Tema

fredag 23.02 2018

– På svært kort tid kan vi ødelegge det vi har jobbet for og bygget opp i mange år:

– Vaksinemotstand er en hån

Denne uken fikk Folkehelseinstituttet bekreftet tre ulike tilfeller av meslinger på Østlandet. Alle ble riktig nok smittet i utlandet – men ingen av de smittede var vaksinert.

mandag 19.02 2018

Voldsepisode mot helsepersonell i Hadsel

Arbeidstilsynet gransker en voldsepisode mot en kommunal helsearbeider ved Miljøarbeidertjenesten på Stokmarknes.

lørdag 10.02 2018

Søker om å ta med penger inn i 2018

Hadsel kommune fikk i fjor 300.000 kroner av Fylkesmannen til et prosjekt om velferdsteknologi. Pengene ble imidlertid ikke brukt.

Eldrerådet: redd behovet undervurderes

Sortland planlegger sykehjem på 2014-nivå

Det nye sykehjemmet som skal bygges på Sortland, planlegges med tanke på behovet i 2014, ifølge helsesjef Sture Jacobsen.

fredag 09.02 2018

Dårligst av 31 målte kommuner:

Sortland verst i klassen på å la utskrivingsklare ligge igjen på sykehuset

Sortland hadde hele 553 såkalte overliggerdøgn i fjor. Det er desidert høyest av kommunene tilknyttet Nordlandssykehuset.

tirsdag 23.01 2018

Elin Wilsgård blir helsesjef i Øksnes

Formannskapet i Øksnes har i dag innstilt på Elin Wilsgård som kommunalsjef for helse, sosial og omsorg i kommunen.

mandag 22.01 2018

KS: Nye legekrav kan svekke helsetjenesten i distriktene

Snart må alle legevakter ha minst én lege på jobb med spesialisering i allmennmedisin til en hver tid. Det kan svekke helsetjenesten i distriktene, mener KS.

torsdag 18.01 2018

Vil starte arbeidet med åtte nye omsorgsboliger

torsdag 28.12 2017

– Våre eldre landsmenn

– Jeg har kun medmenneskelig forutsetning for å innlate meg på faglig diskusjon om psykososiale tiltak og tilsyn, skriver Aina Olsen Midtun i dette debattinnlegget.

torsdag 21.12 2017

Ny sykepleierstilling i Bø?

Vanskelig å rekruttere helsefagfolk i Bø

Bø kommune står overfor et generasjonsskifte for flere ansatte innen helse- og omsorgssektoren. Det er samtidig utfordrende å rekruttere fagfolk til stillingene.

onsdag 20.12 2017

Klager på hjemmetjenesten i Hassel:

Pårørende mener kommunens hjemmetjeneste ikke er godt nok rustet

Forrige helg, etter et legevaktbesøk, rant begeret over for pårørende til den demenssyke 90-åringen.

Helse- og omsorgssjef Marion Celius:

– Tjeneste med stort press

– Som helse- og omsorgssjef har jeg gjort meg godt kjent med denne hendelsen etter at leserinnlegget sto på trykk (i Bladet Vesterålen i forrige uke, red.anm.), både i forhold til legevakt og hjemmetjenesten, sier Helse- og omsorgssjef i Hadsel, Marion Celius.

mandag 11.12 2017

Norsk Forbund for Utviklingshemmede:

Bekymra for sparekniven i omsorgsboligene

fredag 01.12 2017

Legene, kommunene og staten skal sammen styrke fastlegeordningen

Fastlegeordningen skal på skinner, og Legeforeningen, helsemyndighetene og KS starter opp igjen et samarbeid for å få det til.

mandag 27.11 2017

Helse og omsorgsplan blir ikke sluttbehandlet før i april

Til torsdagens formannskap i Hadsel kommune sto behandling av ny helse- og omsorgsplan på kartet. Nå er saka utsatt i to uker til det ekstraordinære møtet 13. desember .

tirsdag 11.07 2017

Kunstselger besøkte omsorgsboliger - ble oppfattet som truende

Beboere ved omsorgsboligene på Andenes og Bleik skal ha oppfattet kunstselgeren som truende.

mandag 01.05 2017

– Det var et trasig uhell

En pasient ved et sykehjem i Hadsel pådro seg brannskader i forbindelse med dusjing.

torsdag 27.04 2017

Solsvik om sykehjem:

– Lokalisering blir utfordrende

Ordfører Jonni Solsvik håper sykehjemsdebatten vil handle om mer enn bare plassering. – Men jeg skjønner at lokalisering blir utfordrende, sier Solsvik.

Nå blir det sykehjemsdebatt i Andøy

Rådmannen vil ha nytt sykehjem på Andenes

Rådmann Kirsten Lehne Pedersen vil bygge Andøys nye sykehjem på Andenes. I tillegg vil hun bygge flere omsorgsboliger på Dverberg.

onsdag 29.03 2017

Tar «Æ e mæ»- prosjektet til FN

fredag 24.03 2017

Helse- og omsorgssjef i Hadsel, Marion Celius mener samhandlingsreformen ikke fungerer:

– Den fungerer bedre og bedre, svarer sykehuset

Helse- og omsorgssjef i Hadsel, Marion Celius mener samhandlingsreformen ikke fungerer som den skal.

lørdag 11.03 2017

Oddveig jobbet på Sortland sykestue i 1956:

– Det var så mye mer menneskelig den gangen

Oddveig Johansen har ikke vært tilbake i huset siden sykestua brant i 1958. Nå mimrer hun tilbake til tida da hun jobbet på Sortland sykestue.

torsdag 02.03 2017

Ett eller to sykehus i Lofoten og Vesterålen:

Parkerer debatten om ett sykehus

En bredt sammensatt prosjektgruppe «parkerer» debatten om ett sykehus for Lofoten og Vesterålen.

mandag 13.02 2017

Uvenn med "Lommevennene":

Nektes adgang til ambulansene

Nordlandssykehuset vil ikke ha "Lommevenner" om bord i ambulansene sine.

torsdag 06.10 2016
3

– Har gått feil vei ved avvikling av omsorgsboliger

John Helmersen (AL) skjønner ikke at Andøy kommune la ned omsorgsboligen på Bleik, når han ser konklusjonen fra rådmannen i forhold til at kun syv av 22 pasienter ved ABBS har behov for langtidsopphold på sykehjem.