Tema

tirsdag 23.11 2021

Inviterer statsråden til kommunen

fredag 15.10 2021

Trollfjord klar for eldrift av ferga

Vil stå klar med ladestrøm på Melbu og Fiskebøl om få år, hvis det kreves.

onsdag 06.10 2021

Skiftet ut ødelagte asbestrør

Sortland kommune har nå ryddet opp og opplyser at det ikke er noen fare.

mandag 09.08 2021

Nådde fram med klage på forlatte oppdrettsmerder

En person med fritidseiendom i Øksnes Vestbygd spurte Øksnes kommune om de var klar over et forurensningsproblem med forlatte oppdrettsmerder. Det var kommunen ikke og tok grep.

mandag 14.06 2021

Nå er det bestemt: Dette skal bygges på Fiskebøl

Regjeringen har nå besluttet at det blant annet skal bygges et innendørs klimaregulert basseng for å simulere arktiske forhold og utendørs molobasseng med strandlinje på Fiskebøl. Spaden skal settes i jorda i 2023.

torsdag 03.06 2021

10 dager gammel spekkhugger hadde mye miljøgifter i kroppen

I januar 2017 var det kvalsafari i fjæresteinene i Bleiksklæva. Flere spekkhuggere svømte nært land, og det ble funnet en død spekkhuggerkalv på land. Nå viser det seg at kalven hadde høye verdier av miljøgifter.

søndag 16.05 2021

Må sjekke for koraller under nytt oppdrettsanlegg

Før det blir aktuelt å anlegge et nytt oppdrettsanlegg på Hellfjordklubben i Sortland kommune, må eksperter kartlegge en rekke koraller som de fleste av oss ikke engang har hørt om.

tirsdag 13.04 2021

Nordlaks slipper ekstra miljømålinger

Nordlaks Oppdrett AS har fått medhold hos Statsforvalteren om at selskapet ikke trenger å gjennomføre ekstra strømmålinger ved havfarmen vest for Melbu.

mandag 22.03 2021

Nye militære fly fører til doble utslipp på Evenes

Nye kampfly og maritime patruljefly på Evenes flystasjon vil medføre en nær dobling av enkelte kjemikalier som skal brukes til avising på rullebanen.

tirsdag 16.03 2021

Krever gjenopptakelse av dommen om sykehustomta

Entreprenøren Sp Maskin AS i Harstad vil i en anke til Høyesterett kreve at en rettskraftig dom i Hålogaland lagmannsrett blir gjenåpnet. Gammelt skrot i sykehustomta på Stokmarknes er et av stikkordene i striden.

– Vi har aldri brukt uttrykket «forurensede masser»

– Vi har aldri brukt uttrykket «forurensede masser», og har ikke noe ansvar for dette utrykket i de to rettsinstansene saken har vært innom.

søndag 01.11 2020
8

Reagerer på forsøpling og rot på strandlandet

Naturvernforbundet reagerer på det de oppfatter som «forurensning, forsøpling og rot» langs strandlandet på Austvågøya i Hadsel kommune.

torsdag 01.10 2020

– Kan ta knekken på noen

Annelise Johansen på Stave er rystet over at Andøy kommune gir kokepåbud via Facebook.

søndag 26.07 2020

Lerøy på Melbu får kritikk for avfallshåndtering

Lerøy Norway Seafoods AS på Melbu har mangler i sitt system for levering av farlig avfall. Det viser en inspeksjon som Fylkesmannen har gjennomført.

fredag 24.07 2020

Gift fra Evenes og Andøya kan havne i Sortland

Reno-Vest sitt deponi på Bremnes kan bli mottaksstasjon for giften PFAS. Gift fra flyplassene på Andøya og Evenes kan dermed havne i Sortland, hvor giften kan renses.

fredag 05.06 2020

Fant lite forurensing på Andøya

Forsvaret har ikke gjort store funn av forurensing ved Andøya flystasjon, men et område skal undersøkes videre de neste årene.

Fant lite forurensing på Andøya

Forsvaret har ikke gjort store funn av forurensing ved Andøya flystasjon, men et område skal undersøkes videre de neste årene.

tirsdag 26.05 2020

Redusert biomasse ved Uvåg i Bø

fredag 15.05 2020

Oppdretter misfornøyd, klager avslag til Miljødirektoratet

Oppdrettsselskapet Egil Kristoffersen & Sønner i Bø klager en avgjørelse fra Fylkesmannen i Nordland, basert på forurensning under et oppdrettsanlegg, til avgjørelse i Miljødirektoratet.