Tema

torsdag 25.02 2021

Trengte personlig assistent, måtte bruke 225.000 kroner på advokat

En helsetrengende i Lødingen har brukt 225.000 kroner på advokathonorarer for å få endret et vedtak om personlig assistent. Nå krever advokaten at kommunen skal betale regninga.

onsdag 24.02 2021

Stillingskrig mellom advokat og kommunedirektør

Advokat Tore Vikan fra Bodø står i stillingskrig med kommunedirektør Per Gunnar Johnsen i Lødingen kommune. De er ikke akkurat enige om tingenes tilstand rundt en bruker som har rett til personlig assistent fra kommunen.

torsdag 18.02 2021

Dette er de nye besøksreglene fra i dag i Øksnes

Regelen med kun 3 faste besøkende per beboer opphører.

fredag 05.02 2021

Ekren: Håper på syv millioner fra bankgaranti

Hadsel Eiendom har et håp om å få de reelle kostnadene redusert med syv millioner kroner når endelig status gjøres opp for byggingen av heldøgns bemannede omsorgsboliger på Ekren ved Melbu.

tirsdag 02.02 2021

I rute med viktig samfunnsprosjekt

Prosjektet med nye omsorgsboliger, og lokaler til hjemmetjenesten, i Øksnes går etter planen.

fredag 22.01 2021

Snart tar staten regninga hans for omsorgstjenestene

Lødingen blir med i en forsøksordning med statlig finansiert omsorg.

torsdag 07.01 2021

Hun skal bruke over 150 millioner på helse i år

Øksnes kommune har i år en driftsramme på 151 millioner kroner for enhetene helse og sosial. Det skal samtidig investeres for flere titalls millioner i år.

lørdag 26.12 2020

Skolehelsetjenesten mangler ressurser til oppfølging

I Sortland er det ikke ventetid for å få komme inn til helsesykepleier, men skolehelsetjenesten opplever å ikke ha nok ressurser til å gi dem som trenger det god nok oppfølging.

Skolehelsetjenesten mangler ressurser til oppfølging

I Sortland er det ikke ventetid for å få komme inn til helsesykepleier, men skolehelsetjenesten opplever å ikke ha nok ressurser til å gi dem som trenger det god nok oppfølging.

onsdag 16.12 2020

Er importsmitte i Bø – har kontroll på nærkontakter

Det er ikke en bøfjerding som er blitt syk med covid-19, men importsmitte som er kommet til kommunen. – Vi har god kontroll på antallet nærkontakter, og venter prøvesvar torsdag, sier kommunelege Anders Svensson.

lørdag 12.12 2020

Dette tjente alle legene i Vesterålen

Se VOLs store oversikt over hvor mye legene i Vesterålen tjente i 2019.

mandag 07.12 2020

Strenge tiltak: Ingen besøkende ved Stokmarknes sykehjem

– Vi holder stengt for besøkende denne uken, sier avdelingsleder ved Stokmarknes sykehjem, Linda Larsen.  Inntil videre er det også innført påbud om munnbind for alle ansatte i helse- og omsorgstjenester i Hadsel kommune.

søndag 06.12 2020

Aktiviteter, dikt og pakker i adventskalenderen

–Vi er så heldige som har en aktivitetsleder, sier avdelingsleder Lillian Hansen. På Bøheimen får beboerne adventskalender med dikt, en sang eller fortelling. – Vi har også pakker, og målet er gjøre det ekstra koselig i disse tider, sier aktivitetsleder Elise Eggebø.

torsdag 12.11 2020

Småhusene ut på konkurranse

Etablering av småhus for personer med rus- og psykiatriutfordringer legges ut på konkurranse.

onsdag 11.11 2020

3,7 millioner ekstra kan redde ungdomstrinnet i Risøyhamn

– Vi har en jobb å gjøre, sier varaordfører Lill Pettersen. Men Andøy kommune får minst 3,7 millioner kroner ekstra neste år. Det redder ungdomstrinnet ved Risøyhamn skole.

fredag 06.11 2020

Hadsel avviser alle Ekren-krav fra entreprenør

Hadsel kommune avviser gjennom sin advokat alle argumenter knyttet til bytte av totalentreprenør for bygging en av heldøgns eldreboliger på Ekren ved Melbu. Byttet var nødvendig for å sikre et forsvarlig helsetilbud for svake grupper i kommunen og for å unngå risiko for materielle skader.

Hadsel avviser alle Ekren-krav fra entreprenør

Hadsel kommune avviser gjennom sin advokat alle argumenter knyttet til bytte av totalentreprenør for bygging en av heldøgns eldreboliger på Ekren ved Melbu. Byttet var nødvendig for å sikre et forsvarlig helsetilbud for svake grupper i kommunen og for å unngå risiko for materielle skader.

tirsdag 03.11 2020

Hadsel stevnet for klagenemnda

Hadsel kommune er stevnet inn til Klagenemnda for offentlige anskaffelser i forbindelse med tildelingen av oppdraget med ferdigstilling av heldøgns bemannede eldreboliger på Ekren ved Melbu.

søndag 01.11 2020

Hvor du bor avgjør hvor god slagbehandling du får

Norge er i verdenstoppen på håndtering av slag, men adressen din har noe å si for behandlingen. – For stor geografisk forskjell, mener generalsekretær i LHL Hjerneslag.

Demente eldre: – Brukes for mye medisin

– Det å bruke medisiner av typen antipsykotika, angstdempende og sovemedisiner hos personer med demens gir økt risiko for helseskade og brukes for mye, sier psykiater John William Danenbarger.

– Har fokus på medisinering

– I fjor startet kommuneoverlegen en gjennomgang av medikamentlistene til beoere ved Andøy bo- og behandlingssenter, sier Guro Karlsen, som er assisterende enhetsleder for helse og omsorg i Andøy kommune.

lørdag 31.10 2020

– Feil å dope dem ned

– Jeg er ikke ute etter å henge ut enkeltpersoner. Jeg gjør dette for jeg unner ingen andre å komme i samme situasjon, sier Mona Schaug, som er datteren til Harry Schaug.

– Førstevalget er økt bemanning

– Det fins ingen praksis å benytte medikamenter i stedet for økt personell. Førstevalget er å sette inn ekstra bemanning, sier Guro Karlsen, som er assisterende enhetsleder for pleie og omsorg i Andøy kommune.

fredag 30.10 2020

Harry fikk ikke forsvarlig helsehjelp det siste året av sitt liv

Harry Schaug fikk en demensdiagnose i 2013. 2. juli 2018 flyttet han til Andøy bo- og behandlingssenter. 26. november 2019 dør han. Nå har fylkesmannen i Troms og Finnmark konkludert med at han ikke fikk forsvarlig helsehjelp den siste tiden av sitt liv.

Andøy kommune: – Ser alvorlig på saken

– Vi ser alvorlig på denne saken og på konklusjonen til Fylkesmannen. Alle våre beboere skal føle seg trygge på at de blir godt ivaretatt, sier Guro Karlsen som er assisterende enhetsleder for pleie og omsorg i Andøy kommune.

tirsdag 27.10 2020

Hadsel risikerer 7,5 millioner i Ekren-gebyr

Hadsel risikerer å få et overtredelsesgebyr på inntil 7,5 millioner kroner etter at kommunen la ut byggingen av nye heldøgnsbemannede eldreboliger på Ekren i et nytt anbud etter konkurs.

torsdag 08.10 2020

Bø kommune bruker mer penger enn de tjener

Per 1. tertial var prognosen på merforbruk for helse- og omsorgsetaten i Bø kommune på over 14 millioner kroner. Ny prognose viser nå et merforbruk på «kun» 7,3 millioner.

lørdag 26.09 2020

Reidun har endelig fått full mobildekning i huset

Reidun Vedal er kjempefornøyd med at hun nå har full mobildekning i huset sitt på Dverberg. Nå venter hun bare på at Andøy kommune skal montere trygghetsalarm for henne.

tirsdag 22.09 2020

– Kjenner oss ikke igjen i beskyldningene

Hadsel kommune har bedt om å bli fritatt fra taushetsplikten for å kunne gi sin fulle versjon i denne saken. Det har Karl McDowell sagt nei til.

lørdag 19.09 2020

Sliter med å rekruttere sykepleiere – setter inn tiltak

Øksnes kommune sliter med å rekruttere sykepleiere og ønsker å sette inn tiltak.

tirsdag 15.09 2020

Disse vil bli Pleie- og omsorgsleder i Bø

Fire personer har søkt stillingen som Pleie- og omsorgsleder i Bø kommune, der en av søkerne har lokal tilhørighet.

lørdag 12.09 2020

– Jeg har sett den verste siden av sykehjemmet

– Jeg vil påstå at jeg har sett den verste siden av Stokmarknes sykehjem. Simpel behandling og uverdige forhold eksisterer, sier Karl Edgar Mc Dowell til VOL.

tirsdag 01.09 2020

Behov for færre sykehjemsplasser i Øksnes

Administrasjonen i Øksnes mener det er forsvarlig å ta ned 4 sykehjemsplasser når Elvelund 2, med 8 nye omsorgsboliger er ferdigstilt.

torsdag 27.08 2020

Lege oppgitt over nok et bemanningskutt

Lege Yngvar Vestjord er oppgitt over at det er nødvendig å utsette avklaringen om bemanningskutt ved Risøyhamn legekontor enda en gang. – Jeg hadde håpet at dette kunne ha vært løst, sett i forhold til alle opplysninger som forelå, sier han til Andøyposten.

– Vi tror vi skal klare det innenfor rammen

Økonomisjef Tommy Løveng mener at en kontrakt som sier at kommune og ny entreprenør skal dele overskytende kostnader, vil være med å sikre god kostnadsstyring på ferdigstillelsen av Ekren.

fredag 10.07 2020

Slik blir Elvelund 2 - byggestart på sensommeren

I begynnelsen av måneden signerte Øksnes kommune kontrakt med entreprenør for de nye omsorgsboligene, samt lokaler til hjemmetjenesten, som utgjør Elvelund 2.

fredag 03.07 2020

Så mange utenlandske vikarer er det ved Nordlandssykehuset Vesterålen

Ni av totalt 671 ansatte ved Nordlandssykehuset Vesterålen på Stokmarknes er innleid fra utlandet.

fredag 19.06 2020

Funksjonshemmede får støtte til badetilbud

Det kommunale tilskuddet til aktivitetstilbud for mennesker med nedsatt funksjonsevme er på 32.000 kroner årlig. Dersom kommunen skal være ansvarlig, vil summen bli langt høyere, var advarselen fra administrasjonen da saken ble behandlet fredag.

– Alvorlig pleietrengende får ikke sykehjemsplass

De har en pleietrengende far og bestefar som er sengeliggende på Dahletun. – Både legen og hjemmesykepleien tilrår sykehjemsplass, men det hjelper ikke. Det er ikke plass, og verre blir det, advarer trioen fra Lanesskog.

Enhetslederen:

– Send klage til avdelingen

Enhetsleder for pleie- og omsorg, Aud Sellevold, sier at folk som mener at de ikke får et tilfredsstillende omsorgstilbud har rett til å klage på tjenesten. Klagen skal rettes til avdelingen.

Legen:

– Vi forstår beboerens ønske, men situasjonen er tilfredstillende

Tilsynslege Astrid Bertinussen Holm sier at Daheltun er en omsorgsbolig som gir oppfølging fra helsepersonell døgnet rundt. Da er det snakk om omsorgsarbeidere.

søndag 14.06 2020

Helseavdelingen i Bø bærer preg av intern uro over tid

Dette kommer fram i informasjon fra helseavdelingen til politikerne i Bø.

onsdag 10.06 2020

Hadsel kommune sliter fortsatt med overtid og sykefravær i helsesektoren:

Mot merforbruk på ni millioner kroner

– Vi håper tiltak som å samle tjenester kan være med å bidra til at folk trekkes til et større fagmiljø, sier helse og omsorgssjef Marion Celius om rekrutteringsutfordringene i Hadsel kommune. Mangelen på folk trekkes frem som en av årsakene til et høyt merforbruk i sektoren.

Fysioterapeutene rullet ut rød løper da Helsehuset i Hadsel åpnet

Det nye helsehuset i Hadsel åpnet onsdag. Et kommunalt bygg som ble ferdig før tiden og til under budsjett. Det fortjente rød løper, mente fysioterapeutene, som rullet ut den røde løperen da ordfører Kurt Jenssen og andre folkevalgte kom til den nye treningssalen på huset.

torsdag 21.05 2020

Ekspertgruppe: – Sikkerhet og personvern ikke godt nok ivaretatt i Smittestopp-appen

En ekspertgruppe som har vurdert Smittestopp-appen, konkluderer med at sikkerhet og personvernet ikke er godt nok ivaretatt i dagens versjon av Smittestopp-appen.

mandag 18.05 2020

Åpner gradvis opp Bøheimen

Det er nå gradvis åpnet for besøk ved Bøheimen.

torsdag 14.05 2020

Disse har søkt stillingen som helse- og omsorgssjef i Bø

Da hun som fikk tilbud om å innta stillingen som helse- og omsorgssjef i Bø i siste liten ombestemte seg, måtte kommunen lyse ut stillingen på nytt. Disse har søkt på jobben.

onsdag 13.05 2020

Igjen mulig å besøke dine kjære på aldersheimene i Øksnes

Øksnes kommune kan nå gradvis åpne opp for besøk ved Alsvågheimen og Myreheimen.

lørdag 09.05 2020

Øksnes kommune satser på heltidskultur

Deltidsproblematikk er en kjent utfordring for kommunene, og da spesielt innen pleie- og omsorgssektoren. Nå ønsker Øksnes kommune å vedta lokale retningslinjer for heltidskultur.

søndag 26.04 2020

Lyser ut stilling som helse- og omsorgssjef på nytt

I Bø hadde man ventet i tre måneder på sin nye helse-og omsorgssjef, som skulle starte i stillingen 1. mai. Nå må de ut på leit etter en ny person til å bekle stillingen.

torsdag 23.04 2020

Deltidsansatte i helsevesenet fortviler over praksisen til Sortland kommune

Ansatte i helsevesenet med mindre stillinger, opplever at andre kommuneansatte får vaktene de kunne hatt.

– Vi er bekymret for både de ansatte og tjenesten som skal leveres

Opposisjonen er redd nye lokaler til hjemmetjenesten utsettes unødig ut fra vedtaket om å nedsette ei styringsgruppe for å holde kostnadene nede i formannskapet tirsdag. Ordfører og posisjon mener det enten er deres forslag eller oppsigelser som er alternativene.

mandag 30.03 2020

Linnéa (23) er en av 117 personer som har registrert seg som helsepersonell i Hadsel

For omtrent uke siden etterlyste Hadsel Kommune personer med helsebakgrunn til å registrer seg. Hittil har 117 personer meldt seg noe helse- og omsorgssjef Marion Celius er fornøyd med.

lørdag 28.03 2020

– Sykehusene og det kommunale helsevesenet vil måtte prioritere annerledes framover

– Vi må være forberedt på en økning i antall smittede, og som en konsekvens av at sykdommen er alvorlig for noen må vi være forberedt på at sykehusene og det kommunale helsevesenet vil måtte prioritere annerledes framover.

fredag 27.03 2020

Fikk brev med forespørsel om å ta pleietrengende far hjem for å hindre Covid-19-smitte:

– De sier at om og når koronasmitten kommer, vil de ikke ha mulighet til å skjerme de som bor ved omsorgssenteret

Liss Olsen har en pappa på omsorgsbolig på Andenes. Torsdag fikk hun et brev fra Andøy kommune med en hentydning om å ta faren hjem for å sikre han mot koronasmitte. Det er grunn til å tro at alle pårørende som har pasienter/beboere på samme sted har mottatt samme brev. Dette reagerer hun og resten av familien på.

Helse- og omsorgssjef Marion Celius:

– Ikke enkelt å forutse når den store bølgen kommer

– Foreløpig er smittesituasjonen i Hadsel og Vesterålen under god kontroll, og når den store bølgen kommer hit er ikke helt enkelt og forutse.

Ønsker statlig omsorg i Lødingen:

Denne kommunen går motstrøms i eldreomsorgen

Lødingen går i motsatt retning av Hadsel, og ønsker å gå inn i ordningen med statlig finansiering av omsorgstjeneste i kommunen.

onsdag 18.03 2020

Turister i Lødingen:

Turister i karantene kom ikke fra Lofoten

De fem turistene som nå sitter i karantene i Lødingen, kom ikke fra Lofoten.

søndag 01.03 2020

Solberg om koronavirus: Kan bli krevende å håndtere

Vi ser allerede de samfunnsmessige og økonomiske konsekvensene av koronaviruset, men verden må ikke stoppe opp, advarer statsminister Erna Solberg (H).

onsdag 19.02 2020

Styret i Nordlandssykehuset refset egen direktør:

– Dette har blitt en krevende sak

Styret i Nordlandssykehuset, med styreleder Odd Roger Enoksen i spissen, vedtok kritikk mot egen direktør etter at renovering av høyblokk har blitt mye dyrere enn antatt.

Styret i Nordlandssykehuset refset egen direktør:

– Dette har blitt en krevende sak

Styret i Nordlandssykehuset, med styreleder Odd Roger Enoksen i spissen, vedtok kritikk mot egen direktør etter at renovering av høyblokk har blitt mye dyrere enn antatt.

torsdag 13.02 2020

Stilte spørsmål ved tidsregistrering i hjemmetjenesten:

– Hensikten er ikke å kontrollere den enkelte arbeidstakeren i utføringen av arbeidet

Ordfører Karl-Erling Nordlund (Sp) torsdag kommunestyret om at tidsregistrering i hjemmetjenesten ikke har til hensikt å kontrollere den enkelte arbeidstakers arbeid.

mandag 03.02 2020

Sykehjemmet på Ekren snart jevnet med jorda

I løpet av de siste dagene har maskinene gått løs på den gamle betongbygningen på Ekren ved Melbu. Bak den halvveis revne bygningen starter historien på noe nytt.

søndag 02.02 2020

Fylkesmannen inhabil i helseklagesak

Fylkesmannen i Nordland har erklært seg inhabil i en helseklagesak i Andøy. En annen fylkesmann skal behandle saken.

Teknologien hjelper Ester (82) til å bo hjemme

Noen sverger til høyteknologiske bofellesskap der de kan snakke til kaffetrakteren og armbåndet passer på dem. Ester (82) velger å holde stand i heimhuset, der én knapp er forbindelsen til hjelpen hun trenger.

fredag 31.01 2020

Bø har fått ny helse- og omsorgssjef

Unni Edvardsen har fått stillingen som ny helse- og omsorgssjef i Bø kommune.

onsdag 29.01 2020

Helse- og omsorgssjef Marion Celius i Hadsel:

– Miljøarbeidertjenesten har vokst til nesten det dobbelte

– Miljøarbeidertjenesten har de senere årene hatt store budsjettoverskridelser nettopp fordi tjenesten, spesielt på Stokmarknes, har vokst til nesten det dobbelte.

fredag 24.01 2020

Laila (53) fra Melbu er ny sjef for miljøarbeidertjenesten i Hadsel

Etter fire år som avdelingsleder på Stokmarknes er Laila Johnsen ansatt som enhetsleder for hele kommunens miljøarbeidertjeneste.

torsdag 23.01 2020

– Jeg har ikke gjort noe for å bli så gammel, men jeg har arbeidet hele livet

Tora Jakobsen er født i 1915 og har overvært to verdenskriger, opplevd at elektrisitet kom i husene og sett den første bilen komme til Bø. – Jeg har sett Norge gå fra å være et fattig land til å bli et rikt land, sier hun. Fredag 24. januar fyller hun 105 år.

onsdag 22.01 2020

Må utlyse stillingen på nytt:

Ingen vil ha lederjobb i Andøy

Andøy kommune fikk ingen søkere til stillingen som enhetsleder for pleie og omsorg. Nå skal stillingen lyses ut på nytt.

onsdag 15.01 2020

Disse vil bli ny helse- og omsorgssjef i Bø

Ved søknadsfristens utløp var det åtte søkere til stillingen som helse- og omsorgssjef i Bø kommune.

tirsdag 14.01 2020

Derfor må helsevesenet ha politiets hjelp

Politiet i Vesterålen bistod helsevesenet 98 ganger i fjor. Nordlandssykehuset melder om 31 tvangsinnleggelser, hvor politiet har bistått i mange av sakene.

søndag 12.01 2020

– Kvinnen har ikke blitt utsatt for gjengjeldelse

Kommunen avviser totalt at kvinnen som har saksøkt kommunen er blitt utsatt for gjengjeldelse etter å ha levert et varsel om kritikkverdige arbeidsforhold. – Arbeidsgiveren har ikke gitt kvinnen negative reaksjoner eller behandlet henne dårligere fordi hun har varslet, skriver kommunens advokat.

Varsler mener kommunen hevnet seg på henne

En varsler mener seg utsatt for hevnaksjon av sin kommunale arbeidsgiver etter å ha varslet om vanskelige arbeidsforhold innen helsesektoren. Kommunen avviser at det har skjedd.

torsdag 09.01 2020

I 2023 forsvinner fasttelefonen, men ikke alle er fornøyd med det

– Jeg har fått feil på fasttelefonen, men feilen blir ikke fikset, sier en aleneboende dame fra Andøya. Hun føler seg ikke trygg med bare mobiltelefonen. Men Telenor kan ikke hjelpe. I 2023 er det helt slutt med vanlige telefoner.

lørdag 04.01 2020

142 millioner til helse og sosial i Øksnes

Ansvarsområdet helse og sosial i Øksnes har for 2020 142 millioner kroner i budsjett å forholde seg til.

onsdag 18.12 2019

Helsesjefen i Bø blir havnesjef i Øksnes

Helse- og sosialsjef Torodd Gustavsen i Bø kommune gjør et karrieremessig kjempehopp når han i mars går over i en stilling som havnesjef i Øksnes kommune. Det er ikke første gangen.

Helsesjefen i Bø blir havnesjef i Øksnes

Helse- og sosialsjef Torodd Gustavsen i Bø kommune gjør et karrieremessig kjempehopp når han i mars går over i en stilling som havnesjef i Øksnes kommune. Det er ikke første gangen.

torsdag 12.12 2019

- Lytt til ungdommen!

Konsekvensene av kutt i tjenestetilbudet i avdeling Psykisk helse og avhengighet smerter.

onsdag 11.12 2019

Verneombud truer med å stenge ambulanseflybasen i Bodø

«Å sove ut etter nattevakt er i praksis umulig», skriver verneombudet ved basen i en bekymringsmelding.

mandag 09.12 2019

Lamarktunet i Sortland:

Tilsyn ved Lamarktunet utsatt til over nyttår

På grunn av sykdom i tilsynsteamet er tilsynet ved Lamarktunet bo- og behandlingssenter i Sortland kommune utsatt.

fredag 29.11 2019

I 2017 vedtok Stortinget at alle norske kommuner skal tilby psykologkompetanse innen 2020:

Kun to vesterålskommuner har psykolog i hundreprosentstilling

I juni i 2017 vedtok Stortinget at alle norske kommuner innen 2020 skal tilby psykologkompetanse i form av egen kommunepsykolog. En drøy måned før 2020, er dette vedtaket langt fra en realitet i mange av landets kommuner.

onsdag 27.11 2019

Hjemmetjenesten i Øksnes:

– Realiseringen av Elvelund omsorgsboliger er et være eller ikke være

De ansatte, tillitsvalgte og verneombud i hjemmetjenesten i Øksnes er glad for at neste del av utbygging rundt Elvelund omsorgsboliger ligger an til å bli realisert. De holder likevel pusten fram til budsjett for neste år snart er vedtatt.

mandag 25.11 2019

Merforbruk på 8,8 millioner:

Varaordfører: – Ledelsen må ansvarliggjøres. Rådmannen: – Krever politiske vedtak

Varaordfører Lill Pettersen i Andøy vil ansvarliggjøre de kommunale lederne for manglende økonomistyring. Rådmannen Kirsten Lehne Pedersen sier at kutt krever tiltak fra politikerne.

Uavklart om Andøybudsjettet:

Men bassengene blir bare sommerstengt

Ingen av partiene i Andøy hadde ferdig et alternativ budsjettforslag til formannskapets møte mandag. Senterpartiets Lill Pettersen signaliserte likevel noen endringer partiet vil gjøre, blant annet når det gjelder bassengene.

onsdag 20.11 2019

Sortland:

Slik påvirker kommunebudsjettet deg

Hvis kommunedirektørens forslag til økonomiplan 2020-2023 blir vedtatt, må Sortland kommunen kutte 95 millioner kroner i drift i kommende økonomiplanperiode. Dette får store konsekvenser på flere områder.

Slik blir de nye omsorgsboligene på Ekren:

– Vi har lagt vekt på det visuelle og ønsker et hjemlig preg

De nye omsorgsboligene på Ekren skal bli visuelt imøtekommende. – Vi ønsker at et prosjekt som gir et hjemlig preg, sier prosjektingeniør i Hadsel kommune, Zakarias Chibssa.

Fylkeslegen i Nordland:

Gjennomførte tilsyn ved Lamarktunet

Mandag 18. november startet Fylkeslegen i Nordland et varslet tilsyn ved Lamarktunet bo- og behandlingssenter i Sortland kommune.

lørdag 16.11 2019

Lanserer handlingsplan for bedre smittevernsmitte

Regjeringen lanserer nå en handlingsplan for bedre smittevern. Denne har som hovedmål å redusere helsetjenesteassosierte infeksjoner, samt gi bedre organisering og struktur av smittevernet i Norge.

søndag 03.11 2019

«Overliggerne» kan koste Andøy kommune to millioner ekstra i år

Så langt i år har utskriftsklare pasienter fra sykehuset kostet 1.694.160 millioner kroner. Enhetsleder Aud Sellevold anslår at det fort kan koste minst to millioner ved årets slutt.

torsdag 31.10 2019

Ekren skal rives, mot en stemme i formannskapet

Jan Steffensen (MOS) mener det er sjansespill å rive Ekren, all den tid der er behov for sykehjemsplasser i kommunen. I formannskapet torsdag ble riving vedtatt.

søndag 06.10 2019

Venter ny rapport om eldreomsorgen:

Tjenestekontorets rolle og rutiner sentral i ny rapport til kontrollutvalget

Kontrollutvalget i Hadsel har bestilt en ny rapport fra KPMG som vi gi en pekepinn på om helse- og omsorgssektoren i kommunen har forbedret seg siden forrige undersøkelse, utført av Deloitte.

fredag 27.09 2019

Helse- og omsorg i Hadsel kommune:

Pårørende så opprørt at de sender åpen systemklage

– Som pårørende ser vi oss nødt til å ta belastningen med denne åpne systemklagen. Grunnen til at den fremsettes i det åpne rom, er at vi er relativt sikker på at mange andre har erfart de samme forhold som vi har opplevd.

onsdag 18.09 2019

Prekær ambulansesituasjon i Vesterålen: Frykter liv og helse vil gå tapt

Ambulansen på Andenes og Åse kan bli enmannsbetjent fra klokken 19:10 til 08:00 hver natt resten av året, i vaktturnusen til to konkrete personer, hevder kilder overfor VOL. Årsaken er at disse to ansatte har nådd overtidstaket på 400 timer. De ansatte frykter for liv og helse.

torsdag 12.09 2019

Pasient akutt innlagt på sykehus da fastlegen overså sykdom

En pasient med fastlege på Sortland har klaget til Fylkesmannen i Nordland i forbindelse med at vedkommende ble akutt innlagt på sykehus, etter at fastlegen hadde oversett sykdommen. Pasienten sier at leger ved to forskjellige sykehus har oppfordret ham til å klage på behandlingen.

tirsdag 10.09 2019

Kommunens kommentar til saken:

– Svært beklagelig

– Det er svært beklagelig og trist når pasienter faller og slår seg, og det dertil får alvorlige følger, sier helse- og omsorgssjef Marion Celius.

onsdag 04.09 2019

– Riarhaugen bør utredes for framtida

– Vi mener at Riarhaugen på Melbu bør utredes for bygging av disse heldøgnsbemanna omsorgsboligene. Nå bygger vi for fremtiden, og det legges opp til å rygge inn i fremtiden på Ekren uten å først utrede mer egnede og mer anbefalte arealer.

tirsdag 03.09 2019

Hadsel signerer Ekren-kontrakt rett etter valget

Ordfører Siv Dagny Aasvik (Ap) og varaordfører Kurt Jenssen (Sp) i Hadsel kommune legger opp til at kontrakten for den vedtatte utbyggingen av Ekren skal signeres i neste uke, rett etter at kommune- og fylkestingsvalget er avviklet.

– Beklagelig at fagpersoner nedsnakker Ekren

– Jeg synes det er beklagelig at psykiater Danenbarger og en del andre fagpersoner nedsnakker Ekren og det tilbudet som har vært der. Jeg vil si at sykehjemmet på Ekren har vært noe av det bedre sykehjemstilbud vi har hatt i Vesterålen i mange år.

– Nå må Hadsel ta det helt rolig

– Nå må Hadsel ta det helt rolig til alle spørsmål rundt Ekren er vurdert av myndighet over oss.

Øybadet følger opp rapporten

– Øybadets ansatte har gjennomgått tilsynsrapporten i fellesskap – og er fornøyde med konklusjonen. Det sier daglig leder Jonas Ellingsen i Øybadet i en uttalelse til VA.

søndag 25.08 2019

Foreslår å bygge 48 omsorgsboliger til en verdi av rundt 200 millioner kroner

Torsdag skal formannskapet i Sortland ta stilling til om man skal si ja til bygging av 48 omsorgsboliger i et bokollektiv for personer med demens.

fredag 02.08 2019

Samler fagmiljøet i ett byggkompleks og håper på økt rekruttering: Bygginga av Helsehuset er igang

– Vi håper dette skal gjøre det lettere å rekruttere fagfolk til helsestillinger i Hadsel.

torsdag 01.08 2019

Starter byggingen (offisielt) av helsehuset fredag

Grunnarbeider og inngjerdinger til tross. Den offisielle starten på byggingen av det nye helsehuset ved siden av Thodebo starter fredag.

lørdag 27.07 2019

Filmer ansatt for å presse seg til medisiner

Rus- og psykiatritjenesten i Hadsel opplever at enkelte pasienter filmer samtaler med ansatte, for å forsøke å presse seg til medisiner.

torsdag 13.06 2019

Nylig framlagt rapport:

God kvalitet i pleie og omsorg i Øksnes

Det er utarbeidet en rapport som tar for seg kvaliteten innen pleie- og omsorgsfeltet i Øksnes. Denne fastslår at kvaliteten er god, og det er heller ingen ventelister på institusjonsplass.

tirsdag 21.05 2019

Ble klaget inn til Fylkesmannen:

– Sortland kommune beklager den opplevelsen de pårørende sitter igjen med

Etter at Sortland ble klaget inn til Fylkesmannen i Nordland, har kommunen laget en plan for hvordan de skal ta vare på pasienten sin.

tirsdag 14.05 2019

Fylkeslegen i Nordland:

– Sortland kommune brøt ikke helselovgivningen

Fylkeslegen i Nordland slår fast at Sortland ikke brøt helselovgivningen etter at pårørende klagde på kommunen for manglende helsehjelp til en pasient.

mandag 06.05 2019

Vil ha eldrepolitikk på dagsorden:

– Andøy må bli en god kommune for eldre

Eldrerådet i Andøy er bekymret over at eldre ikke får avlastning og at eldre ikke får sykehjemsplass. – Andøy eldreråd ber om at det tas grep, slik at Andøy kommune blir en god kommune for eldre, uttaler eldrerådet.

torsdag 25.04 2019

– Har hatt veldig god hjelp i sykepleierutdanningen på Stokmarknes

Sture Jacobsen, kommunalsjef for helse og omsorg i Sortland kommune, sier at det historisk har vært en kjemperessurs å ha sykepleierutdanning på Stokmarknes.

onsdag 24.04 2019

Anbefaler kjøp hos Øksnes Vekst

Øksnes kommune konkluderer med at å tilrettelegge for dagsenterplasser og -aktiviteter for personer med spesielle behov i egen regi, ikke blir billigere enn å kjøpe tjenesten av Øksnes Vekst.

torsdag 11.04 2019

Sture Jacobsen: – Æ e mæ-nettsiden laget slik at alle kommuner kan bruke den

VOL var tilstede under lanseringen av nettsidene til Æ e mæ. Kommunalsjef for helse og omsorg, Sture Jacobsen, er klar på at nettsidene er laget slik at alle kommuner i Norge kan bruke den.

tirsdag 09.04 2019

Øksnes kommune i 2018:

35 familier med sosialhjelp

I Øksnes mottok i fjor 35 barnefamilier sosialhjelp. Noen av disse hadde dette som hovedinntektskilde, mens de fleste fikk denne ytelsen over kort tid. Totalt ble det fattet ca. 240 sosialhjelpsvedtak i 2018.

søndag 10.03 2019

Ny forskrift:

Regulerer tilskudd til historiske pensjonskostnader

Kongen i statsråd har fastsatt en forskrift om tilskudd til virksomheter med offentlig tjenestepensjonsordning som har levert spesialhelsetjeneste og statlige barnevernstjenester.

lørdag 09.03 2019

Ambulanse kunne ikke komme. Brannvesenet måtte kjøre røykskadde til legevakt i brannbil:

Nordlandssykehuset: – Et eksempel på godt samarbeid. Brannsjefen i Hadsel: – Ikke et eksempel på samarbeid, men samtidskonflikt.

En brannutrykning i februar ente med at Hadsel brann- og redning selv måtte kjøre to røykskadde til legevakt i brannbil. Nordlandssykehuset mener dette er et eksempel på godt samarbeid mellom etatene, men det er brannsjef i Hadsel kommune, Øyvind Stensø Skjørholm, uenig i.

torsdag 28.02 2019

Vil ha bedre fokus på universell utforming hos det offentlige og private:

– Tilgjengelighet for alle

Storheia Arena-prosjektet vil utfordre holdninger om synlig universell utforming, mener næringssjef Daniel Sowe. Ifølge ham og Reiulf Ruud i rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, er universell utforming (UU) best når den ikke synes.

mandag 18.02 2019

–Vi får alternativer takket være pakker med utenlandsk medisin

Leder på Apotek1 på Sortland, Silje Djuve, forteller at kjeden arbeidet hardt for å skaffe alternativer til veie, og at man så langt ikke har gått tom takket være alternativer med utenlandske pakninger.

lørdag 16.02 2019

Sortland kommune melder:

Telefonproblemer ved Lamarktunet sykehjem

Sture Jacobsen, kommunalsjef for helse og omsorg i Sortland kommune, opplyser lørdag i en pressemelding at det er feil ved fasttelefonforbindelsen til Lamarktunet sykehjem.

lørdag 09.02 2019

Fulgte i morens fotspor

Torsdag feiret Hanna Ness 100-år med kake, blomster og familien. Men hun er ikke den første i familien som har nådd milepælen.

Statssekretær Rebekka Borsch (V) om Nord Universitet og studiestedsstrukturen:

Ingen plan om kvotering

Kunnskapsdepartementet har ingen planer om å innføre regionale kvoter for å sikre studenter fra Vesterålen plass på desentralisert studietilbud, ifølge statssekretær Rebekka Borsch (V).

torsdag 07.02 2019

Venninner gjennom hele livet møttes igjen på Thodebo:

– Litt rart, men det blir veldig fint!

Ruth Janzen (90) og barndomsvenninna Anna Pedersen (90) møtte andre kjente fra Raftsundet, da de mandag var med på den offisielle Thodebo-åpningen. – Jeg tror det blir kjempefint, sier Ruth.

onsdag 06.02 2019

Ber verge klage til fylkesmannen

Kontrollutvalget i Andøy ber vergen til en beboer ved en av de kommunale institusjonene om å klage til fylkesmannen dersom vergen mener at kommunen ikke gir et forsvarlig helsetilbud.

Åpnet Thodebo

Ordfører Siv Dagny Aasvik og helse og omsorgssjef Marion Celius strålte om kapp da de endelig kunne erklære Thodebo for åpnet.

søndag 03.02 2019

Småbarnsmor Sarah mener at det desentraliserte studietilbudet på Stokmarknes er gull verdt:

– Min eneste mulighet til å ta utdanning

– Det var uaktuelt å flytte, sier Sara Hammadou på Melbu. Om deltidsutdanning, praksisplass og desentralisering.

søndag 27.01 2019

– Det er ikke så ABC med en sånn type jobb

Martin Larsen Drageset har bare så vidt rukket å bli varm i trøya som kommuneoverlege, men trives så langt med den nye hverdagen.

lørdag 26.01 2019

Høyre mener det er mulig å kutte eiendomsskatt uten å kutte i tjenester:

Foreslår utsatt helsehus

– Reduksjon i eiendomsskatt er en glede for innbyggerne, mener Hadsel Høyre. Partiet vil finansiere inntektstapet med blant annet å avvente helsehusbygging til 2024.

fredag 25.01 2019

– Skjer gradvis

Innflyttingen av beboere til Thodebo – de nye heldøgns omsorgsboligene til Hadsel kommune – vil starte denne uka, og det satses på offisiell åpning av omsorgsboligene i begynnelsen av februar.

søndag 13.01 2019

MOS reagerer på Aasviks Ekren-oppsummering, og sier posisjonen ikke lytter til velgerne:

– Eldreomsorgen er budsjett-taperen

Jan Steffensen i MOS kritiserer ordføreren, Arbeiderpartiet og posisjonen for nedbyggingen av eldreomsorgen, og mener flertallet ikke lytter til velgerne.

Norlandia driver sykehotellet i Bodø

Norlandia har nå overtatt driften av sykehotellet Zefyr i Bodø. Avtalen har en verdi på 11 millioner kroner.

Første etasje i Thodebo åpnes 21. januar

Heldøgnsomsorgsboligene Thodebo på Stokmarknes vil bli åpnet for innflytting 21. januar. Seks leiligheter har blitt tildelt så langt.

lørdag 12.01 2019

Ekren-beboere flyttet frivillig i jula, og flere på vei ut:

12 beboere igjen på Ekren i neste uke

Det skulle være stille i jula, men beboere flyttet frivillig fra Ekren. Og flere flytter ut denne uka, ifølge Gry Brun i Hadsel kommune.

torsdag 10.01 2019

Nord Universitet drøfter fredag ny studiestruktur:

Vil samle desentralisert sykepleie- og helsefagutdanning - Studiested Vesterålen ett av ni som kan kuttes

Nord universitet ønsker å samle den desentraliserte sykepleie- og helsefagutdanningen for å bli mer robust og synlig nasjonalt og internasjonalt. Da de ønsker å gå fra å ha ni studiesteder med denne utdanningen til maksimum tre, kan det spøke for de desentraliserte utdanningene i Vesterålen.

onsdag 26.12 2018

Pensjonistforbundet:

– Plikt å tilby dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens

Pensjonistforbundet Nordland ønsker å fokusere på et dokument som regjeringen sendt ut på høring midt i oktober om «Lovfesting av plikt for kommunene til å tilby dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens.»

mandag 17.12 2018

Sortland mangler leger - må midlertidig ta i bruk rådhuset som legekontor:

– Ikke mulig å pakke inn flere leger

Sortland har ikke alle legene de kan ha - samtidig som kapasiteten er sprengt. Årsaken er at man ikke har plass i dagens lokaler. Samtidig er planene for Kystnæringssenteret stanset, men det kommer en midlertidig løsning.

fredag 14.12 2018

NAV feilsendte brev med Stein Olavs diagnose, to ganger. Etter beklagelsen sendte de feil igjen

Stein Olav Sjonsti fra Sortland ante fred og ingen fare da han leverte inn en sykemelding til NAV. Ikke lenge etterpå var personopplysningene hans på avveie.

torsdag 13.12 2018

«Alarm» i sommer, sykehuset har fått lov til å trykke på «snooze»-knappen

– Jobber for å få alt på stell

Arbeidstilsynet satte frist til 1. desember for å rette opp avvikene ved ambulansestasjonen på Stokmarknes, men sykehuset har fått forlenget fristen ut januar neste år.

tirsdag 11.12 2018

Kritiserer Hadsel kommune for utfasingen av Ekren. Frykter for sin mors sikkerhet:

– Ingen bli flyttet før etter en dialog mellom kommunen og den enkelte

Søstrene Lisbeth og Else Marie Hagerup, reagerer på at Hadsel kommune skal flytte 17 beboere til Stokmarknes sykehjem og frykter at deres mor går en usikker fremtid i møte.

Tillitsvalgt reagerer på «uholdbar situasjon» for ambulansen i Vesterålen:

– Ti minutter ekstra å vente på ambulansen i Bø, Øksnes og Andøy

Tillitsvalgt påstår ambulanseberedskapen i Bø, Øksnes og Andøy går på helsa løs.

Ambulansesjef Jan Ove Edvardsen ved prehospital klinikk ved NLSH:

– Hjemmevakt ikke en ordning man har for å spare penger

Jan Ove Edvardsen er ambulansesjef ved Nordlandssykehuset. Han er klar på at det er beredskapsmessige forhold som styrer hvordan beredskapen legges opp i Øksnes, Bø og Andøy.

søndag 02.12 2018

Hadsel kommune mangler støttekontakter - behovet er økende mens antallet frivillige går ned:

Kommunen i beit for lavterskelomsorg

– Det er litt rart å høre at personen du har brukt så mye tid med, har gått bort. Vi er anonyme personer for pårørende, sier Rigmor (75) om sin jobb som støttekontakt.

lørdag 01.12 2018

Oppretter helsesøsterutdanning ved UiT i Harstad fra 2019:

– Dette viser at samarbeid nytter!

Fra høsten 2019 blir det mulig ta helsesøsterutdanning ved UiT, studiested Harstad.

torsdag 29.11 2018

Vesterålen Regionråd ber om avvikling av omstridt vaktordning for ambulansen

Vesterålen Regionråds arbeidsutvalg vedtok onsdag at de mener hjemmevaktordninga i ambulansetjenesten bør avvikles. Samtidig uttrykker de bekymring for at Vesterålens ambulansenett vil bli ytterligere overbelasta om Lødingen-ambulansen avvikles.

torsdag 22.11 2018

Rapport om legionellasmitten klar:

Dette skjedde da en pasient ble smittet av legionella

Bare dager etter at en pasient, som senere døde av legionella ble smitta, fikk nok en pasient symptomer. Det kommer fram i en rapport om saken som kommunen har utarbeida.

onsdag 21.11 2018

– Harmonerer dårlig med kutt i stillinger på Myreheimen

Fagforbundet og Norsk sykepleierforbund anbefaler ikke at det kuttes i 2,5 stillinger ved Myreheimen. Kuttforslaget ligger inne i økonomiplanen for Øksnes 2019-2022.

Fraråder kutt i helsesøsterstilling i Øksnes

– Konsekvenser av å kutte helsesøsterstilling er at vi blir da nødt å kutte i lovpålagte oppgaver, skriver hovedtilitsvalgt for Norsk sykepleierforbund Øksnes, Lena Frantzen.

tirsdag 20.11 2018

Vil sette kreftsykepleierstilling i vakanse i Øksnes fra neste år:

– Pasientene er i en sårbar periode i livet og trenger støtte og veiledning

Kreftsykepleierstilling som er foreslått satt i vakanse fra 2019, som et av kuttene i budsjettet til Øksnes kommune.

onsdag 14.11 2018

Nå planlagt oppstart 2023:

Demensboligene utsatt nok et år - politikerne ikke informert

Grunnet stor arbeidsbelastning på prosjektlederen i Plan- og utviklingsetaten på Sortland, har arbeidet med nye demensboliger på Sortland blitt forskjøvet i tid. Høyres Roar Wessel-Olsen reagerer på at politikerne ikke er informert.

mandag 12.11 2018

Slår alarm om personellmangel i ambulansetjenesten:

– Alvorlig og urovekkende

Tillitsvalgte er bekymret for situasjonen i ambulansetjenesten i Vesterålen. De reagerer også på omfattende bruk av hjemmevakt, noe som i praksis legger beslag på fritida til ansatte, mener de.

Dystre utsikter for legevakttjenesten i Vesterålen

Under en orientering til Andøy kommunestyre om den samordnede legevakttjenesten for Vesterålen, ble det fremlagt svært negative fremtidsutsikter. Dette er særlig knyttet til bemanning og rekruttering  som er vanskelig grunnet utrygghet på jobb, ukurante arbeidstider og konkurranse med mer tettbygde strøk. 

– Er det trygt på Andenes?

Mormor Gøril Jonassen Pedersen stiller spørsmålet om hvor trygt det er å bo på Andenes etter å ha opplevd at eneste ambulanse på vakt var opptatt da de trengte den som mest.

tirsdag 06.11 2018

Pasient ved Nordlandssykehuset Vesterålen:

– Da advokaten ringte, kom en skare av leger

– Jeg var helt sikker på at det bar mot slutten, og ringte derfor advokaten for å få hjelp. Da kom det en skare av leger. Plutselig skjedde ting.

mandag 05.11 2018

Én ambulanse ute av drift i helga

Vil ikke svare på hvilke tiltak som er satt inn mot sykefravær

Også denne helga var en av ambulansene i Vesterålen ute av drift. Det var ambulansen på Åse i Andøy.

søndag 04.11 2018

Nå intensiverer kommunen flytting av beboere fra Hadsel sykehjem:

– Målet er ned til én avdeling innen jul

– Enkelte kan oppleve at det tilbudet de får fra kommunen vil være på Stokmarknes, selv om de ønsker å få det på Ekren, sier rådmann Ola Morten Teigen til VA.

– Trenger trygghet og forutsigbarhet

Jan Steffensen (MOS) mener det verken er mulig eller ønskelig å avvikle Hadsel sykehjem før et nytt institusjonstilbud på Ekren står ferdig.

Sortland kommune har redusert antall liggedøgn betraktelig til nå i år:

– Tiltakene funker uten tvil

Sortland kommune hadde i januar og februar i år 207 liggedøgn for utskrivingsklare pasienter ved Nordlandssykehuset. Etter å ha tatt grep for å få ned disse, har de siden mars hatt kun ni liggedøgn.

lørdag 03.11 2018

Hadsel kommune sa nei:

Hadsel-væring nektet kurbad, klager til RVE

En pasient i Hadsel kommune fikk avslag på opphold og rehabilitering ved Nord-Norges Kurbad i Tromsø. Nå klager pasienten til den regionale vurderingsenheten (RVE) i Tromsø.

tirsdag 30.10 2018

Gammel dame setter kommunen til veggs i flammende klage

En eldre dame i siste havdel av 80-årene er så misfornøyd med kommunens tilbud at hun har klaget kommunen inn for både til Sivilombudsmannen og Fylkesmannen. – Er det bare jåss, tøv og juks, spør hun i klagen sin.

mandag 29.10 2018

Pårørende om Nordlandssykehuset Vesterålen:

– Respektløst, uakseptabelt og basert på en antagelse

Pårørende til en pasient som har vært behandlet ved Nordlandssykehuset Vesterålen på Stokmarknes, krever at en sykehus-diagnose blir fjernet fra pasientjournalen.

fredag 26.10 2018

Frp, H, V og MOS:

Vil ha helsesenter-vedtak til kontrollutvalget

Fremskrittspartiet, Høyre, Venstre og Melbo og omegn samarbeidsliste vil ha vedtaket om nytt helsesenter til kontrollutvalget i kommunen.

torsdag 18.10 2018

Hadsel bruker fet bonus som lokkemiddel for å vinne kampen om sykepleierene

Hadsel la for en tid tilbake 60.000 kroner i potten per nye sykepleier. Sortland synet tidligere i år, men Hadsel har nå økt bonusen til nesten det dobbelte.

onsdag 17.10 2018

Sjekker alle kommunale bygg etter legionellasmitte

– Temperaturen i hele vannanlegget har vært for lav, sa kommunalsjef helse omsorg i Sortland kommune, Sture Jacobsen, i forbindelse med en orientering under onsdagens kommunestyremøte angående legionellasaken.

tirsdag 16.10 2018

Kritikk mot institusjon i Hadsel:

Feilinformasjon, dårlig samarbeid og manglende kommunikasjon

Hadsel kommune feilinformerte Fylkeslegen under et tilsyn ved en institusjon. Fylkeslegen mener det både var for dårlig samarbeid og kommunikasjon mellom sykehjemmet og de pårørende.

Hadsel brøt helse- og omsorgstjenesteloven

Hadsel kommune sikret ikke forsvarlig helsetjeneste etter helse- og omsorgstjenesteloven overfor en pasient ved en institusjon, konkluderer fylkeslegen i Nordland etter et tilsyn i Hadsel.

Helse- og omsorgssjefen beklager:

– Vi har ikke vært gode nok til å dokumentere

–  Vi har ikke vært gode nok til å dokumentere i journalsystemet hva som har vært gitt av helsehjelp og det har gitt for dårlig systematisk oppfølging i denne saken. Det beklager vi og det ønsker vi å lære av.

mandag 15.10 2018

Har analysert første prøven av legionellabakterien:

– Svaret på prøven viste at vi var på rett spor

I forrige uke ble det kjent at en pasient ved sykehjemmet Lamarktunet på Sortland var smittet av Legionellabakterien .  Pasienten døde få dager senere som en følge av denne sykdommen.

torsdag 11.10 2018

De nye heldøgns omsorgsboligene på Stokmarknes en måned forsinket:

– Kan flytte inn på nyåret

De nye heldøgns omsorgsboligene på Stokmarknes skulle etter planen være ferdig november, men blir en måned forsinket.

onsdag 10.10 2018

Feil temperatur i varmtvannstank trolig årsak til legionellasmitte ved Lamarktunet

Mandag morgen omtalte VOL s saken om at en beboer ved Lamarka sykehjem døde av legionellasmitte. Kommunalsjef helse og omsorg i Sortland kommune, Sture Jacobsen, innrømmer at dårlige rutiner kan være årsak til hendelsen.

Døde av legionella ved sykehjem

I forrige uke ble det kjent at en beboer ved Lamarktunet på Sortland ble smittet av bakteriesykdommen Legionella.

lørdag 06.10 2018

Eldre pasient døde etter uforsvarlig oppfølging på sykehjemmet

En eldre psykiatrisk pasient ved Andøy Bo- og behandlingssenter døde etter at sykehjemmet ikke klarte å hindre at pasientens tilstand ble dårligere. Nå har Fylkeslegen i Nordland slått fast at forholdet ved sykehjemmet var uforsvarlig og at det var brudd på lovverket.

torsdag 04.10 2018

Næringsministeren ønsker båtvante barn

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) ønsker en regelendring slik at barnehager og skoler fortsatt får ta med barn ut i båt.

Beboer ved sykehjem smittet av legionella

En bruker ved Lamarktunet på Sortland, fikk påvist smitte av legionellabakterien.

tirsdag 02.10 2018

Aasvik kritisk til tolkning av tall i ambulansehelikopter-saken:

– Helikopteret skal vel først og fremst være en viktig akuttmedisinsk primærressurs for en stor desentralisert befolkning?

Regionrådsleder Siv Dagny Aasvik, reagerer på konklusjonene i en rapport rundt ambuansehelikopteret. Rapporten ble omtalt på VOL forrige uke. Aasvik er ikke enig i det som kom frem.

mandag 01.10 2018

Nytt tilbud til kreftpasienter i Vesterålen

Fra midten av november av, får kreftpasienter som er plaget av såkalt fatigue etter kreftbehandling, få tilbud om kurs og oppfølging ved Nordlandssykehuset i Vesterålen.

torsdag 27.09 2018

Pårørende klager på Nordlandssykehuset Vesterålen:

Mener sykehuset ikke tok hjerneslag seriøst: Måtte vente over åtte timer på behandling

En person har sendt klage til Fylkesmannen i Nordland på behandlinga en hjerneslagrammet mann mottok på Nordlandssykehuset Vesterålen på Stokmarknes. Personen mener de ble behandlet arrogant og reagerer på at det tok åtte og en halv time før sykehuset iverksatte trombolysebehandling for slag.

onsdag 26.09 2018

Fylkesmannen gransker lege for journalsnoking

En lege i Nordland blir av Fylkesmannen i Nordland gransket for påstander om snoking i en pasientjournal, uten at legen har hatt behandlingsansvar for pasienten.

tirsdag 25.09 2018

Derfor har legevakta blitt dyrere

Flere kommuner i Vesterålen, blant annet Andøy som har hatt kommunerevisoren på saken, er misfornøyde med at den interkommunale legevakta ved Nordlandssykehuset på Stokmarknes de siste årene har gjort «et hopp» i driftsutgiftene.

onsdag 15.08 2018

Stiller spørsmål om tilbudet til kreftpasienter i Andøy:

– Hvorfor har ikke kommunen kreftkoordinator ?

Mange kommuner i Norge har fått egen kreftkoordinator som skal følge opp kreftpasienter i sin kommune. Andøy kommune har ikke det, og nå må kommunestyret svare på spørsmål rundt tilbudet til kreftpasienter.

torsdag 02.08 2018

Sortlands helsesjef:

– Uforsvarlig å bruke ufaglærte til sykepleieroppgaver

Sture Jacobsen i Sortland kommune sier kommunen fortsatt sliter med å rekruttere sykepleiere. Men han avviser at det er aktuelt å bruke ufaglært arbeidskraft eller folk med annen kompetanse til å utføre sykepleieroppgaver.

fredag 27.07 2018

Ventet på nyredonor i fire år:

Endelig fikk Nikolai nyre

Køen av pasienter som venter på nyretransplantasjon var så lang, og donorene så få, at Nikolai Raabye Haugen (23) nesten hadde gitt opp. Men i helga kom den etterlengtede telefonen.

torsdag 26.07 2018

Bekymret pårørende klaget til Fylkesmannen:

– Opplevelsen på sykehjemmet ble veldig skremmende

– Denne opplevelsen på sykehjemmet ble veldig skremmende. Det sier en pårørende til en pasient ved et sykehjem i Hadsel. Fylkesmannen har åpnet tilsyn, og kommunen har redegjort for saken.

mandag 28.05 2018

Helse- og Omssorgsjef Marion Celius:

– Kommunen vil gi en beklagelse til vedkommende dette gjelder

Helse- og omsorgssjef Marion Celius i Hadsel kommune vil beklage overfor en pasient med ondartet kreft som ble rammet av datafeil ved Stokmarknes legekontor.

Krefthenvisning hang seg opp i datasystemet

En henvisning til kreftundersøkelse hang seg opp i datasystemet ved Stokmarknes legekontor. Ikke én, men to ganger. Den ondartede kreftsvulsten til den rammede kvinnen ble derfor først operert tre måneder senere.

søndag 27.05 2018

Innrbudd på legekontoret i Bø:

– Det er noe merkelig med dette innbruddet

I løpet av fredagen har noen brutt seg inn på legekontoret i Bø.

fredag 18.05 2018

Besvimte under konfirmasjon - ambulansen brukte 35 minutter

– I ettertid føler jeg meg ikke trygg på å få hjelp av helsevesenet i tide

Thea Lovise Angell (18) var i en konfirmasjon i Indre Eidsfjord kirke 29. april da hun begynte å føle seg dårlig. 18-åringen besvimte og mistet bevisstheten, og flere tilstede reagerte på at ambulansen brukte lang tid på å ankomme stedet.

Vil samle regionrådene i Nordland til møte om ambulansesituasjonen i Helse Nord

– Grunn til stor bekymring for ambulansetilbudet

Regionrådet i Vesterålen har bedt fylkesrådet kalle inn regionrådene i hele Nordland til møte om ambulansesituasjonen i Helse Nord. Den er prekær, og det rammer ikke bare Vesterålen, mener rådet.

torsdag 17.05 2018

Sortland frister sykepleierne og studenter med 60.000 kroner

Sortland frister med 60.000 kroner ekstra til sykepleiere og sykepleierstudenter som velger kommunen som framtidig arbeidsplass. Fem sykepleierstillinger lyses ut i disse dager, mens seks sykepleierstudenter kan få stipend til høsten.

Sortland frister sykepleierne og studenter med 60.000 kroner

Sortland frister med 60.000 kroner ekstra til sykepleiere og sykepleierstudenter som velger kommunen som framtidig arbeidsplass. Fem sykepleierstillinger lyses ut i disse dager, mens seks sykepleierstudenter kan få stipend til høsten.

fredag 04.05 2018

Siv Karlsen (49) i Hadsel:

– Har fått et nytt liv med heltidsstilling

Det er med alt annet enn glede hun husker tilbake til tiden da hun jaktet ekstravakter. – Du har aldri helt fri. Plutselig må du opp sju om morgenen på en lørdag fordi de ringer og forteller at det er behov for folk, forklarer vernepleieren.

torsdag 03.05 2018

Etterforsker vold mot pasient ved sykehjem

Politiet etterforsker en hendelse hvor en ansatt ved Lødingen sykehhjem skal ha utøvd vold mot en pasient.

fredag 27.04 2018

Vil bruke millioner på å lokke lærere og sykepleiere til Sortland

Kommunestyret gikk fredag inn for å bruke rundt 2,4 millioner kroner i år på tiltak som skal øke rekrutteringa av lærere og sykepleiere. Det innebærer blant annet økte tillegg og å holde av barnehageplasser.

torsdag 26.04 2018

– Støtter ikke aksjonen

– Rødt er kjent for å støtte aksjoner og folkelige opprop. Vi støtter imidlertid ikke Eldreaksjonen, sier Geir Jørgensen.

torsdag 22.03 2018

Sortland brukte én million på overliggere i årets to første måneder

Kommunen håper de har lagt overliggerproblematikken bak seg etter at de gjenåpna plasser på Håløygtunet sykehjem. De tok problemene med seg inn i året, og har alt brukt en million på det.

onsdag 14.03 2018

MOS gir ikke opp kampen mot helse- og omsorgsplanen i Hadsel:

– Har ikke gitt opp kampen for sykehjemsplassene på Ekren

Jan Steffensen i MOS er klar på at han vil fremme alternative forslag til Helse- og omsorgsplanen når den kommer opp i kommunestyret etter høringen.

tirsdag 13.03 2018

Brødre fra Andøya kjøper svensk selskap med 8000 ansatte

Brødrene Kristian og Roger Adolfsen kjøper svenske Frösunda omsorg til 1,25 milliarder kroner.

søndag 11.03 2018

– Sparetiltak innenfor pasienttransport har fått konsekvenser som ikke er akseptable

Nordland KrF mener transporten for pasienter fra bygda i Nordland må bli bedre. Både reisetid og reiseforhold er for mange langt fra akseptabelt.

mandag 26.02 2018

Terapibadet på Lamarktunet

Et krav om egenandel og badevakt i terapibadet på Lamarktunet vil gjøre at revmatikerne ikke kan bruke badet, ifølge årsmøtet i Revmatikerforeninga.

fredag 23.02 2018

– På svært kort tid kan vi ødelegge det vi har jobbet for og bygget opp i mange år:

– Vaksinemotstand er en hån

Denne uken fikk Folkehelseinstituttet bekreftet tre ulike tilfeller av meslinger på Østlandet. Alle ble riktig nok smittet i utlandet – men ingen av de smittede var vaksinert.

mandag 19.02 2018

Voldsepisode mot helsepersonell i Hadsel

Arbeidstilsynet gransker en voldsepisode mot en kommunal helsearbeider ved Miljøarbeidertjenesten på Stokmarknes.

lørdag 10.02 2018

Søker om å ta med penger inn i 2018

Hadsel kommune fikk i fjor 300.000 kroner av Fylkesmannen til et prosjekt om velferdsteknologi. Pengene ble imidlertid ikke brukt.

Eldrerådet: redd behovet undervurderes

Sortland planlegger sykehjem på 2014-nivå

Det nye sykehjemmet som skal bygges på Sortland, planlegges med tanke på behovet i 2014, ifølge helsesjef Sture Jacobsen.