Tema

mandag 01.02 2021

Andøya Space vil etablere virksomhet i Øksnes

Andøya Space har planer om å etablere en antennepark for atmosfærisk forskning, og ønsker denne lokalisert til Stø i Øksnes.

Etterlyser søknader

Har du ei spesiell penn som du bruker til å skrive søknader om midler fra diverse hold med? Da er det kanskje på tide at du finner den frem ...

søndag 31.01 2021

Hun skal lede Andøy teknologipark – i hvert fall en stund

Anne-Lise Øien fra Oslo er engasjert som midlertidig daglig leder i Andøy teknologipark AS. – Styret er opptatt av arbeidet kommer i gang, sier styreleder Knut Nordmo.

Historisk veisatsing i Øksnes

I år er det bevilget syv millioner kroner til asfaltering av kommunale veier i Øksnes. Det er et historisk høyt beløp.

Stor økning i antall utenlandsreiser fra Evenes

Til tross for at koronapandemien setter en stopper for blant annet reisemulighetene, ser det ut som at reiseoptimismen har tatt seg opp for nordlendinger. Størst er reiselysten fra Harstad/Narvik Lufthavn Evenes.

Usikkert hvor ny sorenskriver skal virke og bo

Når tre tingretter i løpet av året mest sannsynlig blir én med tre rettssteder, under navnet Midtre Hålogaland tingrett, blir mye likevel ved det gamle. Det oppstår imidlertid et vakuum: Hvor skal ledelsen være og hvor skal den kommende sorenskriveren virke og bo?

Ole Edvart har suksess med matkasser fra Preppamat

Etter vel 20 år over grytene, har Ole Edvart Molteberg på Myre tatt steget og etablert firmaet PREPP og konseptet Preppamat. Han er også Vesterålens første som tilbyr matkasser levert hjem. Filosofien er kortreist og hjemmelaget mat.

lørdag 30.01 2021

Vil ansette miljøterapeut ved Sortland ungdomsskole

Sortland kommune vil i løpet av neste uke lyse ut en miljøterapeutstilling ved Sortland ungdomsskole. Dette er ett av tre tiltak som kommunen jobber med for å styrke arbeidet med barn, unge og foresatte.

Legger ny dam ved Storvatnet på is

Formannskapet i Sortland vedtok torsdag å legge ny dam ved Storvatnet på is. Å sikre vannforsyningen til industriutbyggingene i Holmen og ellers i Sortland.

Giganthavna på Myre plages av store bølger. Kommune og stat krangler om hvem som skal betale for utbedring

Sjøen vasker ut havbunnen i deler av Myre havn og det er utfordrende forhold i havna etter havneutvidelsen og anleggelse av ny molo for noen år siden. Øksnes mener staten må stå for tiltak, mens staten nekter.

«Rock and Roll»: – Han var en smule selvgod og «uspiselig»

– Jeg har kjent Roll fra han for mange år siden kom til Vesterålen tingrett. Det er så lenge siden at jeg tror til og med han selv har glemt det. Da var han en smule selvgod og «uspiselig» for en ung advokat som meg, som selv visste det meste. For egen del var jeg derfor litt betenkt da han fikk embetet som sorenskriver, men der ble jeg svært positivt overrasket.

Vesterålens siste sorenskriver kaster kappa

Hans Edvard Roll har vært sorenskriver i Vesterålen tingrett i over 20 år. Etter 1.300 rettssaker er det definitivt over den 31. januar. Det kommer ingen ny for å erstatte ham.

Bruker en fjerdedel av skolebudsjettet på spesialundervisning – nå kommer statsforvalteren på tilsyn

Andøy kommune bruker langt mer på spesialundervisning enn de fleste sammenlignbare kommuner. Nå skal statsforvalteren i Nordland føre tilsyn med kommunen.

Her er det høyest og lavest ledighet

Ved utgangen av januar 2021 var det 3 738 helt ledige i Nordland, noe som tilsvarer en arbeidsledighet på 3,0 prosent. I Vesterålen ligger vi både over og under fylkessnittet.

fredag 29.01 2021

Redegjør om korona-tilfeller

På sin Facebook-side redegjør Hadsel kommune om situasjonen rundt de siste korona-tilfellene i kommunen.

Hun blir ny dommer i Vesterålen tingrett

Lene Fjellstad Johnsen er ansatt som konstituert tingrettsdommer i Vesterålen tingrett, etter at sorenskriver Hans Edvard Roll fredag ble pensjonist.

Bø fikk mest fra Innovasjon Norge i fjor

Næringsaktører i Bø fikk klart mest i penger fra Innovasjon Norge i fjor. Det er to fiskebåtlån som i gjør at kommunen fikk i særklasse mest blant kommunene i Vesterålen.

Anklager regjeringen for løftebrudd om Hålogalandsveien:

– Regjeringen prioriterer ikke folk og næringsliv i Nord-Norge

Stortingsrepresentant Siv Mossleth (Sp) frykter at Hålogalandsveien blir utsatt, og beskylder regjeringen for løftebrudd.

Laila Anita Bertheussen har fått forlenget ankefristen – påtalemyndigheten anker ikke

Påtalemyndigheten har gått med på å forlenge ankefristen for Laila Anita Bertheussens forsvarere med én måned. Riksadvokaten selv vil ikke anke dommen.

Domfelt narko-bruker skyldte på korona

En mann fra Sortland kommune er dømt til fengsel for besittelse og bruk av ulike narkotiske stoffer. Smittefare fra mannens langer er ingen god grunn for strafferabatt, mener retten.

Mann dømt for brudd på våpenloven, tross korona

En mann fra nordvestlandet er i Vesterålen tingrett dømt for brudd på våpenloven. Og det på tross av at våpeneieren mente korona-utbruddet gjorde det vanskelig for ham å ha oppsyn med sin fritidseiendom i Hadsel kommune.

Straffesak må fortsette neste uke

En straffesak i Vesterålen tingrett ble så omfattende at deler av saken må utsettes til onsdag i neste uke.

Koronasmittet funnet og satt i karantene

Den koronasmittede, østeuropeiske mannen som politiet lette etter store deler av torsdag, er funnet og satt i karantene på et karantenehotell.

Mener utspill fra fiskeriministeren er "svært naivt": – Torsken venter ikke på at grensen åpnes.

Permitterte nordmenn på NAV kan ikke erstatte de utenlandske sesongarbeiderne som nektes innreise til fiskebruk, mener Sjømat Norge. – Vi må passe på å ikke stigmatisere utenlandske arbeidere som smittespredere.

Mener utspill fra fiskeriministeren er "svært naivt": – Torsken venter ikke på at grensen åpnes.

Permitterte nordmenn på NAV kan ikke erstatte de utenlandske sesongarbeiderne som nektes innreise til fiskebruk, mener Sjømat Norge. – Vi må passe på å ikke stigmatisere utenlandske arbeidere som smittespredere.

Bevilger 300.000 kroner

Konserter går trolig som planlagt fra februar:

Håper på Sivert Høyem i Kulturfabrikken

Konserter Kulturfabrikken hadde planlagt denne måneden er avlyst, men produsent for kulturprogrammet Fredrik Olav Arntsen Haga håper alt kan gå som planlagt fra februar. I så fall blir det blant annet konsert med Sivert Høyem.

Så mange er vaksinert i Vesterålen

Ifølge tall VG har samlet inn er 521 personer vaksinert i Vesterålen så langt. Snart vil det imidlertid komme betydelig flere vaksinedoser, hvis alt går som planlagt.

150 har sagt ja til aksjer for en halv million

Gerdas Hus - Kunstnerhuset AS har opplevd stor interesse rundt aksjetegningen i det nyopprettede selskapet.

Så mange er vaksinert i Vesterålen

Ifølge tall VG har samlet inn er 521 personer vaksinert i Vesterålen så langt. Snart vil det imidlertid komme betydelig flere, hvis alt går som planlagt.

torsdag 28.01 2021

Tilbyr åpen kirke under brann-ofrenes begravelse

Begravelsen til de omkomne etter brannen i Kobbedalen i Andøy vil også bli markert i Andøy kommune.

Fyllekjører nektet å forklare seg

En bøfjerding i 20-årene nektet å forklare seg, men bevisene ble av Vesterålen tingrett vurdert som så sterke at mannen ble idømt fengsel og fradømt retten til å kjøre bil. Han fikk også en bot og må betale saksomkostninger.

Kolliderte i sentrum

To biler kolliderte i sentrum av Sortland.

Avslo Kjempenhøy-søknad: – På tide å sette foten ned

Formannskapet i Sortland avslo torsdag enstemmig søknad om mindre endringer i reguleringsplanen for Kjempenhøy Boliger på Sortland.

GRENSESTENGING: – En katastrofe for Røst

Konsekvensene av stengt grense slår forskjellig ut i Lofoten og Vesterålen. – Det vil være en katastrofe, sier Elisabeth Mikalsen, som er ordfører på Røst.

Sortland: Politiet leter etter covid-smittet mann

Nordland politidistrikt har opprettet en straffesak mot en person som er siktet for å ha oppgitt uriktige opplysninger i forbindelse med grensepassering inn til Norge.

Stengte Øksnes-fjorder for sildefiske

Steinsvik mener fremstillingen av saken er skjev og tendensiøs

Steinsvik Hus & Entreprenør AS sin advokat mener fremstillingen av Kjempenhøy-saken er skjev og tendensiøs. Derfor ble det onsdag sendt ut supplerende merknader til alle formannskapsmedlemmene i Sortland.  

SJØMATMØTE KL 13.00: – Har arbeiderne på plass

Stengte grenser inn til Norge får små konsekvenser for fiskemottakene på Andenes. – Det får ingen betydning for oss, sier Ragni Mortensen hos Jangaard Export.

Kan vaksinere 5.000 i uka

Hittil er det 154 personer som har fått første dose med koronavaksine i Sortland. Det estimeres at det kan vaksineres 5.000 personer i uka, men det fordrer at kommunen får flere vaksinedoser.

Promillekjørte uten førerkort og skilt

En drøyt 20 år gammel mann fra Sortland må møte i tingretten etter at politiet avslørte flere uregelmessigheter.

Mistanke om voldtekt etterforskes videre

Om lag fire måneder etter at politiet ble kjent med en mulig voldtekt i en kommune i Vesterålen, pågår etterforskningen fortsatt.

Dette kreves av Andøya Space

Nordland fylkeskommune krever at Andøya Space tar ansvar for skader eller ulemper som trafikanter eller andre skulle bli påført som følge av stengt fylkesveg.

onsdag 27.01 2021

To i Nordland innlagt med korona

Vil si ja til planprogrammet for Gullkista

Administrasjonen i Sortland kommune mener at utvidelse av Gullkista steinbrudd egentlig bør avklares i en større prosess, som en kommuneplanprosess. Likevel anbefaler de politikerne å si ja.

Flysmart24: Flyselskapet Flyr starter ruter fra Evenes

Nettstedet Flysmart24 opplyser at det nye norske flyselskapet i starten skal fly innenriks fra blant annet Evenes.

Sjåførelever delte ut refleksvester på Sortland

VG2 ved linja for transport og logistikk på Melbu Videregående delte ut refleksvester på Sortland i dag. – Det blir bra mørkt her i nord i mørketida, sier elev Fredrik Rishaug.

Sortlandsskoler registrert med for få lærere

I et brev til kommunen gjør Statsforvalteren i Nordland det klart at flere sortlandsskoler er registrert med for få lærerårsverk. Oppvekstsjef i Sortland Erik Strand mener årsaken kan være feilføringer fra skolene.

Ber om ny, utvidet myndighet i hastesaker

Kommunedirektøren i Sortland ber på ny om utvidet myndighet i hastesaker som følge av koronasituasjonen.

Bidro med 35.000 til statskassa

Politiet gjorde god fangst i vesterålsgata.

To nye smittet i Hadsel

Hadsel kommune melder om flere korona-tilfeller onsdag.

Vil ta ut 15 millioner fra Andøy Energi til The Whale

Rådmann Kirsten Lehne Pedersen foreslår at Andøy kommune tar ut 15 millioner kroner i ekstra utbytte fra Andøy Energi til å finansiere et tilskudd til Thw Whale.

Ba politimann dra dit du veit

En innbygger i Andøy må stille i Vesterålen tingrett etter at han sa følgende til en politimann i kommunen: «du kan reis te hælveta, din forbainna korrupte fan».

Dyrebeskyttelsen: – Vi trenger en dyrevelferdskoordinator

Styret i Dyrebeskyttelsen Norge avd. Lofoten og Vesterålen oppfordrer kommunene i Lofoten og Vesterålen, samt Lødingen, om å gå sammen for å opprette ei stilling som dyrevelferdskoordinator.

Politiet: – Innbruddsforsøk i tre hytter og et naust

Politiets undersøkelser i Eidsfjorden viser at noen har forsøkt å ta seg inn i tre hytter og et naust. Det opplyser politiet.

Tre nye koronatilfeller i Øksnes

Det ble i dag registrert tre nye smittetilfeller i Øksnes.

Kommunen mener «bidraget til byutviklingen blir redusert til fordel for privat inntjening». Arkitekten reagerer

Kommunedirektøren anbefaler politikerne å avslå Steinsviks søknad om endringer av reguleringsplanen for Kjempenhøy Boliger på Sortland. Kommunen mener prosjektets bidrag til byutviklingen blir redusert til fordel for privat inntjening. Dette reagerer arkitekten på.

tirsdag 26.01 2021

Han kan ha fått sin «arvtaker»

Endelig har én søker meldt sin interesse for å overta hjemmelen øre-, nese- halsspesialist Erik Zadig har hatt på Myre i en årrekke.

Disse vant priser i Vesterålen vintermesse

Ungt Entreprenørskap Nordland og UB Park har hatt prisutdeling digitalt og hyllet ungdomsbedrifter i Vesterålen. I videoen kan du se hele den digitale utdelingen.

Rykket ut til trafikkuhell

Politiet har rykket ut til et trafikkuhell.

Ånstadblåheia Alpinsenter åpner antakelig i morgen:

– Vi har aldri produsert så mye snø

Ånstadblåheia Alpinsenter skulle egentlig åpne på søndag. Problemer med heisen førte til at åpningen ble utsatt, men nå er planen å åpne i morgen.

Forsvarer: – Tiltalte vil anke dommen

Advokat Christian Wiig opplyser til VOL at en ung mann fra Vesterålen kommer til å anke en fengselsstraff på tre år og fem måneder til Hålogaland lagmannsrett.

Mann dømt til tre år og fem måneder i fengsel

En ung mann er i Vesterålen tingrett dømt til fengsel i tre år og fem måneder. Han må også betale henholdsvis 70.000 og 100.000 kroner i oppreisning til to av sine ofre.

Naturvernforbundet: – Et klassisk eksempel på privatisering

Sortland kommune mener at hyttebygging ved Elvekroken ikke fører til at området blir privatisert. Dermed mener de heller ikke at det gjeldende vedtaket bør endres.

Avlyser Vesterålen Skreifestival

På grunn av koronapandemien ser styret for Vesterålen Skreifestival seg nødt til å avlyse årets fest.

Vesterålsleger mener at koronareglene er viktigere etter virusmutasjonen

Smittevernlege Martin Larsen Drageset i Hadsel og kommuneoverlege Mette Røkenes i Sortland, mener smittevernreglene er enda viktigere nå når den muterte varianten av koronaviruset har kommet til Norge.

Uten vann på Skogvoll og Stave

Tirsdag morgen er det oppdaget en vannlekkasje på Skogvoll i Andøy.

Mer torsk til lavere verdi enn i fjor

VOL følger torskefisket fra uke til uke. Ved utgangen av uke 3 var landet mer torsk i Vesterålen enn til samme tid i 2020. Verdien på fisken er derimot lavere enn i fjor.

mandag 25.01 2021

Fest i kantina på Hadsel rådhus: – Innenfor reglene, sier kommunedirektør. Tillitsvalgt er rystet

Noen av kommunens ansatte var samlet til fest i Hadsel rådhuset i helga. Kommunedirektør Ola Morten Teigen sier festen var innenfor gjeldende smittevernregelverk, men har forståelse for at noen kan reagere på signaleffekten. Sterkt sviktende for omdømmet, mener hovedtillitsvalgt.

Slik hedret de brannofrene

Med et hjerte i sjøen ble brannofrene etter brannen ved Bjørnskinn i Andøy hedret av RS Sundt Flyer.

Brannofrene i Andøy hedret med 7.000 fakler

Mange møtte opp da kortesjen med de fem omkomne i brannen i Andøy kjørte gjennom Svolvær til Kabelvåg og Henningsvær mandag. Rundt 7.000 fakler var tent.

Urinerte ved storsenteret

En mann ble arrestert av politiet i sentrum av Sortland mandag ettermiddag.

Stenger rådhus

Rådhuset i Sortland vil være stengt tirsdag 26. januar.

Satser på å være i drift i løpet av sommeren

Havila Kystruten har fått ny leveringsdato for sine nye skip som skal trafikkere norskekysten.

Han er ny teknisk sjef i Øksnes

Bengt Stian Nilsen er ansatt som kommunalsjef for teknisk sektor i Øksnes Kommune. Dette i en åremålsstilling på seks år.

Sildebåt slept inn til Andenes

Redningsskøyta «Dagfinn Paust» måtte søndag slepe en sildebåt inn til Andenes. Noen timer før hadde en garnbåt fått assistanse.

Kjørte ti km/t for fort i Sortland

Elevrådsledere i Norge: Avlys eksamen

Nesten ni av ti elevråd ved 183 videregående skoler i Norge sier nei til eksamen i vår, ifølge en undersøkelse.

Ser koronasituasjonen an fra time til time

Det er i dag ikke aktuelt å innføre ytterligere, lokale smitteverntiltak i Øksnes med tanke på den muterte koronavarianten. Men ordfører og smittevernlegen er klar på at kommunen ser situasjonen an fra time til time.

Boligkjøpere tapte så det sang i tingretten

To boligkjøpere i Hadsel tapte så det sang i tingretten, etter at de saksøkte en boligselger i forbindelse med at det ble funnet asbest i boligen. Tingretten viser forståelse for saksøkernes argumenter, men det får ikke noe å si for utfallet av rettens behandling.

Hun blir Åkerblås fiskehelsesjef i Nord-Norge

Veronica Gabrielsen tiltrer 1. april nyopprettet stilling i Åkerblå som Leder fiskehelse Region Nord Norge.

onsdag 29.01 2020

Helse- og omsorgssjef Marion Celius i Hadsel:

– Miljøarbeidertjenesten har vokst til nesten det dobbelte

– Miljøarbeidertjenesten har de senere årene hatt store budsjettoverskridelser nettopp fordi tjenesten, spesielt på Stokmarknes, har vokst til nesten det dobbelte.

søndag 26.01 2020

– Vi håper det skal bli et kommersielt forretningsområde i framtida

– Vi vet ikke om vi kommer til å lykkes med dette, men vi håper det skal bli et kommersielt forretningsområde for Andøya Space Center i framtida.

Vil ha mer tilskudd til private barnehager

Andøy kommune økte tilskuddet til de private barnehagene i Andøy, Men Norlandia Andungen barnehage er likevel ikke fornøyd.

Reno-Vest IKS:

– Mange meget godt kvalifiserte søkere

– Vi har fått mange meget godt kvalifiserte søkere til stillingen som administrerende direktør i Reno-Vest.

Kristian klar for EM i bridge

Søndag var det klart at bridge-laget Sømnakameratene, med sortlendingen Kristian Barstad Ellingsen, skal representere Norge under Bridge-EM.

– Barna som ikke drukner på flukten over Middelhavet, drukner heller i søppel, rotter, utrygghet og uvisshet i flyktningeleire

Kjærsti Ellingsen fra Sigerfjorden dro til Middelhavet for å se flyktningekrisa med egne øyne.

Høyre-politikere i nord slår tilbake mot Oslo-vedtak

Høyre i Troms og Finnmark liker dårlig at Oslo Høyre går imot oljeutredning i nord. Nå slår de tilbake med en rekke spenstige forslag for Oslo-politikken.

Tre fikk bot for å ha kjørt for fort

Søndag ettermiddag gjennomførte UP trafikkontroll i Sortland sentrum

Vesterålen futsal vant sin åttende strake seier i høydramatisk kamp

Etter en elendig resultatmessig start på årets sesong i eliteserien, med fire strake tap, har Vesterålen futsal virkelig kommet seg inn i en langvarig flytsone. Søndag slo de et av topplagene, KFUM Oslo, 8-6.

Johan Nordeng og Norge 2 tok stafettsølv

Alsvågløperen fortsetter å markere seg under Nordisk juniorlandskamp i Falun..

Distrikts og digitaliseringsministeren kommer til Bø

Førstkommende tirsdag tar nyutnevnt distrikts- og digitaliseringsminister, Linda Helleland, turen til Bø.

– Barna som ikke drukner på flukten over Middelhavet, drukner heller i søppel, rotter, utrygghet og uvisshet i flyktningeleire

Kjærsti Ellingsen fra Sigerfjorden dro til Middelhavet for å se flyktningekrisa med egne øyne.

– Barna som ikke drukner på flukten over Middelhavet, drukner heller i søppel, rotter, utrygghet og uvisshet i flyktningeleire

Kjærsti Ellingsen fra Sigerfjorden dro til Middelhavet for å se flyktningekrisa med egne øyne.

Interessen for logoen til Rock Mot Rus tar av

Nok en gang sveiver rockemaskineriet i gang på Andenes. I år har de opplevd rekordstor oppmerksomhet omkring sin regnbuefargede hettegenser.

Andmyran vindkraftverk kjemper mot tiden:

NVE stiller spørsmål ved realisme

I en tilbakemelding på utkast til søknad om endring av konsesjon og MTA/detaljplan for det planlagte vindkraftverket på Andmyran, fremmer NVE en lang rekke krav som må oppfylles før planen overhodet kan behandles. Andmyran Vind AS ved prosjekteier Prime Capital AG, svarer på sin side at driftsstart i 2021 er realistisk.

lørdag 25.01 2020

Fikk delt tredjeplass i KM-renn

Jakob Sørlie Pettersen fra Melbo havnet på en delt tredjeplass under lørdagens 15 kilometer i kretsmesterskapet i Troms.

Christian Berge til Plogkonferansen

Det norske håndballandslaget for herrer har hevet seg flere hakk de siste årene. Mange gir landslagstrener Christian Berge æren for det. I april kommer han til Plogkonferansen.

Gjorde vinternatta litt varmere5

Musikerne i Stokmarknes Musikkforening, kyndig ledet av Stine Sivertsen, fikk definitivt varmen i både seg sjøl og publikum lørdag kveld.

Haugerud Pettersen har signert ny kontrakt med Melbo

I likhet med flere andre av Melbo-spillerne fra fjorårets stall, har også Einar Haugerud Pettersen signert ny kontrakt med klubben.

Troms og Finnmark Høyre varsler kamp mot Oslo Høyre om vern av Lofoten, Vesterålen og Senja

Oslo Høyre har vedtatt at de vil verne havområdet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Nå varsler Troms og Finnmark Høyre kamp fram mot landsmøtet.

Holdt på å bli slått ut i puljespillet, men hadde likevel nok kraft til å vinne finalen

Lørdag morgen startet den syvende utgaven av El Team-Cup, i Blåbyhallen på Sortland . Noen timer senere var det kåret to vinnere i henholdsvis herre og dameklassen.

Ti fikk fartsbot

Flere må betale bøter etter at UP gjennomførte laserkontroll i Sortland sentrum lørdag ettermiddag.

– Dette er en av seirene som har smakt aller best

Vesterålen futsal fortsetter seiersrekken. Lørdag tok de sin syvende seier på rad da det ble 3-1 mot Fredrikshald.

Hun blir politisk rådgiver for fiskeri- og sjømatministeren

Vanja Terentieff er utnevnt som politisk rådgiver for fiskeri- og sjømatministeren Geir Inge Sivertsen.

Kraftig nedgang i laksefisket i Vesterålen

I Roksdalsvassdraget i Andøy, som er et av de største vassdragene i Nordland, ble fangsten av villaks bort imot halvert fra 2018 til i fjor.

Kavåsen-elever vedtatt overflyttet til Myre:

Vurderer Montessori-tilbud

Etter at Øksnes kommune har bestemt å «hente hjem» elevene som sokner til bygdene Kavåsen, Romset og Smines, som i dag går på skole på Holmstad, vurderer nå foreldrene en skolegang ved Jennestad Montessoriskole.

Adan scoret for Bodø/Glimt

Den tidligere Luna-spilleren Adan Hussein, scoret målet da Bodø/Glimt slo Grorud 1-0 i en treningskamp fredag.

Fire narkotikasaker på en uke i Vesterålen: – Slett ikke uvanlig, sier politiet

Politiet håndterte i forrige uke minst fire narkotikasaker i Vesterålen.

Lerøy i Bø vil satse på mellomlagring av torsk

Lerøy Norway Seafoods AS avd. Skårvågen i Bø ønsker å etablere et mellomlagringsanlegg for torsk med kapasitet på opptil 600 tonn.

Fire narkotikasaker på en uke i Vesterålen: – Slett ikke uvanlig, sier politiet

Politiet håndterte i forrige uke minst fire narkotikasaker i Vesterålen.

Lerøy i Bø vil satse på mellomlagring av torsk

Lerøy Norway Seafoods AS avd. Skårvågen i Bø ønsker å etablere et mellomlagringsanlegg for torsk med kapasitet på opptil 600 tonn.

fredag 24.01 2020

Hadsel Venstre har valgt nytt styre

Peer Nic bekrefter at han skal opptre på australsk radioshow

I desember ble det klart at sortlandsartisten Peer Nics debutalbum, Highland/Lowlands, ble kåret til det tredje beste europeiske album i 2019.

Nordbank-etableringen har nådd kapitalkravet på 250 millioner

Kapitalkravet på 250 millioner kroner for å etablere ny forretningsbank for næringslivet langs kysten, er innfridd. Denne uken går meldingen fra styreleder Ole T. Andreassen til Finanstilsynet om at den viktige milepælen er nådd i Nordbank-etableringen.

Johan Nordeng markerte seg i debuten med flagget på brystet

Alsvåg-løperen Johan Nordeng har gjort det skarpt i skisporet denne vinteren. For to uker siden vant han et Norgescup-renn. Fredag oppnådde han en ny, sterk plassering, da han kom på niendeplass under et FIS-renn i Falun.

Johan Nordeng markerte seg i debuten med flagget på brystet

Alsvåg-løperen Johan Nordeng har gjort det skarpt i skisporet denne vinteren. For to uker siden vant han et Norgescup-renn. Fredag oppnådde han en ny, sterk plassering, da han kom på niendeplass under et FIS-renn i Falun.

Møter et av topplagene

Etter seks seire på rad, går Vesterålen futsal inn i helgens to eliteseriekamper med mye selvtillit. Samtidig er motstanden delvis tøffere enn på lenge.

Fredrik Olsen er avdelingsleder for hele Nordland

Mustad Autoline i gang på Myre

Selskapet Mustad Autoline er verdensledende på utstyr til autolineflåten. Siden nyttår har Fredrik Olsen vært i sving som avdelingsleder for Nordland og nyetableringen på Myre.

Kjørte i bakenden på bil ved Ryggedalstunellen

Det oppsto fredag ettermiddag en trafikkulykke i Ryggedalen.

Kjørte for fort i 50-sona

Sju førere fikk forelegg på Sortland i dag.

Laila (53) fra Melbu er ny sjef for miljøarbeidertjenesten i Hadsel

Etter fire år som avdelingsleder på Stokmarknes er Laila Johnsen ansatt som enhetsleder for hele kommunens miljøarbeidertjeneste.

Gjennombrudd for hotellplanene på Stokmarknes

I dag, fredag, kom tilbakemeldingen fra Nordland fylkeskommune om at de ikke kommer til å protestere på rivingen av det gamle kullageret ved siden av Rødbrygga på Stokmarknes.

Kystvakta markerte overtagelsen av slepeberedskapen:

– Det er en veldig stor dag for oss i Kystvakta

Fra nyttår overtok Kystvakten det operative ansvaret for statens slepeberedskap. Fredag ble dette markert på det nye skipet «KV Jarl» som lå til kai ved Kystvaktbasen på Sortland.

Nordbank-etableringen har nådd kapitalkravet på 250 millioner

Kapitalkravet på 250 millioner kroner for å etablere ny forretningsbank for næringslivet langs kysten, er innfridd. Denne uken går meldingen fra styreleder Ole T. Andreassen til Finanstilsynet om at den viktige milepælen er nådd i Nordbank-etableringen.

Prostituert på Sortland bortvist fra landet

Forrige fredag ble en prostituert bortvist fra landet etter å ha blitt tatt på Sortland.

Følg iTromsø cup i fotball direkte søndag

Det deltar ingen lokale lag fra Vesterålen i cupen i Tromsø, men flere spillere fra Vesterålen er i aksjon.

Følg iTromsø cup i fotball direkte lørdag

Det deltar ingen lokale lag fra Vesterålen i cupen i Tromsø, men flere spillere fra Vesterålen er i aksjon.

Følg iTromsø cup i fotball direkte

Det deltar ingen lokale lag fra Vesterålen i cupen i Tromsø, men flere spillere fra Vesterålen er i aksjon.

To fra Nordland får nye nøkkelroller som statssekretærer i Samferdselsdepartementet

Nordland Kristelig folkeparti er fornøyd med å få statssekretærer.

Utforkjøring på Strand

En bil havnet fredag morgen i grøfta på Strand.

Klesskapet på Melbu: – Bruk oss, ellers blir vi borte

«When you buy from a small business, an actual person does a happy dance», står det på handleposene herfra. Det er meldinga som er innrammet på veggen, og det står på Facebook-sida deres.

torsdag 23.01 2020

Multidose i Andøy:

Fra 20 til tre medisinavvik

– Multidose gir sykepleierne mer tid til pasientene og fører til færre feil med medisineringen, sier Aud Sellevold, enhets leder for pleie og omsorg i Andøy.

Se video

I Bø tørker Safe Track Food fisk innendørs

Det er nybrottsarbeid gründerne i tørrfisk-selskapet Safe Track Food bedriver i Bø.

Interessen for logoen til Rock Mot Rus tar av

Nok en gang sveiver rockemaskineriet i gang på Andenes. I år har de opplevd rekordstor oppmerksomhet omkring sin regnbuefargede hettegenser.

75 kroner for et gram

Marit Sunde fikk sjokk over å få 75 kroner i portostraff fra Posten for å ha sendt et brev som veide et gram for mye.

Dømt til 60 timer samfunnsstraff for grov kroppskrenkelse

To menn i 20-årene fra Vesterålen er i Vesterålen tingrett dømt til 60 timers samfunnsstraff for å ha utøvd grov kroppskrenkelse mot en jevngammel mann høsten 2018.

Nærings- og fiskeridepartementet har enda ikke konkludert i striden mellom Nordlaks Oppdrett og Mattilsynet

Nærings- og fiskeridepartementet har ikke kommet til en konklusjon i saken der Nordlaks Oppdrett i 2016 fikk pålegg om tvangsmulkt på 1,7 millioner kroner fra Mattilsynet. Oppdrettsselskapets advokat, Oddmund Enoksen, håper at de slipper en ny runde i retten.

Nærings- og fiskeridepartementet har enda ikke konkludert i striden mellom Nordlaks Oppdrett og Mattilsynet

Nærings- og fiskeridepartementet har ikke kommet til en konklusjon i saken der Nordlaks Oppdrett i 2016 fikk pålegg om tvangsmulkt på 1,7 millioner kroner fra Mattilsynet. Oppdrettsselskapets advokat, Oddmund Enoksen, håper at de slipper en ny runde i retten.

Nærings- og fiskeridepartementet har enda ikke konkludert i striden mellom Nordlaks Oppdrett og Mattilsynet

Nærings- og fiskeridepartementet har ikke kommet til en konklusjon i saken der Nordlaks Oppdrett i 2016 fikk pålegg om tvangsmulkt på 1,7 millioner kroner fra Mattilsynet. Oppdrettsselskapets advokat, Oddmund Enoksen, håper at de slipper en ny runde i retten.

Tiltaler Bertheussen for trusler og angrep på demokratiet

I sin påtaleavgjørelse har riksadvokaten besluttet at Laila Anita Bertheussen, som opprinnelig er fra Lødingen, tiltales for trusler og angrep på demokratiet.

Fant død person på branntomt i Hamarøy

Politiet fant en død person på branntomt i Hamarøy kommune.

– En skuffende avgjørelse som skyldes at Vesterålen ikke sto samlet bak Skagen-alternativet

Hadsel-ordfører Kurt Jenssen (Sp) kaller avgjørelsen svært skuffende, men er ikke overrasket over at Avinor og Statens Vegvesen mener Leknes er beste alternativ for storflyplass.

Even Vikestad Jakobsen skrev ny kontrakt med MIL

Even Vikestad Jakobsen fortsetter i MIL.

Bulldozer Maskinlag skal bygge kraftverk i Kjøpsvik

Bulldozer Maskinlag har fått kontrakt.

Begivenhetene står i kø for Lødingen Kystlag i år:

Snart i mål med nytt stornaust. Til høsten er det 30-årsjubileum

2020 blir et år med flere milepæler for Lødingen kystfiskelag, der både splitter nytt naust og 30-årsjubileum står på menyen.

onsdag 22.01 2020

Skal lede hvaldebatt på stor, internasjonal konferanse

Tiu Similä, som har vært en sentral del av det norske hvalmiljøet i flere år, har fått et for henne selv overraskende oppdrag. Hun skal nemlig være moderator i en hvaldebatt under et stort arrangement som finner sted på den franske ambassaden i London.

Konkursåpning mot Arma og Bein i Lødingen

Arma og Bein i Lødingen er begjært konkurs.

Klar for ny utgave av El-Team Cup

Lørdag er det tid for den syvende utgaven av El-Team -Cup i Blåbyhallen, der fotballspillere fra totalt 23 lag, og med ulike ferdigheter, skal boltre seg.

1

Janne ble nummer to i Nordisk mesterskap i billakkering

Onsdag var Janne Natalie Karlsen fra Sortland en av fem personer som konkurrerte om å bli Nordens beste billakkerer, i Gøteborg.

2

Nye «Ole Elvan» klar i februar/mars

– Vi får båten i månedsskiftet februar/mars, sier Andreas Haugen om nye «Ole Elvan».

Melbuværing ble «Årets Døråpner» i Trondheim

Prosjektleder Morten Rasch Eliassen fra Melbu vant tirsdag kveld prisen «Årets Døråpner» i 2019 i Trondheim. Prisen fikk han for å ha utviklet Trondheim Maraton til en bred folkefest.

AN og NRK lanserer disse to som aktuelle for Ernas nye regjering. Dette svarer de selv til kandidaturet

Arne Ivar Mikalsen (V) og Sture Pedersen (H) frontes som to hete kandidater til å gå inn i regjeringa. Selv holder de kortene tett til brystet, men ingen av dem sier nei.

Kollisjon mellom to biler ved Cirkle K på Sortland

Det oppsto onsdag formiddag en kollisjon ved Circle K på Sortland.

Vil ha KrF ut av regjeringen

To av KrFs lokale politikere i Vesterålen sier de er glade for at FrP har forlatt regjeringen, men er ikke fornøyd: De vil ha en ny kurs for partiet og gjerne også KrF ut av regjeringen.

Sortland og Lødingen øker, Andøy

Antallet yrkesfiskere i Vesterålen og Lødingen fortsetter å falle.

tirsdag 21.01 2020

Hadsel skal enes om en strategi for handel og utvikling:

– Vi har ikke en konflikt mellom Melbu og Stokmarknes, men vi har heller ingen dialog

Mer enn 30 mennesker, sentralt plassert i Hadsels næringsliv, var tirsdag kveld samlet til et strategisk planleggingsmøte med felles mål om å utvikle kommunen.

Trafikkulykke i Kåringen

Tirsdag kveld meldte 110-sentralen om en trafikkulykke på E 10, omtrent en kilometer nord for Kåringenkrysset.

Har du bulde fra hendelsen, send det gjerne til red@vol.no

Trafikkulykke i Kåringen

Tirsdag kveld melder 110-sentralen om en trafikkulykke på E 10, omtrent en kilometer nord for Kåringenkrysset.

Et hundretall sjarkeiere i Vesterålen venter på «kvotedom»

Hva skal skje med sjarkflåten i Norge? Det er ett av spørsmålene som et hundretalls sjarkeiere i Vesterålen venter svar på fra Stortinget.

Buss blåste av veien ved Kjølhågen

Sterke vindkast gjorde at en buss ikke klarte å holde hjulene på veien.

Vet du mer om denne saken? Ring oss! Telefon: 411 60 244.

Buss blåste av veien ved Kjølhågen

Sterke vindkast gjorde at en buss ikke klarte å holde hjulene på veien.

Politiet: – Kjør forsiktig om du må ut å kjøre

Politiet melder om utfordrende kjøreforhold.

Torskefisket tok seg opp

På tross av mye dårlig vær, ble det landet 728 tonn torsk i Vesterålen i forrige uke. Det er også gode verdier på torsken.

Elevbedrifter presenterte seg på Sortland

En rekke elevbedrifter presenterte seg i dag på Sortland storsenter.

NRK: 1. januar 2021 skal Havila begynne å seile kystruta. Skipene blir ikke ferdig i tide

Det ser mørkt ut for Havilas oppstart på kystruten Bergen-Kirkenes.

Jazznestor spiller med hvalene på Andenes

Frykter renteøkning, vil binde 42 millioner i lån

Ledelsen i Hurtigrutens Hus frykter at rentene skal stige, og foreslår at 42 millioner kroner i lån skal bindes til fastrente.

Nyksund Vel ønsker ikke Umulige Hoteller velkommen til bygda

Umulige Hoteller har over tid jobbet mot en etablering av hotellvirksomhet i Nyksund. Nyksund Vel ønsker ikke denne etableringa og salg av tomter til selskapet må avvises, mener velforeninga.

Ung mann siktet for promillekjøring

Politiet tok affære i Lødingen i natt.

Været stopper hurtigbåt

Hurtigbåten i Hadsel er kansellert tirsdag morgen.

Andmyran:

Innbyggerkrav om ny vindkraftbehandling

Monica Amsen og Motvind Andøy ber nå kommunestyret i Andøy gjøre en ny behandling av vinkraftanlegget på Andmyran. – Det må foretas en foretas ny og faktabasert gjennomgang, heter det i forslaget fra Amsen.

mandag 20.01 2020

Klart for debatt om Siv Jensens framtid

Minervas Jan Arild Snoen mener Frp-leder Siv Jensen er svekket etter at partiet gikk ut av regjering. I Frp åpnes det for debatt om partiledelsen.

LNS var først ute i verden med å ta i bruk 90-tonns gravemaskin

Gravmaskinen er blant de største og kraftigste gravemaskinene på markedet.

Andværing tatt ut på skyggelandslag

Moutaz Ali Alzubi fra Andenes er tatt ut til G16s skykkelandslag i forbindelse med Equinor Talentleir.

–Frp ble dolket i ryggen

Fylkesleder og stortingsrepresentant for Nordland Frp, Dagfinn Olsen (Frp), mener at det ikke var noe annet alternativ for Frp enn å gå ut av regjeringssamarbeidet.

Brente ned brygge og kai på Stø

– Usikkert hva som bygges opp igjen

Det var den gamle Edvard C-brygga med tilhørende kai som lørdag kontrollert ble brent ned. Eieren Gunnar Klo AS sier det er usikkert hva som kan bli bygd opp igjen, eller om noe som helst blir bygd opp.

Debatt:

Nasjonalisering av luftambulansetjenesten er en trussel for NLA

De røde partiene har sagt at staten skal overta luftambulansen dersom de kommer i regjering. Dette kan bety slutten for det uvurderlige arbeidet stiftelsen Norsk luftambulanse (NLA) har gjort gjennom mange år.

Stokmarknes IL og IL Morilds samarbeidslag:

22 damer ser fram mot ny sesong og vil øke spillerstallen

Stokmarknes/Morild IL Damelag varmer nå opp til årets sesong. Dette krever fokus.

Ansettelse av teknisk sjef i Hadsel:

– Prosessen pågår fortsatt, og vi skal ha nye diskusjoner

Den første runden med intervjuer er gjennomført, i prosessen med å ansette ny teknisk sjef i Hadsel. Ennå er ingen innstilt til stillinga.

Dagfinn Olsen en av fem fylkesledere som vil ha Frp ut av regjeringen

Dagfinn Olsen ønsker at Fremskrittspartiet forlater regjeringen.

Flytter Kavåsen/Smines-elevene fra Holmstad til Myre

– Det er jo ikke så farlig, for det handler jo bare om Kavåsen

Øksnes kommune har vedtatt at elevene som sokner til bygdene Kavåsen, Romset og Smines, som i dag går på skole på Holmstad, skal «hentes hjem» til Myre. Dette skaper reaksjoner i bygda.

Regn i to dager, men så kommer snøen tilbake

Skiføret regner ikke helt bort før snøen kommer tilbake igjen.

Disse gikk mest til Kvila i 2019

Lista over hvem som er gått til Kvila på Steirotoppen i fjor er klar.

Kjølhågen er åpnet igjen

Kjølhågen er åpen igjen.

Antall liggedøgn økte fra 31 til 37 for Hadsel, men er likevel blant de flinkeste

Antall liggedøgn for utskrivningsklare pasienter økte med over 500 fra 2018 til 2019. Andøy og Bø økte mest i Vesterålen, fra 69 til 420 og 1 til 67. For Hadsels vedkommende var det på jevnt, fra 31 overliggere til 37.

I dag blir det vått

Skalk lukene og finn frem regntøyet. I dag blir det vått.