Tema

lørdag 28.11 2020

Har oppnevnt settefylkesmann til Lapphaugen-klage

lørdag 12.09 2020

Verneinteresser truer planer ved kampflyplassen på Evenes

Fylkesmannen i Nordland mener at det nye planforslaget for Forsvarets satsing på Evenes raskt kan komme i konflikt med rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag.

søndag 06.09 2020

Snart blir tittelen Fylkesmann skrotet

Regjeringen har bestemt at alle titlene i staten skal være kjønnsnøytrale. Det betyr slutten på betegnelsen Fylkesmann.

torsdag 27.08 2020

Formannskapet avviste klagene i Lapphaugen-saken

Mot en stemme fra Rødt, vedtok formannskapet i Sortland torsdag at klagene på reguleringsplanen for Lapphaugen ikke tas til følge. Nå blir det opp til kommunestyret hvorvidt saken skal sendes videre til Fylkesmannen i Nordland for endelig avgjørelse eller ikke.

tirsdag 04.08 2020

Fikk ikke smertestillende, kjøpte hasj

En vesteråling har klaget legen sin inn til Fylkesmannen i Nordland etter at vedkommende ikke skal ha fått smertestillende medisin. Vesterålingen skriver at han i stedet kjøpte hasj og vodka for å døve smertene.

søndag 26.07 2020

Lerøy på Melbu får kritikk for avfallshåndtering

Lerøy Norway Seafoods AS på Melbu har mangler i sitt system for levering av farlig avfall. Det viser en inspeksjon som Fylkesmannen har gjennomført.

tirsdag 21.07 2020

Søker om å fylle ut 159.000 kvm for Stokmarknes Miljøhavn

Hadsel Havn KF har søkt Fylkesmannen i Nordland om å fylle ut 950.000 kubikkmeter sprengstein over et areal på 159.000 kvadratmeter sjøbunn. Dette for å etablere den nye miljøhavnen ved Børøya.

mandag 20.07 2020

Vil fylle ut for nytt næringsområde i Sortland

Over lengre tid har planene om å etablere nytt næringsareal ved Ånstadsjøen vært klare. Nå er det søkt om å få fylle 222.800 kubikkmeter med masser i sjøen ved eiendommen slik at dette kan skje.

lørdag 04.07 2020

Miljødirektoratet endret fylkesmannens avslag - Nordlaks får ny lokalitet

Fylkesmannen i Nordland avslo i fjor Nordlaks Oppdrett AS sin søknad om etablering av en ny lokalitet i Narvik kommune. Nordlaks klaget, og nå har Miljødirektoratet endret fylkesmannens avgjørelse.

torsdag 02.07 2020

– Viktig at vi alle tar ansvar

– Vi forstår at folk er bekymret for smittespredning nå når landet gradvis åpner opp igjen, men om alle forholder seg til gjeldende smittevernråd så bidrar vi til å holde kontroll over smittesituasjonen i Nordland.

onsdag 27.05 2020

Pris for veldrevet gårdsbruk 2019 til Andøy

Nordtun Gård på Bø i Andøy ble onsdag tildelt pris for veldrevet gårdsbruk 2019.

tirsdag 19.05 2020

Anbefaler at planområdet for masseuttak på Vikeidet reduseres

Fylkesmannen i Nordland anbefaler at planområdet for utvidet masseuttak på Vikeidet reduseres betraktelig. Hvis dette ikke gjøres, mener Fylkesmannen at saken kan bidra til å åpne opp for planlegging av naturinngrep som strider med Sortland kommunes arealdel.

fredag 15.05 2020

Oppdretter misfornøyd, klager avslag til Miljødirektoratet

Oppdrettsselskapet Egil Kristoffersen & Sønner i Bø klager en avgjørelse fra Fylkesmannen i Nordland, basert på forurensning under et oppdrettsanlegg, til avgjørelse i Miljødirektoratet.

søndag 10.05 2020

Måsene trekker mot folk:

«Stormåser» og «småmåser» – dette spør folk om

Like sikkert som sola, kommer måsene til våre områder i mai. For å hekke, og de har reist langt for å ta for seg av landsdelens herligheter.

lørdag 02.05 2020

Fylkesmannen i Nordland:

Ønsker «svindyr» jordkabel til Andmyran vindpark

Fylkesmannen i Nordland ber i en uttalelse til NVE om at Andøy Energiverk Nett AS bør velge den dyreste løsningen når det skal bygges ny kraftlinje til Andmyran vindpark. Det kan bli svindyrt, mener energiverkets direktør.

onsdag 29.04 2020

Krever flere redegjørelser og utredninger for SE-gruppens planer i Vestmarka

I mars kom Fylkesmannen i Nordland med innsigelse mot reguleringsplanforslaget for Vestmarka næringsområde sør, der SE-gruppen vil etablere elementfabrikk. Fylkesmannen har nå kommet med en kravliste som kan føre til at innsigelsen blir trukket tilbake.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet:

Gjør endringer i Sortland kommunes arealdel for Kvalsaukan og Kringelen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner kommuneplanens arealdel for Sortland kommune, men gjør endringer på omstridte punkter.

søndag 26.04 2020

Fylkesmannen fraråder Sortland å tillate oppdrett i Godfjorden

Fylkesmannen i Nordland fraråder Sortland kommune å gi Eidsfjord Sjøfarm AS dispensasjon for etablering av to akvakulturanlegg i Godfjord.

fredag 03.04 2020

Koronautbruddet:

Frykter kritisk tilgang på veterinærer i landbruket

– Vi kan raskt få en situasjon hvor veterinærer som dekker et vaktdistrikt er syke eller i karantene på grunn av koronasmitte.

onsdag 01.04 2020

Disse lovene kan regjeringen fravike så lenge koronaloven gjelder

Koronaloven som gir regjeringen fullmakt til å lage nye midlertidige regler for å hådtere koronakrisen, gjelder fram til og med 27. april.

tirsdag 24.03 2020

Gir støtte til karantenetiltak i Vesterålen:

Fylkesmannen i Nordland vil dele landet i smittesoner

Fylkesmann Tom Cato Karlsen støtter karantenetiltakene som er innført i Lofoten og Vesterålen. – Fylkesmannen er av den oppfatning av at landet må deles inn i ulike smittesoner, skriver han i et brev til kommunene i Nordland. 

søndag 02.02 2020

Fylkesmannen inhabil i helseklagesak

Fylkesmannen i Nordland har erklært seg inhabil i en helseklagesak i Andøy. En annen fylkesmann skal behandle saken.

mandag 27.01 2020

Fylkesmannen avslutter skolemiljøsak i Sortland

– Elevens rett til et godt psykososialt miljø er nå ivaretatt, sier kommunalsjef oppvekst i Sortland, Erik Strand.

fredag 24.01 2020

Fylkesmannen skal avgjøre betent byggesak

Fylkesmannen skal nå avgjøre hva som skal skje med en eiendom på Bleik i det som har blitt en betent byggekrangel.

mandag 06.01 2020

Fylkesmannen i Nordland:

Brukte dobbelt så lang tid på klage fra sykehuspasient

Fylkesmannen har brukt over ett år på å behandle en pasientklage, som skulle vært avgjort i løpet av seks måneder.

fredag 03.01 2020

Klager på fiskehjeller i Bø

Bø kommune har nylig på nytt oversendt en gammel klagesak om oppsetting av fiskehjeller til behandling hos fylkesmannen.

tirsdag 03.12 2019

Kvinne gikk gråtkvalt hjem fra NAV:

Fikk vite at det ikke nytter å klage Nav til Fylkesmannen

En kvinne på Sortland var så misfornøyd med sin kontakt ved Nav på Sortland, at hun endte opp med en gråtkvalt opplevelse i etterkant. Det hjalp ikke å klage til Fylkesmannen, erfarer hun.

mandag 18.11 2019

Sortlandslege fikk stor pekefinger fra oven

En lege i Sortland har fått refs fra Fylkeslegen i Nordland, men kommer heldig ut av det fordi legen inntok en ydmyk holdning etter at en pasient klaget på feilbehandling.

fredag 15.11 2019

Bø kommune og Zalaris HR Service Norway

Fylkesmannen avviser lovlighetskontroll i Bø

Bø kommune har bedt fylkesmannen gjennomføre lovlighetskontroll av intensjonsavtale mellom Bø kommune og Zalaris HR Service Norway. Dette avviser fylkesmannen.

onsdag 13.11 2019

Sortland:

Lokal Nav-klient fikk medhold etter klage

En Nav-klient som klaget Nav Sortland inn til Fylkesmannen i Nordland, har fått medhold.

fredag 08.11 2019

Kommuneplanens samfunnsdel:

Kommunen «glemte» å ta med reindrift i planprogrammet

Sortland «glemte» å ta med temaet reindrift da kommunen varslet oppstart av planarbeid og planprogram.

tirsdag 05.11 2019

Fylkesmannen i Nordland etter tilsyn:

– Fastlegeordningen i kommunen tilfredsstiller ikke kravet

Fylkesmannen i Nordland har hatt tilsyn med fastlegedekningen i Sortland kommune og konkluderer med at den ikke tilfredsstiller kravet i fastlegeforskriften.

søndag 29.09 2019

Gir NINA fisketillatelse i Blokken:

Vil reetablere fiskebestandene i vassdraget

Fylkesmannen i Nordland gir, på vegne av Blokken grunneierlag, Norsk institutt for naturforskning (NINA) tillatelse til å fiske med elektrisk fiskeapparat i Blokkenvassdraget i forbindelse med habitatkartlegging.

lørdag 31.08 2019

Fritidsbolig i strandsonen:

Øksnes kommune «overser» fylkesmannen

Øksnes kommune har tidligere gitt dispensasjon for oppføring av fritidsbolig i strandsonen, noe fylkesmannen gikk imot. Teknisk hovedutvalg opprettholder likevel sin dispensasjon. Nå kan saken havne hos Kommunaldepartementet.

tirsdag 13.08 2019

– Viser at de er enig med oss

I vinter krevde Hadselværingen Kolbjørn Hoseth Larssen erstatning på 29.727 kroner fra Hadsel kommune. Dette for lang og unødig saksbehandlingstid i forbindelse med hans dispensasjonssøknad på utbygg. Nå har Hoseth Larssen fått svar, der kommunen gir han delvis rett.

onsdag 07.08 2019

Endelig avgjort etter seks år:

Fylkesmannen betaler advokatregning etter årelang gjerdetvist på Melbu

En mann på Melbu er tilkjent en erstatning på 46.875,- kroner etter at Fylkesmannen i Nordland har gitt ham medhold i en seks år gammel strid med Hadsel kommune om oppføring av et gjerde.

mandag 15.07 2019

Lover kjemikaliefri lusebehandling for å beskytte Tysfjord-hummeren

Nordlaks kan likevel få lov til å opprette en ny lokalitet i Tysfjorden. Selskapet lover å avluse uten å bruke badebehandling og kjemikalier.

onsdag 19.06 2019

Fylkesmannen nattevåken over utviklingen

– Den store utfordringen i Nordland og Nord-Norge er at det blir færre og færre i yrkesaktiv alder, sier fylkesmann Tom Cato Karlsen. Tirsdag var han på Andøybesøk.

onsdag 15.05 2019

Orienterte fylkesmannen om Hadselfjordtunnelen og ny storflyplass

– Vi ligger midt i hjertet av Lofoten og Vesterålen. Det preger våre standpunkt, forklarte hadselordfører Siv Dagny Aasvik da hun orienterte fylkesmannen om kommunen.

tirsdag 14.05 2019

Fylkeslegen i Nordland:

– Sortland kommune brøt ikke helselovgivningen

Fylkeslegen i Nordland slår fast at Sortland ikke brøt helselovgivningen etter at pårørende klagde på kommunen for manglende helsehjelp til en pasient.

mandag 13.05 2019

Fylkesmannen i Nordland gir tidsbegrenset tillatelse:

Nordlaks får ha 10.000 tonn biomasse i Havfarm 1

Fylkesmannen i Nordland innvilger Nordlaks Oppdrett AS delvis Nordlaks Oppdrett AS sin søknad om 10.000 tonn biomasse i Havfarm 1. Denne gjelder dog bare ut 2025.

fredag 03.05 2019

Fylkesmannen i Nordland om flerårig klagebehandling om oppføring av hagegjerde: 

Avviser naboklage og vedtak fra formannskapet i Hadsel

I 2013 søkte en mann i Hadsel kommunen om oppføring av et hagegjerde. Nesten seks år senere, etter flere runder internt i kommunen og klage fra naboen, kan mannen ferdigstille gjerdet sitt.

mandag 08.04 2019

Sortland og andre kommuner må redegjøre for brøytesnø:

Store mengder mikroplast og søppel i brøytesnø

Fylkesmannen har fått spørsmål både fra kommuner og publikum om håndtering av brøytesnø. Slik det er i dag tømmes snødeponi på Sortland på havet, uten at de gjennomgås for forurensning.

lørdag 06.04 2019

– Stor variasjon i kommunenes kompetanse

Etter å ha gjennomgått hvordan kommunene i Nordland jobber med motorferdsel i utmark, har Fylkesmannen i Nordland kommet frem til at det er stor variasjon i kommunenes kompetanse på dette saksfeltet.

fredag 15.03 2019

Kystverket og Mattilsynet:

Svar på Havfarm 1-søknad like rundt hjørnet

Kystverket, Mattilsynet og Fylkesmannen i Nordland må levere sine svar til Nordlaks sin Havfarm I-søknad før Nordland fylkeskommune kan behandle ferdig søknaden. Nå, fire og en halv måned på overtid, opplyser Kystverket og Mattilsynet at svar fra dem er like rundt hjørnet.

fredag 22.02 2019

Militær aktivitet vil øke forurensningen:

Starter overvåking rundt Evenes Lufhavn

Avinor har i følge Fylkesmannen i Nordland startet overvåking av vannvegatasjonen i Kjerkvatnet, Langvatnet og Lavangsvatnet rundt Harstad/Narvik lufthavn Evenes.

torsdag 07.02 2019

Egil Kristoffersen & Sønner: AS

Har fått tillatelse til å utvide sitt oppdrettsareal i Hellfjorden

Nordland Fylkeskommune har godkjent oppdrettsselskapet Egil Kristoffersen & Sønner sin søknad om å utvide oppdrettsareal og for å sette ut fôringsflåte på selskapets lokalitet i Hellfjorden.  

onsdag 06.02 2019

Fortsatt uavklart for «Funkishytta»

Det er fortsatt helt i det blå om dette funkisbygget noen gang vil bli bygget i Nyksund.

onsdag 30.01 2019

Sender innsigelse til fylkesmannen:

Misliker utslipp av fôrstøv i Myre havn

Tre selskaper i Myre havn er så misfornøyd med utslipp av fôrstøv at de har levert en innsigelse på Biomars søknad om dobling av kapasiteten ved fôrfabrikken.

lørdag 26.01 2019

Flere mister førerkortet:

Enkelte bilførere kan smette unna systemet

Enkelte bilførere med medisinske tilstander som kan ha beydning for tap av førerkort, kan smette unna kontrollsystemet dersom ikke fastlegene eller kommuneoverlegene er påpasselige.

lørdag 19.01 2019

Søkte om nye campingplasser ved Alsvågvannet:

Bør trekke campingvogner 50 meter tilbake

Fylkesmannen i Nordland har i en uttalelse til Øksnes kommune bedt om at etablering av nye plasser for campingvogner ved Alsvågvannet bør trekkes 50 meter tilbake fra vannet.

onsdag 12.12 2018

Denne har problemer på ei fredet øy i Andøy

Denne planten, marinøkkel, har problemer med å overleve i et naturreservat i Andøy kommune. Det vil fylkesmannen i Nordland gjøre noe med.

fredag 30.11 2018

Høringsuttalelse fra Direktoratet for mineralforvaltning om Brattåsen Masseuttak:

Anbefaler å prioritere tiltak og utforming som avbøter ulempene

Direktoratet for mineforvaltning (DMF) anbefaler i en høringsuttalelse til planforslaget for Brattåsen masseuttak, at kommunen og tiltakshaver prioriterer tiltak og utforming som avbøter med ulempene ved uttaket i størst mulig grad.

mandag 29.10 2018

Pårørende om Nordlandssykehuset Vesterålen:

– Respektløst, uakseptabelt og basert på en antagelse

Pårørende til en pasient som har vært behandlet ved Nordlandssykehuset Vesterålen på Stokmarknes, krever at en sykehus-diagnose blir fjernet fra pasientjournalen.

torsdag 11.10 2018

Myndighetene «friskmelder» masseuttak i Brattåsen

Beboerne har klaget på støy og støv. Nå har myndighetene likevel kommet til at masseuttaket i Brattåsen på Hadseløya mer eller mindre er «friskmeldt».

lørdag 06.10 2018

Statsborgerseremoni på Sortland:

Nesten 80 nye statsborgere deltok i høytidelig seremoni

Lørdag ble det avholdt statsborgerseremoni for folk i nordre Nordland som fikk statsborgerskap mellom mars i fjor og februar i år. Denne gangen var seremonien på Sortland - og over tretti vesterålinger var blant deltakerne.

tirsdag 25.09 2018

Slik foregår statlige tilsyn med lokale helsetilbud

Denne sommeren klagde en pasient på behandlingen ved Nordlandssykehuset Vesterålen. Saken ble avvist av Fylkeslegen fordi klagen kom inn for sent. Derfor ble det ingen konkret vurdering av den saken. En veileder fra Fylkesmannen i Nordland viser hvordan man kan gå fram for å få sin sak vurdert.

lørdag 25.08 2018

Barneombudet: Fylkesmennene ikke gode nok til å følge opp mobbesaker

De aller fleste barn som melder inn mobbing til fylkesmennene, får medhold, men både skolene og fylkesmennene må skjerpe seg, mener barneombudet.

lørdag 21.07 2018

Ny konfliktsak om Kringelen hos fylkesmannen:

– Mistenker omkamp fra fylkesmannen om reguleringsplan

Fylkesmannen i Trøndelag har bedt Kringelen masseuttak levere et meldingsskjema som vanligvis er forbeholdt nye uttak. Rolf Lossius i Alpha Konsulent mener det i realiteten er en omkamp om reguleringsplan.

fredag 20.07 2018

– Vi får bare sette i gang:

Fylkesmannen støtter kommunen - nå må de rive verandaen

I februar omtalte VOL at ekteparet Ramona og Vidar Lind var pålagt av kommunen å rive en veranda som hadde stått i 15 år. Fylkesmannen gir kommunen medhold, og paret gjør seg da klare til å rive verandaen.

fredag 29.06 2018

Kommunestyrets finte kan ha fungert i Kringelen-saken:

– Sitter langt inne for Fylkesmannen å drive lovlighetskontroll

Kommunestyret tok tilbake dispensasjonen de hadde gitt Kringelen masseuttak - men konkluderte samtidig med at uttaket kan drive uten reguleringsplan. Fylkesmannen vil etter alt å dømme ikke påklage vedtaket.

tirsdag 08.05 2018

I Andøy og Sortland:

Får kjøre ATV og snøscooter i naturvernområde

Fylkesmannen i Nordland har gitt Andøy Energi flere dispensasjoner i verneområder i Andøy og Sortland.

lørdag 07.04 2018

Er både klagepart og veileder for kommunen:

Reagerer på dobbeltrolle for fylkesmannen i Kringelen-saken

SVs Oddmund Enoksen reagerer sterkt på at Fylkesmannen i Trøndelag, som har klagd inn Kringelen-vedtaket fra formannskapet, har veiledningsmøte med kommunen om samme sak.

torsdag 05.04 2018

Fylkesmannnen om Kringelen:

Viker ikke en tomme på krav om reguleringsplan

I mars hadde kommunen møte med Fylkesmannen i Trøndelag om masseuttaket på Kringelen. Fylkesmannen gjorde det der klart at de mener det er helt feil at uttaket ikke trenger reguleringsplan.

mandag 05.03 2018

Har bedt om møte med kommunen:

Fylkesmannen klager på nytt Kringelen-vedtak

Fylkesmannen i Trøndelag er ikke fornøyd med at formannskapet i Sortland valgte å overse deres anbefaling om masseuttaket på Kringelen, og i stedet ga ny dispensasjon. Nå klager de på vedtaket.

tirsdag 27.02 2018

Nordland er verstingfylket:

2100 fosterbarn uten lovpålagt tilsyn

Hvert fjerde fosterbarn får ikke det antallet tilsyn loven krever at de skal ha. – En veldig alvorlig situasjon, sier Barneombudet.

fredag 23.02 2018

Krever at Ramona og Vidar må rive veranda som har stått siden 2003:

Naboer har krangla om denne verandaen i fire år

En veranda til besvær: På Kleiva har Ramona og Vidars veranda stått i snart 15 år, men naboen krever at den må rives.

tirsdag 02.01 2018

Unikt prosjekt skal hjelpe ungdommene som faller fra

I Vesterålen sparkes i disse dager et prosjekt i gang som har som mål å aktivisere ungdommene som faller utenfor både jobb og skole. Det gjelder mellom 250 og 300 ungdommer i regionen.

tirsdag 19.12 2017

Økning i mobbesaker i Nordland

Nytt mobbeombud: – Elever og foreldre kan gå rett til meg

7. desember ble Lasse Knutsen ansatt som elev-, lærling- og mobbeombud i Nordland fylke. Det er nytt at mobbing trekkes fram i stillingstittelen, og det er Knutsens hjertesak.

fredag 10.11 2017

Video:

Forsker tror brunt slam i fiskegarnet er alger

tirsdag 26.09 2017

100 mobbesaker anmeldt – de fleste blir henlagt

Nesten 100 mobbesaker er anmeldt til politiet de siste fem årene. Et stort flertall av sakene blir henlagt.

fredag 07.07 2017

– Nulltoleranse mot mobbing

1. august skjer det endringer i regelverket om skolemiljø. Alle som jobber på skolen skal sikre at elevene har det trygt og godt på skolen.