Tema

fredag 20.09 2019

Barnevernet i Vesterålen og Nav Sortland:

Fylkesmannen fant flere brudd på barnevernloven og sosialtjenesteloven

Fylkesmannen i Nordland sier i en foreløpig rapport at de etter et tilsyn med ettervern og samarbeid mellom Vesterålen barnevern og sosiale tjenester i Nav Sortland, har funnet tre brudd på barnevernloven og to brudd på sosialtjenesteloven.

Vesterålen barnevern og NAV Sortland:

– Vi er ikke uenige i konklusjonene i den foreløpige rapporten

– Vi er ikke uenige i konklusjonene i den foreløpige rapporten fra Fylkesmannen i Nordland, og ser ikke noe behov for å imøtegå den. Nå konsentrerer vi oss om å implementere funnene i vårt arbeid.

søndag 01.09 2019

Andøy og Sortland trekker ikke barnetrygd fra sosialhjelp

Andøy og Sortland bruker ikke barnetrygden for å redusere utbetalt sosialstønad. – Slik bør det være, sier ordfører Jonni Solsvik.

lørdag 27.07 2019

Pluss og minus for arbeidsmarkedsbedriftene

Vesterålsprodukter gikk med overskudd i fjor. Slik var det ikke for Vesterålen Vekst AS, Øksnes Vekst AS og Hadsel Asvo AS. 

tirsdag 09.07 2019

Halvparten av 62-67 år er uføre

Øksnes på uføretoppen

47 prosent av alle øksnesværinger i alderen 62-67 år er uføretrygdet. NAV-lederen mener at tungt arbeid i fiskeindustrien og lavt utdanningsnivå kan være forklaringen.

søndag 02.06 2019

Mistet bostøtte. Klaget til NAV

En mann i Sortland som mottar bostøtte, fikk seg en overraskelse da han flyttet.

fredag 19.04 2019

Vesterålen tingrett:

Hevet 200.000 NAV-kroner mens han var på jobb

En 30 år gammel mann i Hadsel kommune hevet til sammen over 200.000 kroner fra NAV for tiden han faktisk jobbet hos to ulike lokale arbeidsgivere.

tirsdag 09.04 2019

NAV-utbetalinger i 2018

Bø og Øksnes i fylkestoppen

I gjennomsnitt var det 24 prosent nordlendinger som hver måned mottok en ytelse til livsopphold fra NAV i fjor. Tallet for Bø og Øksnes var 30 prosent, og det var kun Tjeldsund og Ballangen kommuner som hadde større andel i Nordland.

Øksnes kommune i 2018:

35 familier med sosialhjelp

I Øksnes mottok i fjor 35 barnefamilier sosialhjelp. Noen av disse hadde dette som hovedinntektskilde, mens de fleste fikk denne ytelsen over kort tid. Totalt ble det fattet ca. 240 sosialhjelpsvedtak i 2018.

onsdag 13.03 2019

Politiet drar hissig NAV-klient for retten

En NAV-klient ble rett og slett forbanna da han var innom NAV-kontoret på Sortland. Det og et annet mindre alvorlig forhold reagerte politiet på.

fredag 14.12 2018

NAV feilsendte brev med Stein Olavs diagnose, to ganger. Etter beklagelsen sendte de feil igjen

Stein Olav Sjonsti fra Sortland ante fred og ingen fare da han leverte inn en sykemelding til NAV. Ikke lenge etterpå var personopplysningene hans på avveie.

torsdag 13.12 2018

– Det er ei sentralisering som skjer. Til slutt blir vi borte.

– De ansatte er urolige. Det er ei sentralisering som skjer, men hvor lang tid det tar før vi er borte, vet vi ikke i dag, sier verneombud Sølvi Knudsen ved Nav Familie og pensjonsytelse Tromsø, avdeling Sortland.

onsdag 12.12 2018

Sykefraværet gikk mest ned i Hadsel og mest opp i Øksnes

Selv om sykefraværet i Nordland går ned, har fylket fortsatt det laveste sykefraværet i landet.

lørdag 08.12 2018

Statistikk over antallet arbeidsledige:

– I Øksnes har vi lyktes, og en av suksessfaktorene er samarbeid med næringslivet

Leder for NAV Øksnes, Leif Henriksen sier en tettere oppfølging og et godt samarbeid med arbeidslivet er blant suksessfaktorene som gjør at man har lyktes med å få ned arbeidsledigheten i kommunen.

fredag 30.11 2018

Ledigheten raser nedover i landets største fiskevær

Kommunene i Vesterålen hadde i november 349 personer som var helt arbeidsledige. I Øksnes er nedgangen i antall ledige redusert med 28 prosent i løpet av ett år.

onsdag 28.11 2018

45 dagers fengsel for NAV-bedrageri

En hadselværing er dømt til 45 dagers fengsel for å ha tilegnet seg 151.681 kroner fra NAV som han ikke hadde krav på.

onsdag 12.09 2018

Bø med nest høyeste sykefravær i Nordland

Bø seiler opp som en versting når det kommer til sykefravær. De er nest verst i Nordland i andre kvartal 2018.

torsdag 06.09 2018

Nav i Nordland:

Færre mottar arbeidsavklaringspenger

I juni var det 227 færre personer i Nordland som mottok arbeidsavklaringspenger fra Nav, sammenlignet med samme periode i fjor.

torsdag 19.04 2018

Fikk utbetalt 101.700 kroner:

Fengsel for NAV-bedrageri

En vesteråling må i fengsel etter å ha fått utbetalt 101.700 kroner fra NAV som mannen ikke hadde krav på å få.

lørdag 03.02 2018

Alle kontorer unntatt Bø:

Kutter åpningstida på NAV-kontor i Vesterålen

Åpningstida på «drop-in» ved 5 av 6 NAV-kontorer i Vesterålen reduseres. – Vi ønsker heller å møte brukerne på en annen måte, med godt forberedte veiledere, sier Espen Gundersen ved NAV Sortland.

tirsdag 30.01 2018

NAV anmeldte ni personer i Vesterålen for trygdesvindel i fjor

NAV Nordland anmeldte ni personer for trygdesvindel i fjor.

onsdag 03.01 2018

SSB: Arbeidsledigheten stabil på 4 prosent

tirsdag 02.01 2018

Unikt prosjekt skal hjelpe ungdommene som faller fra

I Vesterålen sparkes i disse dager et prosjekt i gang som har som mål å aktivisere ungdommene som faller utenfor både jobb og skole. Det gjelder mellom 250 og 300 ungdommer i regionen.

tirsdag 19.12 2017

Sykefraværet holder seg stabilt, men høyt

Sykefraværet er i tredje kvartal 2017 på 6,5 prosent og er dermed uendret sammenlignet med forrige kvartal, melder Nav. Sykefraværet er høyest hos kvinner.

onsdag 22.11 2017

SSB: Arbeidsledigheten ned til 4,0 prosent

Antall arbeidsledige har som ventet fortsatt å falle utover høsten og teller nå 110.000 personer. Samtidig kommer flere og flere i arbeid.

lørdag 11.11 2017

To anmeldt for trusler mot NAV-ansatte i Vesterålen

torsdag 05.10 2017

Nå kan du søke om sykepenger digitalt

Håndtering av sykmeldinger og refusjon sykepenger på papir tar mye tid i mange virksomheter. NAV har lenge jobbet med å digitalisere sykmeldingsprosessen for å gjøre det enklere for arbeidsgivere og arbeidstakere å håndtere disse prosessene. Nå er løsningen for digital søknad om sykepenger i Nordland presentert.

mandag 18.09 2017

Leverte meldekort til NAV uten å oppføre riktig antall jobbede timer