Tema

onsdag 20.06 2018

Høyre vil fjerne eiendomsskatten for 2018

– Vi har faktisk råd til å ta bort eiendomsskatten for 2018, sier Vårin Lassessen, som foreslår å bruke midler på planarbeid og på å få ned sykefraværet i kommunen.

Øksnes Entreprenør nasjonal vinner i Business of the year award:

– Et bevis på at vi ikke står tilbake for noen

– Vi er utrolig stolt av den jobben dere gjør, sier ordfører Karianne Bråthen som gratulerte Øksnes Entreprenør og administrerende direktør Stian Reinholdtsen som nasjonale vinnere.

tirsdag 19.06 2018

Slik ser Abrahamsen for seg jobben som Høyres mann i Andøy

Matz Abrahamsen er Høyres ordførerkandidat foran neste høsts kommunevalg. Se hva han mener om den kommende oppgaven.

Solsvik gir seg etter fem perioder som ordfører:

Matz Abrahamsen er partiets nye ordførerkandidat

– Han er absolutt den beste kandidaten i partiet, og han er motivert til å gjøre en jobb, sier sittende høyreordfører Jonni Helge Solsvik.

Nominasjonskomiteen: – Skal jobbe for å finne en ny god kandidat

Hadsel Arbeiderpartis nominasjonskomité er igang med jobben med å erstatte Siv Dagny Aasvik.

mandag 18.06 2018

I dialog med Kystverket for å finne løsning

Øksnes kommune skal i dialog med Kystverket for å forsøke å finne en løsning for Torstein Reinholdtsens vei.

Het og langdryg debatt i Øksnes:

Kom til løsning - dagens teknisk hovedutvalg fortsetter

Utskifting av teknisk hovedutvalg, utviklet det seg til et het debatt i kommunestyret. Etter to timers debatt ble man enige om at dagens hovedutvalg fortsetter.

– Dette begynner å bli kryptisk

Ståle Meløy og ØTL ber om at nyvalg på teknisk hoveutvalg fjernes fra sakskartet. Allerede før saken er oppe til behandling er ordutvekslingen frisk i kommunestyret.

– Veisaken sagaen – følerier og sånt

Innledningsvis vil jeg presisere at det er Kommunestyret som er valgt av folket – ikke teknisk hovedutvalg, dersom noen skulle ha vært i tvil.

Trond Holten er Hadsel Høyres ordførerkandidat

Trond Holten ble søndag kveld enstemmig valgt til å være Hadsel høyres ordførerkandidat til kommunevalget 2019.

lørdag 16.06 2018

Sommarøy-unger får skoleskyss:

–Ble så glad da jeg så saka, dette har bekymret meg

Unger fra Sommarøy som skal starte ved Myre skole til høsten, skal slippe å gå langs den sterkt trafikkerte Moloveien. Teknisk hovedutvalg går inn for å bevilge skyss for hele skoleåret.

torsdag 14.06 2018

– Tunnelen er trafikkfarlig, her trenges strakstiltak

Bø senterparti mener Ryggedalstunnelen er trafikkfarlig og at her trengs strakstiltak. – Her skjer nestenulykker, og vi mener det er behov for strakstiltak, sier Berit Hansen (Sp).

Spleiselag mellom kommunen og Vesterålskraft:

Nå blir det mer fiber i Bø

Vesterålskraft og Bø kommune går sammen i et spleiselag for å få mer fiber og bedre internetilgang for om lag 100 bøfjerdinger.

– Ordfører, jeg vil også Øksnes

Det er fint å lese at du vil Øksnes, for da vet jeg at vi jobber mot samme mål.

onsdag 13.06 2018

Yngve Hansen reagerer sterkt på uttalelse fra Torgeir Larsen:

– Han har opptrådt i konflikt med vedtekter og retningslinjer

Leder for Øksnes Arbeiderparti, Yngve Hansen,reagerer sterkt på et intervju med Torgeir Larsen på VOL.

Brann i rosenes leir i Øksnes - Torgeir Larsen føler seg ekskludert fra partiet

Øksnes Arbeiderparti er ikke fullt så samstemt som man kan få inntrykk av utad. Torgeir Larsen føler seg ekskludert av partiet og er skuffet over framgangsmåten.

Israels ambassadør i Norge: - Boikott et ekstremt virkemiddel

Israels ambassadør i Norge, Raphael Schutz, skriver i en e-post til Oddmun Enoksen hvorfor han mener en boikott av israelske varer vil være feil.

Jusprofessor om habilietsvurdering i teknisk hovedutvalg:

– Også for å få lagt ro om saker der inhabilitet kan bli et diskusjonstema

Onsdag skal teknisk hovedutvalg behandle habilitetssaken. – Vitsen med habilitet er ikke bare å gripe inn klare tilfeller, men også for å få lagt ro om saker der inhabilitet kan bli et diskusjonstema, sier professor Jan Frithjof Bernt.

tirsdag 12.06 2018

Øksnes Ap vil ha nyvalg av hovedutvalg teknisk

Etter et medlemsmøte i Øksnes Arbeiderparti, vil Ap ha nyvalg av Hovedutvalg teknisk.

– Jeg er fortsatt sulten på å være ordfører i Øksnes

Karianne Bråthen er Øksnes Arbeiderparti sin ordførerkandidat, med Yngve Hansen som nummer to på lista.

Alpha Konsulent AS på vegne av utbygger Atle Hansen:

– Sagaen om Kjærlighetshaugen fortsetter

Alpha Konsulent AS skriver i dag et innlegg på vegne av utbygger Atle Hansen om Kjærlighetshaugen i Øksnes.

Marthe Hov Jacobsen valgt til ordførerkandidat

Nominasjonsmøtet i Sortland Høyre valgte enstemmig i sitt møte 11.06.2018, Marthe Hov Jacobsen (41) til partiets ordførerkandidat til kommunevalget i september 2019.

Ønsker valg på nytt teknisk hovedutvalg

Teknisk hovedutvalg i Øksnes kan bli byttet ut.

Avgjør habilitetsklagen onsdag, kan bli skiftet ut mandag

Onsdag kan Hovedutvalg teknisk i Øksnes konkludere med at Inge Nilsen var habil til å behandle saken om Kjærlighetshaugen. Mandag kan utvalget bli skiftet ut.

mandag 11.06 2018

– Nord universitet er viktig for folk, spesielt unge folk

Tirsdag behandler styret i Nord Universitetet en sak som vil avgjøre studietilbudet ved universitetet de neste åra. Kritikken mot en planlagt kutt i sykepleierutdanningen de neste to åra tverrpolitisk harme. Sist ut er Andreas Øien Johannessen i Hadsel Høyre. Uttalelsen støttes av Høyre i Sortland, Bø, Andøy, Øksnes og Lødingen.

søndag 10.06 2018

– Viktig politiske seire

Denne våren har ikke bare gitt oss sol og varme. Den har også gitt oss viktige politiske vedtak i Stortinget.

torsdag 07.06 2018

hadseslværing blir ny rådgiver i Senterpartiets stortingsgruppe:

– Andøya-sak er ikke over

Bent-Joachim Bentzen fra Raftsundet i Hadsel, gleder seg til å arbeide med et bredt spekter av Forsvarssaker.

onsdag 06.06 2018

Dette er folket i Øksnes opptatt av:

Vornesvei, skole-moduler og tillitt til politikere

Karianne Bråthen har stilt opp på ordførerprat i biblioteket, der mange temaer ble tatt opp, alt fra fylkesvei til renovasjon og Vornesveien. Også tillitt til og habilitet hos politikere er noe øksnesværinger er opptatt av.

mandag 04.06 2018

– Har frakta ut 50 tonn stål, 30 tonn armert betong og 550 tonn deponi-masser

Utgravingen av brannstasjontomta har så langt avdekket 630 tonn avfall som er fraktet bort. Man har også avdekket masser som skal prøvetas, fordi man mistenker at de er forurenset.

Skolesjefen i Øksnes

– Der er noen påstander om rus som ikke stemmer

Skolesjef Lill Sørensen tok i formannskapet for seg noen rusrykter som har versert i kommunen.

Privat utbygger vil bygge på kommunale tomter

Øksnes kommune har fått hendvendelser fra private utbyggere som er interessert i kommunale tomter i Elvelund-området. – Vi ønsker å reservere området, fordi det vil ha stor betydning for utbygging til omsorgs- og helseformål.

Øksnes har god skatteinngang, men høyt fravær:

– Vi må gjøre et dypdykk i sykefraværet vårt

Øksnes kommune har en svært god skatteinngang på over 9 prosent, som utgjør 23 millioner kroner i mai. Samtidig gjør et høyt sykefravær at her finnes potensial for innsparing.

lørdag 02.06 2018

Ap skuffet over at budsjettavtalen ikke gir penger til landmakt

I budsjettavtalen utsetter regjeringen nok en gang å gi penger til investeringer i Hæren. Anniken Huitfeldt (Ap) er svært skuffet.

torsdag 31.05 2018

Adolfsen melder seg ut av Høyre i protest mot Frp-samarbeid

Kate Adolfsen Trabelsi melder seg ut av Hadsel Høyre. Årsaken er at partiet frem mot neste høsts valg har søkt samarbeid med Fremskrittspartiet.

onsdag 30.05 2018

Nominasjonskomiteen i Hadsel Høyre:

Trond Holten foreslått som ordførerkandidat

Nominasjonskomiteen i Hadsel Høyre har enstemmig i sitt møte 23. mai, foreslått Trond Holten som Hadsel Høyres ordførerkandidat til kommunevalget i september 2019.

fredag 25.05 2018

Legger til rette mot plastforsøpling i havner:

– Noe av det viktigste vi kan gjøre

Tom Tobiassen (H/Ap) er fornøyd med at det kommer en avfallsplan for alle havner i Bø kommune.

Flertall på Stortinget: Vil utrede statlig luftambulanse

Et flertall av partiene på Stortinget sier nå at de vil ha utredet statlig drift av luftambulansetjenesten for fremtiden. Dermed kan det være siste gang ambulanseflyene gikk ut på anbud.

torsdag 24.05 2018

Bø skal bruke 1 million på gatelys:

– Dårlig markedsføring å mørklegge kommunen

Bø kommune tar nå grep for å fortsette det gode samarbeidet med lysforeninger, og setter fart i arbeidet med å få opp strømskap på gatelys. Det vil spare Bø for 600.000 kroner.

Marthe Hov Jacobsen: – En ære å bli forespurt

Nominasjonskomiteen i Sortland Høyre vil ha Marthe Hov Jacobsen som ordførerkandidat. Det syns hun er stas.

Inntekter som berger budsjettet i Bø:

Regner med 8,3 millioner kroner fra havbruksfondet

Det er så vidt skjorta når buksa i Bø, som per i dag har et lite overforbruk innen drift. Men takket være de forventete inntektene fra havbruksfondet, berges kalaset.

Sortland Høyres ordførerkandidat:

Høyres nominasjonskomité vil ha Marthe (41) som ordfører

Sortland Høyres nominasjonskomité ønsker Marthe Hov Jacobsen som partiets ordførerkandidat før valget i 2019.

Høie: Ingen skal tvinges hjem kort etter fødsel

KrF stemmer med de rødgrønne når stortingsflertallet torsdag fastslår at sykehusene alltid skal vurdere liggetiden ved fødsel i samråd med kvinnen som har født.

tirsdag 22.05 2018

God dag mann. Økseskaft! - svar til John Danielsen

Viser til John Danielsens svar på mitt leserinnlegg ”God dag mann! Øksneskaft”, hvor han ber meg plukke vekk hvilke saker jeg ville ha bort  av de gode tiltak SP og Frp har vist til som svar på rådmannens signaler om hvordan man skal få et budsjett i balanse for 2019.

mandag 21.05 2018

– Eiendomsskatten berger økonomien i Sortland

Uten eiendomsskatt hadde Sortland hatt store underskudd i økonomien.

lørdag 19.05 2018

Tøffe tak i Øksnes

Må spare 18 millioner kroner

Politikerne i Øksnes må finne inndekning for 18 millioner kroner neste år. Foreløpig har ikke formannskapet funnet gode svar på hvordan man skal klare dette.

fredag 18.05 2018

Vil samle regionrådene i Nordland til møte om ambulansesituasjonen i Helse Nord

– Grunn til stor bekymring for ambulansetilbudet

Regionrådet i Vesterålen har bedt fylkesrådet kalle inn regionrådene i hele Nordland til møte om ambulansesituasjonen i Helse Nord. Den er prekær, og det rammer ikke bare Vesterålen, mener rådet.

Utsatte sak om boliger på Stokmarknes:

Politikerne usikre hva de vil gjøre med eldre hus ved sykehjemmet

Formannskapet i Hadsel utsatte behandlingen av en gjenganger i politikken i Hadsel.

Fortsetter med politiråd

Formannskapet i Hadsel vedtok fredag å etablere avtale om politiråd i kommunen.

Navarsete skuffa over Ap og Andøya-vedtak:

– Stortinget er i ferd med å gjøre en stor feil

Senterpartiets Liv Signe Navarsete avviser at Sp gir helt opp kampen om Andøya flystasjon. Men anerkjenner at de er i mindretall. – Vi skal kjøre en beinhard kamp mot flertallet fram til 5. juni.

Innstillinga fra komiteen foreligger - Andøya vrakes

Ap: – Ikke fremkommet vesentlige endringer i beslutningsgrunnlaget

Onsdag kom utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget med sin innstilling om representanforslagene angående Andøya flystasjon. Forslagene ble oversendt Stortinget, men i merknadene kommer det tydelig fram hvor saken vil lande.

onsdag 16.05 2018

Leserinnlegg om Andøya:

– Vi har prøvd og prøvd å få konkrete svar

Kampen om Andøya flystasjon har også vært en kamp for å få svar, skriver Wilhelm Aronsen i dette innlegget.

Regjeringa vil kutte 60 passkontorer:

– Vesterålen blir ikke berørt

I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringa å kutte rundt 60 tjenestesteder for pass i Norge. Politiinspektør Per Erik Hagen forsikrer om at Sortland vil fortsette å utstede pass, selv etter disse kuttene.

Enighet i jordbruksoppgjøret, etter det NTB erfarer

Partene i jordbruksoppgjøret kom til enighet onsdag kveld, etter det NTB erfarer. Avtalen vil bli presentert på en pressekonferanse klokken 20.

Forsker på hvordan fisk takler oljesøl:

– Gir deformert skjelett og hjerteutvikling, og fisk dør av sult

På Havforskningsinstituttet er de i gang med et prosjekt med mål om å se på hvordan fiskeyngel og -egg håndterer oljesøl. Foreløpig er resultatene nedslående.

tirsdag 15.05 2018

– Småfartøy skal vekk og småsamfunn skal fjernes.

Senterpartiet reagerer på Sandbergs utspill om sjarkflåten i dette innlegget.

– Sortland må boikotte Israels okkupantvarer

SV vil ha kommunen med på boikott

Sortland SVs Oddmund Enoksen har sendt inn forslag til kommunestyret i Sortland om boikott av varer produsert i ulovlige israelske bosetninger på palestinsk område.

Høyre støtter dispensasjon for Kjærlighetshaugen

Øksnes Høyre støtter den vurdering og det vedtak hovedutvalg teknisk har gjort ved å innvilge dispensasjon i den omstride byggesaken Kjærlighetshaugen.

Regjeringen strammer inn oljepengebruken

Regjeringen venter at flere kommer i arbeid og foreslår å bruke 5,6 milliarder kroner mindre i oljekroner enn i statsbudsjettet for 2018. 

Andøy kommune med overskudd:

Penger til grunnskolen, ensomhet, asfalt, havn og Andenes idrettshall

Andøy kommune fikk et overskudd på 7,870 millioner kroner i fjor. Posisjonen i Andøy vil bruke 2,9 millioner av disse til forskjellige tiltak.

mandag 14.05 2018

Fylkesmannen på glid om sykehjemstomt på Åse

Kommunen kan bli nødt til å dyrke jord for å få bygge

Andøy kommune kan bli nødt til å dyrke jord for å bygge sykehjem i Andøy. Det kom frem i formannskapsmøtet mandag.

Vil vurdere bygg til 50 millioner kroner som kan stå ferdig i løpet av et halvår:

Nytt helsehus i Hadsel?

Rådmannen anbefaler å se på muligheten for nybygg fremfor fortsatt leie av lokaler til Stokmarknes helsesenter.

Ap kan få støtte for sitt forslag

Nordlund (Sp) spør om forsterkningsbase

Senterpartiets Wilfred Nordlund lurer på hva som ligger i begrepet «forsterkningsbase». Nå ber han forsvarsministeren redegjøre.

Spenning om sukker og død i regjeringens budsjettrevisjon

Avgiftsendringer på sukker og død, samt mer penger til Forsvaret, karbonfangst og barnehager. Det er opposisjonens hovedkrav til revidert nasjonalbudsjett. 

Nordland Fylkes fiskarlag skuffet over strukturkvoteordning for fiskeflåten:

– Jeg er særdeles skuffet over vedtaket

Landsstyret i Norges Fisklarlag har gått inn for en strukturkvoteordning i sjarkflåten under 11 meter.

søndag 13.05 2018

De borgerlige partiene på Stortinget prioriterer fylkesveiene

Fylkesveinettet utgjør 48 prosent av det totale offentlige veinettet i Norge, og disse binder sammen distrikt.

lørdag 12.05 2018

Sjarken gir liv på kysten

For å realisere fiskerilovgivningens intensjoner, er det er viktig å se sjarkflåten som et viktig ledd i en bærekraftig økonomi på kysten.

Når politikere slutter å lytte til folk, er det på tide å bytte dem ut

Slik lyder Astrid Lindgrens omtale av maktsyke og arrogante politikere. For oss i Senterpartiet handler politikk om å gjøre folks liv bedre og hverdag tryggere.

Høyre tar kampen mot arbeidslivskriminalitet

Det norske arbeidslivet er i hovedsak godt, trygt og velorganisert. Slik må det også være i fremtiden.

onsdag 09.05 2018

Forbyr heliumballonger

Øksnes sier nei til heliumballonger, etter 17. mai

mandag 07.05 2018

– Uforståelig nedleggelse av byggfag

Nordland fylkesting vedtok i sak 195/2017 at byggfag vg1 og vg2BA på Sortland skulle nedlegges til fordel for og opprettholde linjen på Melbu. Her er det ikke tatt hensyn til elevene som nå blir tvunget til å flytte på hybel eller velge en annen linje.

– Det synes å ha gått prestisje i saken om Andøya

Noen faglige og politiske betraktninger:

Sp med lovforslag om ambulansetjenesten i Stortinget

Krever lovfesta responstid og felles plan for tjenesten

I kjølvannet av debatten om luftambulansen i Nord-Norge varsler Senterpartiet at de vil kreve tydeligere politisk styring av ambulansetjenesten.

søndag 06.05 2018

Ordfører lover orientering om ambulanse

Tove Mette Bjørkmo deler Høyres bekymring for ambulansesituasjonen på Sortland. Hun lover sak i kommunestyret.

Hold Norge Rent: – Nordmenn har vist en eventyrlig dugnadsånd

Hold Norge Rent er imponert over nordmenns dugnadsånd etter strandryddeuka. Regjeringen lover økt økonomisk innsats mot marin forsøpling.

torsdag 03.05 2018

Nestlederen svarer for partileder Solberg

– Helt uhørt, sier Sanner

– Det er selvsagt helt uhørt dersom dette er riktig, sier Jan Tore Sanner, som er både nestleder i Høyre og kunnskaps- og integreringsminister.

onsdag 02.05 2018

Arbeiderpartiets partisekretær på «vekkelsesmøte» i Vesterålen:

– Har fått tydelige og ærlige tilbakemeldinger

Kjersti Stenseng er onsdag i Vesterålen for å besøke lokale bedrifter og partilagene i regionen. Andøya flystasjon, fiskeripolitikk og organisasjonsbygging er blant det som har stått på agendaen.

lørdag 28.04 2018

Hovden kai til kontrollutvalget:

Overskridelser kjent via mottatt faktura

Kommunestyret i Bø ber kontrollutvalget finne ut hvordan sluttsummen på Hovden kai kunne ende på 20,8 millioner kroner, i stedet for de vedtatte 9,8 millionene.

fredag 27.04 2018

Venstre-veteran Arne Ivar Mikalsen:

– For beskjedent å si at jeg ikke vil bli ordfører

Venstre-veteran Arne Ivar Mikalsen ønsker å bli «borgermester» i Hadsel.

Hadsel Høyre forteller om en mulig allianse med MOS, Venstre og Frp:

Opposisjonen i Hadsel samler seg

Om 498 dager avgjør hadselværingene hvem som skal styre kommune-skuta de neste fire årene. Det kan synes lenge til, men den som drømmer om seier kan ikke vente til innspurten med å legge inn støtet.

500 dager til valget

Flere av ordførerne ønsker gjenvalg

Foreløpig er ordførerne i Vesterålen ganske knappe om framtida, men noen har avklart hvorvidt de ønsker å sitte videre.

torsdag 26.04 2018

Usikkert om vedtak er ulovlig:

Kommunestyret kan be om Kringelen-vurdering

Kommuneadvokaten har ikke foreløpig vurdert om Kringelen-vedtaket som ble gjort i formannskapet nylig, er ulovlig. Siden kommunestyret er et høyere organ, kan de uansett instruere formannskapet.

tirsdag 24.04 2018

Frank Bakke-Jensen bosatt i Troms:

Forsvarsministeren har flytta til Tromsø

Frank Bakke-Jensen har for første gang flytta over en fylkesgrense. Han har meldt adresseendring fra Finnmark til Tromsø.

Kommunen sa ja - Fylkesmannen nei

Betent flytebryggestrid i Sigerfjord

En mann bosatt i Sigerfjord må fjerne deler av en flytebrygge han hadde fått lov av kommunen til å bygge, etter at Fylkesmannen sa nei.

Endringer i Andøy:

Søberg til kommunestyret, Åbergsjord til formannskapet

Arbeiderpartiets Tommy Søberg er valgt som nytt fast medlem av kommunestyret i Andøy. Det skjer etter at Sveinung Ellingsen har fått fritak for sine verv ut denne valgperioden. Einar Åbergsjord overtar Ellingsens plass i formannskapet.

mandag 23.04 2018

Ola Borten Moe fratrer som Sp-nestleder inntil videre

Sp-nestleder Ola Borten Moe finner det umulig å fungere i vervet så lenge sexmelding-saken er uavklart. Han fratrer inntil saken er løst.

Det blir omsorgsboliger på Dverberg

19 representanter stemte for Knut Nordmos forslag om at det skal bygges omsorgsboliger på Dverberg. Dermed holder kommunen seg den opprinnelige planen.

Andøy Frp vil gjøre Andøy plastfri innen 2020

– Vi kan ikke sitte stille og se på at plasten ødelegger matfatet vårt, sa Kolbjørn Blix til kommunestyret i Andøy. Andøy Frp vil gjøre Andøy til en plastfri kommune innen 2002.

Knut Nordmo (Sp) om meldingen til Navarsete:

– Håper det får en avklaring

– Jeg håper dette får en avklaring snart slik at vi kan drive politikk igjen, sier Knut Nordmo i Andøy senterparti om den krenkende tekstmeldingen Liv Signe Navarsete fikk fra 10 mannfolk på guttetur.

Hadsel Høyre vil løse parkeringsproblemet med å fylle ut havnebassenget

I sin høringsuttalelse om miljøgata på Stokmarknes kommer partiet med flere konkrete forslag.

Christian Lomsdalen:

– Vi har en veileder for gudstjenester allerede, takk

Vi har allerede en veileder for gudstjenester i skoletiden. Vi trenger ikke en ny. Det vi trenger er at politikerne sørger for at skolene som i dag ikke følger det regelverket vi allerede har, begynner å gjøre det.

torsdag 19.04 2018

Per Sandberg vitnet i Reppe-saken, avsluttet med å gi lobbyisten klem

Fiskeriminister Per Sandberg reagerte ikke på at fiskerilobbyisten Frode Reppe ville kommunisere med ham med eposter til hans personlige adresse.

fredag 13.04 2018

Utløste krass kritikk i formannskapet: 

– Jeg måtte sende brevet for å finne ut om andre fikk samme behandling

For Lone Bertheussen og samboeren Ådne Klæboe har veien til å realisere drømmen om et småbruk på bygda på Bø, vært særdeles kronglete.

torsdag 12.04 2018

– Dette er en svært alvorlig sak, sier Høyre:

Christoffer Ellingsen beskyldt for å drive saksbehandling utenom formannskapet

Et par har søkt konsesjon på en eiendom de ønsker å kjøpe på Bø og bosette seg på. I formannskapet fikk Christoffer Ellingsen (Rødt) kritikk for å ha drevet saksbehandling og manipulering av involverte parter i saken.

Kristelig Folkeparti kan, men vil ikke ta opp fiskerihavner med Regjeringa nå

Kristelig Folkeparti vil ikke legge press på regjeringa om gjøre noe med fiskerihavnprosjektene.

tirsdag 10.04 2018

Fornøyd med miljøresolusjon med distriktspreg

Vesterålens representanter var opptatt av å sikre et distriktspolitisk perspektiv i resolusjonen om miljø som ble vedtatt på Høyres landsmøte i helga.

mandag 09.04 2018

– Stopp Israels terror mot palestinerne!

Rødt Nordland fordømmer på det sterkeste de israelske styrkenes drap og lemlesting av palestinske demonstranter på Gazastripen.

søndag 08.04 2018

Stilte som kandidat Fremskrittspartiets Ungdoms landsmøte:

Rudi fra Lødingen lyktes ikke med å komme i sentralstyret

Rudi Helmersen fra Lødingen er formann i Nordland Fpu. På helgas landsmøte hadde han håpet å bli valgt til organisasjonens sentralstyre, men dette lyktes ikke.

– Skal vi ikke lage barn i fremtiden?

Det er leit hvis diskusjonene om assistert befruktning og foreldreskap blir redusert til et spørsmål om forståelse for ufrivillig barnløse par, og om hvorvidt vi anerkjenner ensliges sterke ønske om barn.

– Viktig å holde fokuset oppe

Tok opp Kystvakta-helikoptre med forsvarsministeren

Under Høyres landsmøte hadde Sortland Høyres Roar Wessel-Olsen og Beate Bø Nilsen møte med forsvarsminister Frank Bakke-Jensen om helikopterkapasiteten til Kystvakta.

Storstreik avblåst – enighet i meklingen mellom NHO og LO/YS

Meklingen mellom NHO, LO og YS-forbundene har ført fram. Storstreiken, som kunne omfattet inntil 200.000 ansatte, er unngått.