Tema

torsdag 22.03 2018

Får 5,8 millioner til helsestasjon og skolehelse

Kommunene i Vesterålen får 5,8 millioner kroner til helsestasjon og skolehelsetjeneste i 2018.

tirsdag 13.03 2018

Brødre fra Andøya kjøper svensk selskap med 8000 ansatte

Brødrene Kristian og Roger Adolfsen kjøper svenske Frösunda omsorg til 1,25 milliarder kroner.

søndag 11.03 2018

– Sparetiltak innenfor pasienttransport har fått konsekvenser som ikke er akseptable

Nordland KrF mener transporten for pasienter fra bygda i Nordland må bli bedre. Både reisetid og reiseforhold er for mange langt fra akseptabelt.

tirsdag 06.03 2018

Marte Simonsen ny fastlege på Andenes

– Trives i Vesterålen

– Det er et fint legekontor å komme til, sier Marte Simonsen. Mandag begynte hun som fastlege på Andenes.

fredag 02.03 2018

– Barnets og kvinnens behov skal bestemme

Ingen nyfødte barn, mødre og fedre skal tvinges hjem 6 timer etter fødsel. Barnets behov og foreldrenes trygghet skal bestemme.

Ansetter demenskoordinator

I nær fremtid lyser Hadsel kommune ut stilling som demenskoordinator i kommunen.

torsdag 01.03 2018

Første beboer på plass i midlertidige demensboliger ved Håløygtunet

Torsdag flyttet den første beboeren inn i de nye demensboligene ved Håløygtunet.

mandag 26.02 2018

Terapibadet på Lamarktunet

Et krav om egenandel og badevakt i terapibadet på Lamarktunet vil gjøre at revmatikerne ikke kan bruke badet, ifølge årsmøtet i Revmatikerforeninga.

fredag 23.02 2018

Regionrådet vil bruke inntil 850.000 kroner på ny rådgiver

Regionrådet ønsker å ansette en rådgiver som skal jobbe med miljørettet helsevern.

onsdag 21.02 2018

Folkehelseinstituttet: Tre meslingtilfeller bekreftet denne uka

Folkehelseinstituttet melder om tre meslingtilfeller denne uka. Alle var uvaksinerte og ble smittet i utlandet. Et tilfelle var uavhengig av de andre.

torsdag 15.02 2018

Kommunelegene: ikke noe problem

En av fastlegene i Sortland har kun pasienter fra andre kommuner

En hel fastlegehjemmel i Sortland er bundet opp til pasienter fra andre kommuner. Kommunelegene mener det ikke er for lav legedekning i resten av Vesterålen.

søndag 11.02 2018

SV vil produsere livsforlengende medisin i Norge

SV har funnet en paragraf i den internasjonale patentavtalen som åpner for at Norge kan lisensiere den livsforlengende medisinen Spinraza.

lørdag 10.02 2018

Eldrerådet: redd behovet undervurderes

Sortland planlegger sykehjem på 2014-nivå

Det nye sykehjemmet som skal bygges på Sortland, planlegges med tanke på behovet i 2014, ifølge helsesjef Sture Jacobsen.

onsdag 24.01 2018

Andenes får ny fastlege

Ett skritt nærmere full legedekning

5. mars begynner Marte Simonsen som fastlege ved Andenes legesenter. – Vi er veldig fornøyd med at vi har fått ansatt en lege til, sier Jørn Vollan i Andøy kommune.

Antall influensasyke er økende

Influensasesongen nærmer seg toppnivået fra i fjor, og antall influensarammede antas å øke i ukene framover, opplyser Folkehelseinstituttet.

tirsdag 23.01 2018

Elin Wilsgård blir helsesjef i Øksnes

Formannskapet i Øksnes har i dag innstilt på Elin Wilsgård som kommunalsjef for helse, sosial og omsorg i kommunen.

mandag 22.01 2018

KS: Nye legekrav kan svekke helsetjenesten i distriktene

Snart må alle legevakter ha minst én lege på jobb med spesialisering i allmennmedisin til en hver tid. Det kan svekke helsetjenesten i distriktene, mener KS.

mandag 06.11 2017

Tilsynsrapport avdekket avvik i miljøarbeidertjenesten i Hadsel:

– Sikrer ikke utviklingshemmede et forsvarlig tilbud

Etter et tilsyn av miljøarbeidertjenesten i Hadsel i september i år, ble det avdekket avvik. Hadsel kommune jobber nå med å lukke avvikene.

søndag 05.11 2017

Andøy-bedrift erobrer stadig nye markeder med Concordix-teknologien:

Bygger ut fabrikken og utvider staben

Daglig leder Per-Erik Larsen hos Vitux på Andenes har all grunn til å smile. – Etterspørselen øker, vi skal bygge ut fabrikken og utvide staben. Det skal investeres flere titalls millioner, sier han.

onsdag 25.10 2017

Leger kan få lov til å varsle pårørende om alvorlige sykdommer

Leger kan få rett til å gå bak pasientenes rygg for å informere pårørende om alvorlige genetiske sykdommer.

tirsdag 24.10 2017

Bø-lege fikk forskningspris

Kommuneoverlege Anders Svensson fikk nylig en forskningspris på 15 000 kroner for sitt prosjekt.

lørdag 21.10 2017

Runar kjemper seg tilbake fra et liv med angst og alkoholmisbruk

Runar Lien (46) var utadvendt og sosial. Så kom angsten krypende og vodkaflaska ble eneste utvei. I dag kjemper han seg tilbake til et normalt liv, minutt for minutt, time for time, dag for dag.

fredag 06.10 2017

Velferdsteknologi gir eldre mulighet til å bo lenger hjemme

tirsdag 03.10 2017

Årets influensavaksine er kommet:

– Klare for storinnrykk på Andenes legesenter

ANDØY: Influensasesongen nærmer seg med stormskritt, og årets vaksine er kommet. – Vi anbefaler alle i risikogruppen å vaksinere seg, sier avdelingslederen ved Andenes helsesenter.

lørdag 23.09 2017

Ble med på dans

Alle barnehagebarna ble med på dans på Stokmarknes torg fredag.

tirsdag 12.09 2017

– Vi opplever at det er svært vanskelig å rekruttere leger

tirsdag 29.08 2017

Har ikke vært mulig å legge ned alle åtte sykehjemsplasser

Åtte langtidsplasser ved Myreheimen ble i fjor vedtatt nedlagt da de nye omsorgsboligene på Myre sto klar. Legene i Øksnes mener behovet for plasser er økende, og i praksis har det ikke vært mulig å legge alle ned.

mandag 28.08 2017

Vil øremerke midler til skolehelsetjenesten:

– Sortland er et eksempel til etterfølgelse

De siste årene har helsetjenester for barn og ungdom fått bevilget store ekstratilskudd fra regjeringen. Nordland Aps ungdomskandidat, Simon Johnsen, mener slike midler må øremerkes for at de faktisk skal gå til det de er tenkt.

søndag 27.08 2017

– Jeg har sprunget 24-timersløp, så dette er bare oppvarming

Marius løper i tolv timer under Fæsterålen til inntekt for Kreftforeninga.

søndag 20.08 2017

Kritisk til nye strømmålere som skal monteres i alle landets hjem:

– AMS-målerne er i praksis statlig, påtvungen stråling

Jonas Ellingsen er en av flere skeptikere som frykter at de nye strømmålerne, som snart blir montert i alle husstander, vil utsette folk for helsefarlig stråling. Statens strålevern og kommunelegen i Hadsel hevder derimot at målerne er helt ufarlige.

onsdag 16.08 2017

Aasvik med første spadetak for nye omsorgsboliger

Hadselordfører Siv Dagny Aasvik tok det første spadetaket for de tjue nye omsorgsboligene på Stokmarknes.

tirsdag 18.07 2017

Få vil bli fastlege i Norge

Nesten ingen søker på fastlegestillinger, heller ikke i de store byene. Flere arbeidsoppgaver og lengre pasientlister skaper stor mangel på fastleger.

onsdag 12.07 2017

Tar imot barn på natta - en natt på fødeavdelinga

fredag 30.06 2017

Sykehuspasientene får mindre ventetid

Helse-og omsorgsdepartementet skriver i en pressemelding at sykehuspasientene venter enda kortere på å få en utredning eller en behandling. De skriver også at det er viktig for regjeringen at pasienter skal få rask tilgang til helsehjelp. Men hva er årsaken til denne endringen?

torsdag 22.06 2017

Hadsel kommunestyre:

Gikk for heldøgns omsorgsboliger

Hadsel kommune gikk for å bygge heldøgns omsorgsboliger på Stokmarknes.

tirsdag 20.06 2017

Sprengt kapasitet for demensplasser

lørdag 10.06 2017

Vil bygge ned foretakene

– Helsevesenet har blitt større, men andelen som går direkte til pasientene er blitt mye mindre, sier lege Rolf Nereng, som fronter Helsepartiet i Nordland.

lørdag 20.05 2017

Avvikler tiltak for unge asylsøkere i Bø

– Dette er en forventet utvikling, sier Håkon Melseth i Aleris region nord.

torsdag 04.05 2017

Helsedirektoratet: Flere kreftsyke får raskere behandling

I alt 77 prosent av alle kreftsyke fikk i fjor behandling med kortere ventetider og raskere diagnose, ifølge Helsedirektoratet. 

søndag 30.04 2017

Innlegg fra Cato Håkonsen:

Sentralisering i lokal målestokk

mandag 24.04 2017
2

Presenterte «Æ e mæ» for helsetopper og kronprins:

- Tror mange vil følge i Sortland sine fotspor

Helse- og omsorgssjef i Sortland, Sture Jacobsen, har fått mye skryt for jobben han og andre i kommunen har gjort med prosjektet «Æ e mæ». Han tror prosjektet vil få ringvirkninger og bli etterlignet over det ganske land.

torsdag 13.04 2017

– Vi produserer så god beredskap som vi kan med de midlene vi har

Ambulansesjef i Nordlandssykehuset Jan-Ove Edvardsen, sier tillitsvalgt Yngve Jakobsen får mene det han vil, men at NLSH ikke har midler til bedre beredskap enn de har.

Tillitsvalgt i ambulansetjenesten Yngve Jakobsen:

– Vi har en annen virkelighetsoppfatning enn ledelsen

Tillitsvalgt for Delta i ambulansetjenesten i Vesterålen, Yngve Jakobsen, mener ambulanseberedskapen i regionen har blitt mye dårligere siden nyttår. – Hvordan Nordlandssykehuset kan påstå at vi har fått en bedre tjeneste, skjønner jeg lite av. Vi må ha totalt ulik virkelighetsoppfatning, sier han.

onsdag 12.04 2017

Legevakt på Stokmarknes og Harstad i påska

Påske betyr at det er stengte legekontor i regionen. Vi har sett på beredskapen i påska.

tirsdag 11.04 2017

1,4 millioner til folkehelsetiltak

Nordland fylkeskommune har delt ut 1,4 millioner kroner til formålet. Kun 26.500 av pengene går til Vesterålen.

mandag 10.04 2017

Teaterklubb får penger til psykisk helse

Teaterklubb'81 på Dverberg får 26.500 kroner fra Nordland fylkeskommune til arbeid med psykisk helse.

torsdag 06.04 2017

Utbyggingen av Håløygtunet stoppet opp:

- Fant ingen som kunne være prosjektleder

I forbindelse med prosjektet som skulle utvikles etter at rehabiliteringen av Håløygtunet i Sortland stoppet opp, har ikke kommunen funnet nødvendige ressurser og kompetanse for å føre det videre.

onsdag 29.03 2017

Tar «Æ e mæ»- prosjektet til FN

fredag 24.03 2017

Kommuneoverlege Anders Svensson:

- Stengingen av DPS i jula sendte oss på barrikadene

Kommuneoverlege Anders Svensson mener stengingen av Distriktspsykiatrisk senter i jula er sterkt kritikkverdig.

Nordlandssykehuset og vesterålskommunene:

Enige om at rehabilitering må bli bedre

Jørn Vollan som er en av to enhetsledere i Helse- og omsorg i Andøy var kritisk til rehabiliteringstilbudet i Vesterålen da Nordlandssykehuset og Vesterålen Regionråd møttes fredag formiddag.

Helse- og omsorgssjef i Hadsel, Marion Celius mener samhandlingsreformen ikke fungerer:

– Den fungerer bedre og bedre, svarer sykehuset

Helse- og omsorgssjef i Hadsel, Marion Celius mener samhandlingsreformen ikke fungerer som den skal.

torsdag 23.03 2017

Barna lærte om tannpuss

Barnehagebarna i Sjøstjerna og Hoppensprett Melbu fikk et spennende møte med dinosauren Bronto, Karius og Baktus.

onsdag 22.03 2017

Vesterålskommunene møter Nordlandssykehuset:

– Håper vi blir tatt på alvor med våre bekymringer

Fredag møtes politisk og administrativ ledelse i vesterålskommunene og ledelsen i Nordlandssykehuset på Sortland. Målet er å skape en bedre dialog.

tirsdag 21.03 2017

Skal se på legetjeneste på Innlandet

I helsekomiteen skal man se på oppfinansiering av legetjenesten på Innlandet.

torsdag 16.03 2017

Tilbake i huset etter 60 år:

Se Oddveigs gjensyn med «sykestua»

Oddveig Johansen jobbet på Sortland sykestue i 1956. Torsdag besøkte hun huset, som i dag er kunstnerhus, for første gang på nesten 60 år.

onsdag 15.03 2017

Tre nye fastleger i Hadsel

To menn og en kvinne er på plass på legekontorene på Stokmarknes og Melbu.

mandag 13.03 2017

- Det er lite kunnskap om denne ordningen

Aleris ønsker at flere skal oppdage ordingen med brukestyrte personlige assistenter.

lørdag 11.03 2017

Oddveig jobbet på Sortland sykestue i 1956:

– Det var så mye mer menneskelig den gangen

Oddveig Johansen har ikke vært tilbake i huset siden sykestua brant i 1958. Nå mimrer hun tilbake til tida da hun jobbet på Sortland sykestue.

fredag 10.03 2017

Flere hjertestartere i Vesterålen

Rema 1000 ruller ut hjertestartere i alle butikkene sine.

- Vi vet at samarbeidet har svakheter

Divisjonsdirektør i Helsedirektoratet, Svein Lie, har forståelse for at Bø kommune opplever frustrasjon i forbindelse den sprengte kapasiteten på Bøheimen.

Sprengt kapasitet på Bøheimen:

- Vi sa nei til å opprette pasientrom på ett av badene

Kapasiteten på Bøheimen er for tiden sprengt. Samtidig har behovet for sykehjemsplasser aldri vært så stort på 15 år.

onsdag 08.03 2017

Vesterålskommunene i dialogmøte med Nordlandssykehuset:

– Lite dialog, mye informasjon

Vesterålskommunene ble onsdag invitert til dialogmøte med Nordlandssykehuset. – Dialogen var nærmest fraværende. Det ble pøst på med informasjon, sier sortlandordføreren.

lørdag 04.03 2017

Helsesøtrene i Hadsel:

– Skulle gjerne vært enda mer tilstede

Helsesøstrene skulle gjerne vært enda mer til stede.

onsdag 01.03 2017

– Burde vært grepet tak i tidligere

Politikerne i Øksnes stilte spørsmål ved hvorfor det ikke har blitt tatt tak i den krevende legesituasjonen i kommunen tidligere.

tirsdag 28.02 2017

Reiulf Ruud og Pia Jessen starter for seg selv:

Tilbyr god dialog

Etter over tretti år i det offentlige helsevesenet, starter Reiulf Ruud og Pia Jessen nå opp sitt eget behandlingstilbud.

Svensker vil hjelpe til med hjertesenter

Debatten om hvor vidt Nordland og Bodø får hjertesenter eller ikke, raser videre. Nå rekker svenskene ut en hjelpende hånd.

mandag 27.02 2017

Skal vurdere ambulanseberedskap om «få måneder»

Under forrige ukes styremøte i Nordlandssykehuset ble det avgjort at man skal se på ambulanseberedskapen og evaluere dagens ordning om noen måneder.

lørdag 25.02 2017

Idas krafttak mot kreft

Russen i Vesterålen gjør et krafttak mot kreft.

Tar helsehusplaner videre uten varmtvannsbasseng:

– Jeg blir deprimert

Torsdag vedtok formannskapet i Sortland å utrede helsehus i tilknytning til Kulturfabrikken – og det uten et etterlengtet varmtvannsbasseng. En gråtkvalt Anna Bongo i Rådet for likestilling var svært skuffet over politikerne. – Jeg blir deprimert når jeg hører om alt som skal komme foran brukerne som lever i et smertehelvete, sa Bongo.

torsdag 02.02 2017

Møtte departementet om barnehus på Sortland

Ordfører Tove Mette Bjørkmo og helse- og omsorgssjef Sture Jaobsen, møtte tirsdag justis- og beredskapsdepartementet om etablering av barnehus på Sortland.

fredag 27.01 2017

Fikk rådyr fraktregning:

Slipper å betale

Morten Amundsen fikk lovnad direkte fra helseministeren. Nå er han beroliget.

mandag 23.01 2017

Forbedrer system for avviksmeldinger

Øksnes og Hadsel kommune sender avvik via questback istedefor å sende inn skjema. Det har senket terskelen for å sende inn, forenklet meldingene og spisset avviksårsakene.

lørdag 21.01 2017

Vil ha hjertesenter i Bodø

Nordland Høyre mener at det bør etableres et såkalt PCI-senter ved Nordlandssykehuset Bodø for hjerteinfarktpasienter.

torsdag 12.01 2017

Ny runde med pårørendeskole

I slutten av januar starter demensteamet i Sortland opp en ny runde med pårørerendeskolen.

onsdag 11.01 2017

Jobber videre for Bushro

Daniel Riibe-Stokland i advokatfirmaet Wold opplyser at han jobber videre for at somaliske Bushro Jama og hennes familie fortsatt skal få være i Hadsel.

tirsdag 10.01 2017

Helseministeren med personlig hilsen til Stokmarknes-mannen Morten Amundsen

Helseminister Bent Høie gjør helomvending etter å ha lest facebookmeldingen til Morten Amundsen fra Hadsel.

mandag 09.01 2017

Krever at Helse Nord oppretter hjertesenter i Bodø

Nesten 600 akutte hjertepasienter fraktes fra Nordland til Tromsø hvert år, viser nye tall. Nordland legeforening mener det ikke er holdbart.

onsdag 04.01 2017

Nå er én ambulanse på Sortland tatt ut av drift

Ingen av de ansatte må slutte i ambulansetjenesten, men behovet for ansatte er noe redusert.

torsdag 29.12 2016

Hevder prisene er uetiske

Både helseminister Bent Høie (H) og Helse Nords Lars Vorland mener legemiddelindustrien tar uetisk høye priser for sine produkter.

torsdag 15.12 2016

Trekker seg som Ap-leder

Wenche Skar trekker seg som leder for Hadsel Arbeiderparti.

onsdag 14.12 2016

Kirkekoret skapte stemning

Det ble veldig fin stemning på Stokmarknes sykehjem da Hadsel kirkekor stemte i.

mandag 07.11 2016

Naprapat flytter klinikken til sentrum

- Det ble veldig naturlig for meg å flytte til ledige sentrumslokaler, smiler naprapat Maria Ødegård.

søndag 16.10 2016

Lindrer ved livets slutt

Stokmarknes sykehjem er først ut i Vesterålen med «Livets siste dager», en plan for lindring i livets sluttfase.

torsdag 06.10 2016

Skal sende flere pasienter til Vesterålen

Direktør for Nordlandssykehuset, Per Martin Strand, sier at de vil bruke ledige sengeplasser i Vesterålen når sykehuset i Bodø pusser opp. I tillegg sier han at arbeidet med å få på plass helikopterlandingsplass fortsetter.

tirsdag 20.09 2016

Kan gå mot samling

Flertallspolitikerne i Hadsel kan være villige til å samle omsorgstilbud på Stokmarknes og Melbu.

onsdag 14.09 2016

- Det trengs mer åpenhet rundt det å ha kreft

Heidi Torkildson Ryste fra Stokmarknes har fått stor oppmerksomhet i nasjonale medier for boka "Heia Heidi".

tirsdag 13.09 2016

Justerte planene for heldøgns bemannede omsorgsboliger

Tirsdag ettermiddag fikk Hadsel Eiendom se de justerte planene for de planlagte omsorgsboligene på Stokmarknes.

torsdag 01.09 2016

Slik takler UNN bakteriemarerittet

Avdelingslederen for smittevern ved UNN, Gunnar Skov Simonsen, omtaler funnet av MRSA-bakterien på nyfødtavdelingen som svært uønsket.

onsdag 24.08 2016

Mer enn hver tredje sortlandskvinne jobber med helse

Ved årsskiftet var det drøyt 5.000 personer fra Sortland som var sysselsatte. I dag kan vi plassere dem alle i 17 ulike næringer. Forskjellene mellom kjønnene er som ventet ganske store.