Tema

tirsdag 19.01 2021

Slik argumenterer Regjeringsadvokaten mot advokaten

Finansdepartementet møtte advokat Oddmund Enoksen fra Sortland i Vesterålen tingrett mandag.

mandag 18.01 2021

Krever fengsel i tre år og fem måneder

Statsadvokaten i Nordland har lagt ned påstand om fengsel i tre år og fem måneder for en mann fra Vesterålen.

Lovsaker på rekke og rad

Vesterålen tingrett skal behandle en rekke straffesaker denne uka, samt en spesiell sivilsak der en advokat har saksøkt Finansdepartementet.

fredag 15.01 2021

Tiltalt for små mengder narkotika

Nordland politidistrikt har tiltalt en mann for mindre narkotikaforbrytelser.

Redaktører skuffet over fortsatt referatforbud

Hålogaland lagmannsrett har avvist en anke fra Norsk Redaktørforening og Norsk Presseforbund, som på vegne av lokale medier klaget på at det i en alvorlig straffesak i Vesterålen tingrett ble lagt ned totalt referatforbud slik at omverdenen ikke får innsyn i det som skjer under rettergangen mot en ung mann.

torsdag 14.01 2021

Lagmann: – Anmoder tingretten om å utlevere kjennelse

To arbeidsdager etter at Vesterålen tingrett la ned referatforbud i en alvorlig straffesak på Sortland, forelå det ingen skriftlig kjennelse fra tingretten.

onsdag 13.01 2021

Uenig i referatforbudet

Aktor og forsvarer i den pågående straffesaken i Vesterålen tingrett er uenig i tingrettens referatforbud i en alvorlig straffesak som omfatter en tiltale om overgrep mot barn.

tirsdag 12.01 2021

Redaktørforeningen: – Uvanlig og uheldig

Generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening er svært kritisk til beslutningen i Vesterålen tingrett om å legge ned referatforbud i en alvorlig straffesak der en mann er tiltalt for seksuelle overgrep mot to barn.

fredag 08.01 2021

Huskjøper krever kvart million i erstatning

En husselger i Hadsel kommune har overfor Vesterålen tingrett avvist alle krav som en huskjøper har framsatt overfor Vesterålen tingrett.

torsdag 07.01 2021

Mann krever erstatning etter bilulykke

En mann i Vesterålen krever at Tryg Forsikring skal betale ham 210.000 kroner i ménerstatning for en pasientskade han ble påført etter en bilulykke i 2007.

onsdag 06.01 2021

Solgte narkotika på Sortland, risikerer seks års fengsel

En mann fra Sortland risikerer mer enn seks år fengsel for grov narkotikaovertredelse på Sortland.

Sortlandsmann tiltalt for promillekjøring

En mann fra Sortland er av Politimesteren i Nordland tiltalt for promillekjøring.

tirsdag 05.01 2021

Kvinne fikk 40.000 kroner i bot

En kvinne i 30-årene er dømt til fengsel og bot for promillekjøring på Sortland.

mandag 04.01 2021

Mobilen tok de siste prikkene

Mannen hadde allerede seks prikker i førerkortet da han ble kontrollert av politiet i Sortland sentrum. Plutselig sto han uten førerkort.

onsdag 23.12 2020

Betinget fengsel for ruspåvirket kjøring

En mann fra Vesterålen er dømt til betinget fengsel og bot etter å ha ført bil i narkotikapåvirket tilstand. Vedkommende tilstod forholdet for Vesterålen tingrett.

Dyrt skadeverk på bolig

To personer må betale nesten en halv million kroner i saksomkostninger i tillegg til å dekke skadeverk på en bolig for 167.000 kroner. Retten mener imidlertid at advokaten til de to har tatt for mye betalt.

mandag 21.12 2020

Samfunnsstraff for flere bil-lovbrudd

En vesterålsmann i 20-årene er idømt samfunnsstraff for å ha kjørt bil uten skilt en rekke ganger, samt for ikke å ha stoppet for politiet.

torsdag 17.12 2020

Byggmester frifunnet etter to rettsinstanser

Etter at Hålogaland lagmannsrett har avvist anken av en frifinnelse av Bob Kenny Larsen i Vesterålen tingrett, er byggmesteren i praksis frifunnet i to rettsinstanser. Ankefristen til Høyesterett går ut i midten av januar. Dommen i lagmannsretten er dermed ikke rettskraftig.

onsdag 16.12 2020

Mann anker straff for seksuelt overgrep mot mann

En mann fra en kommune i Vesterålen er dømt til fengsel i to år og seks måneder for seksuelt overgrep mot en mann, samt å betale 100.000 kroner i oppreisning til den fornærmede mannen. Den dømte mannen anker nå dommen til lagmannsretten.

Elden: Påstand om frifinnelse for hovedtiltalen

Forsvarsadvokat John Christian Elden ber om frifinnelse på to punkter i tiltalen og at han anses på mildeste måte på de to andre punktene, samt at han ikke dømmes til å betale erstatning.

Hadsel-mann må stille i retten

En mann fra Hadsel må stille i tingretten tiltalt for promillekjøring.

Hadsel-mann må stille i retten

En mann fra Hadsel må stille i tingretten tiltalt for promillekjøring.

Går til søksmål mot Bulldozer Maskinlag

Oddvar Egil Olsen på Sortland har tatt ut stevning ved Vesterålen tingrett mot Bulldozer Maskinlag på Sortland.

tirsdag 15.12 2020

Ingen nåde for narkodømt voldsmann

En mann i 20-årene fra Sortland hadde sagt seg villig til samfunnstjeneste for narkotika og vold. Han må i stedet sone ni måneder i fengsel og betale erstatning til voldsofferet.

Statsadvokat anker overgrepssak til lagmannsretten

Statsadvokat Erik Thronæs ved Statsadvokatene i Nordland, har anket en overgrepsdom i Vesterålen tingrett til ny behandling i Hålogaland lagmannsrett.

Narkokjøring kostet 30.000 kroner

Vesterålen tingrett har dømt en mann tidlig i 20-årene til å betale en bot på 30.000 kroner for narkokjøring i Sortland.

mandag 14.12 2020

Truls Johansen-rettssaka

Forsvarer Elden: – En ulykke

I dag startet straffesaka etter at Truls Johansen fra Øksnes forsvant på havet i juni 2018. Tiltalte er Øyvind Larsen, også han fra Øksnes. Han er tiltalt etter fire lovparagrafer. Forsvarsadvokat John Christian Elden beskriver hendelsen som en ulykke.

lørdag 12.12 2020

Forlik i striden om moloarbeider i Andenes havn

Rettsstriden om moloarbeidene i Andenes havn ser ut til å være delvis løst gjennom et forlik mellom to av tre parter.

fredag 11.12 2020

Kvinne tiltalt for forsøk på kidnapping av egen sønn

En kvinne fra Vesterålen er av Statsadvokat Thor Erik Høiskar ved Nordland statsadvokatembeter tiltalt for ti ulike straffbare forhold, blant annet forsøk på å kidnappe sin egen sønn.

torsdag 10.12 2020

Dro på narkotur til Lofoten med flere våpen i bilen

En mann fra Vesterålen tok ulovlig med seg to våpen på tur til Lofoten. Nå er han også tiltalt for uaktsomt heleri, narkotika, innbrudd og for å ha forulempet politiet.

onsdag 09.12 2020

Narkodømt kan slippe soning i fengsel

En narkodømt mann fra Vesterålen kan slippe soning i fengsel, etter at han anket straffeutmålingen fra Vesterålen tingrett til Hålogaland lagmannsrett. Ifølge tingretten hadde mannen en sentral rolle innen distribusjon av narkotika i Vesterålen.

Mente seg utsatt for hevn fra kommunen – slik gikk ankesaken

Hålogaland lagmannsrett har avsagt dom i en ankesak der en kommunalt ansatt i Vesterålen mente seg utsatt for hevn fra sin arbeidsgiver.

Bøfjerding tiltalt for promillekjøring i Sortland

En mann fra Bø kommune er av Nordland politidistrikt tiltalt for brudd på veitrafikkloven i Sortland.

tirsdag 08.12 2020

Politiets handling ga mildere straff for 18-åring

En 18-åring er dømt til 18 dager betinget fengsel. Straffen er gjort betinget fordi politiet tok fra mannen mobiltelefonen da han forsøkte å filme politiet for å dokumentere det som skjedde i hjemmet.

Narkodømt krever kortere fengselsstraff

En mann med bostedsadresse i Hadsel kommune stiller onsdag i Hålogaland lagmannsrett i et forsøk på å få redusert en dom på to år og åtte måneder fengsel for grov narkotikaovertredelse.

Entreprenører uenige om oppgjør for Calanus-fabrikken

To entreprenører skal neste år møtes i Vesterålen tingrett i forbindelse med utestående oppgjør etter entrepriseoppdrag knyttet til byggingen av deler av Calanus-fabrikken på Holmen i Sortland.

mandag 07.12 2020

Råkjører fikk 18 dagers fengsel

En mann fra Sortland er dømt til 18 dages fengsel for å ha kjørt bil i 103 kilometer i timen i en 60-sone, men han slipper å sone.

Mann i 20-årene truet med brekkjern

En vesteråling i 20-årene må møte i Vesterålen tingrett tiltalt for oppbevaring av narkotika, trusler og bruk av narkotika.

søndag 06.12 2020

Politiet sender rederi og skipper til tingretten

To forelegg til et vesterålsrederi og en skipper ble ikke betalt innen fristen. Derfor sender politiet saken videre til Vesterålen tingrett for rettslig avgjørelse.

lørdag 05.12 2020

Fyllekjører avslørt av bildeler langs veien

Bildeler langs veien avslørte promillekjøring. Tidligere på kvelden hadde den nå dømte mannen blitt dyttet på havet.

torsdag 03.12 2020

Tingretten anerkjenner ikke samiske rettigheter

Vesterålen tingrett anerkjenner ikke samiske rettigheter på Strand og Kringelen i Sortland kommune.

onsdag 02.12 2020

Foreslo soning med fotlenke men ombestemte seg

Advokat Christian Wiig, som i tingretten forsvarer en mann fra Sortland, mener at mannen ikke bør dømmes til fengsel. Han foreslo først elektronisk kontroll med fotlenke, men sa til slutt at straffen burde settes til 120 timers samfunnsstraff.

Aktor krever ni måneders fengsel

Aktor Karoline Trones Faye la i tingretten onsdag ned påstand om ni måneders ubetinget fengsel for en sortlending tidlig i 20-årene. Alternativt kunne han dømmes til tvunget rusbehandling.

Tingretten: Faren fortvilt over sønnens rusmisbruk

Faren til mannen som står tiltalt for volds- og narkotikaforbrytelser i Vesterålen tingrett, avsto onsdag fra å forklare seg i retten.

Tingretten: Mødrene snakket sammen om sønnene

Kort tid etter at sønnene hadde støtt sammen, snakket mødrene sammen om tragedien som hadde rammet to familier.

tirsdag 01.12 2020

Forsvareren vippet vitnet av pinnen

Advokat Christian Wiig klarte å vippe et av vitne av pinnen under et vitnemål i Vesterålen tingrett tirsdag.

Voldoffer fikk epileptiske anfall

Et voldsoffer som vitnet i Vesterålen tingrett, fortalte at han hadde fått epileptiske anfall etter at han ble sparket og slått av den tiltalte.

mandag 30.11 2020

Narkotiltalt lo av sine offer

Mannen som sitter tiltalt for volds- og narkotikaforbrytelser i Vesterålen tingrett, satt mandag ettermiddag i retten og lo samtidig som to vitner forklarte seg om forholdene han er tiltalt for mot vitnene.

Inngikk forsoning med sin far

En volds- og narkotiltalt mann sa i tingretten i dag at han har inngått forsoning med sin far, som han i narkorus hadde slått i ansiktet.

Oppgjør i narkomiljøet havnet på sykehuset

En tiltalt mann i 20-årene forteller om et narkomiljø preget av vold, og der en mann havnet på sykehus med skade.

Sa seg skyldig i 14 tiltalepunkter

En ung mann som mandag sitter tiltalt for en lang rekke forhold i Vesterålen tingrett, erklærer seg skyldig i de fleste tiltalepunktene.

fredag 27.11 2020

Politiet ville beholde førerkortet, det ville ikke retteng

Vesterålen tingrett har gjennom en kjennelse gitt en mann fra Andøy tilbake førerkortet.

torsdag 26.11 2020

Sortlending tiltalt for ulovlig kjøring

En mann i 30-årene fra Sortland er av politimesteren i Nordland tiltalt for ulovlig kjøring.

onsdag 25.11 2020

Yrkesskadet også seirende ut av siste rettsrunde

En mann fra Vesterålen fikk i slutten av oktober 1,6 millioner kroner i erstatning for yrkesskade. Nå får han også dekket kostnadene han har hatt på advokaten, Knut Pedersen fra Svolvær.

tirsdag 24.11 2020

Må stille i to av sine egne straffesaker

En mann fra Vesterålen må stille i tingretten neste uke tiltalt for vold og narkotika. Over nyttår må han stille i en ny og langt alvorligere straffesak som omhandler voldtekt, overgrep mot mindreårige og seksualisering av barn. Prosessen mot mannen er litt komplisert, opplyser statsadvokaten i Nordland.

Lagmannsretten skal behandle frifinnelse

Politiet nådde ikke helt fram med sin tiltale i Vesterålen tingrett, som frifant faren for det alvorligste tiltaltepunktet i en sak som omhandler vold i nære relasjoner. Nå har statsadvokatene i Nordland anket frifinnelsen og sender saken til ny behandling i Hålogaland lagmannsrett.

Anker lang fengselsstraff, mener seg uskyldig dømt

En stefar er dømt til nærmere fem års fengsel for voldtekt av sin stedatter. Nå anker han hele saken videre til Hålogaland lagmannsrett, fordi han mener seg uskyldig dømt.

mandag 23.11 2020

Kjendisadvokat skal forsvare volds- og narkotiltalt

Mandag står en ung mann tiltalt for vold og narkotika i Vesterålen tingrett. Advokat Christian Wiig skal forsvare mannen. Politiet ser alvorlig på at en person er tiltalt for flere overtredelser i straffeloven.

Først truet han med å drepe, så stjal han syklene til et av ofrene

Med fire dagers mellomrom satte mannen fram trusler om drap, for deretter å stjele syklene til en av de som ble truet.

søndag 22.11 2020

Far fengsles i 90 dager for bortføring av sønnen

Vesterålen tingrett har dømt en mann i 50-årene til fengsel i 90 dager fordi han ulovlig bortførte sin egen sønn.

fredag 20.11 2020

Kvinne må betale mer enn hun krevde i retten

En bedrift er frifunnet av Vesterålen tingrett etter at den ble saksøkt for brudd på Arbeidsmiljøloven. En ansatt som saksøkte bedriften må nå betale et større beløp enn hun krevde i erstatning.

onsdag 18.11 2020

Boligkjøper går til tingretten, fant kreftfremkallende aspest i taket

En boligkjøper i Hadsel har saksøkt den tidligere eieren fordi de fant et tak under taket som inneholdt asbest. Stoffet kan gi alvorlige sykdommer, som kreft. Saksøkeren har fått et tilbud om økonomisk kompensasjon, men dette har blitt avslått.

tirsdag 17.11 2020

Ung mann fikk samfunnstraff for råkjøringen

En ung mann fra et sted i Vesterålen er dømt til 36 timers samfunnstjeneste for råkjøring i 135 kilometer i timen i en 80-sone ved Melbu.

mandag 16.11 2020

18-åring tatt, hadde såvidt rett til førerkort

En ung mann på 18 år fra et sted i Vesterålen er siktet for brudd på veitrafikkloven, bare kort tid etter at han hadde blitt gammel nok til å ta førerkortet.

lørdag 14.11 2020

Råkjørere tatt: Nattlig politiaksjon til domstolen

Politiet i Vesterålen har besluttet å gå til Vesterålen tingrett med to ulike saker hvor to unge menn ble tatt for råkjøring i mer enn 135 kilometer i timen ved Innbjør på Hadseløya.

fredag 13.11 2020

Kvinne tok en «joint» og ble dømt til fengsel

En kvinne er i Vesterålen tingrett dømt til fengsel i 26 dager.

Tiltale lang som et ondt år

En utflyttet vesteråling benyttet sine besøk i hjemkommunen flittig fra sommeren 2019 til i høst. I løpet av et drøyt år pådro han seg ikke mindre enn 22 forhold som Vesterålen tingrett skal ta stilling til.

torsdag 12.11 2020

I tingretten for seksuell omgang med mindreårig

En mann i 20-årene fra Sortland må i Vesterålen tingrett svare for seksuell omgang med en mindreårig jente.

onsdag 11.11 2020

Hadsel-mann må i retten for ruskjøring

En mann i midten av 40-årene fra Hadsel må møte som tiltalt i Vesterålen tingrett over nyttår.

tirsdag 10.11 2020

Tingretten skal vurdere slagsmål på lensmannskontoret

En kvinne fra Svolvær smelte til to kvinnelige politibetjenter på Sortland lensmannskontor. Derfor må lofotingen møte i Vesterålen tingrett som tiltalt for vold mot offentlig tjenesteperson.

Kvinne kjørte stjålet bil uten førerkort i narkorus

Nordland politidistrikt har tiltalt en kvinne for ikke mindre enn fire tiltalepunkter, og det meste skjedde mer eller mindre samtidig.

Kvinne kjørte stjålet bil uten førerkort i narkorus

Nordland politidistrikt har tiltalt en kvinne for ikke mindre enn fire tiltalepunkter, og det meste skjedde mer eller mindre samtidig.

Tiltalt for brudd på våpenloven

En utenbygds mann er tiltalt for brudd på våpenloven i Hadsel.

fredag 06.11 2020

Dømt til fengsel for ruskjøring i stjålet bil, men slipper erstatning

Vesterålen tingrett har dømt en mann til fengsel i syv måneder, men han slipper å betale erstatning.

Tingretten har avsagt dom i sedelighetssak

I tillegg til to års fengsel, må en eldre bestefar betale 375.000 kroner i erstatning til to barnebarn.

Nektet å betale minimal hasjbot

Politiet ila en mann fra Øksnes ei bot på to tusen kroner. Det ville mannen i 20-årene ikke være med på.

torsdag 05.11 2020

Dømt for bedrageri, fikk samfunnsstraff

En mann med bosted i Hadsel er i Vesterålen tingrett dømt for bedrageri mot NAV. Vesterålen tingrett har dømt ham til 30 timer samfunnsstraff.

onsdag 04.11 2020

Unisont «nei» mot endring av tingretten

Lokale advokater og Vesterålen regionråd advarte i onsdagens stortingshøring mot regjeringens forslag til endringer i domstolloven. Advokatmiljøet i regionen kan forvitre og folk vil ikke få den rettshjelp de fortjener dersom det blir endringer som omfatter Vesterålen tingrett.

tirsdag 03.11 2020

Vesterålen tingrett i fare igjen: Onsdag skal hun og juristmiljøet kjempe for tingrettens eksistens

Vesterålen tingrett ble tilsynelatende reddet fra nedleggelse i vår. Nå er den i spill igjen. Onsdag skal advokatforeningen og Vesterålen tingrett si sin mening i en høring om saken.

En kamuflert nedleggelse

– Ikke påvist sammenheng mellom domstolens størrelse og kvalitetene på avgjørelsene

mandag 02.11 2020

Fengsel og 45.000 i bot

En mann med bostedsadresse i Sortland kommune er dømt til 30 dager fengsel og en bot på 45.000 kroner for fyllekjøring.

fredag 30.10 2020

Frifunnet på grunn av utilregnelighet

En vesteråling er frifunnet for straffbare handlinger han utførte fordi retten mener det er tvil om hans tilregnelighet. Han må likevel betale erstatning til Nilsson Haras AS.

torsdag 29.10 2020

Fengsel og bot for fyllekjøring med ATV

En vesterålsmann i 20-årene er dømt til betinget fengsel, samt bot på 95.000 kroner, for fyllekjøring.

onsdag 28.10 2020

Frifunnet for å ha knekt en tann

En vesterålsmann i 20-årene er frikjent for å ha knekt en annens manns tann, men må samtidig betale erstatning for tannen.

tirsdag 27.10 2020

Flere innrømmer skyld når de møter sin dommer

Vesterålen tingrett hadde en kraftig økning i såkalte enedommersaker i første halvår 2020. Det skyldes ikke koronaen spesielt, men at flere kriminelle passerer rettsapparatet gjennom tilståelse.

lørdag 24.10 2020

Politiet gikk på en smell i tingretten

Politiet ville ha fire års fengsel for familiemannen. Det endte med en bot på 10.000 kroner. Vesterålen tingrett kritiserer politiet for å ha stilt svært ledende spørsmål i tilrettelagte avhør med mindreårige.

fredag 23.10 2020

Nekter å betale voldsbot på 10.000 kroner

En mann i 20-årene må møte i Vesterålen tingrett etter at han har nektet å betale en voldsbot på 10.000 kroner.

Yrkessjåfør godtok ikke mobilbot, må i retten

En yrkessjåfør må stille i Vesterålen tingrett etter bruk av mobiltelefon på sin vei gjennom Sortland.

onsdag 21.10 2020

Uten førerkort og skilt, med hasj og alkohol

I løpet av to dager i april klarte en mann fra Sortland å pådra seg fire tiltalepunkter. Nå må han møte i tingretten.

tirsdag 20.10 2020

Tiltalte hadde lugubre planter

Med ett års mellomrom ble mannen tatt med til sammen syv cannabisplanter på samme adresse.

Nektet å følge politiets ordre

En mann fra Sortland kjørte i vår bil uten førerkort, fem ganger i løpet av fem uker, i fem ulike biler. To ganger nektet han å følge politiets ordre.

Promillekjørte uten førerkort

Nordland politidistrikt har tiltalt en mann fra Sortland for promillekjøring, kjøring uten førerkort samt at han i ett tilfelle lot være å betale for matvarene.

Tilsto og måtte ut med 48.000 kroner

En andværing må ikke bare betale ei bot på 48.000 kroner, men gå i fengsel i 28 dager. Han må også vente i to år før han kan ta ny førerprøve.

mandag 19.10 2020

Dømt til tre år og ni måneders fengsel

I den såkalte veranda-saken på Sortland er en mann dømt til tre år og ni måneders fengsel.

Sortland-advokat saksøker Finansdepartementet

Advokat Oddmund Eriksen på Sortland har stevnet Finansdepartementet i Vesterålen tingrett.

fredag 16.10 2020

Krever over 100.000 for usaklig oppsigelse

En tidligere ansatt krever over 100.000 kroner i erstatning for usaklig oppsigelse av arbeidsforholdet. Det er ikke arbeidsgiver enig i.

torsdag 15.10 2020

Straffepåstand: Fire år og åtte måneders fengsel

Han har begått et alvorlig tillitsbrudd, forgrepet seg på to barnebarn, og er straffedømt til åtte måneder i fengsel for et annet overgrep i 2002. Påtalemyndigheten mener det er rom for en streng straffpåstand, konkluderte statsadvokat Erik Thronæs sin prosedyre.

Sortlending fikk firedelt dom

Vesterålen tingrett har dømt en mann til 21 dagers fengsel og en bot på 37.500 kroner. Han mister dessuten retten til å kjøre bil i to år og må betale saksomkostninger på 1.500 kroner til staten.

onsdag 14.10 2020

– Vi mener tiltalte delvis erkjente skyld allerede i avhør

En eldre mann bosatt i en vesterålskommune møtte onsdag i Vesterålen tingrett, anklaget for seksuelle overgrep mot to av sine barnebarn.