Tema

tirsdag 09.03 2021

Tvisten mellom Sortland kommune og Calanus fortsetter

Sortland kommune har avslått klage fra Calanus og opprettholder krav om øyeblikkelig stopp i bruken av den nye fabrikken. I tillegg nekter kommunen å dekke selskapets sakskostnader under den pågående tvisten. Begge forholdene må nå statsforvalteren avgjøre.

mandag 08.03 2021

Nye «Sunderøy»: – En suksess, fra dag én

Knut Roald Holmøy i Holmøy Maritime sier deres nyeste tråler «Sunderøy» har vært en stor suksess – og det fra dag én.

onsdag 03.03 2021

«Kysten er ikke uoppdaga land!» 

tirsdag 19.01 2021

Rødt er en katastrofe for industrien

torsdag 03.12 2020

«Industrien – det nye hatobjektet»

onsdag 02.12 2020

Ønsker fortgang for nytt industriområde

Vågen Eiendom AS og Klotind Eiendom AS ønsker fortgang for et nytt næringsområde ved Innermyrvågen på Myre.

onsdag 28.10 2020

Øksnes Entreprenør med nytt forretningskonsept

Øksnes Entreprenør ruster seg for fremtiden og satser på produksjon av elementer for eiendomsutviklingsprosjekt i Nord-Norge.

lørdag 24.10 2020

Venter 7.000 lass med stein til Holmen

Grunnarbeidene som skal danne grunnlaget for byggingen av Holmen lakskeslakteri i Sortland har nå fått sin endelige godkjenning, både fra Fylkesmannen i Nordland og Sortland kommune.

lørdag 03.10 2020

Krever ny kontroll av konstruksjonssikkerhet for Calanus-bygget

Calanus AS må engasjere nytt kontrollforetak for gjennomføring av uavhengig kontroll av konstruksjonssikkerhet for deres nybygg på Holmen i Sortland.

tirsdag 22.09 2020

– Usanne påstander rundt Calanus-bygget

Det er levert en bekymringsmelding som bl.a. hevder Calanus sitt nybygg kan kollapse. Entreprenøren Total Bygg og Anlegg AS sier påstandene er usanne.

mandag 21.09 2020

BioMar planlegger for framtidig vekst

Fiskeforprodusenten BioMar på Myre har fått økt sin tillatelse for produksjon for å være rustet for en potensiell framtidig utvidelse.

tirsdag 08.09 2020

– Calanus-bygget kan kollapse

Det er levert bekymringsmelding for nybygget til Calanus i Sortland. Det stilles spørsmål ved stabiliteten til bygget og dermed faren for en eventuell kollaps.

mandag 07.09 2020

Det går fremover for nye «Sunderøy»

Covid-19 har bydd på noen utfordringer i forbindelse med byggingen av Holmøy Maritimes nye «Sunderøy», men nå håper fiskerikonsernet snart å få tråleren nordover.

fredag 04.09 2020

Hevdet konstruksjonsfeil i Calanus´ nybygg – kommunen ikke ferdig med rapport

Nordnorske entreprenørers Serviceorganisasjon (NESO) leverte bekymringsmelding for nybygget til Calanus i Sortland. Sortland kommune har foretatt et dokumenttilsyn, uten at tilsynsrapporten ennå er ferdig.

onsdag 02.09 2020

Bulldozer Maskinlag i dialog for oppkjøp av Staven Grus

Styreleder Oddbjørn Toften i Bulldozer Maskinlag, har gått inn som midlertidig daglig leder i Staven Grus, samtidig som maskinlaget er i dialog med Myre-entreprenøren med hensikt å overta majoriteten i selskapet.

fredag 28.08 2020

Saftig smell for Vesteraalens-konsernet

Vesteraalens Invest melder om et underskudd før skatt på 17 millioner kroner i fjor. Dette har naturlige forklaringer og selskapet ser kun lyst på framtiden og satser blant annet tungt inn mot Kina.

onsdag 19.08 2020

Godt 2019-år for Ottar Bergersen & Sønner, men frykter koronaens inntog

Fra 2018 til i fjor økte Bø-entreprenøren Ottar Bergersen & Sønner (OBS) sine inntekter med 35 millioner og omsatte for nesten 158 millioner. Men Ottar Bergersen sier han frykter konsekvensene for framtiden etter koronaens inntog.

mandag 17.08 2020

Hålogalandsveien: – Uklart hvor lang utsettelsen vil bli ved oppdeling av prosjektet

Vegvesenet sier det til syvende og sist er et politisk spørsmål om Hålogalandsveien skal bygges som ett stort prosjekt, eller deles opp i delprosjekter. Det er uklart hvor lang utsettelsen vil bli ved å dele det opp i delprosjekter.

onsdag 10.06 2020

Fremmer innbyggerforslag om omstridt omregulering av Lapphaugen

Erlend Bergseng og Steve Haugerud fremmer til morgendagens kommunestyremøte i Sortland et innbyggerforslag om at Lapphaugen ikke skal omreguleres til industri/næring.

onsdag 06.05 2020

Lise hedret for lang og tro tjeneste

Lise Bøystad ble på sin bursdag 5. mai hedret med medaljen for lang og tro tjeneste etter 30 års innsats i Alsvåg Plater AS.

tirsdag 14.04 2020

Normar Trading AS med greit fjorår

Normar Trading AS på Myre spesialiserer seg på gjenbruk av utstyr og maskiner til fiskerinæringa. Omsetningen i fjor var på det jevne og Inge L. Nilsen er sånn sett brukbart fornøyd.

tirsdag 31.03 2020

Slutt for Øksnes sin eldste bedrift

Styret i G.W.Nilsen AS på Myre, som driver slipp og mekanisk verksted, har besluttet å legge ned selskapet med mindre det melder seg en kjøper. Bedriften er Øksnes sin eldste bedrift.

torsdag 19.03 2020

Leonard Nilsen & Sønner permitterer 100 mann

– Bråstopp fra påske om ikke lokale restriksjoner lempes på

Andøy-entreprenøren Leonard Nilsen & Sønner AS (LNS) har permittert 100 personer, om lag 25 prosent av arbeidsstyrken. Styreleder Frode Nilsen er kritisk til at lokale bestemmelser er langt strengere enn nasjonale. Han etterlyser felles regler for hele landet.

tirsdag 17.03 2020
6

Nordlaks' Havfarm 1 er sjøsatt. Se bilder

Nå gjøres de siste monteringer og justeringer før Nordlaks´ Havfarm 1 skal fraktes til Norge, skriver kyst.no.

mandag 09.03 2020

Fem år etter oppstart - nærmere for Staven industriområde

I 2015 startet Staven Grus AS et arbeid med tanke på å utvikle et nytt industriområde ved Staven på Myre. Fem år senere kan det endelig se ut som at en løsning nærmer seg.

torsdag 05.03 2020

Tomta til pallefabrikken i Tømmervika ute for salg

Onsdag denne uken ble tomta til pallefabrikken i Tømmervika i Hadsel lagt ut for salg. Finn Hansen sier de i første omgang sonderer interessen før de tar et endelig valg rundt salg.

torsdag 27.02 2020

– Vil ha negative konsekvenser for folkehelsa

Både Mette Røkenes, kommuneoverlege i Sortland, og Kjersti Løkse, folkehelsekoordinator i Sortland, er kritiske til SE-gruppens ønsker om reguleringsutvidelse i Vestmarka industriområde og planlagt industri.

tirsdag 18.02 2020

Politikerne i Øksnes ønsker nytt næringsområde velkommen

En konsekvensutredning fastslår en overvekt av negative elementer for å utvikle området Inner-Myrvågen på Myre til nytt industriområde. Politikerne ønsker likevel at området skal utredes for å kunne tas i bruk til framtidig industri.

fredag 14.02 2020

Øksnesfirma med i hotellprosjekt i Harstad

Hotell Kaarbø bygger hotell for Petter Stordalen i Harstad, med Øksnes-firmaet Klotind AS på eiersiden.

mandag 10.02 2020

Andøya Vind planlegger hydrogenproduksjon på Andøya

På sensommeren skal Andøya Vind AS være i gang med utbyggingen av 25 vindturbiner på Andmyran vindkraftverk. Selskapet ønsker også å etablere hydrogenproduksjon i nærheten. Det er for tidlig å si hvor mange nye arbeidsplasser det kan være snakk om.

Næringsaktør Atle Hansen:

Innervågen blir et supplement til Staven

Næringsaktørene Vågen Eiendom AS ved Atle Hansen, Staven Grus AS og Havnegata 20 AS ved Per Strand Eiendom AS på Myre syntes det er synd at Øksnes kommune er negativ til hans planer om å ta i bruk Inner-Myrvågen til industriformål.

Overvekt av negative elementer for nytt industriområde

Det foreslås å avsette areal for utvidelse av industriområde i Inner-Myrvågen på Myre. I en konsekvensutredning slås det fast en overvekt av negative konsekvenser til dette.

lørdag 08.02 2020

Mener at flere burde fått varsel fra kommunen om elementfabrikken

Nabo til den planlagte elementfabrikken til SE-gruppen i Vestmarka, Erlend Bergseng, mener at konsekvensene av SE-gruppens planer blir større for naboene rundt enn det er blitt forespeilet. Slik han ser det burde flere ha fått direkte varsel fra Sortland kommune.

mandag 03.02 2020

Vogntogtrafikken vil gå opp, ber om lavere fart

Andelen tunge kjøretøy vil øke med industri i vekst på Børøya. Hadsel kommune søker nå Nordland fylkeskommune om redusert fartsgrense.

søndag 01.12 2019

Vurderer klimagassutslipp i Vestmarka næringsområde

I «Reguleringsplan for Vestmarka næringsområde – nord» skal det gjøres en vurdering av mengden utslipp av klimagasser ved fjerning av myr.

søndag 03.11 2019

Sortland kommune:

Vil selge næringsarealer i Vestmarka for 14,7 millioner kroner

Sortland kommune er nå i gang med salgsprosessen i N02 Nord i Vestmarka næringsområde, og har sendt ut forespørsel om fortsatt interesse til flere selskap i regionen.

fredag 01.11 2019

Rødt med kritikk til kommunens planprosesser:

– Folk har opplevelse av at de ikke blir tatt hensyn til eller hørt

– Vi gjør planprosesser i feil rekkefølge. Mange har i dag en forståelse av at planprosesen begynner med slutten, og folk får da en opplevelse av at de ikke blir tatt hensyn til eller hørt i tilstrekkelig grad, sier Geir Jørgensen (Rødt).

tirsdag 24.09 2019

Fylkesmannen i Nordland:

– Hvor skal massene hentes?

Fylkesmannen i Nordland stiller flere spørsmål rundt planen om å bygge industri mellom Børøya og Hadselbrua. – Planlagt utfylling vil kreve betydelige mengder masse. Vi kan ikke finne at det er beskrevet hvor massene skal hentes.

torsdag 05.09 2019

Øksnes kommune innkalt til mekling om Staven

Fylkesmannen har kommet med innsigelser som forkludrer utbyggingsplanene for Staven Grus og Staven industriområde. Nå kalles Øksnes kommune inn til fylkesmannen for mekling i saken.

fredag 09.08 2019

Momek pumpeteknikk AS tjener penger som hakka møkk

Fra et driftsresultat i 2017 på minus 2,7 millioner kroner, gikk fjoråret så meget bedre og endte med 1,4 millioner i pluss. Mye av æren gis godt salg av toalettmodulene.

søndag 30.06 2019

Avinor med uttalelse om nytt indistriområde øst for Børøya:

– Nye skorsteiner med røyk kan ikke aksepteres på grunn av flysikkerheten

Et nytt industriområde er under utbygging øst for Børøya. Avinor påpeker at båttrafikk til og fra industriområdet kan bli pålagt ferdselsrestriksjoner. Og ved en eventuell forlengelse av rullebanen, vil restriksjonene rundt lufthavna blir enda strengere.

tirsdag 25.06 2019

Har gått fra å jobbe i en «skoboks» til å ha 15.000 kvadratmeter til rådighet

Den nye fabrikken til Vesteraalens er så stor at ansatte spøker med at de ønsker seg el-sparkesykler. Andre uka i juli starter produksjonen av ferske fiskeboller i plastforpakning.

mandag 17.06 2019

Anbefaler mekling om nytt industriområde ved Staven i Øksnes

I 2017 ble områdereguleringsplan for Staven industriområde lagt ut på høring. Etter den tid har fylkesmannen kommet med innsigelser som forkludrer utbyggingsplanene. Nå foreslås det mekling mellom partene.

tirsdag 04.06 2019

La ned grunnsteinen i ny Calanus-fabrikk på Holmen:

– For oss er det en viktig milepæl

Tirsdag formiddag ble det som seg hør og bør lagt ned en eske med Calanus oil, en grunnstein, som markerer starten av byggingen på den nye Calanus-fabrikken på Holmen i Sortland.

tirsdag 28.05 2019

Holmen Industriområde er nominert

For fjerde gang skal «Beste Bygg i Nord» kårets under Nordnorsk Bygg- og Anleggsmesse (NNBA) i Tromsø. Etter en forslagsrunde blant NESO-bedriftene i de fire nordligste fylkene, er nominasjonslisten klar, og Holmen Industriområde er en av fire nominerte.

onsdag 13.03 2019

Jan Steffensen (MOS) i interpellasjon til Hadsel kommunestyre:

Vil tilrettelegge for bolig og industriområde på Gulstadøya

I en interpellasjon til Hadsel kommunestyre foreslår Jan Steffensen (MOS) at det skal tas initiativ overfor grunneierne på Gulstadøya på Melbu, med sikte i tilrettelegging av området til bolig- og industriområde.