Tema

onsdag 11.03 2020

Kommuneoverlegene om turisme og koronaviruset:

– En vanskelig situasjon

Hurtigruten har seks daglige anløp i Vesterålen, i tillegg til flere planlagte cruiseskipsanløp i år. Skipene er pliktig til å varsle om mistenkt smitte om bord. Kommuneoverlegene i regionen mener likevel at dette er en vanskelig håndterbar situasjon.

torsdag 20.02 2020

Ny avtale vil føre til reduksjon av godstransport på bil

Tirsdag ble det kjent at Nordtrafikk og Samskip har inngått avtale om regulære anløp av Sortland Havn. Denne avtalen vil også føre til reduksjon av godstransport på bil.

mandag 11.11 2019

Ber Stortinget ta grep om fiskerihavnene

Fem fylkeskommuner, inkludert Nordland, har sendt et brev hvor myndighetene bes om å gripe inn for å prioritere opp fiskerihavnene i statsbudsjett for 2020.

onsdag 03.04 2019

Skal delta i nasjonalt prosjekt

Sortland Havn skal bidra i prosjektet «Smart kystfart» som er finansiert av Kystverket.

tirsdag 19.03 2019

Nå blir tømmerstablene et helt vanlig syn i havna

Den første bilen med tømmer er kommet til Sortland Havn. I nordenden av havna er det satt av 1000 kvadratmeter som skal brukes til lagring. – All ny aktivitet er spennende, og det er snakk om flere tusen kubikk med tømmer som skal skipes ut, sier driftssjef Einar Glad Hansen

fredag 08.02 2019

Cruisesesongen starter mandag - 1200 passasjerer til Vesterålen

11. februar starter årets cruisesesong i Vesterålen. Det første skipet som ankommer er M/S AIDAaura, med 1200 passasjerer om bord som skal oppleve alt fra RIB-safari til besøk hos Inga Sami Siida.

torsdag 07.02 2019

Kommunestyret i Sortland:

Skal anskaffe nytt flytebryggeanlegg i Torghuken

Kommunestyret i Sortland vedtok enstemmig rådmannens innstilling og skal dermed anskaffe nytt flytebryggeanlegg i Torghuken med en investeringsramme på 1,25 millioner kroner.

onsdag 04.07 2018

Etablerte ny pullert for å utnytte Sortland havn fullt ut

I disse dager etableres det en ny pullert ved Sortland Havn.

onsdag 27.06 2018

Grønt lys for gjestehavna - kan åpne til neste sommer

Tidligere i juni ga politikerne på Sortland grønt lys til utbygging av gjestehavn på Torghuken. Håpet er å ha en midlertidig gjestehavn åpen allerede i 2019.

torsdag 22.03 2018

Vil prioritere flytebrygge på gjestehavna

Politikerne i formannskapet vedtok - som ventet - å gå videre med etablering av gjestehavn i Sortland. Samtidig vedtok de å prioritere spesielt å få på plass flytebrygge.

søndag 25.02 2018

Overskudd for Sortland havn

Sortland havn KF kan sette av 2,3 millioner kroner på fond etter 2017. Driften gikk med 1,7 millioner kroner i overskudd.

tirsdag 12.12 2017

Legger utomhusarbeidet i havna ut på anbud

Sortland havn KF ber om pristilbud for utomhusarbeidet i havna.

onsdag 23.08 2017

22 søkte på havnesjefstilling - se søkerlista:

Nå håper Sortland havn å ha ansettelsen klar i løpet av september

Rekruttering av havnesjef i Sortland havn har vært et langt kapittel, som ifølge styreleder i Sortland havn, Karl Erling Nordlund, nå nærmer seg slutten.