Tema

torsdag 07.02 2019

Kommunestyret i Sortland:

Skal anskaffe nytt flytebryggeanlegg i Torghuken

Kommunestyret i Sortland vedtok enstemmig rådmannens innstilling og skal dermed anskaffe nytt flytebryggeanlegg i Torghuken med en investeringsramme på 1,25 millioner kroner.

Enighet om Kvassneset og Vidbukt

Under torsdagens kommunestyremøte i Sortland, vedtok et enstemmig kommunestyre kommuneplanens arealdel for Vidbukt og Kvassneset. Behandling av arealplanen knyttet til Kringelen masseuttak og mulig byggegrense i Kvalsaukan, sendes over til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for videre behandling.  

Kommunestyret i Sortland:

Vedtok å øke låneopptak med 21,7 millioner

Under torsdagens kommunestyremøte vedtok et samlet kommunestyre å gjøre årets første budsjettregulering. Dermed økes kommunens låneopptak med 21,7 millioner kroner.

Orientering i kommunestyret i Sortland:

– Nei, 98 prosent av ungdommen er ikke narkomane

Under kommunestyremøtet i Sortland torsdag, orienterte politiet, helse- og omsorgssjefen og SLT-koordinatoren om russituasjonen i Sortland, samt hvilke forebyggende tiltak som gjøres.

Egil Kristoffersen & Sønner: AS

Har fått tillatelse til å utvide sitt oppdrettsareal i Hellfjorden

Nordland Fylkeskommune har godkjent oppdrettsselskapet Egil Kristoffersen & Sønner sin søknad om å utvide oppdrettsareal og for å sette ut fôringsflåte på selskapets lokalitet i Hellfjorden.  

søndag 03.02 2019

Planene klare for ny demning til Storvatnet

Konsulentselskapet Sweco har prosjektert bygging av en ny dam i betong like nedenfor den gamle demningen som tidligere såvidt brast.

torsdag 24.01 2019

Brannfare fører til at bassenget på Maurnes holdes stengt

Som følge av feil på ventilasjonsanlegget knyttet til bassenget på Maurnes, er det ifølge kommunalsjef for plan og utvikling i Sortland kommune, Ann-Kristin Vinje, ikke forsvarlig å holde bassenget åpent.

Formannskapet i Sortland:

Orienterte om rettsstrid bak lukkede dører

Formannskapet valgte torsdag å lukke orienteringen om rettstvisten mellom Sortland kommune og William Rosenvinge, tidligere elev ved Holmstad skole.

Orientering om Arctic Race of Norway:

– Godt at du sier at det er en dugnad og en folkefest

Petter Ytterstad, representant for Arctic Race of Norway (ARN), orienterte torsdag formannskapet i Sortland om planene for årets sykkelritt. Det er mye som skal på plass før rittet fra 15. til 18. august i år, men at effektene av rittet er stort – det var klart.

Oppvekstsjef Erik Strand:

Orienterte om mobbeknapp i Sortland. Hevder det er lett å innføre

FAU, tillitsvalgtapparatet ved sortlandsskolene og skoleledelsen har frist til å sende inn sine høringsinnspill på mobbeknapp til 1. februar.

tirsdag 22.01 2019

– Vi kan ikke gjøre folk bondefanget i sitt eget hjem

Sist gang Høyre og Frp stilte forslag om at man måtte utarbeide en plan for erstatninger til grunneiere ved utbygging av Vesterålsgata ble de nedstemt. Nå ber de posisjonen stemme med dem når de igjen stiller forslaget.

søndag 20.01 2019

Fjærvollparets advokat Stian Paulsen:

– Det virker som man har forhandla på falske håp

Fjærvollparets advokat mener kommunen har oppført seg merkelig i relasjonen til Fjærvoll-parets innløsning. Det framstår som at man har gjort en helomvending som er dramatisk, mener han.

torsdag 17.01 2019

– Vi må gi alle en likeverdig behandling

Erik Strand sier reglene for skoleskyss er like for alle, man kan ikke vektlegge én familie over en annen. – Kommunen mener skoleveien til Sørensen-barna er trygg, sier han. Samtidig peker han på at kommunen skal kartlegge skoleveiene.

Barna må gå over tre kilometer langs trafikkert vei fra skolen hver dag - nå vurderer familien å flytte

For et voksent menneske tar det ca. 40 minutter å gå mellom familiens hjem og Holand skole. For barn kan det ta mer enn dobbelt så lang tid - og mesteparten av veien er uten gatelys. Likevel nektes familien Sørensen skoleskyss.

tirsdag 15.01 2019

Rosenvinges advokat om avlyst meklingsmøte:

– Jeg føler at kommunen kanskje har holdt oss litt for narr

William Rosenvinges advokat Svein Kjetil Svendsen er overrasket over at Sortland kommune ikke ville møte dem til mekling likevel. Han sier de kunne vært villige til å strekke seg når det gjelder kravet mot kommunen.

mandag 14.01 2019

Gir konsesjon for masseuttak på Hinnøya

Direktoratet for mineralforvaltning har gitt Kongsvinger-selskapet Gunnar Holth Grusforretning AS driftskonsesjon etter mineralloven for Gullkista massetak på Hinnøya i Sortland kommune.

onsdag 19.12 2018
5

Ordfører Tove Mette Bjørkmo om gasellebedriftene 2018 i Sortland:

– Stolt av å ha så mange bedrifter som får denne utmerkelsen

Tidligere i desember ble det klart at det var sju Gasellevinnere 2018 i Sortland kommune. Knapt en uke før jul benyttet ordfører Tove Mette Bjørkmo og næringskonsulent Geir Breivik anledningen til å gratulere bedriftene, samt gi dem en julehilsning.

tirsdag 18.12 2018

Arctic Race of Norway vil føre til bedre og raskere mobilnett i Vesterålen

– Vi har ennå ikke alle detaljene klare, men vi vil gjøre tiltak i Sortland med nye basestasjoner, og også en kapasitetsøkning der sykkelrittet har målgang i Hadsel, sier dekningsdirektør i Telenor, Bjørn Amundsen.

mandag 17.12 2018

Får tvangsmulkt hvis ikke hagegjerde i Kirkåsvegen fjernes:

– Jeg er veldig skuffet

Jørgen og Jeanette Sollie har nå fått pålegg om å fjerne hagegjerdet de satte opp ulovlig, uten å søke kommunen om dispensasjon, rundt sin eiendom i 2017. Gjør de ikke det, vil de få tvangsmulkt på 20.000 kroner.

lørdag 08.12 2018

Sortland kommune:

Har gått til anskaffelse av paraplylisens

Sortland kommune har kjøpt paraplylisens for å offentlig kunne vise frem lovlig innhentede filmverk i undervisning på grunnskoler og SFO i kommunen.

søndag 25.11 2018

Sortland utfører ikke mer løpende vedlikehold av gatelys:

– Det er selvfølgelig beklagelig

For å overholde driftsbudsjettet på gatelys, vil ikke Sortland kommune i utgangspunktet utføre mer løpende vedlikehold av gatelys i kommunen i år.

torsdag 22.11 2018

Møte i Bodø avgående Vesterålens Naturprodukter AS sin skjebne:

Bjørkmo: – Vi oppfordret dem til å ta så mange hensyn som mulig

Torsdag var det møte i Bodø angående Vesterålens Naturprodukter (VPN) på Sortland sin skjebne. Tove Mette Bjørkmo, ordfører i Sortland, oppfordret bedriftens eier Pfizer og ledelsen til å ta så mange hensyn som mulig, hvis det besluttes at VPN legges ned.

onsdag 21.11 2018

NFK har initiert til møte i Bodø:

Vesterålens Naturprodukter sin skjebne skal drøftes torsdag

De tillitsvalgte i Vesterålens Naturprodukter AS har de siste to ukene deltatt i fire drøftingsmøter med virksomhetens ledelse. Da de så langt ikke har kommet til en enighet, skal de nå møtes en femte gang torsdag.

torsdag 15.11 2018

Sortlandsbudsjettet:

Må tømme fondskassa for å unngå Robek

Sortland kommune kommer seg unna Robek med et nødskrik med rådmannens forslag til budsjett for neste år og økonomiplan for årene fram til 2022. Men det innebærer at man bruker rubbel og bit av kommunens fond.

Rådmannens budsjettforslag Sortland:

Kutter til utbedring av vei, rusomsorg og lærerlønn - øker SFO-prisen

Det legges opp til kraftige kutt i flere sektorer i sortlandsbudsjettet for 2019 og økonomiplanen for årene framover. Blant annet kuttes det flere millioner i lønnsmidler til skolene. Det kuttes også blant annet i rusomsorg og veivedlikehold, samtidig økes prisene for blant annet SFO.

søndag 04.11 2018

Holmstad skole i søkelyset:

Én av fire skoletimer uten kvalifiserte lærere

Ved Holmstad skole, hvor over 40 prosent av sjuendeklasseelevene i forrige skoleår oppga at de hadde opplevd å bli mobbet, ble drøyt hver fjerde undervisningstime gjennomført av ufaglært personell.

Sortland kommune har redusert antall liggedøgn betraktelig til nå i år:

– Tiltakene funker uten tvil

Sortland kommune hadde i januar og februar i år 207 liggedøgn for utskrivingsklare pasienter ved Nordlandssykehuset. Etter å ha tatt grep for å få ned disse, har de siden mars hatt kun ni liggedøgn.

fredag 02.11 2018
2

– Hvis farten hadde blitt overholdt, hadde det ikke vært et problem

Jørgen og Jeanette Sollie må flytte hagegjerdet sitt 2,6 meter lengre bak etter at Fylkesmannen i Nordland har gitt dem endelig avslag på sin klage. Dette ønsker de ikke å gjøre før kommunen har gjort Kirkåsvegen mer trafikksikker.

tirsdag 30.10 2018

Fylkesmannen til Sortland:

Psykiatriske pasienter skal bidra til kartlegging av helsetilbud i Sortland

Seks psykiatriske pasienter som samtidig har problemer med rusmidler, skal bidra til å kartlegge det kommunale helsetilbudet til denne gruppen i Sortland kommune.

Sortland kommune:

Arbeidstilsynet: Sortland slipper unna tvangsmulkt

Arbeidstilsynet påla kommunen å sørge for tilfredsstillende garderobeforhold ved brannstasjonen på Sortland. Nå trekker tilsynet tilbake vedtaket om tvangsmulkt.

mandag 29.10 2018

Mange mobbeofre har kontaktet William Rosenvinge:

– Oppførselen til Sortland kommune har vært bøllete  

Den siste uka har vært en positiv opplevelse for William Rosenvinge, som opplever at til og med folk på gata stanser og sier hyggelige ting. Samtidig er han ikke fornøyd med måten Sortland kommune har agert på i saken.

torsdag 18.10 2018

Tillitsvalgt melder seg ut av partiet på grunn av Andøya flystasjon

Marit Nordheim melder seg ut av Arbeiderpartiet, i hovedsak på grunn av vedtaket om å legge ned Andøya flystasjon og flytte de maritime overvåkingsflyene til Evenes.

onsdag 17.10 2018

Kommunalsjefen med mulige kutt for Sortland:

Kan kutte i rus og psykiatri, bemanning og øke SFO-prisen

Tirsdag gikk kommunalsjefene i Sortland gjennom mulige tiltak for å kutte i budsjettet innenfor sine driftsområder. Basert blant annet på disse innspillene skal kommunen vedta et nytt budsjett i desember.

Så mye tjener ordførerne i Vesterålen

De siste årene har det vært en kraftig vekst i lønnen til ordførerne her til lands. En undersøkelse gjort av Nettavisenm, viser at flere ordførere har millioninntekt, men hva tjener ordførerne i Vesterålen?

lørdag 13.10 2018

Sortland kommune:

– Klipp hekken og senk farten

Sortland kommune oppfordrer innbyggerne til å klippe hekken og senke farten slik at det blir enklere og sikrere for både myke og harde trafikanter å ferdes ute i høstmørket.

onsdag 03.10 2018

– Det er lagt ned en stor frivillig innsats

Nå blir det bygd bocciabane og grillhytte i parken som ligger over Frydenlundparken. Det kommer også blomsterhage, lekestativ og akebakke, for å nevne noe.

mandag 01.10 2018

Ordføreren svarer på interpellasjon fra Rødts Ellingsen:

Avviser overkjøring av kommunestyret i Kringelen-sak

Ordfører Tove Mette Bjørkmo mener formannskapet hverken har overkjørt kommunestyret eller hatt til hensikt å gjøre det i saken om Kringelen masseuttak.

lørdag 29.09 2018

Stengt svømmehall på Sortland

Bassenget i Sortlandshallen vil holde stengt til 8. oktober.

fredag 28.09 2018

Oppvekstsjef i Sortland, Eirik Strand, på folkemøte om Holmstad skole:

– Det som er viktig for folk er barnehage, skole og butikk

Torsdag kveld ble det holdt folkemøte på Holmstad skole om utredningen av skolestruktur politikerne i Sortland har bestilt. Under oppvekstsjef Erik Strands fremlegg ble det hyppig stilt spørsmål fra de rundt 60 oppmøtte.

onsdag 26.09 2018

Ordfører i Andøy, Jonni Solsvik, reagerer på at finansministeren varsler kutt i eindomsskatten:

– Hvis regjeringen får flertall, vil det få dramatiske konsekvenser

Finansminister Siv Jensen (Frp) sa onsdag kveld at regjeringen ønsker å redusere kommunenes mulighet til å kreve inn eiendomsskatt fra sju til fem promille. Dette kan få store konsekvenser for 67 kommuner, deriblant Hadsel, Sortland og Andøy.

Klart for megling mellom staten og kommunen om Sortlands kommuneplan:

– Håper vi kan komme fram til løsninger som vi alle kan leve med

Fredag møtes Sortland kommune og Kommunal- og moderniseringsdepartementet til mekling om arealplanen som ble vedtatt i november. Sortlandordfører Tove Mette Bjørkmo håper begge parter er villige til å strekke seg.

mandag 24.09 2018

Rødts Christoffer Ellingsen med interpellasjon til kommunestyret:

– Vedtak om at Kringelen slipper reguleringsplan kan være ulovlig

Rødts Christoffer Ellingsen har sendt en interpellasjon til kommunestyret der han ber ordføreren vurdere hvorvidt formannskapet kan oppheve vedtak gjort i kommunestyret. Det er den betente striden rundt Kringelen som er årsaken.

fredag 21.09 2018

Vesterålen og omegn sameforening jubler over samiske skilt:

– Det er en historisk hendelse

Vesterålen og omegn sameforening er veldig fornøyde med at Sortland har fått samiske skilt. Samtidig mener de en bieffekt av fornorskinga er at temaet fremdeles er så sårt for mange.

Sortland har fått samiske skilt:

Ordføreren: – Det skulle bare mangle

Torsdag ble skiltene med Sortlands samiske navn satt opp ved kommunegrensen. Ordfører Tove Mette Bjørkmo (Ap) mener det var på tide.

onsdag 19.09 2018

Kommuneøkonomiekspert skal hjelpe Sortland å tenke nytt:

– Sortland har ikke kuttet noenting, men alle tror de har gjort det

Direktør Roger Veinan i Bedriftskompetanse har i månedsvis jobba tett med kommunen og analysert forbruk, økonomi og budsjettarbeid. Han mener måten man jobber med budsjettene på gir inntrykk av kutt, mens man egentlig bruker mer og mer penger.

fredag 14.09 2018

Formannskapet om kunstgresset i Blåbyhallen:

– Det er ikke tvil om at det er viktig med akutte tiltak

Under torsdagens formannskapsmøte i Sortland kommune ble det orientert om situasjonen rundt kunstgresset i Blåbyhallen. Konklusjonen ble at her må det gjøres noe.

torsdag 13.09 2018

– Jeg fant ikke ut hva det var, og googlet det. Der fant jeg mange argumenter for og mot dette programmet

Formannskapet drøftet torsdag implementering av PALS i Sortlandsskolen. De vedtok enstemmig at det skal gjennomføres en høring. Det ble også vedtatt at programmet skal utredes i forhold til personopplysningslovens bestemmelser, og at ulike og mulige tiltak skal sees på.

Vedtok å opprettholde sitt vedtak

Under dagens formannskapsmøte i Sortland vedtok flertallet å opprettholde sitt tidligere vedtak om å unnlate ulovlighetsoppfølging av Kringlen masseuttak.

torsdag 06.09 2018

Sortland kommune og Sortland næringsforening om ny handelsanalyse:

– Handelsområdet strekker seg langt utover Vesterålens grenser

Torsdag hadde Sortland kommune og Sortland næringslivsforening åpent møte der det ble lagt frem et tallgrunnlag og en foreløpig SWOT-analyse om Sortlands styrker, svakheter, muligheter og trusler. Det kom blant annet frem at markedet for detaljhandel og bilhandel i Sortland strekker seg langt utover regionens grenser.

onsdag 05.09 2018

Åpnet 6,5 meter høyt klatretårn på Sortland:

– Jeg var først oppe

Onsdag formiddag ble det nye klatretårnet på 6,5 meter i Frydenlundparken på Sortland åpnet, og det av 17 barn.

torsdag 16.08 2018

Frisk Fysio satser videre med utvidet stab og kompetanse

Frisk Fysio Sortland AS har gått fra å ha en ansatt til tre, og utvider dermed både kompetanse og stab. Med seg på laget har de nå fått en ernæringsrådgiver og en fysioterapeut.

fredag 10.08 2018

Rådmann i Sortland, Randi Greger, om det uferdige arbeidet ved Maurnes skole:

– Har ikke tatt høyde for ferieavvikling

Roar Wessel Olsen (H), som sitter i formannskapet og i samarbeidsutvalget for Maurnes skole, sier til VOL at han er rystet over at administrasjonen og rådmannen i Sortland har stilt seg i en slik posisjon at arbeidet ved skolen enda ikke er ferdig.

torsdag 09.08 2018

Forelder Rolf Anders Høve om skolegården på Maurnes en uke før skolestart:

– Det ser ut som et bombet krater

Foreldre som har barn ved Maurnes skole er kritisk til hvordan uteområdet ser ut drøyt halvannen uke før skolestart. Ordfører i Sortland, Tove Mette Bjørkmo, sier hun er lei seg for at det ser ut slik som det gjør.

onsdag 01.08 2018

Rykket ut til falsk alarm

Onsdag kveld rykket brannvesenet ut til Maurnes skole i Sortland kommune

fredag 27.07 2018

Kommunen hemmeligholder hotelldokumenter

Det kommunalt eide selskapet Kultufrabrikken Eiendom nekter å gi innsyn i dokumentene tilknyttet hotelltomten på Sortland. De begrunner det med forhandlingsmessige hensyn, men det har de ikke anledning til, ifølge Redaktørforeningen.

lørdag 21.07 2018

Ny konfliktsak om Kringelen hos fylkesmannen:

– Mistenker omkamp fra fylkesmannen om reguleringsplan

Fylkesmannen i Trøndelag har bedt Kringelen masseuttak levere et meldingsskjema som vanligvis er forbeholdt nye uttak. Rolf Lossius i Alpha Konsulent mener det i realiteten er en omkamp om reguleringsplan.

fredag 20.07 2018

– Vi får bare sette i gang:

Fylkesmannen støtter kommunen - nå må de rive verandaen

I februar omtalte VOL at ekteparet Ramona og Vidar Lind var pålagt av kommunen å rive en veranda som hadde stått i 15 år. Fylkesmannen gir kommunen medhold, og paret gjør seg da klare til å rive verandaen.

torsdag 12.07 2018

Nå skal Fylkesmannen inn i strid om vei fra Coop-tomta

Sortland kommune brukte over et år på å behandle klager fra næringdrivende

Formannskapet behandlet klager på avgjørelse om kryss ved Coop-tomta i sitt maimøte. Klagene ble sendt inn henholdsvis i februar 2017 og desember 2016. Nå skal Fylkesmannen behandle saken.

onsdag 04.07 2018

Bø har høyest faste avgifter i Vesterålen

VGs oversikt over kommunale avgifter, viser at Bø har høyest avgifter i regionen. Ellers ligger vesterålskommunene i det lavere sjiktet nasjonalt.

onsdag 27.06 2018

Grønt lys for gjestehavna - kan åpne til neste sommer

Tidligere i juni ga politikerne på Sortland grønt lys til utbygging av gjestehavn på Torghuken. Håpet er å ha en midlertidig gjestehavn åpen allerede i 2019.

torsdag 14.06 2018

Gir seg etter 45 år som biblioteksjef:

– Kan gi meg med god samvittighet, biblioteket er der det skal være

Kirsten Olaug Aafløy Opdan har i dag siste dag på jobb ved Sortland bibliotek etter 45 år.

onsdag 30.05 2018

Kun fire kommunale bygg på Sortland har tilfluktsrom:

– Kommunen har bare 900 tilfluktsromplasser

Sortlandsordfører Tove Mette Bjørkmo mener at Sortland har bedre tilfluktsromberedskap enn det som kommer fram i TV2s nylige oversikt, blant annet i form av Kystvakta.

Rektor kan bli rektor

Sjekk hvem som vil bli rektor på Sortland barneskole

Søkertallene for rektorstillingen ved Sortland barneskole er klar. Det er fire lokale søkere.

mandag 28.05 2018

Dårlig dekning av tilfluktsrom i Norge - Sortland verst i landet

TV2 har utarbeida en oversikt over byene med lavest dekningsgrad av tilfluktsrom. Sortland ligger nederst på deres oversikt.

fredag 25.05 2018

Testet hvordan Sortland er for bevegelseshemmede:

– Mange småting man ikke tenker over som skaper problemer

Torsdag fikk driftsutvalget på Sortland prøve hvordan det er å være svaksynt, døv eller bevegelseshemmet - eller, rett og slett hvor vanskelig det kan være å komme seg fram med stor barnevogn eller rullator. Det ble en ny opplevelse.

onsdag 23.05 2018

Sortlandsordfører Tove Mette Bjørkmo om nyskole i sentrum:

– Vi har ikke sagt noe om skolenedleggelse

Ordfører Tove Mette Bjørkmo (Ap) og resten av posisjonen gikk tirsdag ut og sa at de ønsker å bygge ny skole i Sortland sentrum. Ordføreren hevder dette ikke er noe forsøk på å forskuttere debatten om skolestruktur.

tirsdag 15.05 2018

– Sortland må boikotte Israels okkupantvarer

SV vil ha kommunen med på boikott

Sortland SVs Oddmund Enoksen har sendt inn forslag til kommunestyret i Sortland om boikott av varer produsert i ulovlige israelske bosetninger på palestinsk område.

tirsdag 08.05 2018

Den aller siste våren i barnehagen

I Prestelva barnehage er skolestart fremdeles en evighet unna. For de eldste barna, er dette likevel den siste våren før de blir elever.

mandag 30.04 2018

Kommunen forbereder seg på forhandlinger om arealplanen

Under fredagens kommunestyremøte ble det satt ned et utvalg som skal forhandle med Fylkesmannen om arealplanen. Kringelen og reindrift vil stå høyt på agendaen.

fredag 27.04 2018

Heliumballongforbud også i Sortland

Sortland kommunestyre vedtok enstemmig å gå inn for forbud mot salg av heliumballonger på 17. mai i kommunen.

Vil bruke millioner på å lokke lærere og sykepleiere til Sortland

Kommunestyret gikk fredag inn for å bruke rundt 2,4 millioner kroner i år på tiltak som skal øke rekrutteringa av lærere og sykepleiere. Det innebærer blant annet økte tillegg og å holde av barnehageplasser.

Kunstnerhusets venner:

– Vi er kjempeglade

Selv om framtida til Kunstnerhuset ikke er sikret for all framtid, er husets venner likevel svært glade over at det er reddet fra salg - enn så lenge - og at drift via Kulturfabrikken er sikret.

Ungdomsrådet inviterte politikerne på tacomøte

Flere av kommunestyrerepresentantene har tidligere etterlyst orienteringer fra ungdomsrådet, som sjelden har hatt mulighet til å delta på møtene. Det gjorde de fredag.

Kommunestyret snudde om Kunstnerhuset. Vil ikke selge likevel.

Tidligere i år stemte formannskapet for å selge Kunstnerhuset. I kommunestyret ble vedtaket i stedet at huset skal bevares i kommunens eie.

Full krangel om Jennestad-stiftelse i kommunestyret

Eierskapet til Jennestad brygge er blant saken med høyest temperatur i under fredagens kommunestyremøte. Høyre og Frp ville legge huset under en stiftelse, men dette var flere skeptiske til.

torsdag 26.04 2018

Usikkert om vedtak er ulovlig:

Kommunestyret kan be om Kringelen-vurdering

Kommuneadvokaten har ikke foreløpig vurdert om Kringelen-vedtaket som ble gjort i formannskapet nylig, er ulovlig. Siden kommunestyret er et høyere organ, kan de uansett instruere formannskapet.

onsdag 25.04 2018

Skal trekke vannledning under Sortlandssundet

Sortland kommune skal legge vannkabel fra Selnes til Holmen. Kabelen skal da legges under Sortlandssundet, 30 meter under vann.

tirsdag 24.04 2018

Rødt: – Bryter med arealplanen | Fylkesmannen: –Vet ikke hva vi gjør nå: | Lossius: – Dette vedtaket vi ønsket

Uenige om konsekvenser etter at formannskapet fastslo at Kringelen ikke trenger reguleringsplan

Formannskapet i Sortland vedtok tidligere i april å oppheve dispensasjonen fra arealplanen de tidligere har gitt Kringelen masseuttak. Samtidig fastslo de i vedtaksteksten at uttaket ikke trenger reguleringsplan i det hele tatt.

Kommunen sa ja - Fylkesmannen nei

Betent flytebryggestrid i Sigerfjord

En mann bosatt i Sigerfjord må fjerne deler av en flytebrygge han hadde fått lov av kommunen til å bygge, etter at Fylkesmannen sa nei.

mandag 23.04 2018

– Stort behov for hudleger i regionen

Skal etablere hudlegepraksis på Sortland

Øyvind Bremnes skal bli hudlege på Sortland, med offentlig driftshjemmel. Foreløpig er det ikke helt klar når eller hvor hudlegekontoret skal ligge.

torsdag 12.04 2018

50.000 kroner i støtte til alpinklubben

Formannskapet vil bevilge 50.000 kroner til Sortland alpinklubb. Pengene skal gå til investering av utstyr.

tirsdag 10.04 2018

Terje Steiro om: parkering | småbutikker | sentrumsdød | bedriftene

– Det vi gjør bunner i et ønske om at det skal gå bra for Sortland og Vesterålen

Han vokste selv opp med og i farens landhandel, og savner det gamle handlemønsteret. Men næringslivet er nødt til å tilpasse seg tiden, mener Terje Steiro, som legger bak seg nok et godt år.

lørdag 07.04 2018

Er både klagepart og veileder for kommunen:

Reagerer på dobbeltrolle for fylkesmannen i Kringelen-saken

SVs Oddmund Enoksen reagerer sterkt på at Fylkesmannen i Trøndelag, som har klagd inn Kringelen-vedtaket fra formannskapet, har veiledningsmøte med kommunen om samme sak.

torsdag 05.04 2018

Fylkesmannnen om Kringelen:

Viker ikke en tomme på krav om reguleringsplan

I mars hadde kommunen møte med Fylkesmannen i Trøndelag om masseuttaket på Kringelen. Fylkesmannen gjorde det der klart at de mener det er helt feil at uttaket ikke trenger reguleringsplan.

tirsdag 13.03 2018

Sametinget klager også på Kringelen-vedtak

Kort tid etter at det ble klart at Fylkesmannen i Trøndelag klager på at formannskapet har fornyet Kringelen-dispensasjonen, er det nå klart at også Sametinget klager.

torsdag 08.03 2018

Vil ikke uttale seg om Fylkesmannen-klage

Sortland kommune ønsker foreløpig ikke å si noe om Fylkesmannnens klage på formannskapets vedtak om å gi Kringelen ny dispensasjon.

onsdag 07.03 2018

Uenige om overskudd på sortlandsregnskapet:

Høyre: – Ganske tilfeldig Ap: – God styring

Når årsregnskapet skal summeres opp, viser det seg at Sortland går mer enn 25 millioner i pluss. Både Høyre og Ap er glade for det - men de er uenige om hvorfor det har blitt slik.

mandag 05.03 2018

Har bedt om møte med kommunen:

Fylkesmannen klager på nytt Kringelen-vedtak

Fylkesmannen i Trøndelag er ikke fornøyd med at formannskapet i Sortland valgte å overse deres anbefaling om masseuttaket på Kringelen, og i stedet ga ny dispensasjon. Nå klager de på vedtaket.

onsdag 28.02 2018

Nå skal historien om Kjetil fortelles på P2

Historien om Kjetil Paulsen, og hvordan han fikk sin egen statue, skal i løpet av våren fortelles på P2.

tirsdag 27.02 2018

Sortland bikka én milliard i skatt i fjor

For første gang har skatteomsetninga i Sortland bikka en milliard. Samtidig har kommunen omtrent 24 millioner i utestående skatt.

mandag 26.02 2018

Terapibadet på Lamarktunet

Et krav om egenandel og badevakt i terapibadet på Lamarktunet vil gjøre at revmatikerne ikke kan bruke badet, ifølge årsmøtet i Revmatikerforeninga.

fredag 23.02 2018

Krever at Ramona og Vidar må rive veranda som har stått siden 2003:

Naboer har krangla om denne verandaen i fire år

En veranda til besvær: På Kleiva har Ramona og Vidars veranda stått i snart 15 år, men naboen krever at den må rives.

fredag 09.02 2018

Dårligst av 31 målte kommuner:

Sortland verst i klassen på å la utskrivingsklare ligge igjen på sykehuset

Sortland hadde hele 553 såkalte overliggerdøgn i fjor. Det er desidert høyest av kommunene tilknyttet Nordlandssykehuset.

torsdag 01.02 2018

Torgeir Tobiassen: – Nå kan jeg gjøre det jeg virkelig ønsker

Avviser at konflikt er grunnen til Tobiassens avgang

Selv om flere i teknisk etat i Sortland oppgir at det er ledelsesutfordringer i etaten i en ny rapport, avviser både teknisk kommunalsjef Torgeir Tobiassen og tillitsvalgte at det ligger noen konkret konflikt eller varslinger bak Tobiassens avgang.

Tjønsø fikk 15.000 til Kenya-tur

Rune Tjønsø fikk innvilget et tilskudd på 15.000 kroner av formannskapet torsdag. Pengene skal brukes på studietur til Kenya.

Kringelen-drift erklært ulovlig - politikerne uenige

Fylkesmannen i Møre og Romsdal, som var settefylkesmann for Kringelen-konflikten, mente Kringelen-masseuttaket har drevet ulovlig siden 2005. På formannskapet torsdag valgte politikerne å gi tilatelse til videre drift.

Torgeir Tobiassen slutter som teknisk sjef

Torgeir Tobiassen slutter som teknisk sjef i Sortland kommune. Formannskapet ble orientert torsdag.

tirsdag 30.01 2018

Kommuneadvokaten om Runne Kvannlis inhabilitet:

– Dette var et tvilstilfelle

Kommuneadvokat Knut Erik Marthinussen Harjang mener Kvannli er inhabil etter en «totalvurdering av hele situasjonen slik det framstår nå». Reinskinnene fra Inga og felles partimedlemskap ble ikke tillagt vekt.

Næringslivet på parkeringsmøte:

– Dette er ikke snikinnføring av parkeringsgebyr

Både kommunen og næringslivet ønsker en ordning med tre timers gratis parkering utenfor kjøpesentre og næringsbygg. Det skal fremdeles være langtidsparkering, men lenger unna.

søndag 14.01 2018

Reagerer på kommunalt «røykeforbud» på sin tomt

Kommunen ønsker ikke å ta over Rød- og Kvitbrygga, men frisk luft-sonene utenfor Kulturfabrikken gjelder også deres uteområder. Det reagerer Geir Abel Ellingsen på.