Tema

søndag 14.02 2021

«Intensivkapasitet i norske sykehus: en buffer i hverdagen og et bolverk i krisetid»

mandag 08.02 2021

Deltar ikke på møte med Stokmarknes Handelseiendom

Den politiske ledelsen i Hadsel kommune kommer ikke til å være med på et uformelt møte med Stokmarknes Handelseiendom.

torsdag 07.01 2021

Sykehusene starter vaksinering av helsepersonell

I uke 2 starter sykehusene i Helse Nord koronavaksinering av helsepersonell. Ledelsen i det enkelte helseforetak som prioriterer de tildelte dosene ut fra lokal vurdering av kritiske funksjoner.

torsdag 17.12 2020

Har bedret boforholdene til sykehusvikarer

Personell i kort- og langtidsvikariat ved Nordlandssykehuset Bodø og Stokmarknes kan leie bolig via sykehuset.

mandag 15.06 2020

Vil ha ambulansehelikopter til Skagen

Fredag vedtok kommunestyret i Hadsel at ordføreren skal ta med seg en sak om etablering av ambulansehelikopter på Skagen til regionrådet.

torsdag 20.02 2020

BUP Vesterålen bekymret over økningen i antall henvendelser. Peker på samfunnsutvikling og økt press blant unge på sosiale medier som noen av årsakene til veksten:

– Foreldrene må tørre å være foreldre

Utviklingen de siste ti år viser en økning i antall henvisninger til Bup Vesterålen. – Det er mer rus og mer komplekse saker. Samtidig må foreldre tørre å være foreldre, og ungdommen trenger hjelp til livsmestring, sier sjefpsykolog Elsa Risjord.

søndag 05.01 2020

Ambulansesjåfør i Nordlandssykehuset:

Ståle Mikal jobbet mer enn 1000 timer overtid på ett år

Det har vært stort fokus på arbeidsmengdene for de ansatte i bilambulansetjenesten ved Nordlandssykehuset. Øksnesværingen Ståle Mikal Skaaden jobbet mer enn 1000 timer overtid i 2017. Nå advarer ambulansesjåføren om at tjenesten kan stå overfor en kollaps.

søndag 10.11 2019

Ap og Sp refser sykehussatsing – varsler milliardløft

Sykehusene er kronisk underfinansiert av dagens regjering, mener Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Høyre anbefaler lesebriller og kalkulator.

torsdag 26.09 2019

Røyk fra brennende tråler truer pasienter på sykehuset i Tromsø

Røyken fra den kraftige brannen i tråleren i Tromsøs havn truer pasientene på Universitetssykehuset i Nord-Norge. Derfor kan heller ikke brannen slokkes raskt.

lørdag 31.08 2019

Arne R. Hole i Bø oppgitt over rigid regelverk

– Pasientreiser tror Hurtigruta går fra trappa mi i Bø

Arne R. Hole i Bø har gjennomgått kreftbehandling og må til Tromsø to ganger i året for oppfølging. Han reagerer på regelverket Pasientreiser opererer med, og mener dette er tilpasset det sentrale Østlandet.

lørdag 15.06 2019

– Ikke egenandel for pasientene

Kommuneoverleger, alle fastleger og legekontorene har nå fått beskjed om at pasienter som undersøkes med mistanke om Hepatitt C skal slippe egenandel.

torsdag 06.06 2019

351 kvinner nådde ikke fram til klinikken før fødsel

Totalt 351 fødende kvinner nådde ikke fram til klinikken i 2018, og av dem fødte 171 under transport, viser nye tall.

torsdag 30.05 2019

Bøfjerding rundstjålet på sykehuset

Inger Solheim fra Bø ble frastjålet handveska, med penger, smykker og kort på sykehuset.

lørdag 05.01 2019

Pasientorganisasjoner advarer mot budsjettkutt

Flere pasientorganisasjoner i Nordland uttrykker bekymring over at viktige tilbud kan bli kuttet ved Nordlandssykehuset.

mandag 12.11 2018

Slik svarer sykehuset på kritikken:

– Turnusene er godkjent av tillitsvalgte

Nordlandssykehuset erkjenner at sykefraværet i ambulansetjenesten har vært for høyt, men mener de driver forsvarlig.

søndag 04.11 2018

Nordlandssykehuset «dømt» for lovbrudd:

– Pasienten ble feilinformert av ambulansepersonellet

– Det er fylkesmannens oppfatning at pasienten ble feilinformert av ambulansepersonellet, og legevaktslegen heller ikke fikk riktig informasjon om de faktiske forhold.

mandag 29.10 2018

Møteulykken i Kanstadbotn:

En person alvorlig skadd

Av de to personene som søndag ettermiddag ble fraktet til sykehus med helikopter etter en møteulykke i Kanstadbotn, er én person alvorlig skadd.

torsdag 11.10 2018

Nordlandssykehuset skal selge unna eiendom for å få råd til sykehus

For å få fullført sykehuset i Bodø, skal Nordlandssykehuset selge unna boliger brukt av blant annet studenter og ansatte. De vil ikke avsløre hvilke boliger de skal selge.

søndag 07.10 2018

Rådmannen vil ha politisk avklaring om bruk av sykehusbukta som næringstomt:

Tar en «Sortland» i Hadsel

Ola Morten Teigen ønsker mer næringsareal til Hadsel, og mener utfylling av Sykehusbukta må avklares.

torsdag 27.09 2018

Nordlandssykehuset svarer på kritikk:

– Beklager om pasienter og pårørende opplever å ikke bli møtt med respekt

Nordlandssykehuset kan ikke kommentere enkeltsaker og går derfor ikke inn på elementene i klagen VOL omtaler. De forsikrer om at rutinene for hjerneslag er gode.

tirsdag 25.09 2018

Slik foregår statlige tilsyn med lokale helsetilbud

Denne sommeren klagde en pasient på behandlingen ved Nordlandssykehuset Vesterålen. Saken ble avvist av Fylkeslegen fordi klagen kom inn for sent. Derfor ble det ingen konkret vurdering av den saken. En veileder fra Fylkesmannen i Nordland viser hvordan man kan gå fram for å få sin sak vurdert.

tirsdag 08.05 2018

– Senterpartiet – folkets mikrofonstativ i Finnmark

Et råd til FrP vil være: Gjør som Senterpartiet; ta selvstendige standpunkt som avspeiler finnmarks-folkets behov, skriver

søndag 06.05 2018

Nordlandssykehuset svarer om ambulansetjenesten:

– Bekymringsfullt at det er skapt et feilaktig bilde

Nordlandssykehuset fastholder at det ikke har vært noe stort problem med samtidighetskonflikter etter at en av ambulansene på Sortland ble fjernet. Ambulansetjenesten er god, er deres syn.

tirsdag 27.03 2018

68 fødsler ved føden hittil i år

Føden er aldri stengt, og holder følgelig åpent hele påska. Hittil i år er 68 barn kommet til verden ved avdelinga på Stokmarknes sykehus.

torsdag 22.03 2018

Sortland brukte én million på overliggere i årets to første måneder

Kommunen håper de har lagt overliggerproblematikken bak seg etter at de gjenåpna plasser på Håløygtunet sykehjem. De tok problemene med seg inn i året, og har alt brukt en million på det.

fredag 09.02 2018

Dårligst av 31 målte kommuner:

Sortland verst i klassen på å la utskrivingsklare ligge igjen på sykehuset

Sortland hadde hele 553 såkalte overliggerdøgn i fjor. Det er desidert høyest av kommunene tilknyttet Nordlandssykehuset.

tirsdag 23.01 2018

Sykepleierforbundet frykter elever i praksis utsettes for seksuell trakassering

Sykepleiere var mest utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet på arbeidsplassen i 2016, ifølge SSB. Sykepleierforbundet frykter studenter er ekstra sårbare.

lørdag 23.12 2017

Bø-ordfører Sture Pedersen:

Vil ha regionalt samarbeid om å rekruttere sykepleiere til Vesterålen

Ordfører i Bø, Sture Pedersen, mener at vesterålskommunene må samarbeide for å beholde nyutdannede sykepleiere i regionen.

lørdag 16.12 2017

Et nytt kull med sykepleiere er uteksaminert:

– Vi er veldig kry av at vi nå har kommet i mål

18 sykepleiere ble denne uka uteksaminert fra sykepleierutdanninga på Stokmarknes - blant dem fire kvinner fra Hadsel.

fredag 30.06 2017

Sykehuspasientene får mindre ventetid

Helse-og omsorgsdepartementet skriver i en pressemelding at sykehuspasientene venter enda kortere på å få en utredning eller en behandling. De skriver også at det er viktig for regjeringen at pasienter skal få rask tilgang til helsehjelp. Men hva er årsaken til denne endringen?

fredag 24.03 2017

Kommuneoverlege Anders Svensson:

- Stengingen av DPS i jula sendte oss på barrikadene

Kommuneoverlege Anders Svensson mener stengingen av Distriktspsykiatrisk senter i jula er sterkt kritikkverdig.

Helse- og omsorgssjef i Hadsel, Marion Celius mener samhandlingsreformen ikke fungerer:

– Den fungerer bedre og bedre, svarer sykehuset

Helse- og omsorgssjef i Hadsel, Marion Celius mener samhandlingsreformen ikke fungerer som den skal.

torsdag 02.03 2017

Ett eller to sykehus i Lofoten og Vesterålen:

Parkerer debatten om ett sykehus

En bredt sammensatt prosjektgruppe «parkerer» debatten om ett sykehus for Lofoten og Vesterålen.

mandag 20.02 2017

Legevakta har blitt dramatisk dyrere

Redde leger alene på vakt i kommunene, leger som ikke møter til oppsatt vakt og eksplosjon i kostnadene. Det viser en revisjon Andøy kommune har gjort av Vesterålen interkommunale legevakt.

mandag 23.01 2017

Forbedrer system for avviksmeldinger

Øksnes og Hadsel kommune sender avvik via questback istedefor å sende inn skjema. Det har senket terskelen for å sende inn, forenklet meldingene og spisset avviksårsakene.

torsdag 06.10 2016

Skal sende flere pasienter til Vesterålen

Direktør for Nordlandssykehuset, Per Martin Strand, sier at de vil bruke ledige sengeplasser i Vesterålen når sykehuset i Bodø pusser opp. I tillegg sier han at arbeidet med å få på plass helikopterlandingsplass fortsetter.

torsdag 01.09 2016

Slik takler UNN bakteriemarerittet

Avdelingslederen for smittevern ved UNN, Gunnar Skov Simonsen, omtaler funnet av MRSA-bakterien på nyfødtavdelingen som svært uønsket.