Tema

onsdag 18.03 2020

Ny administrasjonssjef i Øksnes i juni

Formannskapet i Øksnes er i gang med å få på plass en ny administrasjonssjef (tidligere rådmann).

lørdag 07.03 2020

Rekrutterer ny administrasjonssjef i Øksnes

Etter at dagens øverste administrative leder i Øksnes, Elise Gustavsen, nylig sa opp jobben, starter nå kommunen prosessen med å rekruttere ny leder.

torsdag 30.01 2020

Ber om å få tittelen kommunedirektør

Øksnes formannskap vedtok i juni i fjor å endre rådmannens tittel til administrasjonssjef. Rådmann Elise Gustavsen opprettholder likevel sitt ønske om å bli titulert kommunedirektør.

tirsdag 14.01 2020

Hun blir rådmannens stedfortreder

Helse- og sosialsjefen i Øksnes blir rådmannens stedfortreder.

fredag 06.12 2019

Sa opp stillingen

Rådmann Rolf Lossius i Evenes kommune, som tidligere var rådmann i Sortland, har sagt opp. Narvik kommune blir hans neste arbeidssted.

tirsdag 22.10 2019

Den dårligst betalte ligger an til et lite lønnsløft

Det antydes et lite lønnsløft for Vesterålens dårligst betale rådmann.

torsdag 17.10 2019

Gregersen har fått ny tittel

Under torsdagens kommunestyremøte i Sortland ble det vedtatt at rådmann Randi Gregersens stillingstittel endres fra rådmann til kommunedirektør.

I dag avgjøres rådmannens fremtidige stillingstittel

Under torsdagens kommunestyremøte i Sortland skal rådmannens fremtidige stillingstittel vurderes og vedtas.

tirsdag 13.08 2019

– Viser at de er enig med oss

I vinter krevde Hadselværingen Kolbjørn Hoseth Larssen erstatning på 29.727 kroner fra Hadsel kommune. Dette for lang og unødig saksbehandlingstid i forbindelse med hans dispensasjonssøknad på utbygg. Nå har Hoseth Larssen fått svar, der kommunen gir han delvis rett.

mandag 01.07 2019

Øksnes kommune:

Strammer inn innkjøpsrutinene

Kontrollutvalget i Øksnes har bedt kommunen iverksette tiltak for å bedre internkontroll og struktur på anskaffelsesområdet. Dette mener Øksnes kommune nå de er godt i gang med.

onsdag 05.06 2019

Skolestruktur i Sortland:

Rådmannen endrer sin anbefaling

Under torsdagens formannskapsmøte skal formannskapet i Sortland behandle og vedta kommuneplan for skolestruktur 2019-2034. Foran møtet har rådmann Randi Gregersen endrer sin anbefaling til skolestruktur i kommunen.

mandag 03.06 2019

Ny tittel på rådmannen i Øksnes

Det anbefales at man i Øksnes endrer tittel på administrasjonens øverste leder.

mandag 20.05 2019

Årsrapport for 2018:

Overskudd for Øksnes kommune

Årsregnskapet for 2018 viser et regnskapsmessig mindreforbruk, eller et overskudd, på ca. 4,1 mill. kr. for Øksnes kommune.

tirsdag 11.09 2018

Anbefaler å ikke bygge opplæringsbasseng

Rådmannen anbefaler at det ikke blir bygget opplæringsbasseng i tilknytning til flerbrukshall ved Stokmarknes skole.

fredag 10.08 2018

Rådmann i Sortland, Randi Greger, om det uferdige arbeidet ved Maurnes skole:

– Har ikke tatt høyde for ferieavvikling

Roar Wessel Olsen (H), som sitter i formannskapet og i samarbeidsutvalget for Maurnes skole, sier til VOL at han er rystet over at administrasjonen og rådmannen i Sortland har stilt seg i en slik posisjon at arbeidet ved skolen enda ikke er ferdig.

onsdag 04.10 2017

Gjør suksess som konsulent etter å ha gått av som rådmann:

– Jeg er ikke bitter. For jeg har faktisk aldri hatt det bedre enn nå

Rolf Michael Lossius forlot ufrivillig stillingen som rådmann i Sortland for snaut to år siden. Nå mener kristiansunderen at han aldri har hatt det bedre.

tirsdag 30.08 2016

Disse ni har søkt om å bli teknisk sjef i Øksnes

Ny søknadsliste er klar etter at stillingen måtte lyses ut på nytt.

torsdag 21.07 2016

Lyser ut sjefsstillinger på teknisk for andre gang

lørdag 09.07 2016

Tidligere rådmann starter konsulentfirma

Tidligere rådmann i Sortland, Rolf Lossius, skal hjelpe lokale bedrifter.