Tema

tirsdag 09.11 2021

Stopper barnetrygd-kutt av sosialhjelpen

Andøy kommune vil slutte å regne barnetrygden som inntekt for dem som trenger sosialhjelp. Dermed får Miljøpartiets Malin Abrahamsen ønsket sitt oppfylt.

fredag 29.10 2021

MDG-er vil ha næringsbygg i strandsona

Jenny Danenbarger (MDG), kommunestyrerepresentant i Hadsel ber kommunen ta stilling til om hun og mannen kan føre opp næringsbygg i strandsonen.

onsdag 27.10 2021

«Trenger krafttak mot utenforskap»

onsdag 13.10 2021

Politikerne i Andøy vil ikke regne barnetrygd som inntekt

MDG fikk nesten enstemmig gjennomslag for sitt forslag om at Andøy kommune ikke skal regne barnetrygd som inntekt for familier som mottar sosialhjelp.

søndag 10.10 2021

– Å ta penger fra dem som har aller minst, er en dårlig løsning

Miljøpartiet de grønne i Andøy vil ha slutt på at barnetrygden regnes som inntekter for familier som får sosialhjelp. – Dette er veldig uheldig. Det rammer de fattigste barnefamiliene, sier Malin Abrahamsen i MDG.

mandag 20.09 2021

«Miljøpartiets grønne vegskifte i nord»

lørdag 28.08 2021

«Vitenskap, urettferdighet og skumle nettroll»

onsdag 04.08 2021

– En ordfører som sier rett ut at han ikke kan ta et lovpålagt ansvar, er meget spesielt

Toine Sannes (MDG) vil ha forklaring fra Sp, Ap og Høyre, og mener det er skammelig at kloakken fortsatt går urenset ut i havet, 18 år etter det ble vedtatt at det skulle fikses.

onsdag 12.05 2021

Hålogalandsveien: MDG gikk på en kjempesmell

Miljøpartiet De Grønne (MDG) gikk på en kjempesmell da Stortinget stemte over partiets forslag om utsetting av Hålogalandsveien.

mandag 07.12 2020

Vil stoppe «Norges Monaco»

Frp vil trigge til mer «skattekonkurranse» kommunen imellom, mens MDG vil fjerne muligheten til å senke formuesskatten.

lørdag 05.12 2020

Sannes reagerer på kjemikaliebruk på Havfarmen

Nordlaks oppdrett gjennomførte i november kjemisk lusebehandling på Havfarmen, som skulle være en kjemikaliefri produksjon. Dette reagerer sortlandspolitiker Toine C. Sannes (MDG) sterkt på.

onsdag 09.09 2020

Politikerne vil ha enighet om Gullkista og flyttelei for rein

Politikerne i Sortland mener at det må være mulig å finne en god løsning for både utvidelse av Gullkista masseuttak og flytteleia til reinen.

onsdag 02.09 2020

Mener nye havnebygg kan bli høyere enn Hadselbrua

MDG Hadsel mener at illustrasjoner knyttet til kommunens kommende miljøhavn ikke viser de reelle forhold. Nå frykter de at næringsbygg kan komme på høyde med toppen av Hadselbrua, og over det.

mandag 18.05 2020

Vil løse Måtind-parkering:

Skal utrede parkeringsløsning ved Bauktuva

Kommunestyret i Andøy vedtok mandag at man skal utrede en parkeringsløsning ved Bauktuva. Forslaget kom fra Robert Svendsen i MDG.

søndag 22.03 2020

Var skeptisk til å si ja til bruk av motorkjøretøy i utmark:

Dobbelt så mange dispensasjonssøknader

Jenny Danenbarger (MDG) stilte seg skeptisk til å gi dispensasjoner til bruk av motorkjøretøy i utmark i begynnelsen av februar, da det var seks søknader. I teknisk hovedutvalgs møte ligger hele 12 søknader på bordet.

mandag 06.01 2020

Her er vesterålingene som kan komme på Stortinget

Om en måned starter kampen om å bli nominert på «sikker plass» under stortingsvalget i 2021.

onsdag 08.05 2019

Spør om militær aktivitet på Andøya

– Hvilken militær aktivitet er det konkret som planlegges på Andøya Flystasjon, spør Miljøpartiet De Grønne i et skriftlig spørsmål til forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

onsdag 06.12 2017

Sp-Jenssen om tunnelkutt:

– Det gjør vondt uansett hvor man kutter

Varaordfører Kurt Jenssen i Hadsel er gruppeleder for Sp i fylkestinget. Han forsvarer overføring av midler fra tunneloppgradering til sykkelvei.