Tema

torsdag 26.08 2021

Må trolig lyse ut fastlegestilling for tredje gang

15. august gikk søkefristen på en stilling som fastlege ved Blåbyen legekontor i Sortland ut. Dette var andre gang stillingen ble lyst ut, og nå ligger det an til at den må ut på tredjegangsutlysning.

lørdag 21.08 2021

Øksnes får flere vaksiner: – Vet ikke om vi får bruke dem opp

Etter at Norge fikk tildelt flere vaksinedoser fra andre europeiske land, vil Øksnes kommune i de to kommende ukene få flere vaksiner. Hvorvidt kommunen får brukt opp alle, er usikkert.

søndag 15.08 2021

Vannskader i ei leilighet i København gjorde smittevernlege Martin Larsen Drageset til hadselværing

– Ja, det var tilfeldig at det ble Stokmarknes, erkjenner tromsøværingen Martin Larsen Drageset over kafébordet på Mormors.

torsdag 12.08 2021

Nytt legepar gleder seg til å begynne på Andenes legekontor

1. september blir det ny fastlege og turnuslege ved Andenes legekontor.

mandag 09.08 2021

Hans «arvtaker» kan være funnet

Erik Zadig har gitt seg som øre-, nese- og halsspesialist og klinikken på Myre står stengt etter en vanskelig rekrutteringsprosess. Nå har en kvalifisert søker endelig meldt seg.

torsdag 05.08 2021

Legekontor vil ha begrenset kapasitet

Mener legekontoret har raus telefontid

Andøy kommune mener Andenes legekontor har en raus telefontid sammenlignet med andre kommuner, og at kommunens praksis er i tråd med forskriften.

torsdag 01.07 2021

Greier ikke skaffe vikarer:

– Vi må være ekstra strenge med prioriteringer

Legebemanningen ved Øksnes legekontor vil være redusert gjennom hele sommeren. – Vi greier ikke å skaffe vikarer, sier kommuneoverlege Ellen B. Pedersen.

mandag 28.06 2021

Svært lønnsomt for privat legepraksis

Lege Rune Steinum i Atlas helse- og miljøtjeneste AS doblet omsetningen og fikk mer enn seks ganger større overskudd sammenlignet med året før.

søndag 20.06 2021

Felles drift av legekontor i sommer

tirsdag 01.06 2021

Vil tilby fastlegene i Sortland fastlønn fra neste år

Fastlegene i Sortland som har 0-avtale har lenge ønsker om fastlønn. Nå ser det ut som at de kan få tilbud om dette fra neste år.

mandag 31.05 2021

Kvinne frykter hun kan miste jobben grunnet lang ventetid hos legen

En innbygger i Sortland mener ventetiden ved det lokale legekontoret er så lang at hun frykter for å miste jobben.

søndag 23.05 2021

Bruker timer og dager på å nå legen

Pasientene kan bruke timer og opptil flere dager på å komme gjennom på telefon til legekontoret. Helsesjefen mener sykefravær ved legekontoret er årsaken.

torsdag 06.05 2021

Fikk ikke konkrete svar fra Nav om «legesaken»

Høyres Matz Abrahamsen fikk ikke konkrete svar på spørsmålene han hadde om «legesaken» i formannskapet mandag.

tirsdag 27.04 2021

Ordfører Knut Nordmo:

– Forunderlig at Andøy og Kristiansand kan konkludere så ulikt

Ordfører Knut Nordmo kan ikke forstå at Nav konkluderte så forskjellig i Andøy og Kristiansand.

Nav kunne ikke gi støtte:

Måtte flytte fra Andøy for å bli godkjent lege

Sudanske Sarra Elmahir (33) skal opp til fagprøven for leger i slutten av mai. Imot hennes vilje måtte hun flytte til Kristiansand for å gjøre det. Nav Andøy kunne ikke love henne økonomisk støtte, i motsetning til Kristiansand som sa ja.

torsdag 18.03 2021

Sortland utlyser fastlegestilling for andre gang. – Vi hadde kun en aktuell søker

Sortland kommune har utlyst to fastlegestillinger som begge er ledige fra begynnelsen av juni. Den ene er utlyst for andre gang, etter at kun en søker ble vurdert som aktuell da to stillinger ble utlyst for en stund siden.

Sortland utlyser fastlegestilling for andre gang. – Vi hadde kun en aktuell søker

Sortland kommune har utlyst to fastlegestillinger som begge er ledige fra begynnelsen av juni. Den ene er utlyst for andre gang, etter at kun en søker ble vurdert som aktuell da to stillinger ble utlyst for en stund siden.

torsdag 25.02 2021

Politikerne vil at fastlegene skal få fastlønn

Et samlet formannskap gikk torsdag mot kommunedirektørens anbefaling om at fastlegene skal ha null-avtale. Politikerne ønsker å gi fastlegene fastlønn, men ber samtidig om en ny sak fra administrasjonen.

Sortlandsleger vil ha fastlønn og bli ansatt i kommunen:

– Det handler ikke om lønn, men om trygge rammer

Sortlandslegene som er selvstendig næringsdrivende og ikke ansatt i kommunen mener at når det har vært stort gjennomtrekk av leger gjennom mange år, er ansettelsesformen hovedgrunnen.

onsdag 24.02 2021

Kommunedirektøren går imot at sortlandsleger skal få fastlønn

Legene i Sortland har ønsket seg fastlønn i stedet for dagens ordning, hvor de fleste av legene er selvstendig næringsdrivende. Nå anbefaler kommunedirektøren å beholde dagens ordning.

tirsdag 26.01 2021

Han kan ha fått sin «arvtaker»

Endelig har én søker meldt sin interesse for å overta hjemmelen øre-, nese- halsspesialist Erik Zadig har hatt på Myre i en årrekke.

onsdag 13.01 2021

Først til mølla får legetime

Nå er hovedregelen at du må hive deg på telefonen 08.30 til Andenes legekontor samme morgen for å få legetime. – Vi gjør det primært for å få ned ventetiden, og setter inn ekstra folk til å besvare telefonen, sier fastlege Anders Stave.

fredag 08.01 2021

Anbefaler videokonsultasjon i stedet for legetime

Kommuneoverlegen i Sortland med klar oppfordring til alle som har legetime, eller vil bestille det i tiden som kommer.

torsdag 07.01 2021

Vil gjøre det enklere å få legetime

I Andøy ønsker de at du enklere skal få legetime samme dag.

torsdag 03.09 2020

– Uvant luksussituasjon

Denne uken er det endelig nok leger på Andenes legekontor. – En uvant luksus. Det har ikke skjedd før, sier fastlege Anders Stave.

tirsdag 01.09 2020

Ingen søkere til øre-nese- hals-stillingen

Vesterålen øre- nese- halsklinikk på Myre står i fare for nedleggelse. Ved søknadsfristens utløp var det ingen søkere til driftsavtalen Erik Zadig i dag har med Helse Nord.

onsdag 26.08 2020

Kan miste øre- nese- halstilbudet – politikerne tar kampen

Øksnes kommune skal nå samarbeide med Helse Nord rundt annonsering av den ledige stillingen som øre- nese- halsspesialist med klinikk på Myre. Også regionrådet setter saken på agendaen.

mandag 24.08 2020

Se i opptak: Behandlet adresseprosjekt, legekontor og fiskeriutvalg

Adresseprosjekt, Risøyhamn legekontor og sammensetningen av kommunens fiskeriutvalg er blant sakene formannskapet i Andøy skale behandle i dag.

søndag 23.08 2020

Vil stoppe kutt ved legekontor

– Koronasituasjonen gjør at vi må sette innbyggernes trygghet først, sier Høyres Matz Abrahamsen.

tirsdag 18.08 2020

Disse legene har lengst venteliste i Vesterålen

Alle i Norge står fritt til å velge sin fastlege selv. Men mange leger har lange ventelister. Dette er oversikten over hvilke leger i Vesterålen som har lengst ventelister.

onsdag 05.08 2020

Legeklage: – Kjøpte ikke hasj

Andværingen som har klaget legen sinn inn til fylkesmannen sier at vedkommende ikke kjøpte hasj likevel.

tirsdag 04.08 2020

Fikk ikke smertestillende, kjøpte hasj

En vesteråling har klaget legen sin inn til Fylkesmannen i Nordland etter at vedkommende ikke skal ha fått smertestillende medisin. Vesterålingen skriver at han i stedet kjøpte hasj og vodka for å døve smertene.

søndag 12.07 2020

«Skal Risøyhamn Legekontor slankes til nedleggelse»

mandag 01.06 2020

Nordlandssykehuset:

Sliter mentalt, blir nektet psykiatri-hjelp

En pasient som sliter mentalt har på tross av fastlegens henvisning blitt nektet psykiatrisk behandling ved Nordlandssykehuset.

tirsdag 28.04 2020

Bø vil koronateste 130 personer hver uke

Smittevernlegen i Bø sier de satser på å kunne teste 5 prosent av befolkningen ukentlig, det vil si ca. 130 personer.

lørdag 11.04 2020

Disse legene har lengst venteliste i Vesterålenva bjø

Har du planer om å bytte fastlege? I så fall er det flere av legene i Vesterålen som har lange ventelister.

tirsdag 07.04 2020

Lege i isolasjon gis kompensasjon på 9.752 kroner per dag

Legeforeningen informerer at KS har en anbefaling til sine medlemskommuner at fastlege i karantene og isolasjon gis en inntektskompensasjon på 9.752 kroner per dag.

torsdag 19.03 2020

Anskaffet egen «koronabil»

Tiltak i Øksnes for å forbli koronafri

Øksnes kommune er fortsatt fri for bekreftede koronasmittede. Som et tiltak for å bevare denne tilstanden har kommunen anskaffet en egen «koronabil».

tirsdag 05.11 2019

Fylkesmannen i Nordland etter tilsyn:

– Fastlegeordningen i kommunen tilfredsstiller ikke kravet

Fylkesmannen i Nordland har hatt tilsyn med fastlegedekningen i Sortland kommune og konkluderer med at den ikke tilfredsstiller kravet i fastlegeforskriften.

fredag 25.10 2019

Skyhøyt sykefravær i Vesterålen

Fire av fem vesterålskommuner har høyere sykefravær enn landsgjennomsnittet og fylkesgjennomsnittet.

torsdag 12.09 2019

Varsel om feilmedisinering

Helsetilsynet med reaksjon mot Bø kommune

Statens helsetilsyn mottok i august varsel om alvorlig hendelse fra fastlegevikar i Bø kommune. Helsetilsynet ser alvorlig på informasjonen de har mottatt og sier det er behov for videre undersøkelser.

onsdag 04.09 2019

Disse fire kommunene har ekstraordinær god legedekning

Tre av kommunene i Vesterålen og Lødingen har ekstraordinær god legedekning.

tirsdag 20.08 2019

Alvorlig syk pasient sendt hjem med smertestillende

En alvorlig syk pasient som besøkte Sortland legekontor fikk beskjed om at det bare var influensalignende sykdom eller omgangssyke, og ble sendt hjem med resept og beskjed om å ta smertestillende.

lørdag 06.07 2019

Midler til lege-rekruttering i Øksnes

søndag 09.06 2019

Sortland kommune:

Pasient klager på lang ventetid hos fastlegen

En pasient som sogner til Sortland kommune har klaget både til kommunen og fylkesmannen på grunn av lang ventetid for å få time hos fastlegen.

lørdag 26.01 2019

Flere mister førerkortet:

Enkelte bilførere kan smette unna systemet

Enkelte bilførere med medisinske tilstander som kan ha beydning for tap av førerkort, kan smette unna kontrollsystemet dersom ikke fastlegene eller kommuneoverlegene er påpasselige.

mandag 14.01 2019

Vedtok at det bare er ansatte fastleger som skal få fast lønn

Formannskapet i Øksnes kommune vedtok mandag at det kun er fast ansatte fastleger som skal få fast lønn, ikke vikarer slik som vedtaket originalt sto.

mandag 17.12 2018

Sortland mangler leger - må midlertidig ta i bruk rådhuset som legekontor:

– Ikke mulig å pakke inn flere leger

Sortland har ikke alle legene de kan ha - samtidig som kapasiteten er sprengt. Årsaken er at man ikke har plass i dagens lokaler. Samtidig er planene for Kystnæringssenteret stanset, men det kommer en midlertidig løsning.

søndag 04.11 2018

Nordlandssykehuset «dømt» for lovbrudd:

– Pasienten ble feilinformert av ambulansepersonellet

– Det er fylkesmannens oppfatning at pasienten ble feilinformert av ambulansepersonellet, og legevaktslegen heller ikke fikk riktig informasjon om de faktiske forhold.

torsdag 20.09 2018

Med hudlegekontor får regionen blant annet lysbehandling - åpner om to uker:

– Med plassering her får flere kortere reiseivei

Det er snart klart for åpning på det nye hudlegekontoret på Sortland. Hudlege Øyvind Bremnes er klar for å komme i gang. Med det nye tilbudet får regionen blant annet lysbehandling for hudlidelser.

tirsdag 26.06 2018

Lege i første, leiligheter i andre:

Den nye hudlegen skal inn i Postgården

I går skrev VOL om at Vesterålen regionråd i disse dager flytter ut av det gamle postbygget, hvor de har vært leietakere siden 1985. Inn skal tre leiligheter - og hudlege Øivind Bremnes.

torsdag 26.04 2018

Vesterålen legevakt får kritikk fra Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet kritiserer Vesterålen legevakt for manglende kartlegging av arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og sikkerhet i lokalene som legevakta leier hos Nordlandssykehuset Vesterålen.

tirsdag 06.03 2018

Marte Simonsen ny fastlege på Andenes

– Trives i Vesterålen

– Det er et fint legekontor å komme til, sier Marte Simonsen. Mandag begynte hun som fastlege på Andenes.

torsdag 15.02 2018

Kommunelegene: ikke noe problem

En av fastlegene i Sortland har kun pasienter fra andre kommuner

En hel fastlegehjemmel i Sortland er bundet opp til pasienter fra andre kommuner. Kommunelegene mener det ikke er for lav legedekning i resten av Vesterålen.

fredag 02.02 2018

Slagpasient lå hjelpeløs over natta

En eldre slagpasient i Hadsel ba hjemmetjenesten om legehjelp, men ble liggende hjelpeløs i hjemmet over natta. Morgenen etter var det for sent å iverksette medisinsk behandling av hjerneslaget.

onsdag 24.01 2018

Andenes får ny fastlege

Ett skritt nærmere full legedekning

5. mars begynner Marte Simonsen som fastlege ved Andenes legesenter. – Vi er veldig fornøyd med at vi har fått ansatt en lege til, sier Jørn Vollan i Andøy kommune.

tirsdag 09.01 2018

Øksnes-rådmannen har sett på saken på nytt:

Ønsker fortsatt ikke gi legene fastlønn

Rådmannen i Øksnes fraråder politikerne nok en gang om å endre lønnsformen for legene i kommunen. Dette til tross for at beregninger viser at det kan bli billigere for kommunen.

fredag 01.12 2017

Legene, kommunene og staten skal sammen styrke fastlegeordningen

Fastlegeordningen skal på skinner, og Legeforeningen, helsemyndighetene og KS starter opp igjen et samarbeid for å få det til.

torsdag 16.11 2017

Stenger laboratoriet ved legekontoret for utbedringer

Sortland kommune stenger laboratoriet ved legekontoret torsdag og fredag denne uka.

tirsdag 17.10 2017

Forbrukerrådet med stor test av legekontorene:

Sjekk hvordan ditt legekontor gjorde det i testen

Forbrukerrådet test av alle landets fastlegekontor viser enorme forskjeller på hvordan fastlegekontoret møter deg. Sjekk hvordan din fastlege gjør det.

torsdag 05.10 2017

Fortsatt vanskelig å rekruttere i Andøy:

Lyser ut fastlegestillinger over nyttår 

Andøy sliter med å få tak i leger som vil bli, i likhet med mange andre små kommuner. – Situasjonen enkelt og greit slik at det er vanskelig å rekruttere fastleger til Andøy, sier leder for helse og familie, Jørn Vollan.

tirsdag 03.10 2017

Årets influensavaksine er kommet:

– Klare for storinnrykk på Andenes legesenter

ANDØY: Influensasesongen nærmer seg med stormskritt, og årets vaksine er kommet. – Vi anbefaler alle i risikogruppen å vaksinere seg, sier avdelingslederen ved Andenes helsesenter.

tirsdag 12.09 2017

– Vi opplever at det er svært vanskelig å rekruttere leger