Tema

tirsdag 08.09 2020

Får dekket eierløst marint avfall

Nå kan utgifter i forbindelse med deponering av marint avfall bli dekket.

mandag 18.05 2020

Fishing for Litter etablert på Myre

I samarbeid med Øksnes havnevesen kan fiskefartøy nå levere oppfisket avfall fra havet kostnadsfritt til Fishing for Litter på Myre.

lørdag 28.03 2020

Utsetter strandryddeuka

Hold Norge Rent har besluttet å utsette vårdugnaden Strandryddeuka til høsten.

torsdag 07.11 2019

Delitek AS med internasjonalt fokus på marin forsøpling

Norges Fiskarlag tar initiativ til utarbeidelse av en internasjonal standard for avfallshåndtering i fartøyer. Det er selskapet Delitek AS i Alsvåg glad for, og de er godt i gang med å utvikle løsninger på problemet.

lørdag 10.08 2019

Må registrere strandryddeaksjon

torsdag 18.07 2019

Disse områdene i Øksnes bør ryddes for marin forsøpling

Øksnes kommune har oversendt en prioritert liste til Reno-Vest over hvilke områder de mener bør ryddes for marin forsøpling.

fredag 05.07 2019

Skal fjerne marin forsøpling

Disse områdene foreslås ryddet

Miljødirektoratet har bedt om opplysninger om lokaliteter i Vesterålen som trenger rydding i forbindelse med marin forsøpling. Disse områdene foreslår Reno-Vest bør ryddes.

tirsdag 02.07 2019

Kartlegger marin forsøpling i Øksnes

Øksnes kommune skal utarbeide en prioritert liste over områder som trenger opprydding i forbindelse med marin forsøpling.

tirsdag 06.02 2018

Offshorefartøy vurderes til å rense havet for plast

Et stortingsflertall støtter Aps forslag om å finne ut om offshorefartøyer kan settes inn for å samle plast i havet.