Tema

tirsdag 19.11 2019

Hadselungdommen sliter med mobbing, ensomhet og trusler

Ungdomsskoleelevene i Hadsel mobbes mer, opplever digitale trusler og er mindre fornøyd med foreldrene sine enn sine medelever på landsbasis, og det bekymrer både oppvekstsjef og utvalg.

Folkets Hus:

Nytt skole- og kulturkvartal i Øksnes er veien å gå

Øksnes kommune og prosjektet Folkets Hus samarbeider tett for å realisere det nye skole- og kulturkvartalet på Myre. Folkets Hus mener prosjektet er viktig og rette veien å gå for å skape morgendagens Øksnes-samfunn.

mandag 18.11 2019

Positiv til nye læreplaner

– Jeg er svært positiv til det elevsynet som ligger til grunn og at det er sammenheng mellom de ulike fagene.

lørdag 16.11 2019

Foreldre søkte om gratis skoleskyss:

Skoleveien er ikke farlig nok – viser til Trygg Trafikk

Elever ved en skole i Sortland kommune må fortsatt gå til og fra skolen, på tross av at foreldrene mener at skoleveien er farlig. Skolen viser til argumentasjon fra Trygg Trafikk for å gi avslag om skoleskyss.

Ungdata viser at elevene i Hadsel mobbes mer enn landsgjennomsnittet:

– Det er overhodet ikke greit med mobbing, sier elevrådet

Etter å ha fått tilbake dataene fra Ungdata-undersøkelsen, sier elevene fra Melbu at mobbing er et problem som må bort.

fredag 15.11 2019

Rektorskifte ved Jennestad Montessoriskole

I litt over to år har Vegar Hoel vært rektor ved Jennestad Montessoriskole. Han takker for ei fantastisk tid som sjef for en veldrevet og populær skole.

torsdag 14.11 2019

Hadselordfører Kurt Jenssen (Sp):

– Vesterålen blir rammet knallhardt

Hadselordfører Kurt Jenssen (Sp) sier til VOL at han registrerer at hvis dette går gjennom i fylkestinget, blir Hadsel den kommunen som blir hardest rammet av kutt i studietilbudene i Nordland.

Kutt i studietilbud:

Blandet mottakelse i Øksnes

I Øksnes er det både glede og skuffelse etter at det i dag ble kjent at restaurant og matfag-linja foreslås nedlagt. Samtidig vil fiske og fangst-tilbudet bestå. – Bra at politikerne har tatt til fornuft, sier faglærer fiske og fangst, Jan Roger Knudsen.

Videregående skolestruktur i Vesterålen:

Kan bli store kutt i Vesterålen

Fylkesrådet innstiller til fylkestinget å legge ned flere videregående linjer i både Andøy, Øksnes, Sortland og Hadsel.

tirsdag 12.11 2019

Uklarheter om nytt skolebygg og parkering ved Måtind i Andøy

Det er uklart hva som skjer med det planlagte nybygget ved Andøy videregående skole (AVS) og parkeringsplassen ved Måtind. – Vi skal uansett sikre gode lokaler for romteknologi, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll.

lørdag 09.11 2019

Uttalelse vedrørende forslag om nedleggelse av idrettsfag på Sortland VGS

torsdag 07.11 2019

Skolestruktursaken: Holder fast på nedleggelse av Holand skole og videreføring av bygdeskolene

Det har i flere år blitt jobbet for å finne en ny skolestruktur for Sortland kommune. Nå er saken endelig avgjort.

Stemte over om skolestruktursaken skulle utsettes. Ville ha saken tilbake til driftsutvalget

Saken om skolestruktur står på dagsordenen under torsdagens kommunestyremøtet i Sortland, men det var ikke alle som mente at det er forsvarlig å gå rett på behandling med så mange nye representanter.

onsdag 06.11 2019

Kommunestyret i Sortland kommune:

Skal vurdere om skolestruktursaken skal opp på nytt

Under torsdagens kommunestyremøte i Sortland skal det vurderes om skolestruktursaken skal opp til ny behandling.

– Kan bety slutten for svømmeklubben

– Dette kan bli kroken på døra for svømmeklubben, sier Marit Rasmussen om rådmannens forslag om å stenge bassengene på Andenes og i Risøyhamn i sju måneder.

Forsinket med nybygg

Nordland fylkeskommune er forsinket med nybygget til Andøy videregående skole (AVS). Det kan bli godt ut i 2021 før bygget står ferdig.

lørdag 02.11 2019

– Vi er bekymret, vi er forbannet

Lørdag ettermiddag var det markering på torget i Sortland sentrum mot de foreslåtte kuttene i tilbudet ved de videregående skolene i Vesterålen. Flere titalls personer hadde møtt opp for å vise sin støtte og høre på de som holdt appeller.

torsdag 31.10 2019

Bred enighet om å stoppe nedleggelse av fiskerifaglinjer

– Et tilbakeskritt med tanke på å tenke utdanning og rekruttering

Det er bred enighet i fiskerikommunen Øksnes at det er viktig å stoppe nedleggelsen av studietilbud. Ordfører John Danielsen (Sp) sier at å legge ned fulle klasser vil være et tilbakeskritt i forhold til å tenke utdanning og rekruttering til yrket. Sjømat Norge støtter Øksnes i sitt syn.

tirsdag 29.10 2019

Sortland Høyre med spørsmål til Nordlund: – Hvorfor ble vi ikke orienterte om Ungdata-undersøkelsen?

Sortland Høyre stiller i forbindelse med torsdagens formannskap flere spørsmål rundt Ungdata-undersøkelsen. Deriblant hvorfor de ikke ble orienterte om resultatene.

mandag 28.10 2019

Studietilbud i fare for å ryke:

– Galskap å legge ned fiske og fangst på Myre

Flere linjer på de videregående skolene i Vesterålen står i fare for å bli nedlagt. Sortland, Hadsel, Øksnes og Andøy kan bli rammet. På Myre slår faglærer Jan Roger Knudsen alarm for framtiden til studieretningen fiske og fangst.

Stokmarknes skole:

– Valgfag trafikk er ikke et holdningsskapende tiltak

– Arbeidet som gjøres i valgfag trafikk bra, men er ikke et holdningsskapende trafikksikkerhetstiltak. Dette er et krav for å få tildelt midler.

Rødt med forslag til uttalelse om forslag til studietilbud i Nordland:

– Uakseptable kutt i tilbud innenfor videregående skole

Christoffer Ellingsen og Rødt ønsker å ha med formannskapet på en uttalelse om studietilbudet i Nordland.

søndag 27.10 2019

FN-kafé gav over kr 8300 til CARE

Fredag arrangerte begge 3. klassene ved Myre skole kafé for foresatte, familie og elever og ansatte på skolen.

fredag 25.10 2019

Kan miste over 160 elever

Sortland videregående skole risikerer å miste over 160 elever som i dag går idrettslinja og naturbrukslinja på Sortland, Kleiva og Myre.

Studietilbudene kan rammes hardt i Vesterålen

Flere linjer på de videregående skolene i Vesterålen står i fare for å bli nedlagt. Sortland, Hadsel, Øksnes og Andøy kan bli rammet.

tirsdag 22.10 2019

Sortland SFO kan skape historie

Sortland kan bli historisk denne uka.

4

Se skissene av nytt skole- og kulturkvartal på Myre

I dag ble skisser og foreløpige planer for det nye skolekvartalet på Myre, med kultursaler, kino og svømmebasseng, presentert.

lørdag 12.10 2019

Har fått svar om spesialundervisning:

Ber kommunen forklare

Rektor Lise Grav ved Åse montessoriskole ber Andøy kommune om en redegjørelse som viser at beregning av refusjon spesialundervisning skjer på bakgrunn av de samme kriterier som privatskolene. Hun har fylkesmannen i ryggen.

lørdag 28.09 2019

– «Et lettere kaos» ved skolestart i Alsvåg

Foreldregruppen til 4. klasse ved Alsvåg skole har overfor skolesjefen i Øksnes påpekt en rekke mangler i forbindelse med skolestart i Alsvåg. – Dette synes vi er svært uheldig, og gir dårlige signaler for prioritering i Øksnes-skolen, fastslår foreldrene.

fredag 27.09 2019

Bruker bussholdeplassen som raste- og søppelplass:

Mina fortviler over søppel

Busslomma på Myrland, nedenfor boligen til Mina Iversen (11), er stadig neddynget med søppel. Ofte møter hun trailere og bobiler der om morgenen, slik at hun ikke får brukt den.

Enkelte konflikter blir ikke avgjort på rektors kontor:

Strid mellom skole og hjem ble advokatmat

Sortland kommune opplever at foresatte benytter advokat i situasjoner som tidligere ble løst på rektors kontor, men det er unntaket, opplyser assisterende kommunalsjef for oppvekst i Sortland kommune.

onsdag 11.09 2019

De 27 skolene i Vesterålen:

Elevene har 26.000 skoletimer med ufaglærte lærere

De drøyt tre tusen elevene i de fem kommunene i Vesterålen hadde til sammen 26.170 skoletimer med ufaglærte lærere. På det verste gjennomføres én av fem skoletimer med ufaglærte lærere.

Hadsel best ut blant kommunene:

Oppvekstsjef etterlyser fleksibel utdanning av lærere

Hadsel kommune har flest skoletimer med kvalifiserte lærere blant kommunene i Vesterålen. Oppvekstsjef Line Jeanette Pedersen mener regionen vil være tjent med en fleksibel lærerutdanning som gjør at folk i regionen kan ta utdanning lokalt.

Arbeidstilsynet krevde bedre arbeidsforhold for lærerne i nytt skolebygg

Etter at Arbeidstilsynet krevde endringer knyttet til arbeidsforholdene for lærere ved den nye skolen på Stokmarknes, har både kommunen og arkitektene endret planene, forbedret forholdene og levert nye tegninger for skolen.

lørdag 07.09 2019

Jenny Rinde Johansen, Øksnes Høyre:

– Vi trenger ro rundt skolestrukturen i Øksnes

Etter at Øksnes Frp nylig uttalte at de ønsker omkamp rundt skolestrukturen i kommunen, har det skapt reaksjoner fra flere hold. Øksnes Høyre mener at dagens struktur er til det beste for elevene, og ønsker ro rundt saken.

Rødt og SV i Sortland:

– For tidlig å si noe om hvilken ordførerkandidat vi vil gi vår støtte til

Både førstekandidaten til Rødt Sortland, Kamilla Ravn Fossem, og førstekandidaten til Sosialistisk Venstreparti, Christian Torset, sier at det er for tidlig å si noe om hvilken ordførerkandidat partiene vil gi sin støtte til.

fredag 06.09 2019

Øksnes Frp vil se på skolestrukturen på nytt

– Ta i bruk Sommarøy skole til de minste barna

Øksnes Frp kommer med en aldri så liten brannfakkel i valgkampinnspurten, og sier de er åpen for å reversere noen av vedtakene om skolenedleggelser i kommunen.

torsdag 05.09 2019

Skolevalget i Vesterålen

Sp størst og MDG skuffer

Sp er størst blant ungdommen i Vesterålen. Venstre gjør et godt valg og MDG kom overraskende dårlig ut under skolevalget blant de videregående skolene i Vesterålen.

Svømmeundervisning i Stokmarknes-skolen: 28 timer totalt

Bengt Are Pettersen fra fagforbundet og Steinar Pettersen fra utdanningsforbundet mener det er all grunn til å rope varsku over antallet timer med svømmeopplæring som elevene i Stokmarknes får. – Elevene i tredje, fjerde, sjette og åttende trinn får sju svømmetimer i året, sier de to.

onsdag 28.08 2019

– Stolte av at Holmøy Maritime er den første bedriften vi signerer avtale med

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll signerte onsdag under en avtale om lærplassgaranti med Holmøy Maritime. Signeringen er starten på et løp der alle ungdommer i fylket, skal være sikret læreplass.

lørdag 24.08 2019

– Jeg heier på alle som kjemper for nærskolen

–Nærhet er ikke gammeldags, nærhet er kvalitet, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum, som heier på alle som kjemper for Sigerfjord skole.

torsdag 22.08 2019

4 av 5 lærere i Andøy er kvinner

I grunnskolen er det en stor majoritet av kvinnelige lærere. I Andøy kommune er fire av fem lærere kvinner, mens det er i Hadsel man finner størst andel menn i Vesterålen.

onsdag 21.08 2019

Innbrytere kan ha etterlatt bilder av seg selv

I slutten av juli var det innbrudd ved Andenes skole. Mye tyder på at en av innbryterne har tatt bilde av seg selv på kopimaskinen til Andenes skolekorps.

tirsdag 20.08 2019

– Jeg stusser over at Vedum kaster seg inn i den lokale skoledebatten

Høyres ordførerkandidat i Sortland, Marthe Hov Jacobsen, kan styre sin begeistring for at at Sp-lederen Slagsvold Vedum kaster seg inn i valgkampen i innspurten, for å berge grendeskolene.

Viderefører kantine ved Myre skole

I fjor ble det innført daglig kantine på ungdomstrinnet ved Myre skole. Det var mange som benyttet seg av den, og kantina videreføres i år.

Kaster seg inn i valgkampen for å berge grendeskolene i Sortland

Sp-er i medvind i nord, og partileder Trygve Slagsvold Vedum kommer fredag til Sortland. Da blir skolestruktur satt på dagsordenen til gangs.

mandag 19.08 2019

Årets 1. klassinger i Øksnes

Se bildene av elevene og lærerne.

søndag 18.08 2019

Ungdommer skjøt opp rakett:

– Spacecamp får 10 av 10 på Tripadvisor

– Å skyte opp rakett er kjempeartig og kan abefales, sier Lucia Carai og Mathias Tong, som er to av deltakerne i årets Spacecamp i Oksebåsen.

lørdag 17.08 2019

Åpner for forsøk med mer fleksibel skolestart

onsdag 14.08 2019

Venstre-topp krever gratis SFO i 2020

Gratis kjernetid på SFO for barn fra familier med dårlig råd må inn i høstens budsjett, krever Venstres utdanningspolitiske talsperson Guri Melby.

mandag 12.08 2019

Ber innbyggerne om å klippe hekken og senke farten

søndag 11.08 2019

8 av 10 sjefer krever videregående

19 prosent av norske virksomheter har ansatt noen uten fullført videregående skole i løpet av det siste året.

lørdag 10.08 2019

Hadsel videregående skole nærmer seg fullførelse: – Inne i den mest krevende fasen

– Hele byggeprosessen har vært ei positiv utfordring. Det sier anleggsleder i Bjørn Bygg, Ivar Ståle Hågensen om byggeprosjektet Stokmarknes Videregående skole. I dag er det teknisk overlevering av bygget.

fredag 09.08 2019

Nå skal Sandnes skole få ny fasade

tirsdag 06.08 2019

Hadsel videregående skole og fagskole:

Statens vegvesen vurderer å gi pålegg til yrkessjåførutdanningen på Melbu

Statens vegvesen har gitt et forhåndsvarsel om eventuelt vedtak om pålegg til Hadsel videregående skole og fagskole, knyttet til etterutdanning av yrkessjåfører på Melbu.

Kommunen avviser regress-krav på Montessori-skade

Andøy kommune avviser et regresskrav fra Fremtind forsikring etter en kloakk-skade ved Bleik montessori-skole

søndag 04.08 2019

Montessori-minus på Bleik

Bleik og omegn montessoriskolelag fikk et underskudd på 191.758 kroner. Det er i hovedsak finanskostnader som bidrar til underskuddet.

torsdag 01.08 2019

Ungdomsskolen bir skoløs, datastyrt og miljøvennlig

Fremtidsskolen bygges i massivt tre og med solceller

På det over 2000 kvadratmeter store betonggulvet, som ligger rett ved barneskolen på Stokmarknes, er fremtidens skolebygg under oppføring.

onsdag 31.07 2019

Nye lekeparker ved Myre skole

Til uken starter arbeidet med å montere nye lekeapparater på uteområdene ved Myre skole. Håpet er å være ferdig til skolestart.

mandag 22.07 2019

Framdrift for nytt skolekvartal på Myre

Øksnes kommune planlegger nytt skolekvartal på Myre, som også inneholder nytt basseng og en kultursal. Kommunen har nå antatt konsulentbistand til prosjektet.

søndag 07.07 2019

Montessori-overskudd

Åse og omegn privatskolelag fikk et overskudd på 204.327 kroner i 2018. Skolelaget har nå en egenkapital på 1,6 millioner kroner.

lørdag 06.07 2019

I 2009 startet denne gjengen på Sortland barneskole. Vi møtte dem igjen da de gikk ut av tiende

For ti år siden startet et nytt kull med førsteklassinger, født i 2003, på Sortland barneskole. I den anledning var VOL/Sortlandsavisa til stede for å ta bilde av smårollingene. Vi tok også bilde av dem da de var ferdig med syvendeklasse for tre år siden. For å fullføre sirkelen, samlet vi elevene til en siste klassefotografering i forbindelse med at de nylig gikk ut av ungdomsskolen.

fredag 28.06 2019

Sortlandsskolene melder om kjempegode elevresultater

En av dem som har fått veldig gode karakterer er Helena Solvoll (16). Hun var elev ved Sortland ungdomsskole og fikk et karaktersnitt på 5,92. Det tilsvarer seks i alle fag og fem i ett fag.

torsdag 27.06 2019

Halvutdannede lærere i Nord-Norge får skreddersydd tilbud

Lærere som kun har fullført deler av lærerutdanningen, får nå et skreddersydd tilbud i Nord-Norge for å få fullført utdanningen.

fredag 21.06 2019

Mobbing i skolen:

Mistenker at elev ble krenket av skoleansatt

Fylkesmannen i Nordland har i en sak om skolemiljø i en skoleklasse i Sortland kommune, kommet fram til at skolen har brutt sin aktivitetsplikt. De mistenker også at en skoleansatt har krenket en skoleelev, noe kommunen må svare for.

onsdag 19.06 2019

Hadsel brann og redning:

Har ikke betalt for kurs, men har «utvekslet kompetanse» med yrkessjåførlinja på Melbu

Brannsjefen i Hadsel og rektoren ved Hadsel videregående skole yter profesjonelle tjenester til hverandre, men tar ikke betalt for dem. De praktiserer i stedet et slags bytteforhold av pedagogiske tjenester seg imellom.

tirsdag 18.06 2019

Har gitt kurs til andre enn egne elever

Hadsel videregående skole har gitt yrkessjåførutdanning til andre enn egne elever, men mener aktiviteten er en del av samfunnsoppdraget for landslinjen for yrkessjåfører på Melbu.

Uteområdene ved skoler og barnehager i Øksnes

Uteområder oppgraderes i sommer

I disse dager åpnes anbudene for innkjøp av utstyr og lekeapparater til Øksnes´ skoler og barnehager.

mandag 17.06 2019

Renate (40) og Hege (44) skal dele sjefsjobben på Stokmarknes skole

Neste skoleår vil kommunens største skole ha to rektorer. Renate Larsen Kvandahl leder barneskolen og Hege Hovland har hovedansvar for ungdomsskolen.

lørdag 15.06 2019

– Gratis skolemat en gang i uka er en god start

Arbeiderpartiet i Sortland har gratis skolemat som er av sine hjertesaker. – At vi nå innfører skolemat en dag i uka er en god start, sier Tove Mette Bjørkmo og Lill-Kristin Johannessen.

fredag 14.06 2019

Hadselværing i «pole position» før teoridelen i Nordnorsk mesterskap i tømrerfaget:

Joakim ble ferdig 40 minutter før nærmeste konkurrent

I helga går finalen i Nordnorsk mesterskap i tømrerfaget av stabelen i Tromsø. Joakim Johansen fra Hadsel, som er lærling hos Hadsel Bygg og Vedlikehold, er i god posisjon til å vinne konkurransen etter at første del er avsluttet.

torsdag 13.06 2019

Slik vil kommunestyret at fremtidig skolestruktur skal bli

Det er om lag tre år siden Sortland kommune og politikerne startet å jobbe med ny skolestruktur i kommunen. Torsdag vedtok kommunestyret i Sortland en rekke punkter for hvordan skolene skal se ut noen år frem i tid.

– Et snev av politikerarroganse ute og går

Rødt og Senterpartiet fremmet, i likhet med formannskapet forrige uke, også i kommunestyremøtet torsdag et utsettelsesforslag i skolestruktursaken. Også denne gangen ble dette forslaget nedstemt.

Budsjettregulering:

Gir penger til skolemåltid, IT-utstyr og tilskudd til økt lærertetthet

Under torsdagens kommunestyremøte i Sortland, ble blant annet gitt tilskudd til skolemåltid i barneskolen, IT-utstyr for 8. klassene og tilskudd til økt lærertetthet i kommunen, vedtatt.

tirsdag 11.06 2019

Per Ole Larsen, Øksnes Senterparti:

– Er forholdene ved Myre skole tilfredsstillende?

Kommunestyremedlem Per Ole Larsen (Sp) spør ordfører i Øksnes om hun mener forholdene ved Myre skole er tilfredsstillende for å ivareta kvalitet og gjeldende normer i skolen ved oppstart høsten 2019.

søndag 09.06 2019

Ny flerbruksarena på Myre

Framgang for «Folkets hus»

Øksnes kommune og personene bak «Folkets hus» på Myre er i god dialog for en framtidig flerbruksarena.

Løsning for Nordbygda

Taxi for skoleskyss i Øksnes

Skolesjefen i Øksnes ønsker å skysse barna fra Stø og Klo i taxi til deres nye skolehverdag ved Myre skole etter at Strengelvåg skole legges ned fra høsten.

lørdag 08.06 2019

Adferdsproblemer i Øksnes-skolen:

– Vi tar utfordringene på ramme alvor

Ledelsen i Øksnes-skolen innrømmer at det er utfordringer med utagerende adferd blant enkelte elever. De forsikret samtidig at skolesjef, rektorer og lærere tar dette på ramme alvor.

fredag 07.06 2019

Administrasjonen i Øksnes:

– Vanskelig med skolemat på Myre skole

Det vurderes som vanskelig å få til en skolematordning for alle elevene ved Myre skole. Dette sett ut i fra lokaler og økonomi.

torsdag 06.06 2019

Sendte forslag til ny skolestruktur videre til kommunestyret:

Slik ser formannskapet for seg skolestrukturen i Sortland i fremtida

Under torsdagens formannskapsmøte i Sortland vedtok formannskapet i Sortland en rekke punkter knyttet til ny skolestruktur i Sortland. Formannskapets vedtak sendes videre til endelig behandling og vedtak i kommunestyret 13. juni.

Skolestruktursaken:

Ville utsette behandling av skolestruktur: Ble nedstemt

Christoffer Ellingsen (R) fremmet under torsdagens formannskapsmøte i Sortland et utsettelsesforslag knyttet til skolestrukturen om at saken ikke skal avgjøres før etter valget 9. september. Karl Erling Nordlund (Sp) støttet forslaget, som ble nedstemt mot to stemmer.

Budsjettregulering i Sortland:

Barneskolen får ett brødmåltid i uken fra neste skoleår

Formannskapet vil prøve ut gratis skolemat for de yngste elevene i Sortland, men bare ett måltid i uka og det skal være enkelt.

Bø formannskap:

Færre klasser og elever i Bø

Rammetimetallet for skoleåret 2019/2020 i Bø kommune reduseres med tre prosent på hver av skolene.

Rosenvinge-saken:

Sortland betalte ingenting, beklaget ingenting

Under formannskapsmøte i Sortland torsdag, orienterte kommuneadvokat Knut Erik M. Harjang om rettstvisten i William Rosenvinges sak mot kommunen.

Undersøker sjåførutdanningen på Melbu etter bekymringsmelding

Fylkesmannen i Nordland undersøker Hadsel videregående skoles sjåførutdanning. Fylkesmannen har fått en muntlig bekymringsmelding fra Statens vegvesen.

onsdag 05.06 2019

Høyre vil gi idretten et løft:

– Vi kan starte med hallene, for vi trenger ikke vente på skolene

Ny idrettshall på Sortland vil gi store positive ringvirkninger. – Vi ønsker å løfte idrett til et strategisk satsingsområde for Sortland, sier Høyres ordførerkandidat Marthe Hov Jacobsen.

Skolestruktur i Sortland:

Rådmannen endrer sin anbefaling

Under torsdagens formannskapsmøte skal formannskapet i Sortland behandle og vedta kommuneplan for skolestruktur 2019-2034. Foran møtet har rådmann Randi Gregersen endrer sin anbefaling til skolestruktur i kommunen.

tirsdag 04.06 2019

Hadsel videregående skole:

Melbu får ekstra penger til landslinjen

Landslinjen for utdanning av yrkessjåfører på Melbu har fått et ekstra tilskudd på 545.454 kroner til utstyr.

lørdag 25.05 2019

Skolestruktur i Sortland kommune:

Vil legge ned skolen som er best i lesing

Flere politiske partier i Sortland, som Arbeiderpartiet og Høyre, ønsker å legge ned skoler som skårer høyere i enkeltfag enn skolene de vil beholde.. Det viser tall fra Utdanningsdirektoratets skolestatistikk.

onsdag 22.05 2019

– Vil bevare samtlige barneskoler i Sortland

– Senterpartiet vil bevare samtlige av barneskolene som de andre politiske partiene vil nedlegge i Sortland.

Forslag om skolenedleggelser i Sortland:

FAU-leder frykter at hele skolen forsvinner

– Vi ønsker å beholde hele skolen, inklusive ungdomsskolen, så dette liker vi ikke. Jeg frykter at dette er toppen av isfjellet, at det bare er en begynnelse og at hele skolen etter hvert kan bli lagt ned og sentralisert.

tirsdag 21.05 2019

Sortland Arbeiderparti:

Sortland Ap foreslår å legge ned fire grendeskoler

Sortland Arbeiderparti ønsker å legge ned fire grendeskoler for å løfte skolen i kommunen inn i en ny tid med nye krav til bygninger og framtidsrettet pedagogikk. På Holmstad skole foreslås det kun å legge ned ungdomstrinnet.

Øksnes-elevene fornøyd med skolen

Elevene i Øksnes ser ut til å være fornøyd med skolen og har et positivt syn på egen mestring og medvirkning, ifølg en tilstandsrapport for grunnskolen.

lørdag 18.05 2019

Melding om mobbing eller dårlig skolemiljø i Sortland

Fylkesmannen i Nordland har fått en ny melding om mobbing eller dårlig skolemiljø i en grunnskole i Sortland kommune.

onsdag 15.05 2019

Marta og Caroline skrev brev til ordføreren i Øksnes:

– Vi ønsker mer friminutt

6. klassingene Marta Vottestad og Caroline Kristoffersen ved Myre skole har skrevet brev til ordføreren der de ber om mer friminutt - og begrunner dette godt.

mandag 13.05 2019

Godtar tre avganger til Sortland om det gjøres endringer

Andøypolitikerne vil helst beholde fire daglige bussavganger mellom Andenes og Sortland, men kan godt godta tre avganger dersom det gjøres endringer. Den endelige uttalelsen er det formannskapet som skal avgi.

søndag 12.05 2019

Fylkesvei 976 åpnet igjen mandag morgen

Fylkesveg 976 mellom Andenes og Bleik ble mandag morgen åpnet igjen.

fredag 10.05 2019

Studentene ved Nord Universitetet med studentopprør

Studenter ved Nord universitet Nesna vedtok i allmøte fredag 10. mai et høringssvar på studiestrukturrapporten.

Siv overrasket Nordlands beste batterijegere med kake på skolen

Fjerde klasse på Sandnes skole fikk kake og ble lovet tur av ordføreren fredag morgen.

onsdag 08.05 2019

Får mindre til spesialundervisning:

– Straffes for at vi gjør det vi skal

– Det føles fryktelig urettferdig og at vi straffes for å gjøre det vi skal, sier Lise grav, rektor ved Åse montessoriskole. Årsaken er at Andøy kommune reduserer støtte til skolen for spesialundervisning.