Tema

mandag 30.11 2020

Gulstadøya «pepret» av nye kulturminner

Hadsel ønsker å gjøre Gulstadøya til Melbus framtidige bolig- og næringsområde. I høst ble øya nærmest «pepret» med nye kulturminner som nylig er registrert av Nordland fylkeskommune.

fredag 27.11 2020

Irettesetter Hadsel for å være ivrige

Fylkesmannen er kritisk til at Hadsel kommune lot utfyllingsarbeidene på Nordnes starte, før reguleringsplanen var vedtatt. Nå får kommunen klar beskjed om at reguleringsplankravene også gjelder tiltak som utfylling.

torsdag 26.11 2020

Fylket setter krav til kystlandsbyen

Nordland fylkeskommune setter en rekke krav for at Hadsel kommune skal kunne endre reguleringsplan for Stokmarknes kystlandsby på Børøya.

søndag 01.11 2020
8

Reagerer på forsøpling og rot på strandlandet

Naturvernforbundet reagerer på det de oppfatter som «forurensning, forsøpling og rot» langs strandlandet på Austvågøya i Hadsel kommune.

torsdag 22.10 2020

Etter seks år har Hadsel levert avfallsplan

Hadsel har seks år etter fristen nå levert avfallsplan for havnene i kommunen.

mandag 05.10 2020

Hadsel kommune prøver tidsmåling

Det neste året skal hjemmetjenestene i Hadsel kommune teste ut fordelene og ulempene med tidsmåling.

torsdag 01.10 2020

Sa ja til miljøhavn

Rødts Geir Jørgensen innser at kampen mot miljøhavn på Børøya er tapt. Men han ser helst at det bare kalles havn. – Det er ikke spesielt miljøvennlig å gjøre det på denne måten, innvendte han, før kommunestyret vedtok områdereguleringsplanen om storhavna på Børøya.

onsdag 09.09 2020

Hadsel tapte krav om arrest

Vesterålen tingrett mener det ikke foreligger noen grunn til at Hadsel kommune skal få arrest i midler i Stokmarknes Handelseiendom AS.

Hadsel tapte krav om arrest

Vesterålen tingrett mener det ikke foreligger noen grunn til at Hadsel kommune skal få arrest i midler i Stokmarknes Handelseiendom AS.

tirsdag 08.09 2020

– Grønne tak fungerer som bare det

– Grønne tak fungerer som bare det, og det er veldig ønskelig at man etablerer slike.

torsdag 27.08 2020

Ber tingretten ta arrest i selskapets verdier

Hadsel kommune ba onsdag tingretten ta arrest i verdier tilsvarende 8,4 millioner kroner i Stokmarknes Handelseiendom.

fredag 14.08 2020

Striden om «sykehustomta» havner i tingretten

Hadsel kommune går til Vesterålen tingrett med krav om å fryse midler hos utbyggeren. Saken skal opp i et muntlig rettsmøte den 26. august.

mandag 22.06 2020

Kurt Jenssen med rosende ord til ung SV-er: – Dine ord rørte meg kanskje mest

Kurt Jenssen har i et rørende innlegg på Facebook letter på sløret over egne følelser rundt avgangen.

onsdag 27.05 2020

Kontrollutvalget i Hadsel:

Teigen må svare på flere spørsmål om tomtesalget i sykehusbukta

Kontrollutvalget i Hadsel kommune stiller flere kritiske spørsmål til kommunedirektør Ola Morten Teigen knyttet til salget av den såkalte «Coop-tomta» i sykehusbukta på Stokmarknes.

Fagforbundet trekker brev med alvorlige beskyldninger

Lederen i Fagforbundet Hadsel, Karoline Regine Rask, har trukket tilbake et brev med alvorlige beskyldninger mot kommunedirektøren, som forbundet sendte kontrollutvalget i Hadsel kommune i februar.

søndag 10.05 2020

Hadsel har svart Arbeidstilsynet:

– Ingen grove brudd på lovgivningen

Hadsel mener at det etter Arbeidstilsynets undersøkelser av arbeidsmiljøet i kommunen, ikke har kommet fram noen grove brudd på arbeidsmiljøloven (AML) og bestemmelsene om helse, miljø og sikkerhet (HMS).

mandag 04.05 2020

Har fått utsettelse på oppgraderinger:

Koronautsettelse for sprinkleranlegget

Riarhaugen bosenter skulle egentlig fått nytt sprinkleranlegg, men dette er utsatt på grunn av koronasituasjonen. Det bekrefter daglig leder i Hadsel Eiendom KF, Vegard Melchiorsen.

mandag 27.04 2020

Foreslår å gi økologisk landbruk 100.000 kroner

Kvitnes Gård og Nøisomhed Gård søker begge om næringstilskudd til småskala økologisk landbruk, og administrasjonen legger fram positiv innstilling til vedtak på til sammen 100.000 kroner.

7,5 millioner minus allerede i mars

Etter tre måneder i 2020 viser økonomirapporten som legges fram for de folkevalgte at det går mot minus for Hadsel kommune. Allerede nå viser det et merforbruk på rundt 7,5 millioner kroner.

torsdag 23.04 2020

Fagforbundet Hadsel:

Melder kommunedirektøren til kontrollutvalget

Fagforbundet Hadsel har gjennom et vedlegg til en e-post bedt kontrollutvalget i Hadsel om å se nærmere på hendelser som involverer kommunedirektør Ola Morten Teigen, som avviser alle påstander.

Kommunedirektør Ola Morten Teigen:

– Ondsinnede rykter videreformidles av tillitsvalgte

– Jeg må si jeg er sjokkert og lei meg over at det som i beste fall må være ondsinnede rykter videreformidles av tillitsvalgte.

torsdag 02.04 2020

Gavekort til alle

Som en påskjønnelse til de kommunalt ansatte, og spesielt skole- og helsepersonell, ønsket ordfører Kurt Jenssen å dele ut gavekort til samtlige som en bonustakk for jobben de har gjort med å endre arbeidshverdagen mens koronaen står på.

mandag 16.03 2020

Har du helsefaglig bakgrunn? Da ønsker Hadsel kommune registrere deg

Helsetjenestene i Hadsel kommune er under stort press og ønsker derfor å få oversikt over tilgjengelig helsepersonell.

onsdag 04.03 2020

Rådhuset: Kritisk til kommunens ledelse, mener han ble «forvist» til Børøya

– Jeg var en klar og tydelig kritisk stemme internt på rådhuset, i saker hvor man var uenige med ledelsen. Derfor ble jeg som straff, og uten saklig grunn, flyttet fra Rådhuset og omplassert på Børøya.

Topplederne føler seg ikke truffet av kritikken

Topplederne i Hadsel kommune føler seg ikke truffet av kritikken fra Charles Krey, og har en annen oppfatning av saken.

søndag 01.03 2020

– Systematisk overkjørt gjennom 20 år

– I en 20 år lang prosess føler jeg meg systematisk og fullstendig overkjørt av lokale myndigheter i Hadsel kommune. Det har skjedd dokumentfusk, jeg har fått medhold i to rettsinstanser, det har vært manglende varsling og feilinformering av formannskap og kommunestyre. Nå må jeg vurdere å gå til retten igjen.

torsdag 27.02 2020

Derfor ville ikke kommunen endre reguleringsplanen

Det mangler ikke på argumenter i Hadsel kommunes sakspapirer knyttet til regulering av eiendommen til Nikolai Bøe Olsen på Hadsel. Hadsel formannskap omgjorde en planlagt reguleringsendring som langt på vei skulle imøtekomme hans ønsker.

torsdag 13.02 2020

«Har du fått oversikt over totalkostnaden for sykehusbukta?»

Venter fortsatt på svar om tomtesalget i Sykehusbukta

Det er refrenget fra de folkevalgte som signerte brevet til kontrollutvalget for nær ett år siden. Her ba de om en detaljert gjennomgang av tomtesalget Hadsel kommune gjorde med Fazenda eiendom, som resulterte i opprydningskostnader som ifølge kommunedirektør Ola Morten Teigen skulle være «høyt sjusifret».

tirsdag 28.01 2020

Hadsel og Gjøvik krangler om tre millioner kroner

Vesterålen tingrett skal avgjøre en tvist mellom Hadsel kommune og Gjøvik kommune. Det handler om tre millioner kroner.

mandag 20.01 2020

Antall liggedøgn økte fra 31 til 37 for Hadsel, men er likevel blant de flinkeste

Antall liggedøgn for utskrivningsklare pasienter økte med over 500 fra 2018 til 2019. Andøy og Bø økte mest i Vesterålen, fra 69 til 420 og 1 til 67. For Hadsels vedkommende var det på jevnt, fra 31 overliggere til 37.

mandag 13.01 2020

Byggingen av helsehuset på skinner:

Håper på innflytting i Helsehuset rett over påskeferien

Da startskuddet gikk for byggingen av det nye helsehuset på Stokmarknes, håpet prosjektleder Zakarias Chibssa at det ikke skulle dukke opp noen skjær i sjøen. Så har ei skjedd, og han sier til Vol at det planlegges å flytte inn etter påskeferien.

Servicetorget på rådhuset gjenåpnet mandag

Servicetorget på rådhuset i Stokmarknes ble mandag gjenåpnet, som lovet av de folkevalgte i budsjettdebatten. – Vi vil yte den samme servicen som innbyggerne får digitalt, men for mange er det lettere å forholde seg til mennesker, sier Heidi Torkildson Ryste.

fredag 06.12 2019

Hadsel

Snarlig avgjørelse om tilsyn

Arbeidstilsynet vil om kort tid bestemme seg for om det skal gjøres et tilsyn i Hadsel kommune.

tirsdag 29.10 2019

Fryktet for fuglelivet på Børøya:

– Saken burde vært anmeldt

Norsk ornitologisk forening i Vesterålen mener at arbeidene på Børøya burde vært politianmeldt.

fredag 18.10 2019

Slutt på lave vann- og avløpsgebyrer i Hadsel

Vil øke vannprisen i Hadsel med 25 prosent

I forslaget til budsjett vil kommunedirektøren øke prisen på vann og avløp med 25 prosent i 2020. Det betyr en samlet gebyrøkning per husstand på 1.649 kroner per år, med ytterligere 10 prosent økning i 2021.

fredag 11.10 2019

Slik blir politikken til det nye flertallet i Hadsel

Lavere eiendomsskatt, havneanlegg på Børøya, gang- og sykkelvei og utfasing av alle dobbeltrom i eldreomsorgen innen seks måneder, er saker som det nye flertallet i Hadsel vil prioritere.

fredag 04.10 2019

Trollfjord Nett As får bygge trafo i Hadselhamn

September i fjor søkte Trollfjord Nett AS om å få bygge transformatorstasjon i Hadselhamn. Nå har de fått dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til å gjøre dette.

onsdag 02.10 2019

Sterk trafikkøkning ved Reno-Vest på Børøya:

Vil lage ny utkjøring for besøkende

Tidligere i år ble det avfallskortet for husstander i Hadsel innført. Dette har ført til et så stort trafikkpress ved Reno-Vest på Børøya at de nå søker kommunen om å få etablere ny utkjøring.

mandag 09.09 2019

Inge Bergs boligprosjekt på Sandnes:

Vil trolig ha ferdig reguleringsplan til våren

Reguleringsplanen for Lundeneset på Bitterstad blir først klar til våren neste år. Inge Berg ønsker å bygge boliger.

tirsdag 03.09 2019

Hadsel signerer Ekren-kontrakt rett etter valget

Ordfører Siv Dagny Aasvik (Ap) og varaordfører Kurt Jenssen (Sp) i Hadsel kommune legger opp til at kontrakten for den vedtatte utbyggingen av Ekren skal signeres i neste uke, rett etter at kommune- og fylkestingsvalget er avviklet.

– Nå må Hadsel ta det helt rolig

– Nå må Hadsel ta det helt rolig til alle spørsmål rundt Ekren er vurdert av myndighet over oss.

– Demente bør ikke gjemmes bort i en dump mellom hauger og fjell

Psykiater John William Danenbarger anbefaler ikke bygging på Ekren, men vil heller at det bygges sentrumsnært på Melbu.

fredag 30.08 2019

Meningsmåling i Hadsel:

Flertallet vil ha noen å snakke med på rådhuset

Et stort flertall av innbyggerne i Hadsel kommune foretrekker et betjent servicetorg, framfor det digitale servicetorget, slik det er i dag. Det viser en meningsmåling som Norfakta Markedsanalyse har gjort på vegne av VOL og VA.

onsdag 21.08 2019

Nei, nei og atter nei!

Hadsel Eldreråd sier nok en gang klart ifra at de ikke kan godta bygging av HDO-boliger på Ekren, og viser til både tidligere uttalelser fra seg selv, fagmiljøer og et splittet kommunestyre.

søndag 18.08 2019

Vil ikke gi ut kommunelegens rapport om Øybadet ennå

Kommunedirektør Ola Morten Teigen i Hadsel kommune har besluttet å inntil videre hemmeligholde kommunelegens tilsynsrapport om Øybadet etter at en ung gutt måtte hentes opp fra bunnen av bassenget.

onsdag 14.08 2019

Gang- og sykkelsti mellom Melbu og Stokmarknes.

Undersøkelse kan sette fart i snart ti år gammel plan

Det skal gjøres arkelogiske undersøkelser mellom Melbu og Stokmarknes. Dermed er det endelig blitt fortgang i de snart ti år gamle planene om gang- og sykkelvei mellom Stokmarknes og Melbu.

tirsdag 13.08 2019

– Viser at de er enig med oss

I vinter krevde Hadselværingen Kolbjørn Hoseth Larssen erstatning på 29.727 kroner fra Hadsel kommune. Dette for lang og unødig saksbehandlingstid i forbindelse med hans dispensasjonssøknad på utbygg. Nå har Hoseth Larssen fått svar, der kommunen gir han delvis rett.

Hadsel betaler ned lån raskere

Hadsel kommune betaler ned sine forpliktelser i Husbanken raskere enn planlagt.

søndag 11.08 2019

Flere Hadselværinger har tidligstemt

lørdag 10.08 2019

Én budgiver ønsker å kjøpe «Herredshuset»:

Hadsel kommune i forhandlinger med budgiver

I vår ble «Herredshuset», også kjent som «Blinken» lagt ut til salgs av Hadsel kommune. Etter noen måneder på markedet, er kommunen nå i forhandlinger med en budgiver.

søndag 04.08 2019

Gang- og sykkelvei i Tømmervik/Bergvik i Hadsel:

Håper på ferdig prosjektering og anbudsstart i løpet av høsten

Arbeidet med gang- og sykkelvei ut til Rishaugen i Hadsel skulle i utgangspunktet ha startet i vår. Hittil har ikke det skjedd, men skal vi tro Hadsel kommune er de ikke så langt unna arbeidsstart.

mandag 29.07 2019

Den planlagte gang- og sykkelveien mellom Stokmarknes og Melbu:

Ett steg nærmere kulturminneundersøkelse

Hadsel kommune venter fortsatt på at Nordland fylkeskommune skal gjennomføre kulturminneundersøkelse før de kan starte på den planlagte gang- og sykkelveien mellom Stokmarknes og Melbu. Fylkeskommunen har sendt kommunen revidert budsjett, som må godkjennes før kulturminneundersøkelsen kan planlegges.

lørdag 27.07 2019

Filmer ansatt for å presse seg til medisiner

Rus- og psykiatritjenesten i Hadsel opplever at enkelte pasienter filmer samtaler med ansatte, for å forsøke å presse seg til medisiner.

tirsdag 23.07 2019

Kommunebarometeret:

Sortland best, Bø dårligst

På årets kommunebarometer kommer Sortland kommune ut best i Vesterålen, mens Bø havner helt på bunnen blant landets 422 kommuner.

søndag 23.06 2019

Vernebygget til MS Finnmarken:

Hurtigrutemuseet har en ramme på 193 millioner kroner

Den totale rammen for prosjektet rundt det nye hurtigrutemuseet på Stokmarknes har en ramme på til sammen 193 millioner kroner.

fredag 21.06 2019

Vernebygget på Stokmarknes:

Departementet betalte 40 millioner til Hadsel

Kulturdepartementet har fulgt opp sine lovnader om penger til vernebygget til det gamle hurtigruteskipet MS Finnmarken, som står på land på Stokmarknes.

torsdag 20.06 2019

Hadsel kommunestyre:

Hadsels politikere støtter forslaget om å frede Neptun

Hadsel kommunestyre har besluttet å gå inn for å støtte Riksantikvarens forslag om å frede Neptun sildoljefabrikk på Melbu.

Hadsel kommune

Gir skjenkebevilling til 45 fot stort havseiler

Kommunestyret i Hadsel har besluttet å gi skjenkebevilling til selskapet North Inspire AS og deres havseiler Inspire Lagoon 440.

Hadsel kommunestyre:

Vedtok reguleringsplan for miljøgate på Stokmarknes

Etter magne innspill og diskusjoner over lang tid, har politikerne i Hadsel endelig bestemt seg for at det skal etableres miljøgate i Stokmarknes.

Hadsel kommunestyre:

Hadsel utsatte forbud mot engangsplast

Politikerne i Hadsel har overraskende nok vedtatt at kommunens klima- og energiplan for 2019 til 2022 skal utsettes og ut på ny høring.

Hadsel kommunestyre:

Går videre med planene for Storheia Arena

Hadsel kommune har besluttet å gå videre med planene om Storheia Arena, etter at politikerne i kommunestyret torsdag vedtok fase to i satsingen. Kommunedirektør Ola Morten Teigen kunne opplyse at veien til Storheia Arena vil stå ferdig den 12. juli.

Høy temperatur om reiseliv blant politikerne

– Folk som bor her har rett til beskyttelse mot masseturisme

I sin endelige behandling i kommunestyret har Hadsel kommune omfavnet reiselivsstrategien for Vesterålen.

Kommer mololys på Melbu til høsten

Siden stormen «Kyrre» i mars 2014 raserte deler av moloen på Melbu, har lyssettingen vært mørklagt.

Vil hjelpe jekta i en vanskelig situasjon

Kommunestyret i Hadsel har bestemt å hjelpe Nordlandsjekta «Brødrene» med et tilskudd på 300.000 til ny tremast til den nå masteløse båten.

Dette bruker Hadsel-politikerne penger på

Kommunepolitikerne i Hadsel var ganske samstemte under dagens kommunestyre i Raften.

Hadsel kommunestyre:

Bevilget én prosent av overskuddet til ungdommen

Samtidig som ungdomsklubben på Melbu er planlagt nedlagt fra årsskiftet, var det diskusjon i Hadsel kommunestyre om å disponere én prosent av fjorårets overskudd til økt ungdomssatsing på Stokmarknes.

Hurtigrutens Hus:

Brukte 2,3 millioner kroner for mye i 2018. Må dekke merforbruket selv

Kommunestyret i Hadsel har vedtatt at det kommunale foretaket Hurtigrutens Hus selv må dekke sitt merforbruk for 2018.

Sykefravær på 9,68 prosent i Hadsel Eiendom

Hadsel Eiendom KF hadde et sykefravær på 9,8 prosent i 2018. Det viser årsmeldingen for det kommunale foretaket, som behandles av kommunestyret i Hadsel i dag.

4

Hadsel kommunestyre:

Siste møte i kommunestyret i vakre Raftsundet

Hadsel avslutter inneværende valgperiode 2015 til 2019 med å flytte det siste kommunestyret til vakre Raftsundet.

Hadsel Havn KF:

Pent resultat og mindre bruk av penger

Hadsel Havn KF hadde et positivt driftsresultat på 831.000 kroner og et regnskapsmessig mindreforbruk på 647.000 i forhold til budsjett for 2018.

Melbu fiskerihavn:

Havnesjefen vil gjøre noe med den utrangerte kaia

Havnesjef Olav Henning Trondal i Hadsel Havn ønsker å utbedre den utrangerte kaia mellom Lerøy Seafood og trålerkaia i fiskerihavna på Melbu.

onsdag 19.06 2019

Hadsel brann og redning:

Har ikke betalt for kurs, men har «utvekslet kompetanse» med yrkessjåførlinja på Melbu

Brannsjefen i Hadsel og rektoren ved Hadsel videregående skole yter profesjonelle tjenester til hverandre, men tar ikke betalt for dem. De praktiserer i stedet et slags bytteforhold av pedagogiske tjenester seg imellom.

Baard Wedding vil bygge leiligheter i Stokmarknes Sentrum:

Planforslag sendt ut på høring

Baard Wedding vil, gjennom selskapet hans BW Markedsgaten AS, bygge et nytt leilighetskompleks ved Rema 1000 i Stokmarknes sentrum.

torsdag 06.06 2019

Hadsel kommune:

Hadsel skal signere avtale om miljøfyrtårn

– Vi har ingen andre indikasjoner enn at det blir en avtale, men det ville vært fint å få det bekreftet.

onsdag 05.06 2019

H. C. Andersen på Melbu

En innbygger på Melbu er så begeistret for forfatteren H. C. Andersen – og Husbyggeren H. C. Andersen – at hun foreslår at Parkveien bør endre navn til H. C. Andersens vei, og dermed bli den enste gata i landet med dette navnet.

mandag 03.06 2019

Kommuneoverlegen gjennomførte tilsyn:

Her er konklusjonen etter tilsynet ved Øybadet

Kommuneoverlege Martin Larsen Drageset i Hadsel kommune har gjennomført tilsyn ved Øybadet på Melbu.

lørdag 11.05 2019

Fiskfjordelv bru:

Har vært midlertidig bru siden 2014 – nå skal ny bru bygges

Etter nesten fem år med midlertidig bru over Fiskfjordelv på grensen mellom Sortland og Hadsel kommune, skjer det endelig noe. I løpet av mai måned starter arbeidet med etableringen av en ny og permanent bru.

tirsdag 07.05 2019

Vil at denne mannen skal bli kommunedirektør

Foran kommende politiske møter har rådmannen i Hadsel innstilt at rådmannen skifter tittel til Kommunedirektør.

mandag 06.05 2019

Storheia Arena fikk avslag på søknad om 2,5 millioner kroner fra Norsk kulturråd

Hadsel ønskede satsing på Storheia Arena var ikke godt nok for Norsk kulturråd, som har avslått en søknad på 2, 5 millioner kroner.

søndag 05.05 2019

Rådmannen bestiller tilsyn ved Øybadet

Etter at en ung gutt livløs måtte hentes opp fra bunnen av bassenget i Øybadet tidligere i år, har rådmann Ola Morten Teigen bestilt et formelt tilsyn ved badeanlegget på Melbu.

fredag 03.05 2019

Fylkesmannen i Nordland om flerårig klagebehandling om oppføring av hagegjerde: 

Avviser naboklage og vedtak fra formannskapet i Hadsel

I 2013 søkte en mann i Hadsel kommunen om oppføring av et hagegjerde. Nesten seks år senere, etter flere runder internt i kommunen og klage fra naboen, kan mannen ferdigstille gjerdet sitt.

mandag 15.04 2019

Hitch AS gikk konkurs:

Kommunale energiselskaper taper 1,7 millioner kroner

Trollfjord Bredbånd AS og Andøy Energi AS taper til sammen over 1,7 millioner kroner etter konkursen i Hitch AS, som skulle levere teknologi til smarthus i Norge.

lørdag 13.04 2019

Hadsel kommune vil sette ned fartsgrensen på flere veier i kommunen:

Sjekk om veien din kan få endret fartsgrense

I forbindelse med arbeidet med skiltplan, har Hadsel kommune vurdert fartsgrenser og fartssoner i kommunen. De ønsker å gjøre flere endringer, og disse er nå sendt på høring til Statens vegvesen og Nordland politidistrikt.

mandag 25.03 2019

Steffensens interpellasjon om Gulstadøya i Hadsel kommunestyre:

Rådmannen ba om et mer konkret forslag

Jan Steffensen (MOS) kom i forkant av torsdagens kommunestyre med en interpellasjon. Han ønsket at kommunen skulle ta initiativ overfor grunneierne av Gulstadøya på Melbu for å tilrettelegge for bolig- og industriområde. Etter en kort debatt, trakk Steffensen sitt forslag til vedtak.

Her er lista til Hadsel FrP

Lista som Hadsel FrP stiller til høstens kommunevalg er nå klar.

torsdag 21.03 2019

Kommunestyret i Hadsel:

Enighet om at staten bør finansiere nødnettet

Under torsdagens kommunestyremøte i Hadsel, ble økte kostnader for nødnett et tema. Et samlet kommunestyre mener at staten bør betale de årlige kostnadene for bruk av nødnettet. De vurderer samtidig å oppsigelse av avtalen som foreligger.

onsdag 13.03 2019

Jan Steffensen (MOS) i interpellasjon til Hadsel kommunestyre:

Vil tilrettelegge for bolig og industriområde på Gulstadøya

I en interpellasjon til Hadsel kommunestyre foreslår Jan Steffensen (MOS) at det skal tas initiativ overfor grunneierne på Gulstadøya på Melbu, med sikte i tilrettelegging av området til bolig- og industriområde.

torsdag 07.03 2019

– Vi føler oss beæret over å være en av fem finalister

I dag, torsdag, ble Norges beste kommune innen eiendomsforvaltning kåret. Hadsel var en av fem nominerte, men nådde ikke helt opp.

tirsdag 05.03 2019

Mener utbygging ble dyrere fordi kommunen var treig – krever nå erstatning

I et brev til Hadsel kommune, krever Kolbjørn Hoseth Larsen å få tilbakebetalt gebyr for dispensasjonssøknad og merkekostnader for 29.727 kroner.

mandag 04.03 2019

Samferdselsministeren:

Premierer den mest trafikksikre kommunen

For åttende gang skal Årets trafikksikkerhetskommune kåres, og i 2019 er premien på en million kroner.

søndag 17.02 2019

Mindre skader på flytebryggeanlegg på Melbu

Helgas storm førte ikke bare til skader i Bø. Søndag ettermiddag gjøres det reparasjoner, men av en mye mindre art, ved Melbu havn.

lørdag 16.02 2019

– Kommunens egenandel til Storheia-prosjektet blir på en halv million

Rådmann Ola Morten Teigen og økonomisjef Tommy Løveng Hansen sier at kommunens bidrag i Storheia-saken vil bli på en halv million kroner. Selv om totalrammen for asfalteringen opp fjellet vil koste rundt seks millioner kroner.

fredag 15.02 2019

Nordlandssykehuset har ikke konkludert om opprydding på COOP-tomta

Drifts- og eiendomssjef Bernt Toldnes i Nordlandssykehuset HF sier til VA at de har hatt møte med Hadsel kommune om eventuell splitting av regninga for Coop-tomta.

onsdag 13.02 2019

Vil utvide og legge enda mer til rette i hadselhavnene

Det er bare en drøy uke siden Olav Henning Trondal (57) startet i jobben som havnesjef i Hadsel Havn KF. Hans makker, trafikkinspektør Anders Jørgensen (41), har én måned mer på baken. Selv om ingen av dem har rukket å få et helhetlig inntrykk av havnene i Hadsel, er de klare på en ting: det skjer mye ved hadselhavnene.

mandag 11.02 2019

Glatt underlag skapte trafikkaos

Mandag formiddag stoppet det opp for en trailersjåfør på Børøybrua. Dette førte til lange køer i begge kjøreretninger.

søndag 03.02 2019

Posten: Tok kontakt med fylkeskommunen for et halvt år siden

– Ville ikke bidra til å finne en løsning

Ifølge John Eckhoff, pressesjef i Posten Norge AS, tok de kontakt med Nordland fylkeskommune allerede i juli i fjor for å finne en løsning på postleveringen på Innlandet. Fylkeskommunen skal da ikke ha vært interessert i å bidra til en løsning.

lørdag 02.02 2019

Hadsel må skjerpe vannforsyningen

Hadsel kommune har for dårlige rutiner til å registrere avvik i vannforsyningen, og har derfor fått et varsel om pålegg fra Mattilsynet.

torsdag 31.01 2019

Bolyst Hadsel AS har kjøpt tomter til 5,5 millioner kroner:

Skal bygge leiligheter på «Solsiden»

Entreprenørfirmaet Bolyst Hadsel AS, som Lars Rask etablerte i høst, har kjøpt to tomter i øverste del av boligfeltet «Solsiden» på Børøya. Tomtene er i underkant av fem mål og her skal det bygges leiligheter, men Rask har det ikke travelt.

søndag 27.01 2019

Nominasjonsmøte Hadsel Arbeiderparti:

– Det aller viktigste for meg er at folk i Hadsel skal ha det best mulig

Søndag kveld ble det helt klart hvem Hadsel Arbeiderparti har som listetopper til kommunevalget i høst. Åge Hilmar Rusten, som er ordførerkandidaten, sier at det har vært skummelt å si ja til noe slikt.

søndag 20.01 2019

Mye varme selv om sola lekte gjemsel bak fjelltoppene:

Solfest med sjenert hedersgjest

I 11 år har folk fra den 182 år gamle kommunen kommet til en stein fra rundt 500 år etter Kristi fødsel, for å hilse på en glødende gasskule hvis alder anslås å være rundt 4,6 milliarder år.