Tema

lørdag 18.05 2019

Melding om mobbing eller dårlig skolemiljø i Sortland

Fylkesmannen i Nordland har fått en ny melding om mobbing eller dårlig skolemiljø i en grunnskole i Sortland kommune.

onsdag 15.05 2019

Marta og Caroline skrev brev til ordføreren i Øksnes:

– Vi ønsker mer friminutt

6. klassingene Marta Vottestad og Caroline Kristoffersen ved Myre skole har skrevet brev til ordføreren der de ber om mer friminutt - og begrunner dette godt.

mandag 13.05 2019

Godtar tre avganger til Sortland om det gjøres endringer

Andøypolitikerne vil helst beholde fire daglige bussavganger mellom Andenes og Sortland, men kan godt godta tre avganger dersom det gjøres endringer. Den endelige uttalelsen er det formannskapet som skal avgi.

søndag 12.05 2019

Fylkesvei 976 åpnet igjen mandag morgen

Fylkesveg 976 mellom Andenes og Bleik ble mandag morgen åpnet igjen.

fredag 10.05 2019

Studentene ved Nord Universitetet med studentopprør

Studenter ved Nord universitet Nesna vedtok i allmøte fredag 10. mai et høringssvar på studiestrukturrapporten.

Siv overrasket Nordlands beste batterijegere med kake på skolen

Fjerde klasse på Sandnes skole fikk kake og ble lovet tur av ordføreren fredag morgen.

onsdag 08.05 2019

Får mindre til spesialundervisning:

– Straffes for at vi gjør det vi skal

– Det føles fryktelig urettferdig og at vi straffes for å gjøre det vi skal, sier Lise grav, rektor ved Åse montessoriskole. Årsaken er at Andøy kommune reduserer støtte til skolen for spesialundervisning.

Elevene ved Risøyhamn skole:

Vil ha båser i dusjen for at flere skal tørre å ha gym på skolen

Elevene ved Risøyhamn skole vil ha båser i dusjen ved skolens gymsal. – Vi tror at dette kan øke antall elever som har kroppsøving, skriver elevrådet ved skolen.

tirsdag 07.05 2019

Investering på rundt 500 millioner kroner for to nye skoler

– Vi går til valg på denne saken, og om det går vår vei er vi klare til å brette opp ermene like etter valget, sier Marte Hov Jacobsen og Ann-Rita Mårstad i Sortland Høyre. Partiet vil ha to nye skoler, to nye idretshaller og et framtidsretta innhold i skolene.

Fjerdeklassinger på Stokmarknes fikk kjeft da de ville rydde i fjæra

– Ta godt imot småbarn som rydder, sier oppvekstsjef Line Pedersen.

Vil ha ny barneskole i Lamarka med plass til 600 elever, i tillegg til ny skole på Strand

Sortland Høyre ønsker å bygge to nye skoler, begge med tilknytning til to nye idrettshaller. I Lamarka er ønsket å samle elever fra Sortland, Holand og Lamark i en skole, mens ny skole på Strand skal romme elever fra Maurnes og Sigerfjord.

tirsdag 30.04 2019

Flytting fra Strengelvåg til Myre skole:

Vil ha ekstra buss mellom Stø og Myre

Skolesjefen i Øksnes er i rute med planleggingen av overflytting av elevene fra Strengelvåg til Myre skole, og det jobbes for å sette opp én ekstra buss fra Stø til skoleskyss.

mandag 29.04 2019

Ønsker å overta uteområdet ved Strengelvåg skole

Strengelvåg Vel og Strengelvåg Bygdehus ønsker å ha til disposisjon uteområdene ved Strengelvåg skole etter at skolen legges ned fra i sommer.

fredag 26.04 2019

Artist raser over kutt-forslag, stengte veien

Det er sterke reaksjoner på Nesna etter at ledelsen ved Nord Universitet lanserte planer om å kutte utdanningstilbud. Kutt-vedtaket rammer også Hadsel.

torsdag 25.04 2019

Stengt vei gir montessori-skolefri

Veien mellom Andenes og Bleik er stengt på grunn av rasfare. Det gjør noen elever ved montessoriskolen på Bleik får fri fredag.

– Stor sykepleiemangel passer ikke med nedbygging

Nord Universitet møter sterk lokal motstand mot sine planer om å legge ned studietilbud på Stokmarknes.

mandag 15.04 2019

Underviser barn i arabisk på Sortland

Å beherske flere språk er en verdifull ressurs både for enkeltmennesket og for samfunnet

fredag 12.04 2019

Myre skole, Øksnes:

Lærere måtte ta kniv fra elev i barneskolen

Øksnes kommune vurderte å opprette krisestab etter at en elev i barneskolen kom til skolen med en kniv.

torsdag 11.04 2019
2

Jaktet på det forsvunnede påskeegget på Sortland barneskole

Denne uken dukket et mysterium opp ved Sortland barneskole.

onsdag 10.04 2019

– Vi har ventet og gledet oss lenge til dette

Sortlandskolen har fått et pc-løft og 8. klasse ved både Sortland ungdomsskole og Holmstad skole har nå fått flunkende nye pc-er.

Blir ny assisterende utdanningssjef i Nordland fylkeskommune

Rektor ved Hadsel videregående skole, Inge Holm, blir fra 1. august, assisterende konstituert utdanningssjef i Nordland fylkeskommune.

tirsdag 09.04 2019

Interesse for å kjøpe Strengelvåg skole

Strengelvåg skole legges ned etter dette skoleåret, og det blir opp til politikerne i Øksnes å avgjøre om bygget skal selges eller brukes til noe annet i kommunal regi. Men kommunen har allerede fått henvendelse fra interesserte kjøpere.

Ikke utvidet skolematordning på Myre

Det vurderes fra Myre skoles side at det ikke er mulig å utvide dagens kantineordning til flere klassetrinn neste år.

onsdag 03.04 2019

Rektorskifter i Øksnes

Ved skolestart 2019 blir det omrokkeringer på rektorstillingene ved de to gjenværende skolene i Øksnes.

onsdag 27.03 2019

Sandnes montessoriskole fikk nytt avslag på leie av lokaler:

Derfor er ikke styrelederen ved Sandnes Montessoriskole overrasket over nytt avslag

I januar søkte Sandnes Montessoriskole om å få leie skolelokaler på Sandens skole. Forrige uke fikk de avslag, noe styreleder ved Sandnes Montessoriskole, Håkon Østgård, ikke er overrasket over.

tirsdag 26.03 2019

Tall fra Ungdata:

Stor andel mobbing i Øksnes

Andelen ungdomsskoleelever som oppgir at de blir mobbet er langt høyere i Øksnes enn i fylket eller nasjonalt.

mandag 25.03 2019

Elever med miljøkrav til Andøy kommune:

Solsvik støtter elevkrav om kildesortering i Andøy-skolene

– Jeg synes det er flott at elevene setter fokus på miljø på denne måten, sa ordfører Jonni Solsvik, som har skrevet under på et krav om kildesortering i Andøy-skolene.

fredag 22.03 2019

Tredjeklassinger streiket for miljøet:

– Det er utrolig viktig å ta vare på jorda vår

Det var stort streikeengasjement på Sortland fredag formiddag. Rundt 300 elever fra grunnskolen og ungdomsskolen streiker for miljøet.

5

Klimastreikende elever også ved Stokmarknes skole

Sjetteklassinger: – Folk må selv ta ansvar for uviklingen med klimaet

Fredag formiddag gjennomførte elevene ved Stokmarknes skole streik for å sette søkelyset på klimaspørsmål.

Skoleelev og Hadsel Frps ordførerkandidat, Erwin Teigen, deltar ikke på klimastreiken:

Mener det er bedre å plukke søppel enn å streike

Tredjeklassing ved Hadsel vgs, Erwin Teigen, deltar ikke på dagens klimastreik. Han mener det det finnes mer konstruktive måter å vise miljøengasjement på.

torsdag 21.03 2019

Marthe Hov Jacobsen (H) har stilt spørsmål om politisk behandling av skoleskyss i kommunen:

Tove Mette Bjørkmo (AP): – Hov Jacobsen sparker inn allerede åpnede dører

Høyres ordførerkandidat, Marthe Hov Jacobsen, har i forkant av torsdagens formannskapsmøte i Sortland stilt spørsmål ved når skoleskyss i kommunen vil komme opp til politisk behandling. Ordfører Tove Mette Bjørkmo (AP) svarer at dette allerede har vært til politisk behandling.

lørdag 16.03 2019

Kunnskaps- og integreringsministeren:

Vil gi kompetanseløft for norsklærere som underviser innvandrere

Litt over halvparten av de som underviser i norsk for voksne innvandrere mangler studiepoeng i norsk som andrespråk. Nå ønsker regjeringen å gi disse lærerne et kompetanseløft.

torsdag 14.03 2019

Mangler pedagogisk personell

Det er bestemt å opprette midlertidige barnehageplasser for barn på venteliste i Øksnes kommune. Det påpekes samtidig at det mangler kvalifisert pedagogisk personell til flere stillinger.

torsdag 07.03 2019

–Det er viktig for meg at vi skal drive en god skole

For en uke siden tok Hege Hovland midlertidig over rektorstolen på Stokmarknes skole.

onsdag 06.03 2019

Søkertall til videregående skole i Vesterålen:

Flest søker seg til Sortland, men Hadsel har høyest vekst

Årets søkertall til videregående skoler i Vesterålen viser at mens flest søker seg til Sortland videregående skole, er det Hadsel videregående skole som har størst vekst i søkertallene.

fredag 01.03 2019

Høringsuttalelse fra FAU ved Maurnes skole

– Avhenger kvalitet i skolen av stor eller liten skole?

torsdag 28.02 2019

Lise Emilie og Sigrid tok første spadetak sammen med ordføreren

Torsdag gikk startskuddet for nye Stokmarknes skole.

onsdag 27.02 2019

– Vi merker stort engasjementet når det gjelder skolestruktur

Høringsfristen for å gi innspill til kommuneplan for fremtidig skolestruktur i Sortland kommune 2019-2034, har gått ut. Rundt 25 innspill er kommet inn til kommunen.

søndag 24.02 2019

– Ikke rasjonell motstand fra Ap/Sp

Håkon Østgård og Foreningen Sandnes Montessoriskole forventer ny ankesak når de søker om utvidelse av Montessori-tilbudet til også små- og mellomskolen. – Foreldrene på Langøya ønsker et større tilbud enn det vi skal etablere nå, men vi er forberedt på en ny ankerunde, sier Østgård.

tirsdag 19.02 2019

To bøfjerdinger er nye skoleledere i Sortland

Kari Paulsen og Rigmor Andersen er nye rektorer på henholdsvis Strand og Sigerfjord skole. Begge kommer fra skoler i Bø og forteller om en udelt positiv start som skoleledere i Sortland.

søndag 17.02 2019

Rektor Pedersen tror på bedre samarbeid

– Bra at foreldrene engasjerer seg

At foreldrene engasjerer seg er bra, mener rektor og påtroppende oppvekstsjef Line Pedersen. – Ungdommen får være elever, mens foreldrene tar ansvar for alle elevene ved skolen, sier hun.

Tobias og Aurora (15) om tiden etter flyttingen fra Sandnes til Stokmarknes:

– Her er vi bare helt vanlige elever

– Jeg trivdes godt på Sandnes, men gledet meg til å flytte, fordi jeg hadde mange venner på Stokmarknes, sier Aurora Solhaug Humstad.

fredag 15.02 2019

Null søkere på rektorstillingen på Stokmarknes

Line Pedersen tar 1. mars over som oppvekstsjef i Hadsel kommune. Hvem som skal ta over for henne, i alle fall på fast basis, er helt i det blå. Fristen går ut søndag, og ingen har søkt på stillingen.

Han tar over for henne på Bleik montessoriskole

Det er klart for rektorbytte ved Bleik montessoriskole. 1. mars overtar Mats Oftedal (28) etter Eva Fagermyr.

mandag 11.02 2019

Varmeanlegget ved Melbu skole streiket - elevene sendt hjem

Elever på Melbu skole måtte fredag sendes hjem før skoledagen var over. Årsaken var kalde klasserom.

søndag 10.02 2019

Elevrådet om hvordan folk skal trives i Hadsel:

– Vi må beholde naturen

Elevrådet i 6- og 7. klasse på Sandnes skole mener blant annet at kommunen må ta vare på naturen og andre steder enn bare Melbu og Stokmarknes for at folk i Hadsel skal ha det bra i fremtiden.

onsdag 06.02 2019

Markering ved Andenes skole

– Kjempespennende å lære om samene

– Det har vært artig og interessant å lære om samene, sier Erlend Isaksen Steffensen i 5.klasse ved Andenes skole. Onsdag markerte elevene samefolkets dag.

lørdag 02.02 2019

Skyss på Holand:

– Vi skal vurdere alle forhold

Skolesjef i Sortland, Eirik Strand, sier alle forhold blir vurdert når kommunen behandler en skyss-søknad, og at et avslag også gjelder muligheten for vinterskyss.

– Skal undersøke om vi kan få innvilget vinterskyss

– At vi ikke fikk innvilget skyss var egentlig som forventet, sier Robert Sørensen. Nå skal familien undersøke om barna kan få innvilget skyss til og fra skolen i vinterhalvåret.

torsdag 31.01 2019

Barneskoleelever stresser ned med yoga

Første- og tredjeklassingene på Strønstad skole har tatt opp en ny aktivitet i undervisningen, nemlig yoga.

Hadsel Aps varaordførerkandidat Viktoria Linea Høybak (21):

Mener at ærlighet og bedre kommunikasjon er avgjørende for at Ap kan beholde ordførerkjedet

Høsten 2016 vedtok flertallet i Hadsel, med Ap i spissen, nedlegging av Sandnes skoles ungdomstrinn. Den gang skrev Viktoria Linea Høybakk kritisk om forskjellen mellom valgløfter og vedtak. Nå skal hun være med å lede Ap-laget i ny valgkamp.

Elevene på Strønstad trives med liten skole:

– Lærerne har bedre tid til elevene

Strønstad skole har tilbud fra 1. til 10. klasse. Likevel benytter skolen seg kun av tre klasserom. Elevene selv mener at det er både fordeler og ulemper med å gå på en liten skole.

Gode søkertall på sykepleierutdanningen

Søkertallene for 2018 fra Samordna opptak viser at det er stor rift om plassene ved deltidsutdanningen for sykepleiere på Stokmarknes. Hele 1.104 søkere ville ha en av de 40 plassene.

fredag 25.01 2019

Rustall fra undersøkelsen Ungdata:

Øksnes er verstingkommunen i Vesterålen

Ungdom i Øksnes oppgir at de i større grad enn ungdommene i resten av Vesterålen har prøvd cannabis eller alkohol. Øksnes ligger også langt over landssnittet på begge disse parametrene.

torsdag 24.01 2019

Ikke lett å rekruttere montessoripedagoger i Norge, men kravet om minst 50 prosent er absolutt

Selv om Håkon Østgård i Sandnes montessoriskole, mangler både lokaler og lærere, er det et absolutt krav Norsk Montessoriforbund ikke kan fire ved – at Sandnes Montessoriskole må ha minimum 50 prosent montessoripedagoger fra oppstart.

Oppvekstsjef Erik Strand:

Orienterte om mobbeknapp i Sortland. Hevder det er lett å innføre

FAU, tillitsvalgtapparatet ved sortlandsskolene og skoleledelsen har frist til å sende inn sine høringsinnspill på mobbeknapp til 1. februar.

lørdag 19.01 2019

Elevene vil bli flinke å kildesortere

Jennestad Montessoriskole skal bli grønn skole og inviterte torsdag Reno-Vest til å komme å lære elevene sine om kildesortering og miljøgode handlinger.

torsdag 17.01 2019

– Vi må gi alle en likeverdig behandling

Erik Strand sier reglene for skoleskyss er like for alle, man kan ikke vektlegge én familie over en annen. – Kommunen mener skoleveien til Sørensen-barna er trygg, sier han. Samtidig peker han på at kommunen skal kartlegge skoleveiene.

Barna må gå over tre kilometer langs trafikkert vei fra skolen hver dag - nå vurderer familien å flytte

For et voksent menneske tar det ca. 40 minutter å gå mellom familiens hjem og Holand skole. For barn kan det ta mer enn dobbelt så lang tid - og mesteparten av veien er uten gatelys. Likevel nektes familien Sørensen skoleskyss.

tirsdag 15.01 2019

Rosenvinges advokat om avlyst meklingsmøte:

– Jeg føler at kommunen kanskje har holdt oss litt for narr

William Rosenvinges advokat Svein Kjetil Svendsen er overrasket over at Sortland kommune ikke ville møte dem til mekling likevel. Han sier de kunne vært villige til å strekke seg når det gjelder kravet mot kommunen.

mandag 14.01 2019

Mekling mellom Rosenvinge og kommunen avlyst:

– Vi klarer ikke å se at vi sitter med skyld som gjør at vi skal gå i forhandlinger

Kommunalsjef Erik Strand for skole og oppvekst mener det fra kommunens side ikke var noe grunnlag for å gå i forhandlinger. Det ville innebære en erkjennelse av at de hadde gjort noe galt, sier han.

torsdag 10.01 2019

Elevrådene samlet til kurs:

– Dette er de viktigste folkene i Sortland kommune

Elevrådrepresentanter fra hele Sortland var torsdag samlet til kursdag i samfunnssalen. – Dette er en fantastisk gjeng, sier Svein Spjelkavik.

– Vi ser ikke noen grunn til å stenge skolene i Bø

Mens både Sortland, Andøy, Øksnes og Hadsel stenger grunnskolene fredag, på grunn av været, vil skolene i Bø være åpne.

Ber tidligere mobbeofre ta kontakt raskt

Neste uke er det meklingsmøte mellom William Rosenvinge og Sortland kommune. Rosenvinge håper så mange som mulig med lignende historier tar kontakt før den tid. Samtidig sier advokaten at de er åpne for å komme til enighet med kommunen før rettssaken.

Øksnes stenger skolene fredag

Øksnes kommune har besluttet å holde alle sine tre skoler stengt fredag.

onsdag 09.01 2019

Strand og Sigerfjord skole:

Har ansatt nye rektorer ved skolene på Strand og i Sigerfjord

Etter en noe lang prosess i fjor høst, har Sortland kommune nå kommet i mål med ansettelse av nye rektorer ved både Strand skole og Sigerfjord skole.

Saksøkte Sortland kommune for millioner

Rosenvinge-sak utsatt til mai

Rettssaken mellom tidligere Sortland-elev William Rosenvinge og Sortland kommune er utsatt til 22. mai. Dette skyldes at utarbeidelsen av en sakkyndig rapport har tatt tid.

søndag 06.01 2019

Mener Jennestad Montessoriskole bidrar til å gjøre resten av sortlandsskolene bedre:

– Barna får lov å lære av feil

– Vi mener vi med vår skole er med på å gjøre Sortlandsskolene bedre, sier rektor ved Jennestad Montessoriskole, Vegar Hoel. Dette oppnås ved at barna skal få lov til å gjøre feil.

lørdag 05.01 2019

En nær og praktisk skole

Skolen blir dårligere av at vi jager etter å teste, måle og rangere. Senterpartiet ønsker en mer praktisk skole, som faktisk gir elevene rom til å vokse og utvikle seg på egne premisser.

fredag 04.01 2019

Håkon Østgård, styreleder i foreningen Sandnes montessoriskole:

– Jeg tror faktisk ordføreren vil være enig i at det er lettere å ordne asfalt til toppen av et fjell, enn å starte friskole i Hadsel

Styret i Sandnes montessoriskole har i dialogmøter med Hadsel kommune førsøkt å avklare premisser for samlokalisering på Sandes. Møtene har ikke gitt resultater. Privatskolen leter fortsatt etter lokaler.

tirsdag 11.12 2018

La ned Strengelvåg skole i kommunestyrets budsjettmøte:

– Det er litt blåmandag. Jeg synes vi hadde fortjent å bli nevnt i ei setning

Strengelvåg skole ble i gårdagens budsjettmøte nedlagt, uten at det var nevnt med et ord. – Det er litt blåmandag for oss i dag. Nå er jobben vår å ivareta elevene, sier rektor Rigmor Danielsen.

Utfordring med høyt sykefravær ved Myre skole

Ved Myre skole er bedriftshelsetjenesten nå inne for å se på hva som kan gjøres for å forhindre høyt sykefravær, ifølge skolesjef i Øksnes, Lill Sørensen.

Vurderer Montessori-løsning dersom Strengelvåg skole legges ned

Foreldre- og arbeidsutsvalget ved Strengelvåg skole, har i en god stund leflet med tanken på å starte opp arbeidet med å utrede muligheten for en Montessori-skole i kommunen.

lørdag 08.12 2018

Sortland kommune:

Har gått til anskaffelse av paraplylisens

Sortland kommune har kjøpt paraplylisens for å offentlig kunne vise frem lovlig innhentede filmverk i undervisning på grunnskoler og SFO i kommunen.

torsdag 06.12 2018

Åpnet uteområdet på Jennestad montessoriskole

Torsdag ble snora klippet til det nye uteområdet ved Jennestad Montessoriskole.

Sortland barneskole: Har sendt ut brev til foreldre etter rykter om at elever har hatt med seg kniv på skolen:

– Det er jo kjempealvorlig hvis det har skjedd

Torsdag sendte Mette Paulsen, rektor ved Sortland barneskole ut brev til elevenes foresatte. Dette fordi de har fått kjennskap til at elever muligens har hatt med seg kniv på skolen.

mandag 03.12 2018

FAU på Jennestad med bekymringsbrev om bussterminalen på Sortland:

– Skoleelever har blitt presset til å gi fra seg penger og godteri

FAU ved Jennestad Montesorriskole har sendt et brev til Sortland kommune der de informerer om blant annet tydelige rusa personer som oppholder seg på bussterminalen mens det er skoleelever der og eldre elever som presser barna for godteri og penger.

søndag 02.12 2018

Nordland Høyre prioriterer Vesterålen i sitt alternative budsjett:

Vil bruke 411 millioner mer enn nåværende fylkesråd på skole og samferdsel

Nordland Høyre prioriterer Vesterålen i sitt alternative budsjett for 2019 og vektlegger midler til både berging av byggfaglinja på Sortland og tannklinikken i Risøyhamn.

torsdag 29.11 2018

Montessori-ja fra departementet vil ha konsekvenser for kommunen:

Kan tape 90.000 per elev

Rådmannen mener Kunnskapsdepartementets vedtak i klagesaken om Sandnes montessoriskole, vil få konsekvenser for kommuneøkonomien.

tirsdag 27.11 2018

Sandnes Montessoriskole fikk medhold i klagen hos Kunnskapsdepartementet etter skolenekt fra Hadsel og Utdanningsdirektoratet:

– Innbyggerne fortjener alternativer

Arne Ivar Mikalsen (V), Ronny Gabrielsen (Frp) og Trond Holten (H) mener innbyggerne i Hadsel har krav på alternativer, og gleder seg over at det nå gis grønt lys til Montessoriskole.

torsdag 22.11 2018

Strengelvåg skole foreslått nedlagt med i budsjettet for 2019:

– Vi føler på en frustrasjon og utrygghet

Strengelvåg skole som er en grendeskole i vekst, er foreslått nedlagt med et pennestrøk i rådmannens forslag for budsjett. – Vi er frustrerte, for dette er et forslag som kommer opp år etter år. At man kun ser på økonomi, og ikke skolens innhold,  synes jeg er respektløst ovenfor både elever og ansatte, sier klubbleder Rigmor Hansen.

Budsjettinnspill fra Alsvåg og Myre skole:

– Kuttforslag som rammer de svakeste elevene

Klubben ved Myre skole er kritisk til at man i budsjettforslaget for 2019 vil kutte i lærerstillinger. Også fra Alsvåg skole påpekes det i budsjettinnspill at slike kutt vil ramme de mest sårbare elevene.

Sender skolestrukturen i Sortland på høring

Driftsstyret bestemte seg torsdag for å sende rapporten om skolestruktur på høring. Selve debatten om strukturen ble ikke tatt i møtet torsdag.

Ti søkere på rektorstillinger på Strand og Sigerfjord

22. november går søknadsfristen ut for rektorstillingene på Strand og Sigerfjord skoler. Foreløpig har det kommet totalt ti søknader fordelt på de to stillingene.

søndag 18.11 2018

Statistikk viser høyere prosentandel mobbing i Hadsel enn snittet i fylket:

Gjør det lettere å melde fra om mobbing

Tall fra Utdanningsdirektoratet viser at 11,7 prosent av elevene i Hadsel opplevde mobbing på eller utenfor skolen i 2016–2017. Dette var høyere enn snittet i fylket.

Tok seg inn på skolen for å se film

I løpet av natta skal noen barn ha tatt seg inn på Strand skole på Sortland. Der skal de ha sett film.

lørdag 17.11 2018

Debatt:

– Hva er kvalitet for våre barn i Sortland?

Det er med sjokk og vantro jeg leser i avisene at rådmannen foreslår å legge ned Sigerfjord, Strand, Maurnes, Holmstad, Holand og Lamarka skole for å bygge en ny skole i sentrum og en på Hinnøya.

Klare for russiske skoledager

Fredag dro elevene på Vg2 som har russisk som fremmedspråk til Arkhangelsk i Russland for andre gang for å se.

fredag 16.11 2018

Utredning om skolestruktur klar

Vil opprette ny 1.-10.-skole på Hinnøya og legge ned småskolene

Utredninga om mulig ny skolestruktur på Sortland er klar. Anbefalinga er å sentralisere dagens skolestruktur, men samtidig opprette ny grunnskole på Hinnøya.

– Vi gleder oss enormt til å flytte inn

Modulene ved Myre skole er blitt enda ei uke forsinket. Men må nærmer innflytting seg med stormskritt. – Både for elever og ansatte, og for alle som som blir igjen i skolen, blir det en mye bedre hverdag, sier rektor Vigdis Indregard.

onsdag 14.11 2018

Jubel på Kleiva - fylkeskommunen viderefører penger til oppussing:

Bygd 1954 - endelig får de oppgradert bad og kjøkken

I fylkesrådets budsjett for kommende år er det lagt inn 40 millioner kroner til oppgradering av bygningsmassen på Sortland videregående skole, avdeling Kleiva. Blant annet skal internatene få splitter nye bad og kjøkkenet skal moderniseres.

tirsdag 13.11 2018

Konkludert med ett brudd hittil i år

Fire mobbesaker fra Sortland hos Fylkesmannen

I år har Fylkesmannen fått inn fire henvendelser om mobbing, krenkelser og dårlig arbeidsmiljø ved skoler i Sortland kommune. Det har også kommet én henvendelse fra Hadsel og en fra Andøy.

lørdag 10.11 2018

Forlenger søknadsfristen for rektorstillinger med ti dager

– Utfordrende å få nok kvalifiserte søkere til slike stillinger

I helga gikk i utgangspunktet søknadsfristen for stillingene som rektor på Strand og Sigerfjord ut. Nå er den utsatt med ti dager. Sortland sliter med å tiltrekke seg nok søkere til rektorstillinger.

tirsdag 06.11 2018

Tidligere elev ved Holmstad skole, Ap-politiker Viktoria Linea Høybakk:

– Jeg følte at vi ble sett, og at mobbing ble tatt tak i på Holmstad skole

Arbeiderpartiets Viktoria Linea Høybakk er tidligere elev ved Holmstad skole. Hun er klar på at hennes tid ved skolen var fin, men at det er tydelig at skolen nå har en del å jobbe med.

torsdag 01.11 2018

Ordføreren om mobbing i Sortland:

– Vi vet ikke hva som skjer, det er problemet

Det ble under formannskapsmøtet torsdag tatt til orde for en bred og grundig gjennomgang av kommunens arbeid mot mobbing og status for mobbearbeidet på skoler i Sortland. Dette skjer etter flere avsløringer i mediene.

Rektor ved Holmstad, Kristine Pedersen, svarer på kritikken:

– Administrasjonen har ikke fått signaler på at de mangler tillit

Rektor ved Holmstad skole, Kristine Pedersen, sier at ledelsen ved Holmstad skole tar alle mobbesaker på alvor.

Oppvekstsjef Erik Strand:

– Jeg har full tillit til de ansatte og ledelsen ved Holmstad skole

Oppvekstsjef i Sortland, Erik Strand, tror at ledelsen ved Holmstad skole, tar tak i utfordringene knyttet til mobbing. Han er uenig at det er en «mobbekultur» ved skolen.

Foreldre går hardt ut mot det de mener er en «mobbekultur»:

– Elever lever i frykt

Flere foreldre som VOL har snakket med, forteller mobbing og trakassering er et betydelig problem ved Holmstad skole på Sortland.

Orienterte om mobbesaka i formannskapet:

– Alle sakene som kommer i mediene er utfordrende

Oppvekstsjef Erik Strand holdt orientering om saka mellom kommunen og William Rosenvinge torsdag. Han kritiserte mediene og sa kommunen er i en vanskelig posisjon siden de ikke kan kommentere den pågående saka.

onsdag 31.10 2018

FAU purrer på Sortland om skolegård:

– Beklagelig at vi ikke er prioritert

I et brev sendt til kommunen i slutten av oktober reagerer FAU på Holand skole på at lekeapparatene i skolegården fortsatt ikke er satt opp. Nå ber de kommunen vurdere å hyre inn ekstern entrepenør.