Tema

torsdag 19.04 2018

Fikk utbetalt 101.700 kroner:

Fengsel for NAV-bedrageri

En vesteråling må i fengsel etter å ha fått utbetalt 101.700 kroner fra NAV som mannen ikke hadde krav på å få.

lørdag 03.02 2018

Alle kontorer unntatt Bø:

Kutter åpningstida på NAV-kontor i Vesterålen

Åpningstida på «drop-in» ved 5 av 6 NAV-kontorer i Vesterålen reduseres. – Vi ønsker heller å møte brukerne på en annen måte, med godt forberedte veiledere, sier Espen Gundersen ved NAV Sortland.

tirsdag 30.01 2018

NAV anmeldte ni personer i Vesterålen for trygdesvindel i fjor

NAV Nordland anmeldte ni personer for trygdesvindel i fjor.

onsdag 03.01 2018

SSB: Arbeidsledigheten stabil på 4 prosent

tirsdag 02.01 2018

Unikt prosjekt skal hjelpe ungdommene som faller fra

I Vesterålen sparkes i disse dager et prosjekt i gang som har som mål å aktivisere ungdommene som faller utenfor både jobb og skole. Det gjelder mellom 250 og 300 ungdommer i regionen.

tirsdag 19.12 2017

Sykefraværet holder seg stabilt, men høyt

Sykefraværet er i tredje kvartal 2017 på 6,5 prosent og er dermed uendret sammenlignet med forrige kvartal, melder Nav. Sykefraværet er høyest hos kvinner.

onsdag 22.11 2017

SSB: Arbeidsledigheten ned til 4,0 prosent

Antall arbeidsledige har som ventet fortsatt å falle utover høsten og teller nå 110.000 personer. Samtidig kommer flere og flere i arbeid.

lørdag 11.11 2017

To anmeldt for trusler mot NAV-ansatte i Vesterålen

torsdag 05.10 2017

Nå kan du søke om sykepenger digitalt

Håndtering av sykmeldinger og refusjon sykepenger på papir tar mye tid i mange virksomheter. NAV har lenge jobbet med å digitalisere sykmeldingsprosessen for å gjøre det enklere for arbeidsgivere og arbeidstakere å håndtere disse prosessene. Nå er løsningen for digital søknad om sykepenger i Nordland presentert.

mandag 18.09 2017

Leverte meldekort til NAV uten å oppføre riktig antall jobbede timer