Tema

søndag 24.01 2021

Mer matjord i klimapolitikken

søndag 15.11 2020

Sortland er blant verstingene

Sortland er blant de kommunene i landet som ødelegger mest myr innenfor egen kommunegrense. Norsk ornitologisk forening mener kommunen må besinne seg og ta vare på myra. Kommunen mener situasjonen er bedre enn det tallene fra Statistisk sentralbyrå viser.

onsdag 29.07 2020

Tre år med 333-hyllest på Stokkland

– Vi hadde et jorde som ikke var slått og hadde fått nye naboer. Da kom ideen om gjøre noe med jordet, sier Kjell Lund, som for tredje året på rad har laget en liten hyllest til 333-skvadronen.

Forbud mot nydyrking av myr: Har torvressurser i 20 år

– Forbudet mot nydyrking av myr har ingen konsekvenser for Andøytorv, sier daglig leder Cato Wangen. Han regner med at bedriften har ressurser til drift i 20 år på dagens arealer.

onsdag 24.06 2020

Fjøsbrannen på Åndstad: Fikk flere pålegg om utbedring fra kommunen

Eieren av fjøsen som brant i Øvre Åndstadveien i går, har tidligere fått flere pålegg om sikring og istandsetting av bygget fra Sortland kommune.

søndag 21.07 2019

Må betale for gåsebæsj

Andøy kommune må ut med nesten 30.000 kroner for telling av gåsebæsj.

søndag 07.07 2019

Har funnet løsningen på nedgrodde beiteområder:

Gjeter geitene digitalt på Åse

Åse beitelag tyr til digitale klaver for å holde styr på geitene i utmarka. Håpet er at de altetende dyrene skal rydde overgrodde områder for busker og kratt.

tirsdag 04.06 2019

Tiu skal forske på spermkvaler

Tiu Similä var med i starten av kvalsafarivirksomheten på Andenes for 30 år siden. Nå har hun fått støtte fra Samskap til å forske på spermkvalene utenfor Andenes.

søndag 12.05 2019

Registrerer gåsetrekket

I perioden 20. – 22. mai vil det bli ekskrementtelling fra gås i Hadsel, Sortland, Øksnes og Andøy.

tirsdag 30.04 2019

Årets jordbruksoppgjør er levert til staten:

– Et krav som styrker landbruk over hele landet

Mandag ble jordbruket sitt krav til staten i årets jordbruksoppgjør levert. Kravet legger, ifølge Nordland Bondelag, til rette for å øke korn- og grøntproduksjon, bruke gress- og beiteressursene i distriktene bedre og for å styrke mangfoldet i landbruket.

tirsdag 16.04 2019

Stortinget:

Legger til rette for stans i nydyrking av myr

Fredag vedtok Stortinget endringer i jordloven for å stanse nydyrking av myr.

lørdag 30.03 2019

– En potensiell katastrofe for Vesterålen

Regjeringen foreslår et forbud mot nydyrking av myr. – Dette er en potensiell katastrofe for Vesterålen, sier stortingsrepresentant Willfred Nordlund (Sp) og leder av Sortland og Øksnes bondelag John Arne Nyland.

tirsdag 19.02 2019

Bonde ilagt døgnmulkt

Fikk pålegg - nekter å svare Mattilsynet

En vesterålsbonde pålegges døgnmulkt etter å ha fått varsel om pålegg om utbedringer. Nå oppnår ikke Mattilsynet kontakt med bonden.

mandag 16.07 2018

Gris- og saueprodusent André Paulsen (26):

Utfordrer Samskap til å jobbe for mer dyrka mark og flere hustomter i bygda

Gris- og saueprodusent André Paulsen (26) skulle gjerne utvidet med flere sauer og kyr. Problemet er for dårlig jordgrunnlag. Her håper han Samskap ser utfordringene og jobber fram prosjekt.

onsdag 11.07 2018

– I verste fall fører fõrmangelen til at vi må slakte ned

Vol har vært på besøk på gården til Else og Egil Norheim i Holmstaddalen.

søndag 08.07 2018

Eline er blitt melkeprodusent:

Eline Kristoffersen (23) har aldri vært i tvil om at hun ville overta farsgården

Eline Kristoffersen (23) har aldri vært i tvil om at hun ville overta farsgården med melkeproduksjon når pappa Svein Harry Kristoffersen ble klar for å selge. Fra 1. mars er hun den nye eieren og driveren av Bakkemo gård på Sørmela.

søndag 01.07 2018

Slekt skal følge slekters gang:

Erlend er klar for å ta over for pappa på Å

Erlend Mikkelborg Enoksen (22) har aldri vært i tvil om at han vil ta over robotfjøset med 55 melkekyr på Å. Han er nå fulltidsansatt på gården, og kjøper den når faren Knut Johnny Enoksen (62) blir pensjonist.

søndag 24.06 2018

er klar til overta geiteproduksjonen på Åse:

Margrethe (24): Har akkurat satset 3,9 millioner på geitene

Hele livet har hun elsket å drive med geiter. Nå er den siste utbyggingen til 3,9 millioner ferdig. Margrethe er klar til å ta over ansvaret.

lørdag 16.06 2018

Forbereder generasjonsskifte på Høyning gård på Sellevoll

Hun går sammen med sin lille sønn mellom sauer, lam og griser og verker etter å få ta over styringen. Slekt skal følge slekters gang i fjerde generasjon på Høyning.

tirsdag 29.05 2018

– Kongeørna dreper lam om den får sjansen, men foretrekker kadaver

Alv Ottar Folkestad er kongeørnekspert i NOF, Norsk ornitologisk forening, og bekrefter at kongeørn tar lam om den får muligheten.

søndag 20.05 2018

Bonde Eirik Solvoll: i Andøy

– Vi må framsnakke bondeyrket for å bedre rekrutteringen

Eirik Solvoll er glad for trenden i Andøy med mange ungdommer på vei inn i bondeyrket for å overta heimgården. Men han tror likevel bonden kan bli enda flinkere til å fremsnakke sitt eget yrke.

fredag 18.05 2018

Ståle Nordmo om landbruksoppgjøret:

– Litt over gjennomsnittlig positivt for Nordland

– Vi skulle gjerne hatt høyere inntektsmuligheter, men har fått på plass markedsregulerende tiltak som kan gi gevinst fremover i tid, sier Ståle Nordmo, leder i Nordland bondelag. – Oppgjøret er litt over gjennomsnittlig positivt for Nordland, sier han.

onsdag 16.05 2018

Enighet i jordbruksoppgjøret, etter det NTB erfarer

Partene i jordbruksoppgjøret kom til enighet onsdag kveld, etter det NTB erfarer. Avtalen vil bli presentert på en pressekonferanse klokken 20.

Fristen nærmer seg – ingen avklaring i jordbruksoppgjøret

Bøndene og staten sitter i intense forhandlinger for å lande en avtale om årets jordbruksoppgjør innen fristen ved midnatt onsdag.

Politikerne vil ha veterinær i Andøy:

– Veldig glad for tilskudd

Politikerne i Andøy vil gjerne at Inger Anne Hovind Frøysedal skal bli værende som veterinær i kommunen. – Jeg er veldig glad for tilskuddet, sier Hovind Frøysedal til VOL.

fredag 11.05 2018

Se tilskuddslistene:

To vesterålsbønder fikk utbetalt over én million i tilskudd

En bonde i Hadsel og en bonde på Sortland fikk utbealt over én million kroner i produksjonstilskudd for jordbruket i vinter. Sortlandsbøndene har til sammen fått utbetalt tjue millioner mer enn bøndene i Øksnes.

onsdag 14.02 2018

Foreslår 125.000 kroner i tilskudd

Vil sikre at Andøy har veterinær

Opposisjonen i Andøy vil gi 125.000 kroner i tilskudd til veterinær Inger Anne Hovind Frøysedal, og tar saken opp som en interpellasjon til kommunestyret.

fredag 13.10 2017

4H frykter at flere klubber må legges ned

Regjeringen foreslår å kutte i støtteordninger.

tirsdag 03.10 2017
2

– Uvanlig å høste gras av god kvalitet så seint

ANDØY: På grunn av høye temperaturer og gode forhold har graset fortatte å vokse, selv om det er høst.

tirsdag 26.09 2017

– Et forbud mot nydyrking av myr vil få alvorlige konsekvenser

Rådmannen i Bø vil prioritere lokal matproduksjon fremfor klimatiltak.

torsdag 13.07 2017

Har 1.600 høner til eggproduksjon

På Kleiva landbruksskole legger 1.600 høns egg hver eneste dag.

tirsdag 04.07 2017

Slåtta er i gang

Sommerferien er i gang og flere og flere drar på ferie. Noen av dem som må jobbe er bøndene. Sommeren er tiden for den årlige innhøstingen av gress, nemlig slåtta. Vi har snakket med to av bøndene i Sortland for å høre med dem hva slåtta egentlig er.

mandag 03.07 2017

– Venstre svikter

Bare det å påstå at man har mål om å styrke de små og mellomstore brukene, etter å ha vært med på den tidligere omfordelingen, nettopp fra disse brukene og til de største, er i det minste bemerkelsesverdig.

søndag 07.05 2017

- Skuffa over at de ikke klarte å legge mer i potten enn dette

Leder for Nordland Bondelag, Ståle Nordmo, er ikke fornøyd med hva bøndene får i jordbruksoppgjøret.

fredag 28.04 2017

Sauebonde måtte avvikle gårdsdriften

En sauebonde i Vesterålen er pålagt å avvikle gårdsdriften. Mattilsynet vurderer å gi bonden forbud mot å drive med dyr.

mandag 17.04 2017

– Verden må satse på småbrukerne

torsdag 23.03 2017

Andværing leder Nordland bondelag

Andværingen Ståle Nordmo ble i dag valgt som ny leder av Nordland bondelag.

fredag 10.03 2017

Tine-leder på Andøybesøk

– Fortsatt bruk for Andøy-bonden

– Det er fortsatt bruk for Andøy-bonden, sier Trond Reierstad, som er styreleder i Tine SA.

fredag 03.03 2017

Skiper ut tømmer fra Skjoldehamn

– Vi skiper ut 1.100 kubikk med tømmer, sier Stig Rognan i Vesterålen skogsdrift.

fredag 03.02 2017

– Fiskeri foran jordbruk

Svein Rist ved Lofotprodukt mener Norge må velge fiskeri foran jordbruk. Det vil ikke Norges bondelag gå med på.