Tema

torsdag 12.11 2020

Småhusene ut på konkurranse

Etablering av småhus for personer med rus- og psykiatriutfordringer legges ut på konkurranse.

onsdag 11.11 2020

3,7 millioner ekstra kan redde ungdomstrinnet i Risøyhamn

– Vi har en jobb å gjøre, sier varaordfører Lill Pettersen. Men Andøy kommune får minst 3,7 millioner kroner ekstra neste år. Det redder ungdomstrinnet ved Risøyhamn skole.

fredag 06.11 2020

Hadsel avviser alle Ekren-krav fra entreprenør

Hadsel kommune avviser gjennom sin advokat alle argumenter knyttet til bytte av totalentreprenør for bygging en av heldøgns eldreboliger på Ekren ved Melbu. Byttet var nødvendig for å sikre et forsvarlig helsetilbud for svake grupper i kommunen og for å unngå risiko for materielle skader.

Hadsel avviser alle Ekren-krav fra entreprenør

Hadsel kommune avviser gjennom sin advokat alle argumenter knyttet til bytte av totalentreprenør for bygging en av heldøgns eldreboliger på Ekren ved Melbu. Byttet var nødvendig for å sikre et forsvarlig helsetilbud for svake grupper i kommunen og for å unngå risiko for materielle skader.

tirsdag 03.11 2020

Hadsel stevnet for klagenemnda

Hadsel kommune er stevnet inn til Klagenemnda for offentlige anskaffelser i forbindelse med tildelingen av oppdraget med ferdigstilling av heldøgns bemannede eldreboliger på Ekren ved Melbu.

søndag 01.11 2020

Hvor du bor avgjør hvor god slagbehandling du får

Norge er i verdenstoppen på håndtering av slag, men adressen din har noe å si for behandlingen. – For stor geografisk forskjell, mener generalsekretær i LHL Hjerneslag.

Demente eldre: – Brukes for mye medisin

– Det å bruke medisiner av typen antipsykotika, angstdempende og sovemedisiner hos personer med demens gir økt risiko for helseskade og brukes for mye, sier psykiater John William Danenbarger.

– Har fokus på medisinering

– I fjor startet kommuneoverlegen en gjennomgang av medikamentlistene til beoere ved Andøy bo- og behandlingssenter, sier Guro Karlsen, som er assisterende enhetsleder for helse og omsorg i Andøy kommune.

lørdag 31.10 2020

– Feil å dope dem ned

– Jeg er ikke ute etter å henge ut enkeltpersoner. Jeg gjør dette for jeg unner ingen andre å komme i samme situasjon, sier Mona Schaug, som er datteren til Harry Schaug.

– Førstevalget er økt bemanning

– Det fins ingen praksis å benytte medikamenter i stedet for økt personell. Førstevalget er å sette inn ekstra bemanning, sier Guro Karlsen, som er assisterende enhetsleder for pleie og omsorg i Andøy kommune.

fredag 30.10 2020

Harry fikk ikke forsvarlig helsehjelp det siste året av sitt liv

Harry Schaug fikk en demensdiagnose i 2013. 2. juli 2018 flyttet han til Andøy bo- og behandlingssenter. 26. november 2019 dør han. Nå har fylkesmannen i Troms og Finnmark konkludert med at han ikke fikk forsvarlig helsehjelp den siste tiden av sitt liv.

Andøy kommune: – Ser alvorlig på saken

– Vi ser alvorlig på denne saken og på konklusjonen til Fylkesmannen. Alle våre beboere skal føle seg trygge på at de blir godt ivaretatt, sier Guro Karlsen som er assisterende enhetsleder for pleie og omsorg i Andøy kommune.

tirsdag 27.10 2020

Hadsel risikerer 7,5 millioner i Ekren-gebyr

Hadsel risikerer å få et overtredelsesgebyr på inntil 7,5 millioner kroner etter at kommunen la ut byggingen av nye heldøgnsbemannede eldreboliger på Ekren i et nytt anbud etter konkurs.

torsdag 08.10 2020

Bø kommune bruker mer penger enn de tjener

Per 1. tertial var prognosen på merforbruk for helse- og omsorgsetaten i Bø kommune på over 14 millioner kroner. Ny prognose viser nå et merforbruk på «kun» 7,3 millioner.

lørdag 26.09 2020

Reidun har endelig fått full mobildekning i huset

Reidun Vedal er kjempefornøyd med at hun nå har full mobildekning i huset sitt på Dverberg. Nå venter hun bare på at Andøy kommune skal montere trygghetsalarm for henne.

tirsdag 22.09 2020

– Kjenner oss ikke igjen i beskyldningene

Hadsel kommune har bedt om å bli fritatt fra taushetsplikten for å kunne gi sin fulle versjon i denne saken. Det har Karl McDowell sagt nei til.

lørdag 19.09 2020

Sliter med å rekruttere sykepleiere – setter inn tiltak

Øksnes kommune sliter med å rekruttere sykepleiere og ønsker å sette inn tiltak.

tirsdag 15.09 2020

Disse vil bli Pleie- og omsorgsleder i Bø

Fire personer har søkt stillingen som Pleie- og omsorgsleder i Bø kommune, der en av søkerne har lokal tilhørighet.

lørdag 12.09 2020

– Jeg har sett den verste siden av sykehjemmet

– Jeg vil påstå at jeg har sett den verste siden av Stokmarknes sykehjem. Simpel behandling og uverdige forhold eksisterer, sier Karl Edgar Mc Dowell til VOL.

tirsdag 01.09 2020

Behov for færre sykehjemsplasser i Øksnes

Administrasjonen i Øksnes mener det er forsvarlig å ta ned 4 sykehjemsplasser når Elvelund 2, med 8 nye omsorgsboliger er ferdigstilt.

torsdag 27.08 2020

Lege oppgitt over nok et bemanningskutt

Lege Yngvar Vestjord er oppgitt over at det er nødvendig å utsette avklaringen om bemanningskutt ved Risøyhamn legekontor enda en gang. – Jeg hadde håpet at dette kunne ha vært løst, sett i forhold til alle opplysninger som forelå, sier han til Andøyposten.

– Vi tror vi skal klare det innenfor rammen

Økonomisjef Tommy Løveng mener at en kontrakt som sier at kommune og ny entreprenør skal dele overskytende kostnader, vil være med å sikre god kostnadsstyring på ferdigstillelsen av Ekren.

fredag 10.07 2020

Slik blir Elvelund 2 - byggestart på sensommeren

I begynnelsen av måneden signerte Øksnes kommune kontrakt med entreprenør for de nye omsorgsboligene, samt lokaler til hjemmetjenesten, som utgjør Elvelund 2.

fredag 03.07 2020

Så mange utenlandske vikarer er det ved Nordlandssykehuset Vesterålen

Ni av totalt 671 ansatte ved Nordlandssykehuset Vesterålen på Stokmarknes er innleid fra utlandet.

fredag 19.06 2020

Funksjonshemmede får støtte til badetilbud

Det kommunale tilskuddet til aktivitetstilbud for mennesker med nedsatt funksjonsevme er på 32.000 kroner årlig. Dersom kommunen skal være ansvarlig, vil summen bli langt høyere, var advarselen fra administrasjonen da saken ble behandlet fredag.

– Alvorlig pleietrengende får ikke sykehjemsplass

De har en pleietrengende far og bestefar som er sengeliggende på Dahletun. – Både legen og hjemmesykepleien tilrår sykehjemsplass, men det hjelper ikke. Det er ikke plass, og verre blir det, advarer trioen fra Lanesskog.

Enhetslederen:

– Send klage til avdelingen

Enhetsleder for pleie- og omsorg, Aud Sellevold, sier at folk som mener at de ikke får et tilfredsstillende omsorgstilbud har rett til å klage på tjenesten. Klagen skal rettes til avdelingen.

Legen:

– Vi forstår beboerens ønske, men situasjonen er tilfredstillende

Tilsynslege Astrid Bertinussen Holm sier at Daheltun er en omsorgsbolig som gir oppfølging fra helsepersonell døgnet rundt. Da er det snakk om omsorgsarbeidere.

søndag 14.06 2020

Helseavdelingen i Bø bærer preg av intern uro over tid

Dette kommer fram i informasjon fra helseavdelingen til politikerne i Bø.

onsdag 10.06 2020

Hadsel kommune sliter fortsatt med overtid og sykefravær i helsesektoren:

Mot merforbruk på ni millioner kroner

– Vi håper tiltak som å samle tjenester kan være med å bidra til at folk trekkes til et større fagmiljø, sier helse og omsorgssjef Marion Celius om rekrutteringsutfordringene i Hadsel kommune. Mangelen på folk trekkes frem som en av årsakene til et høyt merforbruk i sektoren.

Fysioterapeutene rullet ut rød løper da Helsehuset i Hadsel åpnet

Det nye helsehuset i Hadsel åpnet onsdag. Et kommunalt bygg som ble ferdig før tiden og til under budsjett. Det fortjente rød løper, mente fysioterapeutene, som rullet ut den røde løperen da ordfører Kurt Jenssen og andre folkevalgte kom til den nye treningssalen på huset.

torsdag 21.05 2020

Ekspertgruppe: – Sikkerhet og personvern ikke godt nok ivaretatt i Smittestopp-appen

En ekspertgruppe som har vurdert Smittestopp-appen, konkluderer med at sikkerhet og personvernet ikke er godt nok ivaretatt i dagens versjon av Smittestopp-appen.

mandag 18.05 2020

Åpner gradvis opp Bøheimen

Det er nå gradvis åpnet for besøk ved Bøheimen.

torsdag 14.05 2020

Disse har søkt stillingen som helse- og omsorgssjef i Bø

Da hun som fikk tilbud om å innta stillingen som helse- og omsorgssjef i Bø i siste liten ombestemte seg, måtte kommunen lyse ut stillingen på nytt. Disse har søkt på jobben.

onsdag 13.05 2020

Igjen mulig å besøke dine kjære på aldersheimene i Øksnes

Øksnes kommune kan nå gradvis åpne opp for besøk ved Alsvågheimen og Myreheimen.

lørdag 09.05 2020

Øksnes kommune satser på heltidskultur

Deltidsproblematikk er en kjent utfordring for kommunene, og da spesielt innen pleie- og omsorgssektoren. Nå ønsker Øksnes kommune å vedta lokale retningslinjer for heltidskultur.

søndag 26.04 2020

Lyser ut stilling som helse- og omsorgssjef på nytt

I Bø hadde man ventet i tre måneder på sin nye helse-og omsorgssjef, som skulle starte i stillingen 1. mai. Nå må de ut på leit etter en ny person til å bekle stillingen.

torsdag 23.04 2020

Deltidsansatte i helsevesenet fortviler over praksisen til Sortland kommune

Ansatte i helsevesenet med mindre stillinger, opplever at andre kommuneansatte får vaktene de kunne hatt.

– Vi er bekymret for både de ansatte og tjenesten som skal leveres

Opposisjonen er redd nye lokaler til hjemmetjenesten utsettes unødig ut fra vedtaket om å nedsette ei styringsgruppe for å holde kostnadene nede i formannskapet tirsdag. Ordfører og posisjon mener det enten er deres forslag eller oppsigelser som er alternativene.

mandag 30.03 2020

Linnéa (23) er en av 117 personer som har registrert seg som helsepersonell i Hadsel

For omtrent uke siden etterlyste Hadsel Kommune personer med helsebakgrunn til å registrer seg. Hittil har 117 personer meldt seg noe helse- og omsorgssjef Marion Celius er fornøyd med.

lørdag 28.03 2020

– Sykehusene og det kommunale helsevesenet vil måtte prioritere annerledes framover

– Vi må være forberedt på en økning i antall smittede, og som en konsekvens av at sykdommen er alvorlig for noen må vi være forberedt på at sykehusene og det kommunale helsevesenet vil måtte prioritere annerledes framover.

fredag 27.03 2020

Fikk brev med forespørsel om å ta pleietrengende far hjem for å hindre Covid-19-smitte:

– De sier at om og når koronasmitten kommer, vil de ikke ha mulighet til å skjerme de som bor ved omsorgssenteret

Liss Olsen har en pappa på omsorgsbolig på Andenes. Torsdag fikk hun et brev fra Andøy kommune med en hentydning om å ta faren hjem for å sikre han mot koronasmitte. Det er grunn til å tro at alle pårørende som har pasienter/beboere på samme sted har mottatt samme brev. Dette reagerer hun og resten av familien på.

Helse- og omsorgssjef Marion Celius:

– Ikke enkelt å forutse når den store bølgen kommer

– Foreløpig er smittesituasjonen i Hadsel og Vesterålen under god kontroll, og når den store bølgen kommer hit er ikke helt enkelt og forutse.

Ønsker statlig omsorg i Lødingen:

Denne kommunen går motstrøms i eldreomsorgen

Lødingen går i motsatt retning av Hadsel, og ønsker å gå inn i ordningen med statlig finansiering av omsorgstjeneste i kommunen.

onsdag 18.03 2020

Turister i Lødingen:

Turister i karantene kom ikke fra Lofoten

De fem turistene som nå sitter i karantene i Lødingen, kom ikke fra Lofoten.

søndag 01.03 2020

Solberg om koronavirus: Kan bli krevende å håndtere

Vi ser allerede de samfunnsmessige og økonomiske konsekvensene av koronaviruset, men verden må ikke stoppe opp, advarer statsminister Erna Solberg (H).

onsdag 19.02 2020

Styret i Nordlandssykehuset refset egen direktør:

– Dette har blitt en krevende sak

Styret i Nordlandssykehuset, med styreleder Odd Roger Enoksen i spissen, vedtok kritikk mot egen direktør etter at renovering av høyblokk har blitt mye dyrere enn antatt.

Styret i Nordlandssykehuset refset egen direktør:

– Dette har blitt en krevende sak

Styret i Nordlandssykehuset, med styreleder Odd Roger Enoksen i spissen, vedtok kritikk mot egen direktør etter at renovering av høyblokk har blitt mye dyrere enn antatt.

torsdag 13.02 2020

Stilte spørsmål ved tidsregistrering i hjemmetjenesten:

– Hensikten er ikke å kontrollere den enkelte arbeidstakeren i utføringen av arbeidet

Ordfører Karl-Erling Nordlund (Sp) torsdag kommunestyret om at tidsregistrering i hjemmetjenesten ikke har til hensikt å kontrollere den enkelte arbeidstakers arbeid.

mandag 03.02 2020

Sykehjemmet på Ekren snart jevnet med jorda

I løpet av de siste dagene har maskinene gått løs på den gamle betongbygningen på Ekren ved Melbu. Bak den halvveis revne bygningen starter historien på noe nytt.

søndag 02.02 2020

Fylkesmannen inhabil i helseklagesak

Fylkesmannen i Nordland har erklært seg inhabil i en helseklagesak i Andøy. En annen fylkesmann skal behandle saken.

Teknologien hjelper Ester (82) til å bo hjemme

Noen sverger til høyteknologiske bofellesskap der de kan snakke til kaffetrakteren og armbåndet passer på dem. Ester (82) velger å holde stand i heimhuset, der én knapp er forbindelsen til hjelpen hun trenger.

fredag 31.01 2020

Bø har fått ny helse- og omsorgssjef

Unni Edvardsen har fått stillingen som ny helse- og omsorgssjef i Bø kommune.

onsdag 29.01 2020

Helse- og omsorgssjef Marion Celius i Hadsel:

– Miljøarbeidertjenesten har vokst til nesten det dobbelte

– Miljøarbeidertjenesten har de senere årene hatt store budsjettoverskridelser nettopp fordi tjenesten, spesielt på Stokmarknes, har vokst til nesten det dobbelte.

fredag 24.01 2020

Laila (53) fra Melbu er ny sjef for miljøarbeidertjenesten i Hadsel

Etter fire år som avdelingsleder på Stokmarknes er Laila Johnsen ansatt som enhetsleder for hele kommunens miljøarbeidertjeneste.

torsdag 23.01 2020

– Jeg har ikke gjort noe for å bli så gammel, men jeg har arbeidet hele livet

Tora Jakobsen er født i 1915 og har overvært to verdenskriger, opplevd at elektrisitet kom i husene og sett den første bilen komme til Bø. – Jeg har sett Norge gå fra å være et fattig land til å bli et rikt land, sier hun. Fredag 24. januar fyller hun 105 år.

onsdag 22.01 2020

Må utlyse stillingen på nytt:

Ingen vil ha lederjobb i Andøy

Andøy kommune fikk ingen søkere til stillingen som enhetsleder for pleie og omsorg. Nå skal stillingen lyses ut på nytt.

onsdag 15.01 2020

Disse vil bli ny helse- og omsorgssjef i Bø

Ved søknadsfristens utløp var det åtte søkere til stillingen som helse- og omsorgssjef i Bø kommune.

tirsdag 14.01 2020

Derfor må helsevesenet ha politiets hjelp

Politiet i Vesterålen bistod helsevesenet 98 ganger i fjor. Nordlandssykehuset melder om 31 tvangsinnleggelser, hvor politiet har bistått i mange av sakene.

søndag 12.01 2020

– Kvinnen har ikke blitt utsatt for gjengjeldelse

Kommunen avviser totalt at kvinnen som har saksøkt kommunen er blitt utsatt for gjengjeldelse etter å ha levert et varsel om kritikkverdige arbeidsforhold. – Arbeidsgiveren har ikke gitt kvinnen negative reaksjoner eller behandlet henne dårligere fordi hun har varslet, skriver kommunens advokat.

Varsler mener kommunen hevnet seg på henne

En varsler mener seg utsatt for hevnaksjon av sin kommunale arbeidsgiver etter å ha varslet om vanskelige arbeidsforhold innen helsesektoren. Kommunen avviser at det har skjedd.

torsdag 09.01 2020

I 2023 forsvinner fasttelefonen, men ikke alle er fornøyd med det

– Jeg har fått feil på fasttelefonen, men feilen blir ikke fikset, sier en aleneboende dame fra Andøya. Hun føler seg ikke trygg med bare mobiltelefonen. Men Telenor kan ikke hjelpe. I 2023 er det helt slutt med vanlige telefoner.

lørdag 04.01 2020

142 millioner til helse og sosial i Øksnes

Ansvarsområdet helse og sosial i Øksnes har for 2020 142 millioner kroner i budsjett å forholde seg til.

onsdag 18.12 2019

Helsesjefen i Bø blir havnesjef i Øksnes

Helse- og sosialsjef Torodd Gustavsen i Bø kommune gjør et karrieremessig kjempehopp når han i mars går over i en stilling som havnesjef i Øksnes kommune. Det er ikke første gangen.

Helsesjefen i Bø blir havnesjef i Øksnes

Helse- og sosialsjef Torodd Gustavsen i Bø kommune gjør et karrieremessig kjempehopp når han i mars går over i en stilling som havnesjef i Øksnes kommune. Det er ikke første gangen.

torsdag 12.12 2019

- Lytt til ungdommen!

Konsekvensene av kutt i tjenestetilbudet i avdeling Psykisk helse og avhengighet smerter.

onsdag 11.12 2019

Verneombud truer med å stenge ambulanseflybasen i Bodø

«Å sove ut etter nattevakt er i praksis umulig», skriver verneombudet ved basen i en bekymringsmelding.

mandag 09.12 2019

Lamarktunet i Sortland:

Tilsyn ved Lamarktunet utsatt til over nyttår

På grunn av sykdom i tilsynsteamet er tilsynet ved Lamarktunet bo- og behandlingssenter i Sortland kommune utsatt.

fredag 29.11 2019

I 2017 vedtok Stortinget at alle norske kommuner skal tilby psykologkompetanse innen 2020:

Kun to vesterålskommuner har psykolog i hundreprosentstilling

I juni i 2017 vedtok Stortinget at alle norske kommuner innen 2020 skal tilby psykologkompetanse i form av egen kommunepsykolog. En drøy måned før 2020, er dette vedtaket langt fra en realitet i mange av landets kommuner.

onsdag 27.11 2019

Hjemmetjenesten i Øksnes:

– Realiseringen av Elvelund omsorgsboliger er et være eller ikke være

De ansatte, tillitsvalgte og verneombud i hjemmetjenesten i Øksnes er glad for at neste del av utbygging rundt Elvelund omsorgsboliger ligger an til å bli realisert. De holder likevel pusten fram til budsjett for neste år snart er vedtatt.

mandag 25.11 2019

Merforbruk på 8,8 millioner:

Varaordfører: – Ledelsen må ansvarliggjøres. Rådmannen: – Krever politiske vedtak

Varaordfører Lill Pettersen i Andøy vil ansvarliggjøre de kommunale lederne for manglende økonomistyring. Rådmannen Kirsten Lehne Pedersen sier at kutt krever tiltak fra politikerne.

Uavklart om Andøybudsjettet:

Men bassengene blir bare sommerstengt

Ingen av partiene i Andøy hadde ferdig et alternativ budsjettforslag til formannskapets møte mandag. Senterpartiets Lill Pettersen signaliserte likevel noen endringer partiet vil gjøre, blant annet når det gjelder bassengene.

onsdag 20.11 2019

Sortland:

Slik påvirker kommunebudsjettet deg

Hvis kommunedirektørens forslag til økonomiplan 2020-2023 blir vedtatt, må Sortland kommunen kutte 95 millioner kroner i drift i kommende økonomiplanperiode. Dette får store konsekvenser på flere områder.

Slik blir de nye omsorgsboligene på Ekren:

– Vi har lagt vekt på det visuelle og ønsker et hjemlig preg

De nye omsorgsboligene på Ekren skal bli visuelt imøtekommende. – Vi ønsker at et prosjekt som gir et hjemlig preg, sier prosjektingeniør i Hadsel kommune, Zakarias Chibssa.

Fylkeslegen i Nordland:

Gjennomførte tilsyn ved Lamarktunet

Mandag 18. november startet Fylkeslegen i Nordland et varslet tilsyn ved Lamarktunet bo- og behandlingssenter i Sortland kommune.

lørdag 16.11 2019

Lanserer handlingsplan for bedre smittevernsmitte

Regjeringen lanserer nå en handlingsplan for bedre smittevern. Denne har som hovedmål å redusere helsetjenesteassosierte infeksjoner, samt gi bedre organisering og struktur av smittevernet i Norge.

søndag 03.11 2019

«Overliggerne» kan koste Andøy kommune to millioner ekstra i år

Så langt i år har utskriftsklare pasienter fra sykehuset kostet 1.694.160 millioner kroner. Enhetsleder Aud Sellevold anslår at det fort kan koste minst to millioner ved årets slutt.

torsdag 31.10 2019

Ekren skal rives, mot en stemme i formannskapet

Jan Steffensen (MOS) mener det er sjansespill å rive Ekren, all den tid der er behov for sykehjemsplasser i kommunen. I formannskapet torsdag ble riving vedtatt.

søndag 06.10 2019

Venter ny rapport om eldreomsorgen:

Tjenestekontorets rolle og rutiner sentral i ny rapport til kontrollutvalget

Kontrollutvalget i Hadsel har bestilt en ny rapport fra KPMG som vi gi en pekepinn på om helse- og omsorgssektoren i kommunen har forbedret seg siden forrige undersøkelse, utført av Deloitte.

fredag 27.09 2019

Helse- og omsorg i Hadsel kommune:

Pårørende så opprørt at de sender åpen systemklage

– Som pårørende ser vi oss nødt til å ta belastningen med denne åpne systemklagen. Grunnen til at den fremsettes i det åpne rom, er at vi er relativt sikker på at mange andre har erfart de samme forhold som vi har opplevd.

onsdag 18.09 2019

Prekær ambulansesituasjon i Vesterålen: Frykter liv og helse vil gå tapt

Ambulansen på Andenes og Åse kan bli enmannsbetjent fra klokken 19:10 til 08:00 hver natt resten av året, i vaktturnusen til to konkrete personer, hevder kilder overfor VOL. Årsaken er at disse to ansatte har nådd overtidstaket på 400 timer. De ansatte frykter for liv og helse.

torsdag 12.09 2019

Pasient akutt innlagt på sykehus da fastlegen overså sykdom

En pasient med fastlege på Sortland har klaget til Fylkesmannen i Nordland i forbindelse med at vedkommende ble akutt innlagt på sykehus, etter at fastlegen hadde oversett sykdommen. Pasienten sier at leger ved to forskjellige sykehus har oppfordret ham til å klage på behandlingen.

tirsdag 10.09 2019

Kommunens kommentar til saken:

– Svært beklagelig

– Det er svært beklagelig og trist når pasienter faller og slår seg, og det dertil får alvorlige følger, sier helse- og omsorgssjef Marion Celius.

onsdag 04.09 2019

– Riarhaugen bør utredes for framtida

– Vi mener at Riarhaugen på Melbu bør utredes for bygging av disse heldøgnsbemanna omsorgsboligene. Nå bygger vi for fremtiden, og det legges opp til å rygge inn i fremtiden på Ekren uten å først utrede mer egnede og mer anbefalte arealer.

tirsdag 03.09 2019

Hadsel signerer Ekren-kontrakt rett etter valget

Ordfører Siv Dagny Aasvik (Ap) og varaordfører Kurt Jenssen (Sp) i Hadsel kommune legger opp til at kontrakten for den vedtatte utbyggingen av Ekren skal signeres i neste uke, rett etter at kommune- og fylkestingsvalget er avviklet.

– Beklagelig at fagpersoner nedsnakker Ekren

– Jeg synes det er beklagelig at psykiater Danenbarger og en del andre fagpersoner nedsnakker Ekren og det tilbudet som har vært der. Jeg vil si at sykehjemmet på Ekren har vært noe av det bedre sykehjemstilbud vi har hatt i Vesterålen i mange år.

– Nå må Hadsel ta det helt rolig

– Nå må Hadsel ta det helt rolig til alle spørsmål rundt Ekren er vurdert av myndighet over oss.

Øybadet følger opp rapporten

– Øybadets ansatte har gjennomgått tilsynsrapporten i fellesskap – og er fornøyde med konklusjonen. Det sier daglig leder Jonas Ellingsen i Øybadet i en uttalelse til VA.

søndag 25.08 2019

Foreslår å bygge 48 omsorgsboliger til en verdi av rundt 200 millioner kroner

Torsdag skal formannskapet i Sortland ta stilling til om man skal si ja til bygging av 48 omsorgsboliger i et bokollektiv for personer med demens.

fredag 02.08 2019

Samler fagmiljøet i ett byggkompleks og håper på økt rekruttering: Bygginga av Helsehuset er igang

– Vi håper dette skal gjøre det lettere å rekruttere fagfolk til helsestillinger i Hadsel.

torsdag 01.08 2019

Starter byggingen (offisielt) av helsehuset fredag

Grunnarbeider og inngjerdinger til tross. Den offisielle starten på byggingen av det nye helsehuset ved siden av Thodebo starter fredag.

lørdag 27.07 2019

Filmer ansatt for å presse seg til medisiner

Rus- og psykiatritjenesten i Hadsel opplever at enkelte pasienter filmer samtaler med ansatte, for å forsøke å presse seg til medisiner.

torsdag 13.06 2019

Nylig framlagt rapport:

God kvalitet i pleie og omsorg i Øksnes

Det er utarbeidet en rapport som tar for seg kvaliteten innen pleie- og omsorgsfeltet i Øksnes. Denne fastslår at kvaliteten er god, og det er heller ingen ventelister på institusjonsplass.

tirsdag 21.05 2019

Ble klaget inn til Fylkesmannen:

– Sortland kommune beklager den opplevelsen de pårørende sitter igjen med

Etter at Sortland ble klaget inn til Fylkesmannen i Nordland, har kommunen laget en plan for hvordan de skal ta vare på pasienten sin.

tirsdag 14.05 2019

Fylkeslegen i Nordland:

– Sortland kommune brøt ikke helselovgivningen

Fylkeslegen i Nordland slår fast at Sortland ikke brøt helselovgivningen etter at pårørende klagde på kommunen for manglende helsehjelp til en pasient.

mandag 06.05 2019

Vil ha eldrepolitikk på dagsorden:

– Andøy må bli en god kommune for eldre

Eldrerådet i Andøy er bekymret over at eldre ikke får avlastning og at eldre ikke får sykehjemsplass. – Andøy eldreråd ber om at det tas grep, slik at Andøy kommune blir en god kommune for eldre, uttaler eldrerådet.

torsdag 25.04 2019

– Har hatt veldig god hjelp i sykepleierutdanningen på Stokmarknes

Sture Jacobsen, kommunalsjef for helse og omsorg i Sortland kommune, sier at det historisk har vært en kjemperessurs å ha sykepleierutdanning på Stokmarknes.

onsdag 24.04 2019

Anbefaler kjøp hos Øksnes Vekst

Øksnes kommune konkluderer med at å tilrettelegge for dagsenterplasser og -aktiviteter for personer med spesielle behov i egen regi, ikke blir billigere enn å kjøpe tjenesten av Øksnes Vekst.

torsdag 11.04 2019

Sture Jacobsen: – Æ e mæ-nettsiden laget slik at alle kommuner kan bruke den

VOL var tilstede under lanseringen av nettsidene til Æ e mæ. Kommunalsjef for helse og omsorg, Sture Jacobsen, er klar på at nettsidene er laget slik at alle kommuner i Norge kan bruke den.

tirsdag 09.04 2019

Øksnes kommune i 2018:

35 familier med sosialhjelp

I Øksnes mottok i fjor 35 barnefamilier sosialhjelp. Noen av disse hadde dette som hovedinntektskilde, mens de fleste fikk denne ytelsen over kort tid. Totalt ble det fattet ca. 240 sosialhjelpsvedtak i 2018.