Tema

onsdag 23.05 2018

Sortlandsordfører Tove Mette Bjørkmo om nyskole i sentrum:

– Vi har ikke sagt noe om skolenedleggelse

Ordfører Tove Mette Bjørkmo (Ap) og resten av posisjonen gikk tirsdag ut og sa at de ønsker å bygge ny skole i Sortland sentrum. Ordføreren hevder dette ikke er noe forsøk på å forskuttere debatten om skolestruktur.

tirsdag 22.05 2018

Newton Engia vinner 2017-18 ble klasse 9A ved Andenes skole:

– De viste svært god innsats og humør, jobbet effektivt og godt

Hvert år arrangeres det en regionskonkurranse på Newtonrommet i Vesterålen. Og vinnerne dette skoleåret ble de skarpe hodene i klasse 9 A ved Andenes skole, som høster ros for innsatsen.

– Merkelig at skoleforslag kommer før skoleutredning

– Det er rett og slett merkelig at posisjonen i Sortland foreslår å bygge ny barneskole, når utredningen om ny skolestruktur kommunen ikke er ferdig.

– Snevert perspektiv fra en ordfører

onsdag 16.05 2018

Fylkesrådet gir grønt lys til dronefag på Andøy

Fylkesrådet i Nordland har vedtatt å sende søknad til Utdanningsdirektoratet om å opprette programfag dronevirksomhet på Andøy videregående.

tirsdag 15.05 2018

Regjeringen setter av 200 millioner kroner ekstra til lærernorm

Regjeringen setter av 200 millioner kroner ekstra til lærere i revidert budsjett for å oppfylle KrFs lærernorm.

onsdag 09.05 2018

4A ved Melbu skole nest best på innsamling av batterier i Nordland

Totalt ble det samlet inn 111 tonn batterier i Norge. I Nordland var 4A ved Melbu skol nest best med hele 1123 kilo batterier.

tirsdag 08.05 2018

Øksnes kjøper midlertidige skolebygg for 20 millioner kroner

Kommunestyret i Øksnes har vedtatt å kjøpe brakker til en verdi av 20 millioner kroner for å kunne ta imot elever ved Myre skole, fra Sommarøy skole og etter hvert også Strengelvåg skole.

mandag 07.05 2018

Klubben ved Myre skole uttrykker stor bekymring i uttalelse:

– Uforsvarlig pedagogisk at vi ikke skal å tilført to moduler

– Det anses som helt uforsvarlig pedagogisk at vi ikke skal få tilført to moduler ved Myre skole. Det sier arbeidsplasstillitsvalgt ved Myre skole, Vivian Andreassen, i en uttalelse før Øksnes kommunestyre skal behandle saken tirsdag.

lørdag 05.05 2018

– Barn møter lukkede dører

Noe er feil når regjeringen blar opp store summer til skolehelsetjenesten, samtidig som bare en marginale økning av barn og unge opplever at de har bedre tilgang på denne viktige tjenesten.

fredag 27.04 2018

FAU er positive:

Ønsker mobilfri skole ved ungdomsskolen

Etter å ha evaluert dagens mobil-ordning ved Sortland ungdomsskole, er FAU positive til å innføre mobilfri skole. Nå skal elevene få si sitt syn på saken.

onsdag 25.04 2018

Elever har sørget for en hilsen til elever i 2048

Nedlegging av grunnsteinen til Hadsel videregående skole ble ei fin markering. Og dagens elever har sørget for at elever om 30 år får en spesiell opplevelse.

Mange spørsmål i kommunestyret:

Kantiner, heliumballonger og ladestasjoner

Andøypolitikerne lurer på mange ting når det er kommunestyremøte. Skolekantiner, heliumballonger og ladestasjoner var noe av det ordfører Jonni Solsvik måtte svare på i mandagens møte.

300 grunnskoler nedlagt på ti år

300 grunnskoler har blitt borte de siste årene, viser nye tall. Nedleggelsene påvirker lokalsamfunn negativt, mener Sp, som er bekymret for utviklingen.

mandag 23.04 2018

Kraftig økning i antall lærere som tar videreutdanning

7.207 lærere har i 2018 fått godkjent søknader om videreutdanning. Det er en dobling siden 2014, ifølge Kunnskapsdepartementet.

tirsdag 17.04 2018

– Jeg er bekymret for at ungdomskullene blir mindre

Kurt Jensen synes det er beklagelig at Hadsel vgs mistet Frisørtilbudet på Vg2.

mandag 16.04 2018

Jennestad Montessoriskole har blitt et økonomisk «mønsterbruk»:

– Kjøper det vi trenger, og pusser opp uten lån

Jennestad Montessoriskole har skaffet seg økonomisk handlefrihet bare i løpet av tre år.

lørdag 14.04 2018

Søknadsfristen for høyere utdanning går ut søndag kveld:

Valgte kreativ utfoldelse fremfor forelesninger og pugging

Er du tredjeklassing i den videregående skolen og fortsatt ikke har levert inn søknad til Samordna opptak, har du svært dårlig tid. Fristen går nemlig ut søndag. En av dem som for lengst har bestemt seg for hva han skal gjøre til høsten, er Elias Wingan fra Melbu.

Nye Stokmarknes skole i avgjørende fase:

– Har lært mye nyttig fra Risøyhamn og Sortland

Arbeidet med den nye skolen på Stokmarknes går inn i en veldig viktig fase.

tirsdag 10.04 2018

Risøyhamn tredje sprekeste i Nordland

Elevene i niende klasse ved Risøyhamn skole er de tredje sprekeste i Nordland. Foran seg på lista har de to skoleklasser fra Salten-området.

lørdag 07.04 2018

Kvæfjordelever må kanskje bytte skole - kan ende på Sortland

Kvæfjord kommune er i gang med et arbeid som kan resultere i at elevene på Vik og Flesnes må bytte skole.

onsdag 04.04 2018
1

Småtrinnet fra Sommarøy skole startet ved Myre skole i dag:

– Handler om å se det positive i situasjonen

Onsdag flyttet 20 elever fra småtrinnet ved Sommarøy skole over til Myre skole, og hadde sin første skoledag sammen med nye klassekamerater. – Alt ser ut til å gå veldig fint, sier rektor Vigdis Indregard.

tirsdag 03.04 2018

Oda Solhaug Humstad:

17 år gammel og drømmer om å jobbe på tråler

Oda Solhaug Humstad blir elev ved VG2 Fiske og fangst på Myre fra høsten. Hun drømmer om å få lærlingeplass i havfiskeflåten.

lørdag 31.03 2018

Hund hjelper elever til å lese bedre

Tess er ikke som alle andre hunder. Jobben hennes er nemlig å hjelpe barn med å lære å lese.

fredag 30.03 2018

Skolenes Landsforbund Nordland:

– Ta vold og trakassering mot ansatte i skolen på alvor

Hvis noen opplever vold og trakassering i sin arbeidshverdag, er det ikke en privatsak, men et arbeidsmiljøproblem som angår alle som jobber i skolen. De ansatte skal ikke stå alene med problemene.

torsdag 29.03 2018

Jakter på sølvkre ved Voksenopplæringa i Andøy

I lokalene til Voksenopplæring og integrering (VOI) i Andøy, jakter man nå på sølvkre. Det skjer etter at VOI har klaget på forholdene.

lørdag 24.03 2018

Styreleder i Sandnes Montessori, Håkon Østgård, er ingen slagen mann etter at Utdanningsdirektoratet avviste klagen for andre gang:

– Vi har mer tro på blågrønn regjering enn rødgrønt kommunestyre

Styreleder i Sandnes Montessori. Håkon Østgård, sier det var ventet at Utdanningsdirektoratet på nytt avslo søknaden om å etablere friskole. Nå setter de sin lit til Kunnskapsdepartementet.

tirsdag 20.03 2018

Utdanningsdirektoratet sier nei til Montessori-klage

Ifølge et brev i kommunens postlister fra Utdanningsdirektoratet, får Sandnes Montessoriskole avslag på klagen om nei til godkjenning av en ny skole.

mandag 19.03 2018

Realfagsbarnehager i Øksnes fikk 300.000 kroner:

Plysjfugler og digitalt mikroskop vekker realfags-interessen

Tidlig innsats er viktig for læring, og mandag fikk kommunestyret orientering om prosjektet med realfagsbarnehager fra prosjektleder Cynthia Fagervold.

fredag 16.03 2018

Rektor Line Pedersen og FAU-leder Malin Sollund Ødegård:

Ber foreldre ved Stokmarknes skole begrense kjøringen til og fra skolen

Rektor Line Pedersen og FAU-leder Malin Sollund Ødegård ber foreldre om å begrense kjøringen til skolen på Stokmarknes.

Jan Reinertsen stortrives på Innlandet skole:

Han blir rektor ved Innlandet skole

– Det er vanskelig å få søkere til rektorstillinger. Vi er veldig godt fornøyde med at Jan Reinertsen takker ja.

torsdag 15.03 2018

Peter Jakobsen om stormen rundt Sommarøy skole:

– Selvfølgelig er det delte meninger om flyttingen fra Sommarøy skole

Forelder Peter Jakobsen skriver i dette innlegget oppklarende om konflinkten rundt flyttingen av 20 elever ved Sommarøy skole.

onsdag 14.03 2018
6

Rektor fornøyd med utsmykking i Risøyhamn

– Det ble veldig fint

Nyskolen i Risøyhamn er tatt i bruk. I forrige uke kom en del av utsmykkingen på plass. – Det ble veldig fint, sier rektor Ann Brita Gregersen.

Skolesjefen i Øksnes om Sommarøy-flytting:

– Er sannsynlighet for at midlertidigheten varer til sommeren

Øksnes' skolesjef Lill Sørensen forklarer påskeflyttinga av elever fra Sommarøy til Myre skole med en akutt bemanningssituasjon. Hun bekrefter at elevene trolig er flytta for godt.

Formannskapet med ekstraordinært møte onsdag:

– Ikke forsvarlig å opprettholde undervisninga på Sommarøy

Formannskapet i Øksnes kom onsdag sammen til ekstraordinært møte om flyttinga av elever fra Sommarøy til Myre på kort varsel. Deler av møtet ble lukka, der fikk politikerne informasjon som gjorde dem trygge på at avgjørelsen var rett.

Delte meninger hos foreldre om Sommarøy-flytting

Mens FAU-nestleder Peter Jakobsen gikk veldig kritisk ut mot Øksnes kommune for flytting av elevene 1.-4. på Sommarøy skole til Myre på kort varsel, har en annen forelder henvendt seg til kommunen med støtte.

tirsdag 13.03 2018

Forelder og FAU-nestleder ved Sommarøy skole, Peter Jakobsen:

– Ikke en prosess vi har blitt tatt med på i det hele tatt

Forelder og FAU-nestleder ved Sommarøy skole er sterkt kritisk til prosessen rundt nedleggelsen av Sommarøy skole.

Vil legge ned 1.-4. trinn ved Sommarøy skole fra etter påske

Formannskapet i Øksnes ble i dag kalt inn til et ekstraordinært formannskap onsdag. Tema for møtet er nedleggelse av 1.-4. trinn fra etter påske.

Ove Aalo ble årets entreprenørskapslærer

Lærer Ove Aalo ved Hadsel videregående skole, ble kåra til årets entreprenørskapslærer i Nordland.

mandag 12.03 2018

Rektor ved Hadsel vgs, Inge Holm:

Bekymret over nedgangen på studiespesialisering

Rektor ved Hadsel vgs, Inge Holm, er totalt sett godt fornøyd med søkertallene til neste skoleår. Samtidig understreker han at tallene nettopp er foreløpige og at de kan endre seg etter hvert.

Få søkere til nedleggingstruede KEM

Kan spøke for KEM-linja alt fra høsten av

Bare seks personer med rett til plass har søkt på KEM-linja i Sortland til høsten. Søkertallet til byggfag er også lavt.

1400 søkere til videregående skole i Vesterålen

Totalt ca. 1400 personer har søkt seg til videregående opplæring i Vesterålen. Rundt 1200 av dem har rett på plass.

Jubler over gode tall for naturbruk

For noen år sida var naturbruklinja ved Sortland videregående, lokalisert på Kleiva, i fare for å bli lagt ned. Nå har linja høyere søkertall enn noen gang.

lørdag 10.03 2018

Populært loppemarked på ungdomsskolen:

– Nå får vi reist til Oslo

Ungdommene i 9c ved Sortland ungdomsskole fikk samlet inn mer enn nok til skoletur til Oslo og Stortinget. Det som blir igjen på loppemarkedet, gis videre til andre bruktmarkeder.

lørdag 03.03 2018

Disse skolene oppfyller ikke normen for lærertetthet

De fleste skolene i kommunene i Vesterålen er allerede innenfor gruppestørrelsen for skoleklasser som innføres neste skoleår. Noen skoler har i dag for mange elever i klassene til å innfri normen, men kommer trolig til å være innenfor når skolene begynner til høsten.

onsdag 28.02 2018

Har beklaget overfor foreldrene:

Rektor: – Når det brukes tvang skal det være et samarbeid med foreldrene

Et tilfelle av ulovlig tvang mot en barneskoleelev ved en barneskole i en kommune i Vesterålen ble holdt hemmelig for barnets foreldrene i mer enn to år.

Skoleelevens fysiske integritet har meget sterkt rettslig vern

I utgangspunktet har ingen rett til å krenke en skoleelevs integritet gjennom noen form for tvang, men det finnes visse unntak i spesielle situasjoner. Nå ligger det an til at Stortinget kommer til å pålegge ansatte i skolen en rekke nye plikter.

Varsler alarmerte til slutt foreldrene:

Tvang mot barneskoleelev holdt hemmelig i to år

Foreløpig avslag på å opprette unikt fag ved Sortland videregående:

– Vi ser behovet, og interessen, for lyd- og lysteknikk

Sortland videregående skole, avdeling for musikk, dans og drama, kunne ha blitt de eneste i landet med programfaget lyd- og lysteknikk. Utdanningsdirektoratet gir faget tommelen ned.

mandag 26.02 2018

– Ja til flere lærere også i Nord-Norge!

Nordland Sp vil jobbe for å reversere vedtaket om å gi nye lærerkrav tilbakevirkende kraft.

torsdag 15.02 2018

Samler støtte for byggfagene

– Tror vi kan endre vedtaket

– Vi hadde ikke gått så hardt inn for dette dersom vi ikke har tro på at vi kan få omgjort vedtaket om å legge ned byggfagene ved Sortland videregående skole, sier Rune Stigen Kvannli i Sortland arbeiderlag.

onsdag 14.02 2018

«Gjennomtrekk» av lærere og ledere

Utdanningsforbundet bekymret for Andenes skole

Utdanningsforbundet i Andøy er bekymret for Andenes skole, både når det gjelder faglærte lærere og skolens ledelse. – Dette er en situasjon som har vært et faktum lenge, og ikke ser ut til å ha noen betydelig bedring, skriver hovedtillitsvalgt Børge K. Folden.

mandag 12.02 2018

Arrangerer olympiske leker for første gang

Se OL-ilden tennes på Strand skole

– OL kom aldri til Tromsø, men nå avvikler vi OL her på Strand, sier rektor Per-Aage Krekling. Barna skal konkurrere i diverse øvelser, men viktigst er det å skape trivsel og vennskapsbånd.

Signerer kontrakt på bygging av ny skole

MANDAG MANDAG MANDAG NB SPERREFRIST SPERREFRIST SPERREFRIST - IKKE PUBLISER!!!

tirsdag 23.01 2018

– Alle liker jo kjeks!

mandag 22.01 2018

Vil ha skolesaken opp på nytt

Senterpartiets John Danielsen mener kommunestyrets lovnad om gode prosesser i forkant av en ny behandling av skolestruktur, må overholdes. Han mener derfor spørsmålet om nedleggelse av ungdomstrinnet i Alsvåg bør behandles på nytt.

Øksnes-ordføreren:

– Jeg har full forståelse for at det hersker usikkerhet

Øksnes-ordfører Karianne Bråthen (Ap) sier hun har forståelse for at FAU og klubben ved Alsvåg skole reagerer på vedtaket om nedleggelse av ungdomstrinnet, og forklarer her hvorfor hennes parti gikk inn for det.

Elevundersøkelsen 2017: flere elever sier de blir mobbet

I 2017 svarer 6,6 prosent av elevene at de blir mobbet to til tre ganger i måneden eller oftere. Dette er en liten økning på 0,3 prosent fra 2016.

lørdag 20.01 2018

Klubben i Alsvåg nekter å gi opp ungdomstrinnet:

– Avgjørelsen baseres på synsing

Klubben ved Alsvåg skole klarer ikke å slå seg til ro med politikernes beslutning om å legge ned ungdomstrinnet i bygda i budsjettbehandlinga. – Vi har blitt møtt med en stadig skiftende argumentasjon, sier de ansatte, som sliter med å skjønne politikernes begrunnelse. De ber skoleeier om svar.

fredag 19.01 2018

Elevbedrift vil få fart på flaskepanten i Hadsel

Elevbedriften Pant UB ved Hadsel videregående skal utvikle en boks der elever og bedrifter kan kaste tomflasker i.

torsdag 18.01 2018

Fylkesmannen har svart i klasseturklagesak:

– Vilkårene for å behandle klagen foreligger ikke

Før jul klagde et foreldrepar omstendighetene rundt en klassetur inn for fylkesmannen. I sitt svar redegjør Fylkesmannen i Nordland for at vilkårene for å klage ikke er oppfylt og saken sendes så tilbake til kommunen.

søndag 14.01 2018

Debatt:

– Sp må ta ansvar for både eiendomsskatt og skolenedleggelse

Øksnes Senterparti må ved sin handlemåte ta et ansvar for både nedleggingen av ungdomsskoletrinnet i Alsvåg og innføring av eiendomsskatt.

torsdag 11.01 2018

Noen stjeler klær ved Andenes skole

– Vi har hatt en del hendelser med tyveri i høst. Dette skjedde også forrige skoleår, sier rektor Sveinung Ellingsen.

mandag 08.01 2018

Følte seg presset til å betale for klassetur

To foreldre har klaget inn Stokmarknes skole til Fylkesmannen for brudd på opplæringsloven. De sier de følte seg presset til å betale inn flere tusen kroner i foreldrebetaling for en klassetur, og stiller spørsmål ved sikkerhetsvurderingen for turen.

Rektor ved Stokmarknes skole, Line Pedersen:

– Mener vi ikke har brutt loven

Stokmarknes skole avviste klagen fra foreldrene som mente skolen hadde brutt opplæringsloven.

– Vi vil evaluere ordningen med klasseturer på nytt

Oppvekstsjef i Hadsel kommune, Torbjørn Lappegard, sier at Hadsel kommune vil ta initiativ til en evaluering av ordningen rundt klasseturer.

tirsdag 02.01 2018

Unikt prosjekt skal hjelpe ungdommene som faller fra

I Vesterålen sparkes i disse dager et prosjekt i gang som har som mål å aktivisere ungdommene som faller utenfor både jobb og skole. Det gjelder mellom 250 og 300 ungdommer i regionen.

torsdag 21.12 2017

Ungdomstrinnet i Alsvåg til Myre fra 2019

– Stor pedagogisk fordel

Rektor ved Myre skole mener det var et riktig grep å legge ned ungdomstrinnet ved Alsvåg skole fra 2019 og overføre elevene til Myre. Hun mener det er pedagogisk korrekt og sier skolen har tilstrekkelig plass.

onsdag 20.12 2017

Nybyggene til Hadsel VGS:

I rute med nye skolebygg på Stokmarknes

Ved Hadsel VGS Stokmarknes kan man glede seg over at arbeidet med ny skole flyter greit. Om ett års tid kan det være klart for innflytting.

Debatt:

«Det er flertallet i fylkestinget som seiler sin egen sjø»

Det er utrolig at gruppelederen for Ap i Nordland unnlater å informere om han sammen med SP, Sv og Krf prioriterer å legge ned en rekke linjer i fylket for å finansiere en ny tredje videregående skole i Bodø.

tirsdag 19.12 2017

Ny julehyllest fra lærerne på medielinja på Hadsel vgs:

– Ville hylle elevene og vise at vi ikke er nedlagt

Jula handler om tradisjoner. En av de tradisjonene har blitt at lærerne ved Medier og kommunikasjon og medieproduksjon ved Hadsel videregående skole lager en julevideo til sine elever. Så er også tilfelle i år.

Økning i mobbesaker i Nordland

Nytt mobbeombud: – Elever og foreldre kan gå rett til meg

7. desember ble Lasse Knutsen ansatt som elev-, lærling- og mobbeombud i Nordland fylke. Det er nytt at mobbing trekkes fram i stillingstittelen, og det er Knutsens hjertesak.

mandag 18.12 2017

Blir lovlighetskontroll av skolesaken - fylkesrådet avviser ulovlig vedtak

Det er nå avklart at det blir en lovlighetskontroll av vedtaket om å legge ned byggfag i Sortland. Fylkesråd Tomas Norvoll (Ap) har problemer med å se hvordan vedtaket er ulovlig.

Fylkesråd mener folk må innse realitetene om skolestruktur:

– Kommer til å få 1500 færre ungdommer på få år

Ifølge fylkesråd Tomas Norvoll er det ikke noe alternativ å beholde begge byggfaglinjene i Vesterålen. Men han lover likevel at fylkesrådet skal komme med en sak om skolestruktur til neste år.

Mer enn hver tiende elev i Hadsel får spesialundervisning

Ti prosent av skoleelevene i Hadsel får spesialundervisning. Kommunen peker på bedre kartlegging som én årsak til økningen.

lørdag 16.12 2017

Blir trolig omkamp om byggfagnedleggelse:

Frp: – Håper å levere krav om lovlighetskontroll på mandag

Både Frp og Høyre signaliserer at de ønsker en ny gjennomgang av vedtaket i fylkestinget hvor byggfaglinja på Sortland ble avgjort nedlagt. – Folk var ikke informert om at dette kunne bli resultatet, sier Frp-gruppeleder Dagfinn Olsen.

fredag 15.12 2017

Avvik etter branntilsyn ved skoler

Sortland kommune endrer rutinene etter brann-avvik på to skoler

Etter branntilsyn ved to skoler på Sortland er tilsynsmyndighetene av den oppfatning at avviket er et systematisk avvik i kommunalenhet oppvekst. Kommunen er i gang med å endre rutiner.

torsdag 14.12 2017

Fylkesrådslederen til Sortland for å diskutere byggfag-tilbud:

Bjørkmo: – Forventer at det legges frem en ny sak for fylkestinget

Mandag kommer fylkesrådslederen og fylkesordføreren til Sortland for å diskutere VG2-tilbudet Klima, energi og miljøteknikk, som fylkestinget vedtok å legge ned i forrige uke. Sortland-ordføreren mener det er uaktuelt at vesterålsungdommene må helt til Fauske for å bli rørleggere, og er spent på hvordan de vil løse saken.

onsdag 13.12 2017

Klager på avslag omå etablere friskole:

Mener argumentasjonen fra direktoratet er for tynn

Sandnes Montessoriskole mener konklusjonen fra Utdanningsdirektoratet er feil. – Argumentasjonen om kommuneøkonomi og Robek-frykt holder rett og slett ikke, sier styreleder Håkon Østgård.

tirsdag 12.12 2017

SSB: – Flere lærere ga ingen effekt på karakterene

mandag 11.12 2017

Melbuelever til topps i Leger uten grenser-konkurranse:

– Morsomt å se hvor mye Melbu skole har fått til

– Leger Uten Grenser er stolte av å kunne offentligjøre fylkesvinnerne i Et Grenseløst Skoleprosjekt 2017.

Vil be om lovlighetskontroll

Mener nedleggelsen av byggfag er ulovlig

Utdanningsforbundet vil be om lovlighetskontroll av nedleggelsen av byggfag og etterhvert klima-, energi og miljø-linja på Sortland. 12 lærere kan risikere å miste jobben.

torsdag 07.12 2017

Foreldre lei av farlig skolevei

– Det er faktisk kommunens ansvar at barna er trygge når de har gått ut døra

19 elever i Sortland kommune får skyss om vinteren. Flest av dem går på Holmstad skole, med skolevei der det mangler både gangfelt og gatelys.

Byggeleder ved Steinsvik Hus, Bjørn Pedersen:

– Vi i bransjen er glade for bekreftelsen om at Melbu består

Byggeleder ved Steinsvik Hus, Bjørn Pedersen, synes det positivt at Melbu får beholde byggfagene, men hadde gjerne sett at det også var tilfellet på Sortland.

Stortingsrepresentant Kjell-Børge Freiberg:

– Vedtaket må ankes til departementet

Stortingsrepresentant Kjell-Børge Freiberg, Frp, oppfordrer styret i Sandnes Montessoriskole å anke direktoratets vedtak til departementet.

onsdag 06.12 2017

Rådmannen

– Direktoratet har lyttet til våre argumenter

Rådmann i Hadsel, Ola Morten Teigen sier han synes det er positivt å se at direktoratet har tatt hensyn til argumenter fra kommunens side, når det sies ned til Montessorriskole på Sandnes.

Styrelederen:

– Vi er litt overrasket

Styreleder Håkon Østgård i Sandnes Montessoriskole er litt overrasket over at Utdanningsdirektoratet sier nei til Sandnes Montessoriskole.

Leder i skolelederforbundet Vesterålen, Per -Aage Krekling, om skolestruktur:

– Å leve fra kommunestyrevedtak i desember til neste desember gir ingen forutsigbarhet og mulighet for å skape en ønsket utvikling

Vedtak om skolesammenslåinger skaper forståelig nok uro og sterke følelser. For å ivareta elever, ansatte og foreldre i slike endringsprosesser er det viktig at debatten foregår på et informert grunnlag.

«Robek-spøkelset» gjør at Sandnes Montessoriskole får nei

Sandnes Montessoriskole får ikke starte opp et ungdomstrinn på Sandnes. Det har Utdanningsdirektoratet bestemt.

tirsdag 05.12 2017

Hadselordfører og regionrådsleder Siv Dagny Aasvik:

– Glad linja på Melbu blir opprettholdt, men det er med sterk bismak

Siv Dagny Aasvik (Ap) er glad for at byggfaglinja på Melbu består, men sier det er med bismak i og med at linja på Sortland mest sannsynlig blir kuttet.

Dagfinn Olsen om nedleggelsen på Sortland:

– En skandale for ungdommen i regionen og næringa

Dagfinn Olsen (Frp) er rystet over at byggfag på Sortland legges ned.

søndag 03.12 2017

Oppdrag Russland

Sist uke ble en annerledes skoleuke for 10 elever fra Hadsel videregående. Den ble nemlig gjennomført i Russland, nærmere bestemt Gymnasium 21 i Arkhangelsk.

torsdag 30.11 2017

Formannskapet i Sortland enige om én ting:

Vil utrede skolestruktur i Sortland på kvalitet, ikke økonomi

Sist formannskap fikk formannskapet fremlagt forslag til retning for planprogram i forbindelse av utredning av skolestruktur i Sortland. Det var de ikke fornøyd med og torsdag kom posisjonen med et forslag til endring.

onsdag 29.11 2017

Åpning for lavere fart ved skoler

Nye kriterier vil åpne for at fartsgrensen kan settes ned i områder der det ferdes mange gående og syklende, varsler samferdselsministeren.

mandag 27.11 2017

«Forholder seg nøkternt til mulig skolenedlegging»

Rektor ved Eidet barneskole, Hilde Karin Nilsen, kjenner seg ikke igjen i VOLs framstilling av hennes holdning til skolens framtid.

fredag 24.11 2017

Trenger mange nye lærere i Vesterålen for å oppfylle lærernorm

mandag 20.11 2017

Forholder seg nøkternt til mulig skolenedlegging

Rektor ved Eidet barneskole står ikke på barrikadene for å redde den nedleggingstruede skolen.

søndag 19.11 2017
8

Tredobbel feiring

I helgen har det vært trippelfeiring på Strandlandet i Hadsel.

fredag 17.11 2017

Vil legge ned Eidet skole

Hvis rådmannen får viljen sin er Eidet skole i Bø nedlagt i 2019.

onsdag 15.11 2017

Nå har skolen fått fiskekvoter - August (16) fylte hele sildekvota