Tema

søndag 07.07 2019

Montessori-overskudd

Åse og omegn privatskolelag fikk et overskudd på 204.327 kroner i 2018. Skolelaget har nå en egenkapital på 1,6 millioner kroner.

lørdag 06.07 2019

I 2009 startet denne gjengen på Sortland barneskole. Vi møtte dem igjen da de gikk ut av tiende

For ti år siden startet et nytt kull med førsteklassinger, født i 2003, på Sortland barneskole. I den anledning var VOL/Sortlandsavisa til stede for å ta bilde av smårollingene. Vi tok også bilde av dem da de var ferdig med syvendeklasse for tre år siden. For å fullføre sirkelen, samlet vi elevene til en siste klassefotografering i forbindelse med at de nylig gikk ut av ungdomsskolen.

fredag 28.06 2019

Sortlandsskolene melder om kjempegode elevresultater

En av dem som har fått veldig gode karakterer er Helena Solvoll (16). Hun var elev ved Sortland ungdomsskole og fikk et karaktersnitt på 5,92. Det tilsvarer seks i alle fag og fem i ett fag.

torsdag 27.06 2019

Halvutdannede lærere i Nord-Norge får skreddersydd tilbud

Lærere som kun har fullført deler av lærerutdanningen, får nå et skreddersydd tilbud i Nord-Norge for å få fullført utdanningen.

fredag 21.06 2019

Mobbing i skolen:

Mistenker at elev ble krenket av skoleansatt

Fylkesmannen i Nordland har i en sak om skolemiljø i en skoleklasse i Sortland kommune, kommet fram til at skolen har brutt sin aktivitetsplikt. De mistenker også at en skoleansatt har krenket en skoleelev, noe kommunen må svare for.

onsdag 19.06 2019

Hadsel brann og redning:

Har ikke betalt for kurs, men har «utvekslet kompetanse» med yrkessjåførlinja på Melbu

Brannsjefen i Hadsel og rektoren ved Hadsel videregående skole yter profesjonelle tjenester til hverandre, men tar ikke betalt for dem. De praktiserer i stedet et slags bytteforhold av pedagogiske tjenester seg imellom.

tirsdag 18.06 2019

Har gitt kurs til andre enn egne elever

Hadsel videregående skole har gitt yrkessjåførutdanning til andre enn egne elever, men mener aktiviteten er en del av samfunnsoppdraget for landslinjen for yrkessjåfører på Melbu.

Uteområdene ved skoler og barnehager i Øksnes

Uteområder oppgraderes i sommer

I disse dager åpnes anbudene for innkjøp av utstyr og lekeapparater til Øksnes´ skoler og barnehager.

mandag 17.06 2019

Renate (40) og Hege (44) skal dele sjefsjobben på Stokmarknes skole

Neste skoleår vil kommunens største skole ha to rektorer. Renate Larsen Kvandahl leder barneskolen og Hege Hovland har hovedansvar for ungdomsskolen.

lørdag 15.06 2019

– Gratis skolemat en gang i uka er en god start

Arbeiderpartiet i Sortland har gratis skolemat som er av sine hjertesaker. – At vi nå innfører skolemat en dag i uka er en god start, sier Tove Mette Bjørkmo og Lill-Kristin Johannessen.

fredag 14.06 2019

Hadselværing i «pole position» før teoridelen i Nordnorsk mesterskap i tømrerfaget:

Joakim ble ferdig 40 minutter før nærmeste konkurrent

I helga går finalen i Nordnorsk mesterskap i tømrerfaget av stabelen i Tromsø. Joakim Johansen fra Hadsel, som er lærling hos Hadsel Bygg og Vedlikehold, er i god posisjon til å vinne konkurransen etter at første del er avsluttet.

torsdag 13.06 2019

Slik vil kommunestyret at fremtidig skolestruktur skal bli

Det er om lag tre år siden Sortland kommune og politikerne startet å jobbe med ny skolestruktur i kommunen. Torsdag vedtok kommunestyret i Sortland en rekke punkter for hvordan skolene skal se ut noen år frem i tid.

– Et snev av politikerarroganse ute og går

Rødt og Senterpartiet fremmet, i likhet med formannskapet forrige uke, også i kommunestyremøtet torsdag et utsettelsesforslag i skolestruktursaken. Også denne gangen ble dette forslaget nedstemt.

Budsjettregulering:

Gir penger til skolemåltid, IT-utstyr og tilskudd til økt lærertetthet

Under torsdagens kommunestyremøte i Sortland, ble blant annet gitt tilskudd til skolemåltid i barneskolen, IT-utstyr for 8. klassene og tilskudd til økt lærertetthet i kommunen, vedtatt.

tirsdag 11.06 2019

Per Ole Larsen, Øksnes Senterparti:

– Er forholdene ved Myre skole tilfredsstillende?

Kommunestyremedlem Per Ole Larsen (Sp) spør ordfører i Øksnes om hun mener forholdene ved Myre skole er tilfredsstillende for å ivareta kvalitet og gjeldende normer i skolen ved oppstart høsten 2019.

søndag 09.06 2019

Ny flerbruksarena på Myre

Framgang for «Folkets hus»

Øksnes kommune og personene bak «Folkets hus» på Myre er i god dialog for en framtidig flerbruksarena.

Løsning for Nordbygda

Taxi for skoleskyss i Øksnes

Skolesjefen i Øksnes ønsker å skysse barna fra Stø og Klo i taxi til deres nye skolehverdag ved Myre skole etter at Strengelvåg skole legges ned fra høsten.

lørdag 08.06 2019

Adferdsproblemer i Øksnes-skolen:

– Vi tar utfordringene på ramme alvor

Ledelsen i Øksnes-skolen innrømmer at det er utfordringer med utagerende adferd blant enkelte elever. De forsikret samtidig at skolesjef, rektorer og lærere tar dette på ramme alvor.

fredag 07.06 2019

Administrasjonen i Øksnes:

– Vanskelig med skolemat på Myre skole

Det vurderes som vanskelig å få til en skolematordning for alle elevene ved Myre skole. Dette sett ut i fra lokaler og økonomi.

torsdag 06.06 2019

Sendte forslag til ny skolestruktur videre til kommunestyret:

Slik ser formannskapet for seg skolestrukturen i Sortland i fremtida

Under torsdagens formannskapsmøte i Sortland vedtok formannskapet i Sortland en rekke punkter knyttet til ny skolestruktur i Sortland. Formannskapets vedtak sendes videre til endelig behandling og vedtak i kommunestyret 13. juni.

Skolestruktursaken:

Ville utsette behandling av skolestruktur: Ble nedstemt

Christoffer Ellingsen (R) fremmet under torsdagens formannskapsmøte i Sortland et utsettelsesforslag knyttet til skolestrukturen om at saken ikke skal avgjøres før etter valget 9. september. Karl Erling Nordlund (Sp) støttet forslaget, som ble nedstemt mot to stemmer.

Budsjettregulering i Sortland:

Barneskolen får ett brødmåltid i uken fra neste skoleår

Formannskapet vil prøve ut gratis skolemat for de yngste elevene i Sortland, men bare ett måltid i uka og det skal være enkelt.

Bø formannskap:

Færre klasser og elever i Bø

Rammetimetallet for skoleåret 2019/2020 i Bø kommune reduseres med tre prosent på hver av skolene.

Rosenvinge-saken:

Sortland betalte ingenting, beklaget ingenting

Under formannskapsmøte i Sortland torsdag, orienterte kommuneadvokat Knut Erik M. Harjang om rettstvisten i William Rosenvinges sak mot kommunen.

Undersøker sjåførutdanningen på Melbu etter bekymringsmelding

Fylkesmannen i Nordland undersøker Hadsel videregående skoles sjåførutdanning. Fylkesmannen har fått en muntlig bekymringsmelding fra Statens vegvesen.

onsdag 05.06 2019

Høyre vil gi idretten et løft:

– Vi kan starte med hallene, for vi trenger ikke vente på skolene

Ny idrettshall på Sortland vil gi store positive ringvirkninger. – Vi ønsker å løfte idrett til et strategisk satsingsområde for Sortland, sier Høyres ordførerkandidat Marthe Hov Jacobsen.

Skolestruktur i Sortland:

Rådmannen endrer sin anbefaling

Under torsdagens formannskapsmøte skal formannskapet i Sortland behandle og vedta kommuneplan for skolestruktur 2019-2034. Foran møtet har rådmann Randi Gregersen endrer sin anbefaling til skolestruktur i kommunen.

tirsdag 04.06 2019

Hadsel videregående skole:

Melbu får ekstra penger til landslinjen

Landslinjen for utdanning av yrkessjåfører på Melbu har fått et ekstra tilskudd på 545.454 kroner til utstyr.

lørdag 25.05 2019

Skolestruktur i Sortland kommune:

Vil legge ned skolen som er best i lesing

Flere politiske partier i Sortland, som Arbeiderpartiet og Høyre, ønsker å legge ned skoler som skårer høyere i enkeltfag enn skolene de vil beholde.. Det viser tall fra Utdanningsdirektoratets skolestatistikk.

onsdag 22.05 2019

– Vil bevare samtlige barneskoler i Sortland

– Senterpartiet vil bevare samtlige av barneskolene som de andre politiske partiene vil nedlegge i Sortland.

Forslag om skolenedleggelser i Sortland:

FAU-leder frykter at hele skolen forsvinner

– Vi ønsker å beholde hele skolen, inklusive ungdomsskolen, så dette liker vi ikke. Jeg frykter at dette er toppen av isfjellet, at det bare er en begynnelse og at hele skolen etter hvert kan bli lagt ned og sentralisert.

tirsdag 21.05 2019

Sortland Arbeiderparti:

Sortland Ap foreslår å legge ned fire grendeskoler

Sortland Arbeiderparti ønsker å legge ned fire grendeskoler for å løfte skolen i kommunen inn i en ny tid med nye krav til bygninger og framtidsrettet pedagogikk. På Holmstad skole foreslås det kun å legge ned ungdomstrinnet.

Øksnes-elevene fornøyd med skolen

Elevene i Øksnes ser ut til å være fornøyd med skolen og har et positivt syn på egen mestring og medvirkning, ifølg en tilstandsrapport for grunnskolen.

lørdag 18.05 2019

Melding om mobbing eller dårlig skolemiljø i Sortland

Fylkesmannen i Nordland har fått en ny melding om mobbing eller dårlig skolemiljø i en grunnskole i Sortland kommune.

onsdag 15.05 2019

Marta og Caroline skrev brev til ordføreren i Øksnes:

– Vi ønsker mer friminutt

6. klassingene Marta Vottestad og Caroline Kristoffersen ved Myre skole har skrevet brev til ordføreren der de ber om mer friminutt - og begrunner dette godt.

mandag 13.05 2019

Godtar tre avganger til Sortland om det gjøres endringer

Andøypolitikerne vil helst beholde fire daglige bussavganger mellom Andenes og Sortland, men kan godt godta tre avganger dersom det gjøres endringer. Den endelige uttalelsen er det formannskapet som skal avgi.

søndag 12.05 2019

Fylkesvei 976 åpnet igjen mandag morgen

Fylkesveg 976 mellom Andenes og Bleik ble mandag morgen åpnet igjen.

fredag 10.05 2019

Studentene ved Nord Universitetet med studentopprør

Studenter ved Nord universitet Nesna vedtok i allmøte fredag 10. mai et høringssvar på studiestrukturrapporten.

Siv overrasket Nordlands beste batterijegere med kake på skolen

Fjerde klasse på Sandnes skole fikk kake og ble lovet tur av ordføreren fredag morgen.

onsdag 08.05 2019

Får mindre til spesialundervisning:

– Straffes for at vi gjør det vi skal

– Det føles fryktelig urettferdig og at vi straffes for å gjøre det vi skal, sier Lise grav, rektor ved Åse montessoriskole. Årsaken er at Andøy kommune reduserer støtte til skolen for spesialundervisning.

Elevene ved Risøyhamn skole:

Vil ha båser i dusjen for at flere skal tørre å ha gym på skolen

Elevene ved Risøyhamn skole vil ha båser i dusjen ved skolens gymsal. – Vi tror at dette kan øke antall elever som har kroppsøving, skriver elevrådet ved skolen.

Snill Sortlandruss holdt seg våken hele natta på elgvakt

Så mye elg har de ikke sett, men det ble tid til noen andre sprell i løpet av natta med elgvakt, som er en av russeknutene til Sortlandrussen.

tirsdag 07.05 2019

Investering på rundt 500 millioner kroner for to nye skoler

– Vi går til valg på denne saken, og om det går vår vei er vi klare til å brette opp ermene like etter valget, sier Marte Hov Jacobsen og Ann-Rita Mårstad i Sortland Høyre. Partiet vil ha to nye skoler, to nye idretshaller og et framtidsretta innhold i skolene.

Fjerdeklassinger på Stokmarknes fikk kjeft da de ville rydde i fjæra

– Ta godt imot småbarn som rydder, sier oppvekstsjef Line Pedersen.

Vil ha ny barneskole i Lamarka med plass til 600 elever, i tillegg til ny skole på Strand

Sortland Høyre ønsker å bygge to nye skoler, begge med tilknytning til to nye idrettshaller. I Lamarka er ønsket å samle elever fra Sortland, Holand og Lamark i en skole, mens ny skole på Strand skal romme elever fra Maurnes og Sigerfjord.

tirsdag 30.04 2019

Flytting fra Strengelvåg til Myre skole:

Vil ha ekstra buss mellom Stø og Myre

Skolesjefen i Øksnes er i rute med planleggingen av overflytting av elevene fra Strengelvåg til Myre skole, og det jobbes for å sette opp én ekstra buss fra Stø til skoleskyss.

mandag 29.04 2019

Ønsker å overta uteområdet ved Strengelvåg skole

Strengelvåg Vel og Strengelvåg Bygdehus ønsker å ha til disposisjon uteområdene ved Strengelvåg skole etter at skolen legges ned fra i sommer.

lørdag 27.04 2019

Stokmarknes ute av Klassequizen

Det var lenge jevnt i teten blant de ni finalistene i NRKs Klassequizen i dag.

fredag 26.04 2019

Artist raser over kutt-forslag, stengte veien

Det er sterke reaksjoner på Nesna etter at ledelsen ved Nord Universitet lanserte planer om å kutte utdanningstilbud. Kutt-vedtaket rammer også Hadsel.

torsdag 25.04 2019

Stengt vei gir montessori-skolefri

Veien mellom Andenes og Bleik er stengt på grunn av rasfare. Det gjør noen elever ved montessoriskolen på Bleik får fri fredag.

– Stor sykepleiemangel passer ikke med nedbygging

Nord Universitet møter sterk lokal motstand mot sine planer om å legge ned studietilbud på Stokmarknes.

onsdag 24.04 2019

127 søkere til romteknologi:

Får helt nytt skolebygg

– Det skal bygges et helt nytt bygg til romteknologi ved Andøy videregående skole, (AVS), sier rektor Ellen Ingebrigtsen, som har fått 127 søknader til de 36 plassene ved romteknologi.

mandag 15.04 2019

Regjeringen:

Vil styrke rettighetene til elever som reiser på utveksling

Ifølge Kunnskapsdepartementet er det for mange norske elever på utvekslingsopphold i utlandet som opplever at de ikke får god nok omsorg i vertshjemmet. Nå ønsker regjeringen å gjøre endringer for å bedre dette.

Underviser barn i arabisk på Sortland

Å beherske flere språk er en verdifull ressurs både for enkeltmennesket og for samfunnet

fredag 12.04 2019

Myre skole, Øksnes:

Lærere måtte ta kniv fra elev i barneskolen

Øksnes kommune vurderte å opprette krisestab etter at en elev i barneskolen kom til skolen med en kniv.

torsdag 11.04 2019
2

Jaktet på det forsvunnede påskeegget på Sortland barneskole

Denne uken dukket et mysterium opp ved Sortland barneskole.

onsdag 10.04 2019

– Vi har ventet og gledet oss lenge til dette

Sortlandskolen har fått et pc-løft og 8. klasse ved både Sortland ungdomsskole og Holmstad skole har nå fått flunkende nye pc-er.

Blir ny assisterende utdanningssjef i Nordland fylkeskommune

Rektor ved Hadsel videregående skole, Inge Holm, blir fra 1. august, assisterende konstituert utdanningssjef i Nordland fylkeskommune.

tirsdag 09.04 2019

Interesse for å kjøpe Strengelvåg skole

Strengelvåg skole legges ned etter dette skoleåret, og det blir opp til politikerne i Øksnes å avgjøre om bygget skal selges eller brukes til noe annet i kommunal regi. Men kommunen har allerede fått henvendelse fra interesserte kjøpere.

Ikke utvidet skolematordning på Myre

Det vurderes fra Myre skoles side at det ikke er mulig å utvide dagens kantineordning til flere klassetrinn neste år.

mandag 08.04 2019

– Spesielt de minste synes det er svært ubehagelig

I løpet av helga har flere av bygningene ved Stokmarknes skole blitt utsatt for hærverk. Det er andre gang på kort tid at dette skjer, og Hege Hovland, konstituert rektor ved skolen, synes det er veldig trasig.

onsdag 03.04 2019

Rektorskifter i Øksnes

Ved skolestart 2019 blir det omrokkeringer på rektorstillingene ved de to gjenværende skolene i Øksnes.

onsdag 27.03 2019

Sandnes montessoriskole fikk nytt avslag på leie av lokaler:

Derfor er ikke styrelederen ved Sandnes Montessoriskole overrasket over nytt avslag

I januar søkte Sandnes Montessoriskole om å få leie skolelokaler på Sandens skole. Forrige uke fikk de avslag, noe styreleder ved Sandnes Montessoriskole, Håkon Østgård, ikke er overrasket over.

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll:

– Kommunen bør snakke med oss for å finne en løsning

– De voksne har andre behov enn ungdommen. Derfor er det uheldig å ha dem i samme klasse som ungdommer, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll.

Skjønner ikke hvorfor de mister videregåendetilbud

Flere vurderer nå å flytte fra Andøy for å få seg utdanning

De mistet helt motivasjonen til å gå på skole da de fikk vite at de ikke får plass ved Andøy videregående skole neste skoleår. – Dette trekker oss ned, sier tre av elevene som nå må skaffe seg utdanning på andre måter.

tirsdag 26.03 2019

Tall fra Ungdata:

Stor andel mobbing i Øksnes

Andelen ungdomsskoleelever som oppgir at de blir mobbet er langt høyere i Øksnes enn i fylket eller nasjonalt.

mandag 25.03 2019

Elever med miljøkrav til Andøy kommune:

Solsvik støtter elevkrav om kildesortering i Andøy-skolene

– Jeg synes det er flott at elevene setter fokus på miljø på denne måten, sa ordfører Jonni Solsvik, som har skrevet under på et krav om kildesortering i Andøy-skolene.

Nei til voksenelever kan kutte folketallet i Andøy

Når Nordland fylkeskommune sier nei til at voksne elever kan få restplasser ved de videregående skolene i fylket, kan det koste Andøy dyrt. – Det er flere barnefamilier som nå vil flytte fra Andøy, sier Stig Johansen i Voksenopplæring og integrering.

lørdag 23.03 2019

Se video:

Skolekorpset var «Bad» på Hurtigrutens hus

Stokmarknes skolekorps slo til med hit-låter som «Beat it», «Billie Jean» og «Thriller» under lørdagens konsert på Hurtigrutens hus.

fredag 22.03 2019

Tredjeklassinger streiket for miljøet:

– Det er utrolig viktig å ta vare på jorda vår

Det var stort streikeengasjement på Sortland fredag formiddag. Rundt 300 elever fra grunnskolen og ungdomsskolen streiker for miljøet.

5

Klimastreikende elever også ved Stokmarknes skole

Sjetteklassinger: – Folk må selv ta ansvar for uviklingen med klimaet

Fredag formiddag gjennomførte elevene ved Stokmarknes skole streik for å sette søkelyset på klimaspørsmål.

Skoleelev og Hadsel Frps ordførerkandidat, Erwin Teigen, deltar ikke på klimastreiken:

Mener det er bedre å plukke søppel enn å streike

Tredjeklassing ved Hadsel vgs, Erwin Teigen, deltar ikke på dagens klimastreik. Han mener det det finnes mer konstruktive måter å vise miljøengasjement på.

torsdag 21.03 2019

Marthe Hov Jacobsen (H) har stilt spørsmål om politisk behandling av skoleskyss i kommunen:

Tove Mette Bjørkmo (AP): – Hov Jacobsen sparker inn allerede åpnede dører

Høyres ordførerkandidat, Marthe Hov Jacobsen, har i forkant av torsdagens formannskapsmøte i Sortland stilt spørsmål ved når skoleskyss i kommunen vil komme opp til politisk behandling. Ordfører Tove Mette Bjørkmo (AP) svarer at dette allerede har vært til politisk behandling.

lørdag 16.03 2019

Kunnskaps- og integreringsministeren:

Vil gi kompetanseløft for norsklærere som underviser innvandrere

Litt over halvparten av de som underviser i norsk for voksne innvandrere mangler studiepoeng i norsk som andrespråk. Nå ønsker regjeringen å gi disse lærerne et kompetanseløft.

torsdag 14.03 2019

Mangler pedagogisk personell

Det er bestemt å opprette midlertidige barnehageplasser for barn på venteliste i Øksnes kommune. Det påpekes samtidig at det mangler kvalifisert pedagogisk personell til flere stillinger.

onsdag 13.03 2019

Feirer treårsjubileum med Michael Jackson-konsert - rett etter omdiskutert dokumentar:

– Vi har valgt å feire kunsten, ikke kunstneren

Lørdag 23. mars skal Stokmarknes skolekorps feire treårsjubileum med konserten «We are the world» i Hurtigrutens hus. Korpset har øvd siden i fjor høst og i kjølvannet av den mye omdiskuterte dokumentaren om Michael Jackson er styremedlem i korpset, Jenny Danenbarger, klar over at timingen ikke er den beste.  

tirsdag 12.03 2019

Redd liv UB ble kåret til beste ungdomsbedrift. Nå skal de til NM på Lillestrøm

To av ungdomsbedriftene fra Hadsel videregående skole gikk til topps under første dag av årets fylkesmesse for ungdomsbedrifter i Nordland. Tirsdag fikk også den ene av de den største hederen.

fredag 08.03 2019

Frida og Randi jobber i to av landets mest mannsdominerte yrker:

– Vi går ikke og tenker over det. Det bare er slik

Frida Ånstad Rasmussen (24) og Randi Nystad (26) har utdannet seg innenfor to av Norges mest mannsdominerte yrker, betongfagarbeider og tømrer. Nystad er den ene kvinnelige prosenten i sitt yrke, mens Ånstad Rasmussen statistisk sett ikke finnes.

torsdag 07.03 2019

–Det er viktig for meg at vi skal drive en god skole

For en uke siden tok Hege Hovland midlertidig over rektorstolen på Stokmarknes skole.

Hadsel VGS har den eneste medieproduksjons-linja i Nord-Norge:

Har nok søkere til å fylle to klasser på medieproduksjon

Fra høsten 2019 vil Hadsel videregående skole, som den eneste skolen i Nord-Norge, ha linjen medieproduksjon. Søkertallene fra Nordland Fylkeskommune viser at linjen har dobbelt så mange søkere som de kan ta inn. Dermed blir det opp til fylkeskommunen å bestemme hvorvidt det skal opprettes to klasser.

onsdag 06.03 2019

Søkertall til videregående skole i Vesterålen:

Flest søker seg til Sortland, men Hadsel har høyest vekst

Årets søkertall til videregående skoler i Vesterålen viser at mens flest søker seg til Sortland videregående skole, er det Hadsel videregående skole som har størst vekst i søkertallene.

fredag 01.03 2019

Høringsuttalelse fra FAU ved Maurnes skole

– Avhenger kvalitet i skolen av stor eller liten skole?

torsdag 28.02 2019

Lise Emilie og Sigrid tok første spadetak sammen med ordføreren

Torsdag gikk startskuddet for nye Stokmarknes skole.

onsdag 27.02 2019

– Vi merker stort engasjementet når det gjelder skolestruktur

Høringsfristen for å gi innspill til kommuneplan for fremtidig skolestruktur i Sortland kommune 2019-2034, har gått ut. Rundt 25 innspill er kommet inn til kommunen.

søndag 24.02 2019

– Ikke rasjonell motstand fra Ap/Sp

Håkon Østgård og Foreningen Sandnes Montessoriskole forventer ny ankesak når de søker om utvidelse av Montessori-tilbudet til også små- og mellomskolen. – Foreldrene på Langøya ønsker et større tilbud enn det vi skal etablere nå, men vi er forberedt på en ny ankerunde, sier Østgård.

tirsdag 19.02 2019

To bøfjerdinger er nye skoleledere i Sortland

Kari Paulsen og Rigmor Andersen er nye rektorer på henholdsvis Strand og Sigerfjord skole. Begge kommer fra skoler i Bø og forteller om en udelt positiv start som skoleledere i Sortland.

søndag 17.02 2019

Tobias og Aurora (15) om tiden etter flyttingen fra Sandnes til Stokmarknes:

– Her er vi bare helt vanlige elever

– Jeg trivdes godt på Sandnes, men gledet meg til å flytte, fordi jeg hadde mange venner på Stokmarknes, sier Aurora Solhaug Humstad.

Rektor Pedersen tror på bedre samarbeid

– Bra at foreldrene engasjerer seg

At foreldrene engasjerer seg er bra, mener rektor og påtroppende oppvekstsjef Line Pedersen. – Ungdommen får være elever, mens foreldrene tar ansvar for alle elevene ved skolen, sier hun.

fredag 15.02 2019

Null søkere på rektorstillingen på Stokmarknes

Line Pedersen tar 1. mars over som oppvekstsjef i Hadsel kommune. Hvem som skal ta over for henne, i alle fall på fast basis, er helt i det blå. Fristen går ut søndag, og ingen har søkt på stillingen.

Han tar over for henne på Bleik montessoriskole

Det er klart for rektorbytte ved Bleik montessoriskole. 1. mars overtar Mats Oftedal (28) etter Eva Fagermyr.

mandag 11.02 2019

Varmeanlegget ved Melbu skole streiket - elevene sendt hjem

Elever på Melbu skole måtte fredag sendes hjem før skoledagen var over. Årsaken var kalde klasserom.

søndag 10.02 2019

Elevrådet om hvordan folk skal trives i Hadsel:

– Vi må beholde naturen

Elevrådet i 6- og 7. klasse på Sandnes skole mener blant annet at kommunen må ta vare på naturen og andre steder enn bare Melbu og Stokmarknes for at folk i Hadsel skal ha det bra i fremtiden.

fredag 08.02 2019

Framtiden for elevene fra Strengelvåg skole

– Ønsker å berolige dersom noen føler uro ved Strengelvåg skole

Skolesjefen i Øksnes sier man er i en god prosess rundt overflytting av elever og lærere fra Strengelvåg til Myre skole. - Samtidig kunne vi kanskje vært flinkere til å informere, sier han til Vol.

onsdag 06.02 2019

YO-messe ved Sortland videregående skole:

Ungdommen synes det er vanskelig å bestemme seg for studier

Onsdag arrangeres yrkesorienteringsmessa (YO-messa) ved Sortland videregående skole. Her fikk de 700 elevene ved skolen mulighet til å høre på foredrag og snakke med skoler og bedrifter, men det er ikke alltid like lett å vite hva man skal bli når man blir «stor».

Markering ved Andenes skole

– Kjempespennende å lære om samene

– Det har vært artig og interessant å lære om samene, sier Erlend Isaksen Steffensen i 5.klasse ved Andenes skole. Onsdag markerte elevene samefolkets dag.

lørdag 02.02 2019

Skyss på Holand:

– Vi skal vurdere alle forhold

Skolesjef i Sortland, Eirik Strand, sier alle forhold blir vurdert når kommunen behandler en skyss-søknad, og at et avslag også gjelder muligheten for vinterskyss.

– Skal undersøke om vi kan få innvilget vinterskyss

– At vi ikke fikk innvilget skyss var egentlig som forventet, sier Robert Sørensen. Nå skal familien undersøke om barna kan få innvilget skyss til og fra skolen i vinterhalvåret.

torsdag 31.01 2019

Barneskoleelever stresser ned med yoga

Første- og tredjeklassingene på Strønstad skole har tatt opp en ny aktivitet i undervisningen, nemlig yoga.

Hadsel Aps varaordførerkandidat Viktoria Linea Høybak (21):

Mener at ærlighet og bedre kommunikasjon er avgjørende for at Ap kan beholde ordførerkjedet

Høsten 2016 vedtok flertallet i Hadsel, med Ap i spissen, nedlegging av Sandnes skoles ungdomstrinn. Den gang skrev Viktoria Linea Høybakk kritisk om forskjellen mellom valgløfter og vedtak. Nå skal hun være med å lede Ap-laget i ny valgkamp.

Elevene på Strønstad trives med liten skole:

– Lærerne har bedre tid til elevene

Strønstad skole har tilbud fra 1. til 10. klasse. Likevel benytter skolen seg kun av tre klasserom. Elevene selv mener at det er både fordeler og ulemper med å gå på en liten skole.