i skolen på alvor

Hvis noen opplever vold og trakassering i sin arbeidshverdag, er det ikke en privatsak, men et arbeidsmiljøproblem som angår alle som jobber i skolen. De ansatte skal ikke stå alene med problemene.

torsdag 29.03 2018

Nei til EU-leder Kathrine Kleveland:

– Stortinget sluttet Norge til Acer, men kampen fortsetter

Ikke siden 1994 har vi sett et slikt engasjement. Det er et stort flertall mot i befolkningen, ja selv i Arbeiderpartiet er et flertall av deres fylkeslag og ordførere i mot.

tirsdag 27.03 2018

Nordland SV:

– Fiskerihavner utvikler kysten

SV krever at finansiering av fiskerihavner fortsatt skal være et statlig ansvar, og bevilgning over statsbudsjettet må økes for å sikre forsvarlig forvaltning og drift av fiskerihavner i fremtiden.

mandag 26.03 2018

Jørn Martinussen:

– Kan det være at Pride-flagget står i veien for den prinsipielle debatten?

Øksnes kommunestyre har med knapt flertall bestemt at Pride-flagget skal heises på Rådhuset 21.april, som en markering av at det er 46 år siden paragrafen som gjorde homofili forbudt ble opphevet.

Yngve Hansen (Ap):

– Stolthet og saksbehandling

Martinussen gikk på talerstolen og hevdet at loven ikke tillot flagging. Etter mitt syn er det å drive saksbehandling fra talerstolen.

lørdag 24.03 2018

– Earth Hour 2018 - vil du være med?

Lørdag 24. mars klokka 20.30 slukker hele verden lyset i en time i det som er verdens største klimakampanje. Alle kan delta; bedrifter, organisasjoner og privatpersoner. Er du med?

onsdag 21.03 2018

Norsk Bonde- og Småbrukarlag:

– Dyrevelferd krever innsats – ingen bønder å miste

Landbruksdirektoratet har besøkt Nordland, og forteller at vi er best i klassen når det gjelder oppfølging av dyrevelferd på gårdene.

tirsdag 20.03 2018

– Feilaktige påstander om Pride-dagen i Øksnes

Yngve Hansen (Ap) sin påstand om at halve kommunestyret i Øksnes ikke ønsker å markere Pride-dagen med å heise flagg, henger ikke på greip.

mandag 12.03 2018

– Alvorlige lidelser for dyrene

I innlegget "Alvorlige påstander fra Rolness" tilbakeviser Karen Johanne Baalsrud i Mattilsynet vår kritikk mot nedslaktingen av villrein i Nordfjella. Hun hevder at dyrene har fått pause i jakta, at det ikke er blitt skutt på flyktende dyr og at hjortedyr ikke kan utvikle resistens. Dette stemmer ikke.

søndag 11.03 2018

– Sparetiltak innenfor pasienttransport har fått konsekvenser som ikke er akseptable

Nordland KrF mener transporten for pasienter fra bygda i Nordland må bli bedre. Både reisetid og reiseforhold er for mange langt fra akseptabelt.

lørdag 10.03 2018

– Takk for tilbakemelding på min bekymringsmelding vedrørende det høye skattetrykket til våre innbyggere

– Ordfører bruker mye av tiden i sitt tilsvar om historikk og lite om kjernen i utfordringen våre innbyggere nå sitter midt i, skriver Håkon T. Hanssen i dette tilsvaret til Ordfører Siv Aasvik.

søndag 04.03 2018

Svar til Margunn Ebbesen og Lene Westgaard-Halle fra Høyre:

– Overstyringen fra Brussel er ingen myte!

Rødt Nordland-leder Gunnvald Lindset svarer på Høyres påstand om at Acer-frykten er basert på myter.

Oljeeventyr på bekostning av korallrev

Det norske korallrevene er vakre, men de fins hovedsakelig på 100-500 m dyp på strømharde steder. De er viktige tilholdssteder for mange arter fisk, blant annet uer, eller auar som vi kaller den.

fredag 02.03 2018

– Barnets og kvinnens behov skal bestemme

Ingen nyfødte barn, mødre og fedre skal tvinges hjem 6 timer etter fødsel. Barnets behov og foreldrenes trygghet skal bestemme.

Odd Arne Sandberg, leder Folkeaksjonen

– Naboklage fra matfatet

Olje og Energidepartementet tildeler leteblokker svært nært Lofoten i neste TFO runde. Områdene ligger vest og nord for eksisterende installasjoner i Norskehavet. Tre av blokkene ligger bare 30 kilometer vest for Nordland VI.

torsdag 01.03 2018

– Barn fortjener gode barnehager

I leserinnlegg fra tillitsvalgte i Utdanningsforbundet i en rekke aviser landet rundt er hovedbudskapet at barnehagelærerne ønsker nok tid til planlegging, men at KS er imot dette. Det stemmer ikke.

Regjeringsforslag om norsk tilslutting til EUs energibyrå/ACER

Norsk folkestyre og Ja-sidas EU-lyst

Regjeringa har lagt fram forslag til behandling i Stortinget 18. mars om å innlemme Noreg i EUs energibyrå/ACER. Forslaget er av stor betydning for framtida for norsk næringsliv og for vanlege forbrukarar.

mandag 26.02 2018

– Ja til flere lærere også i Nord-Norge!

Nordland Sp vil jobbe for å reversere vedtaket om å gi nye lærerkrav tilbakevirkende kraft.

Terapibadet på Lamarktunet

Et krav om egenandel og badevakt i terapibadet på Lamarktunet vil gjøre at revmatikerne ikke kan bruke badet, ifølge årsmøtet i Revmatikerforeninga.

fredag 23.02 2018

Ja til utredning om atomvåpenforbud

Forbudet mot atomvåpen vil få betydning for Norge, enten vi slutter oss til eller blir stående utenfor.

tirsdag 20.02 2018

Stopp Tyrkias folkerettsstridige angrep på Syria!

Årsmøtet i Rødt Nordland fordømmer Tyrkias folkerettsstridige invasjon av regionen Afrin i Syria.

mandag 19.02 2018

Hadsel Høyre om Gabrielsen-saken:

«Profesjonalitet i kommunale foretak»

Rett før helgen kunne vi lese at et styremedlem i Hurtigrutens Hus KF var satt på gangen, i ordets rette forstand.

tirsdag 13.02 2018

– Direkte til fysioterapeut

Fra nyttår kan pasienter gå direkte til fysioterapeut uten å måtte gå veien om lege for å få henvisning til behandling. Endringen er gjort for å gi pasientene raskere og enklere tilgang til fysioterapi, skriver Hans Leo Dagsvik Regionleder Nord i Norsk Fysioterapeutforbund i dette innlegget.

søndag 11.02 2018

Nordland Senterparti:

Forsvaret i nord må prioriteres!

Satsingen på forsvaret er en nedbygging.

En aldersvennlig fremtid

Norge har fått sin første eldrestatsråd, og det er gledelig.

torsdag 25.01 2018

– Sp nektet å bidra konstruktivt til løsning

Øksnes-ordfører Karianne Bråthen avviser samtlige påstander fra Senterpartiet i sitt svarinnlegg.

– Kritisk til at eiendomsskatt og skolenedleggelse gjøres i budsjettvedtak

Per Ole Larsen i Øksnes Senterparti håper ingen er stolte av budsjettbehandlingen i kommunen før jul.

onsdag 24.01 2018

Du stemte mot barnevernsreformen, Kari

For de av oss som har fulgt barnevernspolitikken i forrige stortingsperiode og tidligere, var Kari Henriksens innlegg i denne avis 19. januar forunderlig lesning.

tirsdag 23.01 2018

Jobben for å trygge norske vinterveier fortsetter

Det skal være trygt å ferdes på norske veier. Derfor skal farlige vogntog bort fra veiene våre.

søndag 14.01 2018

Andøya flystasjon:

«Allierte forsterkninger og avskrekking som konsept»

Avskrekking er igjen blitt et sentralt konsept i norsk forsvarspolitikk. Det påvirker også debatten om Andøya.

– Staten må gå foran i det grønne skiftet

I dag er Norge dårligst i klassen på grønn vekst i Norden, skriver Per Espen Stoknes i dette debattinnlegget.

lørdag 13.01 2018

– En fot innenfor

– Vi trenger bemanningsbransjen. Den kan være med på inkluderingsdugnaden og få flere ut i arbeid, skriver Margret Hagerup i dette debattinnlegget.

torsdag 28.12 2017

– Våre eldre landsmenn

– Jeg har kun medmenneskelig forutsetning for å innlate meg på faglig diskusjon om psykososiale tiltak og tilsyn, skriver Aina Olsen Midtun i dette debattinnlegget.

onsdag 27.12 2017

Romjula tida for økt alkoholmisbruk:

– Hva du gjør når du får telefon fra en kompis som du vet ligger under for alkoholmisbruk?

En leser har skrevet et innlegg om den viktige jobben du kan gjøre for medmennesker som sliter med alkoholmisbruk.

tirsdag 26.12 2017

– Rusfri jul for barn og unge

– Julehøytiden innebærer for mange en «legitimering» av høyt alkoholforbruk, skriver Line Olsen i dette debattinnlegget.

fredag 22.12 2017

– Sannhetskommisjon for den samiske og kvenske befolkning i Norge

– Sametinget er opptatt av at sannhetskommisjonen skal være en kommisjon som skal angå den samiske befolkning selv, skriver Henrik Olsen i dette debattinnlegget

onsdag 20.12 2017

Debatt:

«Det er flertallet i fylkestinget som seiler sin egen sjø»

Det er utrolig at gruppelederen for Ap i Nordland unnlater å informere om han sammen med SP, Sv og Krf prioriterer å legge ned en rekke linjer i fylket for å finansiere en ny tredje videregående skole i Bodø.

søndag 17.12 2017

Debatt:

Sortland kommune - brolagt med gode intensjoner?

Uteområdene ved Kulturfabrikken er blitt en prinsipielt viktig sak som jeg forventet hadde blitt løftet opp til politisk vurdering før jul, fremfor å forbli en ren administrativ sak.

Jørn Martinussen svarer:

– Mer opptatt av øksnesværingene enn meg selv

En fulltreffer av ei ei overskrift som beskriver hva jeg og andre bør etterstrebe som politikere. Som politiker skal jeg være mer opptatt av mine naboer, som er Øksnes' befolkning, enn meg selv.

lørdag 18.11 2017

– Innføring av eiendomsskatt i Lødingen - gir oss mulighet til å levere gode tjenester

onsdag 08.11 2017

– Kristelig Folkeparti stoler ikke på foreldrene

torsdag 31.08 2017

Freibergs frislipp

kal vi få til det trenger vi en aktiv næringspolitikk. Det står i sterkt kontrast til Frp og Kjell Børge Freibergs passive holdning til å skape nye arbeidsplasser i nord, skriver fylkesrådsleder Tomas Norvoll i dette innlegget.

Musikkbransjen og havbruk - hvem sysselsetter flest?

Det er flott at det er mange ansatte i musikkbransjen. Men det er grovt misvisende når NRK på denne måten gir inntrykk av at antall sysselsatte i oppdrettsnæringa var så lavt som 6.200, skriver Oddmund Enoksen i dette innlegget.

torsdag 15.06 2017

– I 2037 er Sortland ei raus, inkluderende, vakker dame

På oppfordring fra prosjektleder Caroline Meier og debattleder Marianne Meløy, prøvde publikum å definere Sortlands personlighet.

Ser press på populære turområder i Vesterålen:

– Vi må sikre bærekraftig turisme

Det var munter stemning da panelet torsdag kveld snakket om Sortland og Vesterålen i 2037. Bærekraft var et viktig stikkord, både i næringsliv og turisme.

onsdag 29.03 2017

– Elektronisk mobbing

I den seneste utgaven av Dagens Medisin har farmasøyten Stein Lyftingsmo satt søkelyset på enda en utilsiktet virkning av at alle lønnslipper fra NAV nå kun kommer i elektronisk form.

tirsdag 21.03 2017

– Sandbergs lovnader er som et gufs fra fortida

– Sandbergs lovnader om omstillingsmidler er som et gufs fra fortida, skriver MDGs førstekandidater i Nord-Norge.

torsdag 16.02 2017

- Fradrag kun på budskap som er godkjent av SV?

mandag 13.02 2017

Skreifestivalen starter tirsdag – Cumming kommenterer:

– Vi må få nesen opp av pengebingen og ta ansvar

Denne uka starter Vesterålen skreifestival på Myre. Leder i Folkeaksjonen oljefritt LoVeSe benytter anledningen til å be nasjonen om å få nesa opp av pengebingen, og ta ansvar for den store matressursen vi sitter på.

lørdag 09.07 2016

- Full stopp? - En av Norges viktigste leveranser til NATO er truet