Tema

tirsdag 19.10 2021

Stortingspolitikere vil møte Vesterålens politiske råd

De nye stortingsrepresentantene fra Vesterålen ønsker så snart som mulig å få til et møte med Vesterålen interkommunale politiske råd.

torsdag 30.09 2021

Stiller seg bak krav om redusert moms for reiselivet

Vesterålen Regionråd ber om at lav moms på overnatting for reiselivet videreføres ut 2021.

søndag 26.09 2021

– En musikkvideo med Madrugada er bra for rekrutteringen

Da Madrugada skulle spille inn musikkvideoen til "Dreams at midnight" i Raftsundet, ble det betydelig mer rock`n roll over brannøvelsen til Hadsel Brann og Redning. - Utrolig artig at vi kan få være med på noe sånn, sier fungerende brannsjef Sten Johannessen.

torsdag 09.09 2021

Hun holder tunellplanen varm

Ordfører Aina Nilsen (Sp) i Hadsel jobber for å holde ideen om en tunell under Hadselfjorden varm.

torsdag 03.06 2021

Ønsker verdig behandling av psykiatripasienter. Ber om klart svar

Vesterålen regionråd ber om et klart svar på hvor ansvaret ligger for ivaretakelse av psykisk syke som venter på transport. Nå er et brev sendt over til helse- og omsorgsdepartementet.

lørdag 29.05 2021

Ønsker helårig ferge fra Andenes til Senja  

Vesterålen regionråd bevilger 50.000 kroner til en mulighetsstudie rundt helårig fergesamband Andenes – Gryllefjord. Det vi si en sammenhengende kystriksvei fra Lofoten og Vesterålen til Tromsø.

fredag 28.05 2021

Nå skal fylket og regionrådet samarbeide

Vesterålen Regionråd og Nordland fylkeskommune har skrevet under en samarbeidsavtale.

søndag 23.05 2021

– Ventetiden for psykisk syke er et stort problem

Pasienter i Vesterålen og Lofoten får ikke så rask behandling for sin akutte lidelse når sykdommen sorterer inn under psykiatri og ikke det somatiske. Det er et problem som opptar regionrådet. 

onsdag 12.05 2021

Usikker på Sortlandsbruas levetid – vil ha tilstandsrapport

I Vesterålen regionråd er man bekymret over bruene som knytter vesterålingene sammen, og særlig tilstand og levetida til Sortlandsbrua.

torsdag 06.05 2021

Sture foreslår å betale for studenthybler i Tromsø

– Det er ei utfordring å få ungdommer tilbake, derfor mener jeg vi må være nytenkende, sier Sture Pedersen, som i regionrådet foreslo at man skal betale for studenthybler eller leiligheter i Tromsø.

fredag 16.04 2021

Avventende glede for Skagens FOT-status

Regionrådsleder Hugo Jacobsen er glad for at Skagen snart er inne på ordningen med offentlig kjøp av flyruter, de såkalte FOT-rutene. Om ett år overtar fylket dette ansvaret, og Jacobsen mener det viktigste nå er å sikre at Skagen beholder FOT-statusen etter overtakelsen.

lørdag 27.02 2021

Bruker fond til utgifter i Visit Vesterålen

Vesterålen regionråd omorganiserte ved nyttår, men det ble ikke gjort budsjettvedtak for å drifte Visit Vesterålen.

torsdag 04.02 2021

– Veipakke Vesterålen og yrkesfag er viktig for utviklinga i regionen

Næringslivet i Vesterålen har lenge jobbet for å få ei god løsning på veiutfordringene regionen har. – Vi tror en samlet plan vil ha mulighetene til å lykkes, sa Johnny Karlsen om Veipakke Vesterålen.

onsdag 03.02 2021

Etterlyser framdrift for Hålogalandsveien

Vesterålen regionråd skal sende uttalelse om Hålogalandsveien. Vesterålsordførere frykter at det etter utsettelsen vil bli tøft å løfte prosjektet opp på prioriteringslista.

Etterlyser framdrift for Hålogalandsveien

Vesterålen regionråd skal sende uttalelse om Hålogalandsveien. Vesterålsordførere frykter at det etter utsettelsen vil bli tøft å løfte prosjektet opp på prioriteringslista.

tirsdag 22.12 2020

Ellingsen: – Grenser til uansvarlighet

Rødt ønsket å utsette kommunestyrebehandlingen av omorganisering av Vesterålen Regionråd. Slik ble det ikke.

søndag 06.12 2020

«En av de viktigste sakene denne høsten»

tirsdag 27.10 2020

Regionrådene ber styret i Nord universitet gå mot innstilling

Vesterålen regionråd og Lofotrådet ber i et brev styret i Nord universitet om å onsdag gå mot innstillingen om å forskyve oppstart av flere studietilbud ved universitets studiested på Stokmarknes.

fredag 09.10 2020

Regionrådet: Skal bruke 75.000 kroner for å få FOT-rute på Skagen

Et flertall i Vesterålen regionråd vedtok onsdag å gå til anskaffelse av bistand for inntil 75.000 kroner for å sikre at Stokmarknes lufthavn Skagen kommer på FOT-rutenettverket.

onsdag 16.09 2020

Se møte i Vesterålen regionråd direkte

fredag 11.09 2020

Sier ja til felles forliksråd for Vesterålen og Lødingen

Sortland kommune støtter opprettelsen av et felles forliksråd i Vesterålen og Lødingen.

mandag 15.06 2020

Ber staten kjøpe flyruter fra Skagen

Vesterålen Regionråd ber staten snarest stanse forskjellsbehandling og kjøpe ruter fra Stokmarknes lufthavn Skagen for å ivareta pasienter og befolkning.

fredag 29.05 2020

Vil ha kystsoneplan for Vesterålen klar innen utgangen av 2021

Prosjektledelse er klar, finansiering er klar. Nå er målet å få kystsoneplan for Vesterålen klar innen utgangen av 2021.

tirsdag 19.05 2020

Tingretten består – fornøyd regionrådsleder

Leder av Vesterålen Regionråd, Lødingen-ordfører Hugo Jacobsen (Ap), sier det var en viktig seier for hele regionen at tingretten består på Sortland.

mandag 04.05 2020

Andøya Spaceport:

– Forventer Andøya Spaceport i revidert statsbudsjett

– Vi forventer nå at regjeringen omtaler dette i revidert statsbudsjett.

onsdag 22.04 2020

Vesterålen Regionråd:

– Vi aksepterer ikke at Skagen er stengt ned ut mai og så vidt åpner i juni og juli

Arbeidsutvalget i Vesterålen Regionråd er svært kritisk til at Skagen lufthavn blir stengt til ut mai og får reduserte avganger i sommer. Nå forventes det at flyplassen blir åpnet så snart som overhodet mulig.

fredag 17.04 2020

Ny storflyplass i Lofoten og Vesterålen:

Arbeidsutvalget i regionrådet mener Fylkestinget innstiller Leknes som lokasjon basert på gamle tall

I januar ble det klart at det anbefales å etablere ny storflyplass på Leknes. Neste uke skal Fylkestinget behandle og vedta innspill til kommende NTP, der de følger disse anbefalingene om ny storflyplass. Vesterålen regionråds arbeidsutvalg mener at innstillingen er basert på gamle tall.

onsdag 18.03 2020

Turister i Lødingen:

Turister i karantene kom ikke fra Lofoten

De fem turistene som nå sitter i karantene i Lødingen, kom ikke fra Lofoten.

tirsdag 17.03 2020

God beredskap i Vesterålen:

Diskuterte muligheten for kontrollpost i Lofast-krysset

Leder i Vesterålen regionråd, Hugo Jacobsen (Ap), opplyser til Vol at kommunene i et telefonmøte mandag diskuterte muligheten for å sette opp en kontrollpost i Lofast-krysset. Hensikten er om mulig å få bedre kontroll med reisende inn i regionen.

søndag 27.10 2019

Lødingen overtar ledervervet i regionrådet

Ordfører i Lødingen på tur til å lede Vesterålen Regionråd.

mandag 07.10 2019

Hun blir leder for kultursamarbeidet i Vesterålen

– Vi er veldig glade for å kunne ønske Anette Tunheim Jakobsen velkommen hjem til Vesterålen som leder for Kultursamarbeidet», sier sekretariatsleder ved Vesterålen regionråd Bianca Maria Johansen. Anette tiltrer stillingen i februar 2020. 

lørdag 28.09 2019

Påtroppende regionrådsleder vil ha Nord-Norgebanen til Lødingen

Hugo Jacobsen fra Lødingen blir ny leder av Vesterålen Regionråd. Han vil at Regionrådet skal jobbe med samferdselspolitikk, og han vil ha et jernbanestopp på Nord-Norgebanen i Lødingen, ikke Harstad.

onsdag 28.08 2019

Vesterålskommunene har sluttet seg til reiselivsstrategien:

– Dette er historisk, og nå skal Vesterålen ta et større steg

At alle de fem vesterålskommunene nå har sluttet seg til reiselivsstrategien for regionen, «Bærekraftig vekst mot 2025», ser reiselivssjefen, leder av reiselivsutvalget og lederen for Vesterålen Regionråd på som historisk.

tirsdag 20.08 2019

Disse har søkt om å bli leder for Kultursamarbeidet i Vesterålen

Det er totalt ti stykker, fem kvinner og fem menn, som har søkt på stillingen som leder for Kultursamarbeidet i Vesterålen.

Reiselivsstrategi for Vesterålen:

– Vinn-vinn for Andøy

Formannskapet i Andøy var mandag ganske lunkne til den nye reisemålsstrategien til Visit Vesterålen. Astrid Berthinussen i Visit Vesterålen mener strategien er en vinn-vinn-situasjon for Andøy.

mandag 19.08 2019

Formannskapet i Andøy:

Skeptisk til reiselivsstrategi

Politikerne i Andøy er mildt sagt skeptisk til forslaget til ny reisemålsstrategi for Vesterålen. – Det er nesten som man viker unna på å være ærlig om hva som er lokomotivet i reiselivet, sa Hermod Bakkevoll (KrF). 

onsdag 29.05 2019

Reiselivsstrategien er ferdig:

– Vesterålen skal bli Nordens mest attraktive helårige reisemål for naturopplevelser

– Reiselivsstrategien «Bærekraftig vekst mot 2025» er ferdig. På vegne av et samlet reiseliv i Vesterålen, har Visit Vesterålen siden 2017 jobbet med ny reiselivsstrategi (masterplan) for Vesterålen. Nå er den ferdig.

tirsdag 21.05 2019

Underskudd i regionrådet

Vesterålen Regionråd hadde et underskudd på driften på 2,5 millioner kroner i fjor.

søndag 28.04 2019

Vesterålen Friluftsråd i fjor:

Kr. 300.000 i merforbruk

Årsregnskapet 2018 for Vesterålen Friluftsråd viser et merforbruk på over 300.000 kroner, og har flere årsaker til dette.

søndag 31.03 2019

Ordførerne vil utrede fremtidig organisering

Vil styrke kultursamarbeidet i Vesterålen

Ordførerne i Vesterålen og Lødingen vil at fremtidig organisering av det interkommunale samarbeidet skal utredes. Og de vil styrke kultursamarbeidet i regionen.

søndag 24.03 2019

Friluftsrådet om omstillingen i Vesterålen Regionråd:

Ønsker ikke en løsning med vertskommune

Vesterålen Regionråd har foreslått at, med omstillingen grunnet ny kommunelov, skal Friluftsrådet overføres til Sortland kommune som vertskommune. Dette er ikke en løsning som Tor Andersen, som sitter i arbeidsutvalget, liker.

Sture Pedersen om omstruktureringene i regionrådet:

– Vi skal ikke banke noe gjennom på fredag

Ordfører i Bø kommune, Sture Pedersen (H), har forståelse for at enkelte har inntrykk av at endringene som skal gjøres i Vesterålen Regionråd, skal skje veldig raskt. Dette avkrefter han imidlertid.

mandag 28.01 2019

Ber Vesterålen bli enig om fylkesveiprioriteringer:

– Vi gjør ei satsing og Vesterålen må prioritere

Nordland fylkeskommune bevilger totalt en milliard kroner å igjen vedlikeholdsetterslepet på fylksveiene. – Vesterålen må fortelle hva som er viktig for regionen, og prioritere, sier samferdelsråd Svein Eggesvik.

lørdag 01.12 2018

Oppretter helsesøsterutdanning ved UiT i Harstad fra 2019:

– Dette viser at samarbeid nytter!

Fra høsten 2019 blir det mulig ta helsesøsterutdanning ved UiT, studiested Harstad.

torsdag 15.11 2018

Ordfører Sture Pedersen i Bø kommune:

– Spørsmålet om samarbeid mellom kommunene i Vesterålen er overmodent

– Jeg har aldri tenkt at jeg skulle være så konkret i dette spørsmålet, men om man ser på økonomien rundt omkring i Vesterålen, mener jeg at spørsmålet om samarbeid mellom kommunene i Vesterålen er overmodent. Om vi ikke lykkes, står vi overfor spørsmålet om kommunesammenslåing.

fredag 05.10 2018
3

Administrerende direktør i Norsk Olje og Gass, Karl Erik Schøtt Pedersen på besøk i Regionrådet:

Schjøtt-Pedersen møtte kvist i Regionrådet

Administrerende direktør i Norsk Olje og Gass, Karl Erik Schjøtt-Pedersen, besøkte fredag arbeidsutvalget til Vesterålen Regionråd. Hans budskap var klart for kunnskapsbaserte avgjørelser rundt fremtidig åpning eller fredning av Lofoten Vesterålen og Senja for oljeutvinning. Han møtte kvist fra blant annet Bø under møtet.

mandag 25.06 2018

Gleder seg til nye lokaler

Flytter turistkontoret - råte og slitasje i gamle lokaler

Visit Vesterålen flytter fra sine gamle kontorer til førsteetasjen i Galleriet. De gamle lokalene er nedslitte og med råteskader.

fredag 18.05 2018

Vil samle regionrådene i Nordland til møte om ambulansesituasjonen i Helse Nord

– Grunn til stor bekymring for ambulansetilbudet

Regionrådet i Vesterålen har bedt fylkesrådet kalle inn regionrådene i hele Nordland til møte om ambulansesituasjonen i Helse Nord. Den er prekær, og det rammer ikke bare Vesterålen, mener rådet.

tirsdag 24.04 2018

Irske kunstnere på Andøybesøk

– En unik opplevelse

– Jeg har fått mange nye ideer til bilder, sier Ann Quinn fra Donegal i Irland. I to uker har hun og forloveden Daniel Lipstein vært på kunstnerbesøk i Andøy.

mandag 18.12 2017

Fylket spytter inn én million for å gjøre Sortland til «den rause storesøstra»

Sortland vil utvikle seg som regionsenter, og dra i gang et samarbeid hvor både politikere, næringslivet og frivillige fra hele regionen kan bidra. Hva det innebærer, er foreløpig litt i det blå.

fredag 08.12 2017

Regionrådsleder Siv Dagny Aasvik fornøyd:

Overgrepsofre kan velge å reise til mottak i Harstad

Regionrådsleder Siv Dagny Aasvik er glad for at Nordlandssykehuset har snudd i overgrepsmottakssaken. De åpner nå for at overgrepsofre i Vesterålen kan ta den to timer lange turen til Harstad og slippe fly eller en lengre buss eller biltur til Bodø.

tirsdag 28.11 2017

Vesterålen Regionråd:

Vil ha bedre tilbud for voldtektsofre i Vesterålen

Vesterålen regionråd ber Nordlandssykehuset sørge for et bedre tilbud til voldtektsofre i Vesterålen.

tirsdag 17.10 2017

Har inngått sluttavtale med Roar Sivertsen

Vesterålen Regionråd har inngått sluttavtale med Roar Sivertsen.

fredag 29.09 2017

KulturNatur-uka ble suksess:

– Stolt av ordførernes innsats

Ordførerne i alle kommunene stilte opp og bidro til å få folk med på tur. Og elvelangs- og bekkimellom ble igjen en stor suksess. – Dette kan dere være stolte av, sier Vibeke Suhr i kultursamarbeidet.

Politiet flyttet kontoret for utlendingssaker til Svolvær:

– For oss får dette store konsekvenser

Vesterålen regionråd oppfordrer politiet til å snu sentraliseringen, og sørge for et tilbud som også fungerer for Vesterålen i utlendingssaker. I dag må alle reise til Svolvær, også de som er utenlandske arbeidstakere i fiskrinæringa.

– Vi må tørre å si at vi vil ha jernbane til Vesterålen

Vesterålen regionråd vil løfte utfordringer med samferdsel og sjømatnæring på topp i møte med fylkesrådet 25. oktober. – Vi bør nå begynne å jobbe strategisk for å få jernbane til Vesterålen, sier Sture Pedersen.

Bø-ordføreren ønsker å doble bidraget til LVO

Regionrådslederen åpnet fredagens møte med å peke på at midler til Lofoten og Vesterålen Orkesterforening (LVO) er noe som må tas opp.

mandag 28.08 2017
2

– En avtale med stort potensiale for Vesterålen

Regionrådsleder og Hadsel-ordfører Siv Dagny Aasvik er strålende fornøyd med avtalen mellom Kina og Vesterålen.

Kina + Vesterålen=sant

I dag inngikk Kina og Vesterålen en samarbeidsavtale.

mandag 21.08 2017

Foreslår nye retningslinjer for håndtering av konflikter

Foran fredagens møte i Arbeidsutvalget i Vesterålen Regionråd ligger et forslag til vedtak på nye retningslinjer for håndtering av konflikter på bordet.

Vesterålen Regionråd:

Foreslår å videreføre regional skolesatsing

Vesterålen Regionråd ønsker å videreføre regional skolesatsing gjennom prosjektet «Skoleutvikling i Vesterålen 2018-2023».

fredag 21.07 2017

Randi Lervik blir konstituert som sekreteriatsleder

Nå har Vesterålen regionråd funnet sekretariatsleder for hele sommerperioden.

torsdag 06.07 2017

Sivertsens sykmelding forlenget

Roar Sivertsens sykmeldinger blitt forlenget til 14. august.

mandag 03.07 2017

Hilde Ongstad konstituert som sekrateriatsleder i regionrådet på ubestemt tid:

– Vi kan ikke leve med denne situasjonen mye lenger

Fungerende regionrådsleder, Lødingen-ordfører Atle Andersen (Ap), håper at regionrådet vet mer om hva som skjer videre med sykmeldingen til Roar Sivertsen innen et par uker. Han innrømmer at situasjonen ikke er ideell.

mandag 26.06 2017

Usikkerhet om sekretariatsleder

Den omtalte personalsaken i Vesterålen Regionråd er fortsatt unntatt offentlighet.

fredag 26.05 2017

Jusprofessor om hemmelighold:

– Regionrådet kan ha opptrådt i strid med loven

«Personalsaken» i Vesterålen Regionråd er fortsatt hemmelig, og onsdag ble det holdt et «hemmelig» møte.

søndag 21.05 2017

– Vil gi ringvirkninger i hele Lofoten og Vesterålen

– Hadsel og Vågans prosjekt pekte seg ut, sier regionrådsleder og hadselordfører Siv Aasvik etter søndagens gladnyhet om at Fiskebøl får miljøvernsenteret. Hun mener etableringen vil gi ringvirkninger hele Lofoten og Vesterålen.

fredag 19.05 2017

Behandlet sak bak lukkede dører

Regionrådet fikk fredag orientering om en personalsak.

Fire av seks kommuner i Vesterålen Regionråd:

Vil fortsatt ha fire medlemmer fra hver kommune

Kun Øksnes og Andøy vil ha kun to medlemmer fra hver kommune i Regonrådet når nye vedtekter innsettes.

mandag 24.04 2017

Vil styrke opplæringen i helsesektoren

Ledelsen i Vesterålen regionråd ber arbeidsutvalget opprette i ny stilling for å bedre opplæringen i helsesektoren.

fredag 24.03 2017

Kommuneoverlege Anders Svensson:

- Stengingen av DPS i jula sendte oss på barrikadene

Kommuneoverlege Anders Svensson mener stengingen av Distriktspsykiatrisk senter i jula er sterkt kritikkverdig.

Nordlandssykehuset og vesterålskommunene:

Enige om at rehabilitering må bli bedre

Jørn Vollan som er en av to enhetsledere i Helse- og omsorg i Andøy var kritisk til rehabiliteringstilbudet i Vesterålen da Nordlandssykehuset og Vesterålen Regionråd møttes fredag formiddag.

onsdag 01.03 2017

Vesterålen Regionråd kritiske til forslag om fylkessammenslåing:

– Viktig at vi tas med på råd i prosessen

Regjeringen har foreslått å slå sammen Nord-Norge til ett fylke. Det er Vesterålen Regionråd kritiske til.

søndag 19.02 2017

Foreslår økt bemanning

Både Vesterålen reiseliv og Friluftsrådet kan få flere hender neste år.

tirsdag 22.11 2016

- Vi bør beholde politikontorene

Ordfører i Hadsel og leder i Regionrådet, Siv Dagny Aasvik skriver i en høringsuttalelse at Vesterålen Regionråd foreslår at det opprettholdes tjenestesteder i alle kommuner i Vesterålen.

torsdag 10.11 2016

Vil opprettholde lensmannskontoret i Øksnes i vintersesongen

I et forslag til høringsuttalelse fra arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd heter det at AU ikke er fornøyde med politimesterens forslag til omorganisering av politiet i fylket.