Tema

mandag 19.04 2021

«Tap av MSC-sertifikater: Hva er veien videre?»

tirsdag 13.04 2021

«Koronakrisen skaper nye helsekriser for våre barn»

«Å skape velferd krever samarbeid»

søndag 11.04 2021

«Skjebnevalg for vindkraft - i stortingsvalg og sametingsvalg»

lørdag 10.04 2021

«Større ulikhet under koronatida»

«En drosjenæring for hele Norge»

fredag 09.04 2021

«Vi ønsker rusreformen velkommen – men vil ha et klart skille mellom rusavhengige og ikke rusavhengige»

torsdag 08.04 2021

Siste episode med Hurtigrutens Hus?

Debatt

onsdag 07.04 2021

«Mine tre store bekymringer: Jobben, skolen og helsa»

tirsdag 06.04 2021

«Storsatsing på nordnorsk kultur: Hva mener Nordland Arbeiderparti?»

søndag 04.04 2021

«Takk for bidrag til Kreftforeningen» 

fredag 02.04 2021

«La oss kurere datoskrekk og forhindre eggesvinn»

torsdag 01.04 2021

«Klimapolitikk må være god industripolitikk»

onsdag 31.03 2021

«Lønnspliktdager og kompensasjonsordninger må treffe bedriftene og bransjene»

mandag 29.03 2021

«Barne- og ungdomskulturen skal tas på alvor»

«Det dør flere unge av selvmord enn av korona»

«Kamp mot galskap»

søndag 28.03 2021

«Nordland fylkeskommune som næringsutvikler»

fredag 26.03 2021

«Vi må stoppe lønnsfesten for de på toppen!»

«Regjeringa satser ikke på sjøen»

«Er vi en region?»

onsdag 24.03 2021

«Venstres rusreform redder liv»

«Profittering på salg av strøm må opphøre»

tirsdag 23.03 2021

«Nordlandsindustrien og det grønne skiftet»

«Krever billigere flybilletter i Nord-Norge»

mandag 22.03 2021

«Krever feriepengetillegg på dagpenger permanent»

«Ikke drep småbedriftene med passivitet»

lørdag 20.03 2021

«En ny tid for totalforsvaret»

torsdag 18.03 2021

«Nå kan kommunene overta gravferdsforvaltninga»

onsdag 17.03 2021

«Våpendragere søkes»

«Regjeringens framlagte rusreform ivaretar ikke intensjonen med å forebygge eller redde flere liv for de unge potensielle rusmisbrukerne»

mandag 15.03 2021

«Hva skal vi med Nord-Norge?»

«Hvem skal ta ansvaret for å oppdatere eldre digitalt?»

«Ny start for Andøya»

søndag 14.03 2021

Kirkevalget forstyrrer offentlige valg

«Med Rødt mot vindkraft på hav og land!»

lørdag 13.03 2021

«Mobbeombudet må være fylkeskommunalt»

«Høyres desperasjon»

«Vi må se hele bildet»

fredag 12.03 2021

«Koronajubileet vi fryktet»

torsdag 11.03 2021

«For mange langfredager?»

tirsdag 09.03 2021

«Bærekraftige barn gir bærekraftig klode»

«Stiller spørsmål og Storvatnet, næringssaker og skoleskysstilbud»

mandag 08.03 2021

«Gratulerer med dagen, men vi er ennå ikke i mål»

søndag 07.03 2021

«Nei til vindkraft på land»

lørdag 06.03 2021

«Pengene rår til slutt ...»

fredag 05.03 2021

«Den internasjonale fiskens dag»

«Kvinnekamp og forsvarsprioriteringer»

torsdag 04.03 2021

«Forurenser bør betale – også for plast i havet»

Ett av vår tids alvorligste og mest synlige miljøproblemer er plastforurensning av havet. Plast i forskjellige varianter og størrelser skader dyr, økosystem, økonomi og til syvende og sist oss selv.

onsdag 03.03 2021

«Kysten er ikke uoppdaga land!» 

tirsdag 02.03 2021

«Det kommer en dag til»

torsdag 25.02 2021

«En ambisiøs og realistisk transportplan»

onsdag 24.02 2021

«Vannforsyning og forskjellsbehandling i plansaker»

tirsdag 23.02 2021

«Kjære folkevalgte»

«Reindrift, fiskeoppdrett og arealbeslag»

søndag 21.02 2021

«Kvinner er den nye oljen!»

«Hålogalandsveien - nå skriver vi 2021 og den øredøvende stillheten om prosjektet er til å ta og føle på»»

fredag 19.02 2021

«Den store fergebløffen»

torsdag 18.02 2021

«Vi graver vår egen grav»

onsdag 17.02 2021

«Kutt politisk spill - sett ned fergeprisene nå»

«Går det rett på dunken i nord eller står vi den av?»

tirsdag 16.02 2021

«Misfornøyd med Norges Fiskarlag»

Medlemmer i Nordland fylkes fiskarlag har i et brev til styret i eget fylkesfiskarlag, og til ledelsen sentralt, bedt om en ny organisasjonsdebatt. De mener en tredeling vil skape en styrket og mer slagkraftig organisasjon.

«Et klart ulovlig forslag»

mandag 15.02 2021

«Vi må og skal berge bygda»

søndag 14.02 2021

«Intensivkapasitet i norske sykehus: en buffer i hverdagen og et bolverk i krisetid»

lørdag 13.02 2021

«Brukes pengene riktig og hva får Sortland kommune?»

«Fiskeværene – vinn eller forsvinn: Loppa neste?»

onsdag 10.02 2021

«Om å bygge på leirgrunn»

«Vi ønsket ikke debatt bak lukkede dører»

«De seks ansvarlige og de to desertører»

tirsdag 09.02 2021

«Sortland kommunes kjøp av tjenester hos lokale skatteytere»

«Er fylkeskommunen gjerrig som har store summer på fond?»

– Sjømatnæringa – ei betydelig næring

mandag 08.02 2021

-Ta ansvar eller gå av

fredag 05.02 2021

Kan det bli 100.000 samisktalende i 2050?

torsdag 04.02 2021

Halverte fergepriser med Arbeiderpartiet

tirsdag 02.02 2021

– Ansvarlighet i Hadsel kommune

lørdag 30.01 2021

God klimapolitikk skal være god næringspolitikk

fredag 29.01 2021

Arbeiderpartiet vil halvere prisen på fergebilletten

søndag 24.01 2021

Mer matjord i klimapolitikken

onsdag 20.01 2021

Senterpartiet gambler med nord-norske arbeidsplasser

tirsdag 19.01 2021

Fremtidens nordområder

Rødt er en katastrofe for industrien

lørdag 16.01 2021

Sterkere innsats mot flom og skred

For trygghet og arbeidsplasser

Senterpartiets ståsted er britenes valg: Frihandelsavtale med EU er løsninga

fredag 15.01 2021

- Forsøker i diverse nordnorske medier å fremstå som fiskernes venn

torsdag 14.01 2021

Gjør mer for de som sliter, Erna Solberg!

onsdag 13.01 2021

Nedstenging må følges av økonomisk krisehjelp

tirsdag 12.01 2021

Nytt år, nye pensjonssparingsmuligheter

mandag 11.01 2021

Ropstad på avlatsreise

Arbeidsfolk og bedrifter må få krisehjelp nå!

«Samarbeid for god folkehelse»

fredag 08.01 2021

– Brexit og alternativer til EØS

torsdag 07.01 2021

Skrot EØS-avtalen nå!

Korona-pengene må gis til skolene  

mandag 04.01 2021

Høyre er garantisten for fritt skolevalg

EØS-avtalen langt bedre

søndag 03.01 2021

Hurra for deg som fyller ditt år? 

lørdag 02.01 2021

«Ønsker å bidra til et felles løft for Nord-Norge»

fredag 01.01 2021

Nordland er fortellingen om landet vårt 

tirsdag 29.12 2020

«Vi tar voksne elever på alvor!»

«Uforståelig helomvending av kommunedirektøren i Sortland»

Farene som truer

mandag 28.12 2020

Nordland – framtidas fylke

Stortinget og fylkesveisatsing: Sp gir 212,8 mill. til fylkesveiene i Nordland i 2021, regjeringa gir 7 mill.

tirsdag 22.12 2020

«The Times They Are a-Changin»

«Høyre viser fram egen idétørke i nord»

fredag 18.12 2020

«De fikse idéers distriktspolitikk»

torsdag 17.12 2020

Mer hjelp på vei

Tusen takk.

onsdag 16.12 2020

Rødt Sortland: Høyreregjering strammer enda mer inn på kommunebudsjettet

Viktig for Vesterålen!

tirsdag 15.12 2020

«Blått hav, grønt skifte, og røde tall»

– Burde utredet konsekvensene i forkant

Økonomiprofessor er kritisk til at Bø ikke utredet konsekvensene av å kutte i formuesskatten før vedtaket ble gjort.

mandag 14.12 2020

En rundvask for renholderne våre 

«Ikke drikk på deg dårlige vaner i koronaåret»

søndag 13.12 2020

Kjære politikere i Sortland kommune! 

lørdag 12.12 2020

Et budsjett for fremtiden

I Norge er også forsvaret av landet vårt en dugnad

fredag 11.12 2020

- Å være lokalpolitiker er et tillitsverv og at penger på egen konto ikke skal være et motiv for å bedrive lokalpolitikk, er vi helt enige i.

torsdag 10.12 2020

FrP bytta bort rettsikkerheten, fikk 20 kilometer asfalt igjen

onsdag 09.12 2020

Styrk- ikke demonter fylkets videregående skoler

Fugl for folk

lørdag 05.12 2020

«Salg av kommunale havneeiendommer gagner Øksnes kommune»

«Netthandelen tar seg ikke søndagsfri»

fredag 04.12 2020

På tide med et rettferdighetsløft

torsdag 03.12 2020

«Kommuneøkonomi og varaordførerstilling»

«Industrien – det nye hatobjektet»

mandag 30.11 2020

FUGL FORAN FOLK

søndag 29.11 2020

Saman mot domstolsreforma – men kva skjer med FrP?

lørdag 28.11 2020

Koronasituasjonen: Stort behov for lokale tiltakspakker også i 2021

Tap for landsdelen

fredag 27.11 2020

De lovpålagte oppgavene er vårt ansvar!

torsdag 26.11 2020

Et modig folk

Ingenting å frykte, Hild Marit!

onsdag 25.11 2020

- Da er det også i høst et slag i ansiktet at kommunen vil fjerne støtten til alle dem under 16 år som driver hallidrett i kommunen

Antibiotikaresistens - vår tids største helsetrussel

tirsdag 24.11 2020

- En hel landsdel gleder seg

mandag 23.11 2020

Sikkerhetsnettet må beholdes så lenge pandemien varer

søndag 22.11 2020

Husk bonden, Venstre!

Ap-budsjett for arbeid og rettferdighet

lørdag 21.11 2020

Krise i Hadsel kommune – ennå en gang!

torsdag 19.11 2020

- FrP til kamp for lavere fergepriser

onsdag 18.11 2020

– Hurtigruta skal gå igjen

- Verdien av 924 rein på Fosen

tirsdag 17.11 2020

Gøy på landet i Vesterålen - eller?

søndag 15.11 2020

Nei til EU krever nasjonal råderett over klimapolitikken og norsk natur 

lørdag 14.11 2020

Glem osten, Senterpartiet. Fisk først.

fredag 13.11 2020

HAR DOMMEDAGSPROFETIENE SLÅTT TIL?

torsdag 12.11 2020

En for laget?

Pensjonistene fortjener bedre pensjon

onsdag 11.11 2020

«Det fiksa vi! Her er det vi må «fikse»

søndag 08.11 2020

– Distriktsvennlig domstolstruktur

onsdag 04.11 2020

Ti grunner til at vi ikke skal legge ned Sortland barneskole

tirsdag 03.11 2020

Styrket beredskap i nord

Rødt går for ny skole og idretts-/bassenganlegg i Lamarka.

mandag 02.11 2020

- Ut i myra

ARKTIS, GRUNNLOVEN OG KLIMARETTSSAKA

mandag 26.10 2020

– Et tryggere Norge med bedre beredskap

onsdag 21.10 2020

Slik bekjemper vi barnefattigdom  

mandag 19.10 2020

John Danielsen, ordfører i Øksnes, ber alle som ønsker oppklaring rundt prosjektene rundt Kjærlighetshaugen om å ta kontakt med ham for å unngå misforståelser.

John Danielsen, ordfører i Øksnes, ber alle som ønsker oppklaring rundt prosjektene rundt Kjærlighetshaugen om å ta kontakt med ham for å unngå misforståelser.

søndag 18.10 2020

– Brundtlands barnehagedrøm har fått en krigserklæring fra Støre

lørdag 17.10 2020

Nei til salg av Norge!

fredag 16.10 2020

Hele kysten trenger kystruten. Men Nord-Norge trenger den mest.

Havbruksfondet og Sp

torsdag 15.10 2020

Hurtigruta må gå!

onsdag 14.10 2020

Hurtigruta – fra stolthet til skam

mandag 12.10 2020

– Hva skjer med Storheia Arena?

tirsdag 29.09 2020

– 50 er ikke nok! 

fredag 11.09 2020

– Jeg er politiker – det er lov å ringe meg

tirsdag 08.09 2020

Du skal ikke bedrive ord

tirsdag 18.08 2020

«Boligtrygghet med Arbeiderpartiet»

mandag 17.08 2020

«Gratulerer med en annerledes første skoledag»

mandag 23.03 2020

Leder i Vesteraalens Avis

– Kom igjen Monica! Søringkarantena fikser du lett

Hei fram kommunelegene, Monica Mæland! Ikke motarbeid dem. Nå har du fått alle maktmidlene fra Stortinget, som du behøver for å dempe spredninga av koronaviruset.

fredag 06.03 2020

– Ingen grunn til å utsette stortingsmeldingen

Stortinget må ikke avvente granskingen av fiskeriforvaltningen før et nytt kvotesystem blir vedtatt, sier Øksnes Venstres Jørn Martinussen i dette innlegget.

mandag 24.02 2020

Debatt

– Opprusting av FV 882

torsdag 13.02 2020

Kronikk:

– Hva skulle vi gjort uten kysten?

I lang tid har kysthistorien og kystfolket ikke fått sin rettmessige plass. Dette er nå i ferd med å endre seg, takket være ildsjeler, kloke folkevalgte og lidenskapelige investorer her i nord. Å kunne historien er nødvendig for å bygge fremtida.

mandag 20.01 2020

Debatt:

Nasjonalisering av luftambulansetjenesten er en trussel for NLA

De røde partiene har sagt at staten skal overta luftambulansen dersom de kommer i regjering. Dette kan bety slutten for det uvurderlige arbeidet stiftelsen Norsk luftambulanse (NLA) har gjort gjennom mange år.

torsdag 16.01 2020

På en fredag:

– Nord og ned

Så har vi vært samlet. Vi i «konferanseutsatt sektor».

fredag 13.12 2019

Kronikk

God hvit jul!

Jeg skal skrive om jul tenkte jeg, når jeg oppdaget at det var min tur å skrive kronikk. Jeg har gode ferdigheter når det gjelder å lage julestemning – så denne kronikken ville nok bli lett å skrive.

mandag 11.11 2019

Debatt:

«Er asylsøkerne mennesker med følelser eller er de brikker i et spill?»

Det er direkte feil når Mikkelborg hevder at «mottaket har hatt en flyttesamtale med hver enkelt beboer og informert om de nye mottakene og andre praktiske forhold» og «vi har også gitt beboerne litt tid, slik at de kan komme med flytteønsker».

torsdag 31.10 2019

– Hurtigrutemuseet: Et stedsutviklingsprosjekt

Jeg sitter i ei hotellseng i Svolvær med PC’en på fanget. Jeg er deltaker på Norsk Opplevelseskonferanse, en konferanse for reiselivsaktører hvor vi lytter, snakker sammen, blir inspirert og opplever.

Den fineste plassen:

– Tid og råd til å leve

lørdag 07.09 2019

MDG: – La oss droppe den ovale weekend til verdens storbyer

torsdag 05.09 2019

«Merkelig utspill fra Høyre om lærlinger»

onsdag 04.09 2019

«Samiske interesser blir hørt»

«Om å skite i eget reir»

«Alle må få full plass i introduksjonsprogrammet»

tirsdag 03.09 2019

«Kampen for Stokmarknes Lufthavn»

fredag 09.08 2019

«Et utstrakt turistfiske finnes også i vår region»

–Et utstrakt turistfiske finnes også i vår region, skriver Bodø fiskarlag som er bekymkret over omfanget av turistfisket.

– Nei, offentlige arbeidsplasser sentraliseres ikke fra Nord-Norge til Oslo 

Mens landet går så det suser- særlig i distriktene, forsøker de rødgrønne partiene å skape en  fortelling om at regjeringen sentraliserer offentlige arbeidsplasser til Oslo. Tallenes tale er klar: Det stemmer ikke. 

Uberørt natur – en uvurderlig verdi

torsdag 01.08 2019

Debatt

Per Christian ser frem til «Lygarkveld» med politikerne i sentrum

Kanskje kan jeg få et svar på det jeg spurte om for noen måneder siden?

fredag 26.07 2019

Har «kickoff» før kommunevalget

søndag 21.07 2019

«Nord-Norgebanen - ei ny framtid for Nord-Norge og Nordkalotten»

«Nord-Norge får ikke sin andel av investeringer i vei og bane»

lørdag 20.07 2019

«Århundrets viktigste prosjekt»

«Tillatelsen til prøveboring ved korallene ved Trænarevet må trekkes tilbake»