Tema

mandag 16.08 2021

Installerer laksekamera til en halv million

Nå skal laksen i Åelva på Andøya igjen telles med hjelp av videokamera. Fredag ble et kamerasystem til en halv million kroner installert i elva. Når laksen går opp igjen neste år, vil forvalterne få god oversikt over oppgangen.

mandag 26.07 2021

Så sjelden haiart i Sortlandssundet

Mandag fikk VOL et videotips om at det muligens var observert brugder i Sortlandssundet. Havforsker mener observasjonen er korrekt.

mandag 19.07 2021

Reagerer på svak likestilling i fiskeribransjen: – De tør ikke røre kvotesystemet

Kun 2-3 prosent av fiskerflåten består av kvinner, og en ny likestillings-rapport viser at «macho-kultur» er en av årsakene til at det er så få. Forsker mener rapporten sparker inn åpne dører.

torsdag 01.07 2021

Testet system for veiing av levende torsk

Hos Gunnar Klo AS på Myre, ble det nylig testet en nyvinning innen veiing, telling og sortering av levende fisk.

onsdag 30.06 2021

Norsk eksport har klart seg godt til tross for pandemien

Sammenlignet med de andre OECD-landene er det bare fem land som har hatt mindre eksportnedgang enn Norge i koronaåret 2020.

mandag 07.06 2021

ILA påvist hos Egil Kristoffersen & Sønner

Mattilsynet har påvist ILA i en av merdene ved Egil Kristoffersen & Sønner sitt anlegg i Malnesfjorden i Bø.

mandag 31.05 2021

– Fremdeles en uavklart situasjon

Det er fortsatt ikke avklart hvorvidt det er snakk om ILA-smitte på en av Egil Kristoffersen & Sønner AS sine lokaliteter i Bø. Svaret kommer tidligst denne uken.

lørdag 29.05 2021

Vil utsette behandling av søknader om havbruk til 2022

Det foreslås å ikke behandle nye søknader om lokaliteter for havbruk og levende mellomlagring av fisk i Vesterålen og Lødingen før til neste år. Det i påvente av at den interkommunale kystsoneplanen for Vesterålen er ferdig.

torsdag 22.04 2021

«Viktig avgjørelse om bruk av termisk avlusing»

mandag 19.04 2021

Lyden av kåt torsk som trommer for damene er klar for samtidsmusikkfestival og konsertturné

Kan torskens trommelyder bli den nye hvalsangen? For nå er det ikke lenger bare «se torsken» som gjelder: Forskerne har klart å fange lyden i opptak.

tirsdag 09.03 2021

Torsketungeskjærere på Andenes imøtegår kritikk av arbeidsgiver:

– Vi er sjokkerte over fremstillingen

Unge torsketungeskjærere hos Jangaard Export på Andenes, reagerer sterkt på fremstillingen av arbeidet som underbetalt barnearbeid: – Personen som har uttalt seg har åpenbart ikke peiling, uttaler verdensrekordholder i tungeskjæring, Robin Alsos.

fredag 05.03 2021

«Den internasjonale fiskens dag»

tirsdag 09.02 2021

– Sjømatnæringa – ei betydelig næring

lørdag 06.02 2021

Alltid beredt på Melbu Fryselager:

– Når båtene kommer så stiller vi

– Det blir nå tid til en kaffekopp nå og da, og så er det vedlikehold av maskinparken.

tirsdag 02.02 2021

Nytt prosjekt skal gjennomføres i Vesterålen

Skolene i Vesterålen få snart et nytt prosjekt på agendaen.

Nytt prosjekt skal gjennomføres i Vesterålen

Skolene i Vesterålen få snart et nytt prosjekt på agendaen.

mandag 28.12 2020

Slik blir torsk-, sei- og hysefisket til neste år

Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt reguleringene av fisket etter torsk, hyse og sei i 2021. Dette sier fiskeriministeren om hvordan neste år blir.

torsdag 03.12 2020

Novembersalget av sjømat til utlandet gikk ned med 1,2 milliarder kroner

I november ble det eksportert sjømat for 9,4 milliarder kroner. Det er en nedgang i verdi på 11 prosent sammenlignet med november i fjor.

onsdag 18.11 2020

Fiskeskinnsfirma får støtte

Norskin Materials har fått to millioner kroner i støtte fra blant andre Innovasjon Norge.

fredag 09.10 2020

Primex er reddet

Primex på Myre har fått investorer og er reddet.

mandag 21.09 2020

BioMar planlegger for framtidig vekst

Fiskeforprodusenten BioMar på Myre har fått økt sin tillatelse for produksjon for å være rustet for en potensiell framtidig utvidelse.

fredag 17.07 2020

Utsetter fristene for å kjøpe laksevekst

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) utsetter oppdretternes tidsfrist til å kjøpe vekst og melde seg på auksjon av laksevekst.

torsdag 16.07 2020

«Fiskelykke»

fredag 22.05 2020

Har søkt støtte til millionprosjekt i Blokkenvassdraget: – Unikt i landssammenheng

Blokken Grunneierlag og jakt- og fiskeutvalget i Blokken Grunneierlag (BGL) vil gjennomføre et omfattende kultiveringsprosjekt i Blokkenvassdraget. Prosjektet har en totalramme på 6,9 millioner kroner, og grunneierlaget søker nå Sortland kommune om medfinansiering.

tirsdag 19.05 2020

Historisk omsetningsrekord for Biomar

BioMar har hatt foreløpig beste 1. kvartal noen gang, med fremgang i både omsetning og resultat. Samtidig innrømmer produksjonsdirektøren på Myre at det er veldig tøff konkurranse på fôrmarkedet i Norge.

onsdag 06.05 2020

Norsk sjømateksport falt i april

I april ble det eksportert 183.000 tonn norsk sjømat til en verdi av 8,2 milliarder kroner. Det er en nedgang på 666 millioner kroner fra samme måned i fjor.

lørdag 02.05 2020

Fiskeridirektoratet fraråder at det gis dispensasjon til Eidsfjord Sjøfarm:

– Det beste vil være å se på søknadene som et innspill til den pågående planprosessen

Fiskeridirektoratet føyer seg inn i rekken av instanser, kommuner og lag og foreninger som fraråder at Eidsfjord Sjøfarm får dispensasjon for å etablere to oppdrettslokaliteter i Godfjord. De mener søknaden bør ses på som et innspill til den interregionale kystsoneplanen.

Eidsfjord Sjøfarm har så langt møtt massiv motstand mot oppdrettsplaner:

– Må være mulig med sameksistens mellom ulike aktører i et område

For å kunne opprettholde dagens aktivitet og arbeidsplasser, trenger Eidsfjord Sjøfarm flere oppdrettslokaliteter. Selv om selskapet så langt har møtt motstand mot deres ønske om etablering i Godfjorden, mener de at det må finnes løsninger.  

fredag 24.04 2020

Produserer for lager igjen

Vesteraalens AS er kjerringa mot strømmen i dagens koronapregede samfunn, der permitteringer og konkursvarsler er hverdagen for hundretuserener av nordmenn. Nå produserer selskapet for lager igjen.

mandag 20.04 2020

Fiskeridirektoratet mener Nordlaks Oppdrett AS har opptrådt grovt uaktsom: Ilegges gebyr på en halv million kroner

Fiskeridirektoratet har konkludert med at Nordlaks Oppdrett AS har opptrådt grovt uaktsomt og som en følge av dette må betale 499.290 kroner i overtredelsesgebyr.

fredag 17.04 2020

Fiskeridirektoratet mener Nordlaks Oppdrett AS har opptrådt grovt uaktsom: Ilegges gebyr på en halv million kroner

Fiskeridirektoratet har konkludert med at Nordlaks Oppdrett AS har opptrådt grovt uaktsomt og som en følge av dette må betale 499.290 kroner i overtredelsesgebyr.

fredag 03.04 2020

Lerøy kjørte doble skift, kunder skifter fra fersk til fryst

Lerøy kjører doble skift i produksjonen.

lørdag 25.01 2020

Kraftig nedgang i laksefisket i Vesterålen

I Roksdalsvassdraget i Andøy, som er et av de største vassdragene i Nordland, ble fangsten av villaks bort imot halvert fra 2018 til i fjor.

onsdag 15.01 2020

– Vesterålen leverer – la oss få levere enda mer

Vesterålen Næringslivssamarbeid jobber for å realisere Veipakke Vesterålen. Styreleder Johnny Karlsen håper å ha en utredning klar før sommerferien.

– Vesterålen leverer – la oss få levere enda mer

Vesterålen Næringslivssamarbeid jobber for å realisere Veipakke Vesterålen. Styreleder Johnny Karlsen håper å ha en utredning klar før sommerferien.

lørdag 21.12 2019

Sa ja til fiskehjell på Kleiva, men er bekymret for lukt

Formannskapet i Sortland sa torsdag ja til at Kleiva Landbruksskole får sette opp en fiskehjell til undervisningsformål. Under behandlingen var noen bekymret for lukten dette kan føre med seg.

onsdag 13.11 2019

Skal bygge laksetrapp i Nedre Blokkenelv:

– Vil være et fem til tiårs-prosjekt

Blokken grunneierlag har fått tillatelse fra Fylkesmannen i Nordland til å bygge fisketrapp i Nedre Blokkenelv i Sortland kommune.

onsdag 09.10 2019

Regjeringens svar på algeproblemet: Vil styrke overvåkingen

I sitt forslag til statsbudsjett for 2020 vil regjeringa bruke ti millioner kroner på å styrke overvåkingen langs kysten.

tirsdag 08.10 2019

Har sendt lovendring om kvotemelding på høring

søndag 29.09 2019

Vesterålsbåter i makrellfest i Nordsjøen

Den siste uka fikk makrellfiskerne nesten 14 kroner kiloet. Det høster flere båter fra Vesterålen godt av.

Gir NINA fisketillatelse i Blokken:

Vil reetablere fiskebestandene i vassdraget

Fylkesmannen i Nordland gir, på vegne av Blokken grunneierlag, Norsk institutt for naturforskning (NINA) tillatelse til å fiske med elektrisk fiskeapparat i Blokkenvassdraget i forbindelse med habitatkartlegging.

lørdag 07.09 2019

4,5 kilos regnbueørret rømte fra Bergvikodden

Tirsdag 20. august oppdaget Nordlaks at det var skader på noten på lokalitet Bergvikodden i Hadsel kommune. De estimerte at opptil 19 fisk hadde rømt fra lokaliteten.

tirsdag 27.08 2019

Fylkesmannen underkjente kommunens vedtak

Ny runde for «fiskehjellsaken» på Klo

Fylkesmannen har underkjent Øksnes kommunestyrets vedtak om å gi dispensasjon for å øke utnyttelsesgraden for å henge fisk på tomta til S. Hanssen AS på Klo.

fredag 16.08 2019

BioMar med nedgang i Norge

Det er BioMars internasjonale aktiviteter som gjør at selskapet har økning i omsetningen i 2. kvartal i år. Tilbakegangen i Norge er forutsett, sier selskapet i delårsrapport.

torsdag 15.08 2019

Nytt økosystemtokt på gang

Torsdag starter det årlige økosystemtoktet i Barentshavet, femten år etter at det første gikk av stabelen. Ifølge Havforskningsintituttet omfatter toktet alt, fra de minste plankton til kval.

onsdag 24.07 2019

Vil sikre sjømateksporten til Storbritannia

torsdag 18.07 2019

Visningstillatelsen ga 52 millioner i inntekter

onsdag 17.07 2019

Nordlaks selger «problemkonsesjon»

Nordlaks kjøpte i 2014 en grønn oppdrettstillatelse for ti millioner kroner. Etter å i flere år ha forsøkt å få endret vilkårene i tillatelsen, selger Nordlaks den videre til Wilsgård Fiskeoppdrett i Torsken for en hemmelig pris.

mandag 15.07 2019

Lover kjemikaliefri lusebehandling for å beskytte Tysfjord-hummeren

Nordlaks kan likevel få lov til å opprette en ny lokalitet i Tysfjorden. Selskapet lover å avluse uten å bruke badebehandling og kjemikalier.

Slik skal vi bidra til det grønne skiftet

Ord skal omsettes til praksis – Holdning skal bli handling. Vi skal utvikle  grønn konkurransekraft i Øksnes.

onsdag 10.07 2019

Vannprøver ved atomubåt viser radioaktive verdier en million ganger høyere enn normalen

Nye målinger ved atomubåten Komsomolets som sank for 30 år siden, viser radioaktive verdier nær en million ganger høyere enn i vanlig sjøvann.

Øksnes desidert størst på fisk

Øksnes er den kommunen i Vesterålen som har landet mest fisk så langt i år. 14,3 prosent av all fisk som er landet i Nordland har kommet over kai i Øksnes.

torsdag 04.07 2019

Tidenes beste halvår for norsk sjømateksport

Norge eksporterte 1,3 millioner tonn sjømat til en verdi av 51,2 milliarder kroner i første halvår i år. Det gir tidenes beste halvår for norsk sjømateksport.

fredag 31.05 2019

Fiskesmuglere måtte betale over 67.000 kroner i bot

Tre tsjekkere måtte betale 67.700 kroner da de ble stanset med 338 kilo torskefileter for mye på finskegrensa. Boten ble betalt på stedet.

mandag 20.05 2019

Fiskeridirektoratet om algeoppblomstringen:

– God grunn for fortsatt høy beredskap

Selv om mye tyder på at situasjonen rundt algeoppblomstringen ser bedre ut både i Astafjorden og i Ofotfjorden, er den enda god grunn til fortsatt høy beredskap.

søndag 19.05 2019

Flere anmeldt for dumping av fisk

I vinter avslørte Kystvakten flere tilfeller av dumping av fisk fra garn- og linebåter utenfor Vesterålen og Lofoten. Nå er ni tilfeller anmeldt.

Vedvarende dødelighet i Ofotfjorden

lørdag 18.05 2019

Nordlaks Oppdrett rammet av algene:

– Det er en forferdelig situasjon

Tirsdag oppdaget Nordlaks Oppdrett AS akutt dødelighet på deres lokalitet Ytre Stræte i Astafjorden. Lørdag har den akutte dødeligheten avtatt på lokaliteten, men kommunikasjonssjef for Nordlaks, Lars Fredrik Martinussen, sier at de ikke kan utelukke at flere fisk vil dø.

søndag 12.05 2019

Stabilt sjømatår for Seafood Partners

Selskapet Seafood Partners har forretningsadresse Alsvåg i Øksnes, og omsatte i fjor for over 71 millioner kroner.

torsdag 02.05 2019

Nærings- og fiskeridepartementet:

Dobler bøtene for fiskesmuglere

Nå dobles bøtene for fiskesmuglere som tar meg seg ulovlig fisk ut av Norge. Bøtene vil nå bli 8.000 kroner, i tillegg til 200 kroner per kilo fisk eller fiskevare.

mandag 29.04 2019

Sjømatbedriftene ber om subsidiekutt på storfekjøtt

Sjømat-sjef Robert Eriksson ønsker «fair play» i kjøledisken og ber regjeringen kutte subsidiene på storfekjøtt med 20 prosent.

søndag 07.04 2019

Utsetter lakseflyvning fra Evenes

Grunnet mangel på bakkeutstyr til å håndtere fiskefrakt på Harstad/Narvik Lufthavn Evenes, utsettes oppstarten av laksefly mellom Evenes og Kina.

fredag 22.03 2019

Nedgang i lakselus i Vesterålen:

– 2019 og tiden fremover kan fremdeles by på utfordringer

2018 var et godt år med mindre lakselus i Vesterålen og Lødingen enn tidligere år. Siste halvår i 2018 var det kun en femtedel voksne hunnlus per oppdrettsfisk i Vesterålen, av det som er tillatt. Konsernsjef i Nordlaks, Eirik Welde, sier trenden har fortsatt så langt i 2019.

tirsdag 12.03 2019

Havforskningsinstituttet:

Skal finne ut hvorfor blåkveita er vassen

Etter flere rapporter om vassen blåkveite i fangstene, ønsker Havforskningsinstituttet nå å ta prøver av blaut blåkveite.

tirsdag 05.03 2019

Havforskningsinstituttet i ny forskningsrapport:

Slik påvirker seismikkskyting livet i havet

Havforskere ved havforskningsinstituttet (HI) har samlet all kunnskapen om hvordan seismikkskyting påvirker dyrene som lever i havet. De har sett på hvordan fiskelarver, fisk og hval reagerer på denne lyden, og rapporten viser at den høye lyden kan påvirke flere av disse artene.

fredag 01.03 2019

Ny runde for fiskehjellene på Klo

- Klo Grunneierlag har ingenting med saken å gjøre

Førstkommende tirsdag skal kommunestyret behandle dispensasjonssøknaden om fiskehjellene på Klo. Østgård Advokatfirma fastslår at Klo Grunneierlag, som har gitt klage på søknaden, har ingenting med spørsmålet om etablering av fiskehjeller å gjøre.

onsdag 20.02 2019

Nordlaks:

Permitterer 100 ansatte fra neste uke

Fra mandag neste uke permitterer Nordlaks rundt 100 ansatte i slakteriet og filétfabrikken på Børøya i tre uker.

fredag 15.02 2019

Myre Saltfish Group på Myre:

Godt i gang med saltfisk-sesongen

Ved Myre Saltfish Group på Myre er man godt i gang med årets sesong for saltfisk, selv om skrei-innsiget ennå ikke er kommet for fullt.

lørdag 09.02 2019

Norges Fiskarlag i statsministerens kontaktutvalg:

Ønsker ikke økt skattlegging av villfisknæringen

Da Kjell Ingebrigtsen, leder i Norges Fiskarlag, deltok i statsministerens kontaktutvalg denne uken, anbefalte han at villfisknæringen ikke skal skattlegges ytterligere med for eksempel grunnrenteskatt. Han synes den beste ordningen er den som er i dag.

torsdag 07.02 2019

Egil Kristoffersen & Sønner: AS

Har fått tillatelse til å utvide sitt oppdrettsareal i Hellfjorden

Nordland Fylkeskommune har godkjent oppdrettsselskapet Egil Kristoffersen & Sønner sin søknad om å utvide oppdrettsareal og for å sette ut fôringsflåte på selskapets lokalitet i Hellfjorden.  

mandag 28.01 2019

I fjor satte Knut Roald og trålmannskapene ny rekord

De fire vesterålstrålerne som er eid av Holmøy Maritime AS, fisket til sammen i overkant av 28.300 tonn torsk, hyse og sei i 2018. Knut Roald Holmøy anslår fangstinntekten i 2018 til 640 millioner kroner. Det er ny rekord.

søndag 27.01 2019

Leder i Andøy Fiskarlag, Yngve Larsen

– Svart kaisalg er et marginalt problem

Konfrontert med påstandene om ulovlig kaisalg av fisk, mener leder i Andøy Fiskarlag, Yngve Larsen, at slik omsetning er marginal på Andenes.

mandag 21.01 2019

Nordlaks Oppdrett AS:

Kjøpte grønn tillatelse til ti millioner kroner i 2015 – har enda ikke tatt den i bruk

Nordlaks får ikke tatt i bruk en grønn tillatelse til ti millioner kroner etter endelig avslag fra Nærings- og fiskeridepartementet.

søndag 13.01 2019

Fiskeriministeren vil jobbe i fiskeindustrien

I løpet av året skal fiskeriministeren besøke bedrifter innenfor fiskeri - og selv prøve seg i arbeidet. Han ber bedrifter invitere ham til arbeidsdag.

fredag 11.01 2019

Dette er de lokale partitoppenes forventninger:

Andøya-avklaringer, fiskekvoter og oljekonsekvensutredning

Sentrale personer i de fire partiene som nå sitter og forhandler om en ny regjeringsplattform har klare forventninger til resultatet. Men ikke alle er like positive til samarbeidet.

onsdag 09.01 2019

Havforskningsinstituttet:

Fiskeyngel kan svømme rett inn i oppdrettsmerdene

En forskningsartikkel, utarbeidet av Havforskningsinstituttet, viser at ville og små fiskeyngel kan svømme rett inn og ut av oppdrettsmerdene langs kysten. Etter hvert kan tilgangen på mat derimot gjøre det utfordrende å komme seg ut i det fri igjen.

lørdag 05.01 2019

Hvor finner vi de rikeste ressursene som staten bruker til drift?

Spørsmålet stilles av Johan Lyngstad.

onsdag 02.01 2019

Oppdrettsnæringen i Vesterålen:

Slaktet fisk for over fem og en halv milliard i 2018

Til tross for at flere av de lokale oppdretterne i Vesterålen ikke synes 2018 var det beste året, slaktet de for i underkant av 5,7 milliarder kroner i fjor.

torsdag 20.12 2018

Sjømatnæringen blir hørt:

Vil utvide åpningstiden ved tollstasjonen på Bjørnfjell

Etter å ha tapt flere millioner hvert år på grunn av nattestengt tollstasjon på Bjørnfjell, blir sjømatnæringen nå hørt.

søndag 16.12 2018

Kystfiskarlaget og Fiskarlaget:

Uenige om snurrevadfelt under lofotfisket

Mens Nordland fylkes Fiskarlag tar til orde for eget snurrevadfelt under lofotfisket, avviser Kystfiskarlaget dette.

Uvanlig lavt salg av laks før jul:

– Det er full panikk. Her er ikke kjøpere

Salget av laks, også røkelaks, går treigt og mange produsenter er redde for å bli sittende med store lagre.

Har du fått ungmakrell i det siste?

Makrelllen svømmer stadig lengre nordover. Nå vil forskerne kartlegge hvor piren finnes, og de trenger din hjelp.

lørdag 15.12 2018

18,7 millioner til nye torskeprosjekter

Forskningsrådet har bevilget 8,7 millioner til et prosjekt om torsk og snaut 10 millioner til et prosjekt om fiskevelferd.

tirsdag 04.12 2018

– Jeg har veldig stor tillit til Eirik

Tirsdag morgen ble det kjent at gründer og majoritetseier i Nordlaks, Inge Berg, fra 1. januar trer inn i en nyopprettet stilling som direktør for strategi, konsept- og prosjektutvikling. Å gi fra seg stolen som konsernsjef etter 30 år, synes han ikke er vemodig.   

mandag 03.12 2018

Bonusordning for levendefangst av torsk:

Foreslår ikrafttreden en måned tidligere

I forkant av årets reguleringsmøte ble det av Fiskeridirektør Liv Holmefjord foreslått at bonusordningen for levendefangst av torsk ikke skulle tre i kraft før i mai. Nå foreslår hun derimot at denne skal tre i kraft 1. april.

søndag 18.11 2018

Fylkesrådet har gått ut med støtte til Nordlaks-anlegg på Børøya - men:

Vil forby avlusning av oppdrettslaks med kjemikalier

Fylkesrådet vil gradvis fase ut kjemikalier som brukes til avlusning av oppdrettslaks.

fredag 16.11 2018

Skreifestivalen med frierbrev til ordførerne:

Søker om penger til utvikling av Vesterålen skreifestival

Vesterålen skreifestival ønsker å se ut over kommunegrensa til Øksnes, og søker nå de andre kommunene om 20.000 kroner i støtte for å videreutvikle festivalen.

mandag 12.11 2018

– Det jeg opplevde høsten 2017 var usselt

Forrige uke gikk rettssaken mellom Terje Martinussen og Norges Sjømatråd. Partene hadde helt forskjellig virkelighetsoppfatning i retten.

mandag 29.10 2018

Barth Eide besøkte Holmøy:

– Regionen fortjener at vi får besøk av sentrale politikere

Mandag besøkte Espen Barth Eide Holmøy Maritime på Holmen. Der ble han blant annet introdusert for Eidsfjord Sjørfarms lukkede anlegg Giant, som de fikk avslag på konsesjon til av Fiskeridirektoratet.

fredag 19.10 2018

Andfjord Salmon solgte aksjer til ti millioner

Nylig gjennomførte selskapet Andfjord Salmon en aksjeemisjon. Målet var å få inn ti millioner. Ifølge Andfjord Salmon-sjef Helge Krøgenes er det en del av planene for utbygginga på Kvalnes.

torsdag 04.10 2018

Vedtatt etter lang debatt:

Formannskapet gir grønt lys til oppdrett på Holand

Formannskapet på Sortland gikk inn for oppdrettsanlegg utafor Holand. Dermed blir deres uttalelse til fylkesmannen at de mener søknaden bør innvilges.

tirsdag 02.10 2018

En potensiell statsminister på sjømattur i Vesterålen:

– Sykt interessant å se hvordan ei lita fiskerihavn kan eksportere til hele verden

Ungdomspolitikerne var imponerte over fiskerisatsingen til JM Nilsen på Nordmela som setter spor på verdensmarkedet både i Nigeria, Kina og New York.

Konklusjon: næringshensyn viktigst

Rådmannen ber politikerne gå inn for oppdrett på Holand

Torsdag skal politikerne på Sortland stemme over hvorvidt de ønsker å tillate oppdrettsanlegg ved Holand. Rådmannens anbefaling er at de sier ja.

mandag 24.09 2018

Teller lakselus på villfisk

Nord-Norge desidert best ut i rapport

Nord-Norge kommer desidert best ut i en rapport om lakselus på vill laksefisk. Det viser undersøkelser gjennomført våren og sommeren 2018, som bekrefter tidligere års rapporter.

lørdag 15.09 2018
1

«Olagutt» med en uvanlig stor fangst:

Fikk kveite på over 300 kilo

Fiskebåten «Olagutt» fra Sigerfjord fikk fredag en kveite på 311 kilo. Skipper på båten, Kenneth Stangen, forteller at det er en uvanlig fangst.

mandag 03.09 2018

Faktisk.no: Torskebestanden vil overleve, selv ved et verst tenkelig oljeutslipp i nord, ifølge rapporter

Selv et verst tenkelig utslipp utgjør absolutt ingen fare for torskebestanden.

søndag 02.09 2018

Foreslår å etablere selskap for flyfrakt av fisk fra Andenes

Halvard Martin Hartvigsen foreslår at det etableres et logistikkselskap i Andøy. Formålet er at Andenes skal bli kjent for å få Norges ferskeste fisk ut på verdensmarkedet.

onsdag 22.08 2018

Fiskarlaget i Nordland ga tommel opp til oppdrettsanlegg ved Holand:

– Vi har ikke vært klar over at området brukes til fiske

Nordland fylkes fiskarlag har i en uttalelse til Sortland kommune konkludert med at det ikke er fiskerinteresser i området på Holand, der Eidsfjord sjøfarm planlegger nytt oppdrettsanlegg. De fikk ingen tilbakemelding fra fiskarlaget i Sortland, ifølge fylkeslederen.

søndag 19.08 2018

Nordlaks har leid inn arbeidskraft i ti år:

- Vanskelig å finne tilstrekkelig lokal arbeidskraft til sesongjobb

Fordi at man ikke får drive oppdrett med rullerende MTB (maksimal tillatt biomasse), må Nordlaks hvert år permittere faste ansatte og leie inn utenlandsk arbeidskraft.

fredag 17.08 2018

Oppdretterne har hatt 4,4 milliarder kroner i overskudd siden 2013:

For dette kunne alle sortlendingene spist 37 bokser med Vesterålens fiskeboller hver dag i ett helt år

Tre av fire bedrifter VOL har sett på, har en driftsmargin på over 40 prosent i 2017, som viser en svært lønnsom drift.

lørdag 11.08 2018

Stryningen Sigve etablerer seg på Bleik:

Satser på ny båt til fem millioner kroner

Sigve Bø er klar for blåkveitefisket med ny båt som han har kjøpt med hjelp fra Bleik Fisk.

torsdag 09.08 2018

Oljeboring utenfor Lofoten og Vesterålen:

Fiskarlaget jubler over Ap-snuoperasjon om konsekvensutredning

Tidligere torsdag gjorde Nordland Ap-lederen det klart at han ikke lenger vil kjempe for konsekvensutredning av oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Det er fiskarlaget glade for.

Oppdretterne har betalt over to milliarder i skatt siden 1998:

Hvis pengene hadde blitt delt mellom alle vesterålingene, ville du fått over 65.000 kroner

Oppdrettsnæringen i Vesterålen har betalt over to milliarder kroner i skatt siden 1998, og 1,4 milliarder kroner siden 2012.

mandag 06.08 2018

Melbu Systems AS og den danske bedriften AquaGreen ApS:

Utvikler slamtørker for settefiskanlegg

Sammen med den danske bedriften AquaGreen ApS utvikler Melbu Systems AS nå en tørkemaskin som skal tørke slam etter rensing av avløpsvann fra settefiskanlegg.

Melbu Systems AS med sitt beste år hittil

Melbu Systems hadde i 2017 sitt beste økonomiske år så langt siden oppstart. – Det er en næring som går som det suser, sier administrerende direktør i bedriften, Einar Roger Pettersen.

fredag 03.08 2018

Ny eksportrekord av fisk i juli

Norge eksporterte 159.000 tonn sjømat for 7,1 milliarder kroner i juli. Volumet var åtte prosent høyere, mens eksportverdien økte med syv prosent eller 2,2 milliarder kroner fra juli i fjor. 

torsdag 02.08 2018

Har sendt inn søknad:

Eidsfjord vil ha nytt oppdrettsanlegg på Holand

Eidsfjord sjøfarm har søkt om å opprette en ny havbrukslokasjon på Holand i Sortland. Sortland videregående avdeling Kleiva søker om samlokasjon.

onsdag 16.05 2018

Forsker på hvordan fisk takler oljesøl:

– Gir deformert skjelett og hjerteutvikling, og fisk dør av sult

På Havforskningsinstituttet er de i gang med et prosjekt med mål om å se på hvordan fiskeyngel og -egg håndterer oljesøl. Foreløpig er resultatene nedslående.

mandag 14.05 2018

Nordland Fylkes fiskarlag skuffet over strukturkvoteordning for fiskeflåten:

– Jeg er særdeles skuffet over vedtaket

Landsstyret i Norges Fisklarlag har gått inn for en strukturkvoteordning i sjarkflåten under 11 meter.

torsdag 26.04 2018

Fiskarlagslederen ut mot fiskere som forsøpler: – Utilgivelig

Fiskerne lever av havet, og å forsøple det blir som å drite i eget reir, mener Fiskarlagsleder Kjell Ingebrigtsen. Han mener fiskerne bør være forbilder.

tirsdag 24.04 2018

Tromsø:

Fanget torsk med ølboks i magen

Da Trond Herfindal fisket på yttersida av Kvaløya i helgen, fikk han mer enn han ønsket på kroken. – Nok et eksempel på hvor vanvittig vi behandler naturen, sier Naturvernforbundet.

torsdag 19.04 2018

Per Sandberg vitnet i Reppe-saken, avsluttet med å gi lobbyisten klem

Fiskeriminister Per Sandberg reagerte ikke på at fiskerilobbyisten Frode Reppe ville kommunisere med ham med eposter til hans personlige adresse.

tirsdag 10.04 2018

Fiskebedrift og entreprenør i millionkonflikt i Bø

Hovden fisk og entreprenørselskapet Secora er uenige om hvem som har skylda for et spregningsuhell på Moloveien i Bø. De saksøker hverandre for millioner.

mandag 09.04 2018

Brant i Kystverketfartøy - ligger til kai i Sortland

Det var en tavlebrann i Kystverkets båt Strilborg søndag, den ligger nå til kai ved Sortland havn. Kystvakta har derfor gjort en av sine båter disponible som slepebåt.

søndag 11.03 2018

Størst i Vesterålen:

Fiska for 604 millioner i fjor

Prestfjord AS er nest størst i Norge - og størst i Vesterålen. Selskapet økte fangstresultatet med 200 millioner i fjor.

søndag 04.03 2018

– Nå kunne vi ha bygd så mye vi ville, og fått solgt

Ny avtale for Blokken - ønsker flere faste ansatte

Det går bra for Blokken skipsverft. De merker nå så stor etterspørsel etter topp moderne fiskebåter at de vil utvide staben.

onsdag 28.02 2018

– Et valg for fremtiden!

Å velge utdanning er kanskje et av de vanskeligste valgene vi må ta. Hva skal du velge på videregående, - studiespesialiserende eller yrkesfag? Skal du satse på en kort eller en lang utdannelse via fagskole, høyskole eller universitet? Og hva slags jobber kan du egentlig få med de ulike utdanningene?

mandag 26.02 2018

Andøy har mistet en fjerdelel av fiskerettighetene og alle trålerne

Alle trålerne er solgt ut av Andøy, og en fjerdeldel av kvoterettighetene i kystflåten er solgt.

tirsdag 20.02 2018

– Før likte jeg ikke fisk, men det gjør jeg nå

For italienske Gaia Ariani og tyske Zoè Poll var det en stor opplevelse å komme til Vesterålen. – Jeg har aldri før likt fisk, men det gjør jeg nå, sier Poll.

Wenche Cumming - Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja:

– Havets hvite gull

Wence Cumming lar segimponere av Skreifestival og snakker om havets hvite gull kontra det sorte.

onsdag 07.02 2018

– Ikke verdt å friste skjebnen

Så fort forholdene på havet tillater det, er den 34-fots store MS «Sofie» alltid første båt ut fra havna på Stø. – Men i dag er det ikke verdt å friste skjebnen, sier fisker Magnar Vevle fra Sortland.

Kjempefangster på snurrevad og line:

Fiskere får 450 kilo på stampen

Fiskerne kom på land med fine fangster til Gunnar Klo avdeling Stø. Daglig leder, Leif Godvik, beretter om veldig gode fangster.

tirsdag 06.02 2018

Oppdrettsselskaper betaler millioner for veksttillatelser

– Vi er glade for at pengene havner i kommunene

Nordlaks har foreløpig betalt mer enn 50 millioner for veksttillatelser for 2018. De er positive til at pengene går til kommunene hvor de har virksomhet.

fredag 02.02 2018

Tall sluppet for oppdrettsvekst

Kan ende med titalls millioner til Vesterålen

Oppdrettsselskapene har kjøpt veksttillatelser for nesten 950 millioner kroner. Vesterålen alene kan motta over 16 millioner fra Havbruksfondet - bare i denne første runden.

tirsdag 30.01 2018

Færre døde i primærnæringene i fjor

Arbeidstilsynet registrerte 27 dødsfall i det landbaserte arbeidslivet i Norge i fjor. Antallet arbeidsskadedødsfall holder seg på et historisk lavt nivå.

mandag 15.01 2018

Fiskeribransjen håper på mer hvalfangst

Fiskarlaget trekker spesielt fram nei til oljeboring og formulering om hvalfangst som positivt i Jeløy-erklæringa. De ønsker også mindre regulering velkommen - der er Kystfiskarlaget uenige med dem.

lørdag 13.01 2018

Sigerfjord-selskap vant pris under Det norske måltid

Det norske måltid kårer hvert år det de mener er de beste matproduktene i Norge. I år gikk en av prisene til Sigerfjord Fisk AS.

tirsdag 09.01 2018

Økning i lakseomsetninga i fjor, men...

– Vi kommer nok til å få noen tøffere år

Flere av Vesterålens oppdrettsselskaper melder om gode resultater i fjor. Samtidig truer mørke skyer i horisonten - ettersom kostnadene stadig øker.

Analytiker: – Siste rekordår for sjømateksport på en stund

Norge eksporterte 2,6 millioner tonn sjømat for 94,5 milliarder kroner i 2017. Rekorden tror senioranalytiker Dag Sletmo i DNB blir den siste på en stund.

Gir unntak for leieskipperforbud for fødselspermisjon

Med et tiltak som skal gjøre det enklere for kvinner å jobbe som skippere, endrer regjeringa deltakerforskriften slik at kvinner som skal i fødselspermisjon får unntak fra leieskipperforbudet.

onsdag 03.01 2018

Årelang tvist

Tar tak i «fiskehjellsaken» på Klo

Øksnes kommune lover å ta skikkelig tak i den mangeårige konflikten på Klo, der S. Hanssen AS har ført opp fiskehjeller på sin eiendom.

tirsdag 02.01 2018

Øksnesmobilisering for strukturering

Nordland fylkes fiskarlag uenig med fiskarlaget sentralt i strukturspørsmål

Mens Nordland fylkes fiskarlag er sterk kritisk til strukturering for den minste kystflåten, mener laget sentralt det stikk motsatte.

tirsdag 19.12 2017

Ingen svar fra slamprøver fra Eidsfjorden

Etter at fisker Steinar Sørensen ba kommunen undersøke hva som hadde ført til forslamming av Eidsfjorden, tok han prøver som kommunen har sendt inn for testing. Det var ikke god nok kvalitet på prøven til å gi noe svar.

tirsdag 05.12 2017

Per Sandberg til Myre – skal besøke Gunnar Klo

Torsdag kommer fiskeriminister Per Sandberg til Vesterålen. Han skal besøke to bedrifter i Øksnes – blant dem Gunnar Klo – samt Holmøy Maritime i Sortland.

Eksporten av norsk sjømat passerer fjoråret med god margin

Norge vil fram til årsskiftet ha eksportert mer sjømat til utlandet enn i 2016. Også verdien av sjømateksporten er høyere enn i fjor.

mandag 04.12 2017

Kina setter fart på lakseimporten fra Norge

Siste uke ble det eksportert 216 tonn norsk laks direkte til Kina. Det er fem ganger mer enn de 40 tonn i uken, som har vært nivået de to siste årene.

fredag 01.12 2017

Har ikke fått inn flere dispensasjonssøknader

Opposisjonen på Stortinget har rast mot dispensasjonen fra deltakerloven gitt til Gunnar Klo, og hevdet at den uthuler hele lovverket. Men Fiskeridepartementet har foreløpig kun mottatt én søknad.

onsdag 29.11 2017

Kan få overføre mer sild til neste år

mandag 27.11 2017

Norge får fortsette med eksportavgift for fisk

EFTA-domstolen avviser søksmål fra Marine Harvest

Marine Harvest fikk ikke gjennomslag i EFTA-domstolen for sitt krav om gransking av statsstøtte til fiskerisektoren.

Fiskerisamtaler i gang mellom Norge og EU

fredag 17.11 2017

Gunnar Klo om «Morgenstjerne»-kjøp:

– Ikke mer enn rett og riktig at vi tar tak

Fiskekjøper Gunnar Klo mener de sikrer at fiskeskøyta «Morgenstjerne» forblir i kommunen og regionen ved sitt kjøp. Konkurransesituasjonen nå er i favør fiskerne, mener Klo.

onsdag 15.11 2017

Nå har skolen fått fiskekvoter - August (16) fylte hele sildekvota

fredag 10.11 2017

Etter «industrivedtaket»:

– Kvoteprisene kan doble seg på to år

Fiskebåtmegler Johan Olsen på Andenes tror at prisene på fiskekvotene i kystfiskeflåten kan doble seg i løpet av et par år dersom fiskeindustrien får lov til å eie kvoter.

tirsdag 07.11 2017

NTNU-forskere: – Oppdrettsnæringa er lakselussynder

Nå har forskere påvist at det er oppdrettsanleggene som er hovedkilden for spredning av lakselus.

torsdag 12.10 2017

Regjeringen foreslår å kutte i velferdstilbudet til fiskerne

– Smålig og skuffende, mener Norges Fiskarlag.

Torskekvota blir mindre til neste år

Den norsk-russiske fiskerikommisjonen er enige om en kvoteavtale for 2018. Avtalen ble torsdag signert i Kazan i Russland.

mandag 09.10 2017

Skal inndrive havnemillioner fra Havfiskeselskapet

Andøy kommune har slitt med å få inn egenandeler fra private aktører på sine prosjekt i kommunale havner. Rådmann Kirsten Lehne Pedersen opplyste i formannskapet hvordan dette nå skal løses.

onsdag 20.09 2017

Høstens vakreste fiskeeventyr:

Vesterålsbåter jakter makrell verdt 100 millioner kroner

Ni båter fra Vesterålen jakter makrell verdt over 100 millioner kroner. Havet bugner av fisk, men den står langt til havs, og langt i sør.

fredag 15.09 2017

Vil be fiskeriministeren være mer oppmerksom på turistfisket

Avgjørelsen er tatt, og den blåblå regjeringen fortsetter. Blant fiskere er det strukturering som blir det store temaet innen fiskepolitikk fremover.

onsdag 13.09 2017

Geir fra Andøy skal representere Senterpartiet på tinget

Geir Adelsten Iversen, som flyttet fra Andenes som 19-åring, er valgt inn på Stortinget som representant for Finnmark Senterparti.

tirsdag 12.09 2017

Derfor flyttet Michelin-kokkene til Sortland

Polske Dawid Szmurlo og Karol Dobrowolski jobbet i fjor på den tyske sushirestauranten Opus V, som har to Michelin-stjerner. Nå har de flyttet til Sortland for å jobbe på Petroleum Bars sushirestaurant, som åpnet tirsdag. Hør hvorfor de to valgte å flytte til Vesterålen i videoen i saken.

torsdag 07.09 2017

Denne båten er solgt til Øksnes

«Støttfjord» er solgt fra Meløy til Øksnes.

fredag 01.09 2017

– Gir mindre fare for politianmeldelse og straffeforfølgning ved små overtredelser

Regjeringen åpner for bruk av overtredelsesgebyr også ved brudd på deltakerloven.

Havforskningsinstituttet beholder navnet etter fusjon

Havforskningsinstituttet og NIFES fusjonerer 1. januar.

onsdag 30.08 2017

Nå er den nye båten levert til Sjøfarmen

Grovfjord Mek. Verksted overleverte denne uka servicekatamaranen «Storøy» til Eidsfjord Sjøfarm AS. Båten skal ha base på Sortland.

mandag 28.08 2017

Barna stod i kø for å møte Elias i Blokken

Over 300 tok søndag turen til Gladbrygga for å delta på Barnas laksefestival.

onsdag 23.08 2017

Selger Fiskehelsetjenesten til trøndersk selskap

Vesterålen Fiskehelsetjeneste AS selges til et selskap på Frøya. Men Christine Thomassen fortsetter som daglig leder.

tirsdag 22.08 2017
3

Nytt fiske kan bli like stort som torskefisket:

Ingen vesterålinger har meldt interesse

Et nytt fiskeri er under utvikling. Det kan bli like stort som torskefisket – 6-7 milliarder kroner, men enn så lenge venter vesterålingene med å satse.

Analytikere venter beste lakseresultat noensinne

Flere analytikere forventer rekord når flere av lakseselskapene legger fram kvartalsrapportene sine denne uken.

onsdag 16.08 2017

Natur og Ungdom ønsker å bidra til flere unge i fiskeribransjen:

– Denne uka har vært en virkelig øyeåpner

For første gang var deltakere fra Russland med Natur og Ungdom til Andenes for å lære om norsk fiskeri.

tirsdag 15.08 2017

Sortlandsfirmaet søker 17 utviklingstillatelser i mulig milliardprosjekt:

Nå skal Eidsfjord Sjøfarm AS samarbeide med Rolls Royce

Sortlandsbedriften vil utvikle fremtidens lakseproduksjon i Norge.

mandag 14.08 2017

Lite radioaktiv forurensing i norsk oppdrettslaks

Forskere målte i 2016 for første gang radioaktivitet i norsk oppdrettslaks langs hele kysten. Der fant de at nivåene er lave og langt under grenseverdien. 

fredag 28.07 2017

– Har hatt kjempefiske de første 20 dagene

Laksefisket er godt i gang. I Forfjorden så har det til nå blitt fisket opp over 400 fisk.

onsdag 19.07 2017

Hvor er makrellen?

I år har makrellen nærmest forsvunnet, og ingen vet hvor den har blitt av. Havforskerne klør seg i hodet, og fiskerne er frustrerte.

fredag 14.07 2017

Gir penger til Øksnes- prosjekt for å få barn til å spise mer sjømat

Folkeakademiet Øksnes tildeles 10.000 kroner til sjømattiltaket «Fiskeglede for barn i Øksnes».

torsdag 06.07 2017

Dag Rydland starter for seg

Næringsstyret har innvilget næringsstøtte og lån til kroner 637.500 på møtet 26. juni 2017.

lørdag 01.07 2017

Rekordbeslag av ulovlig fisk i Nord-Norge

På bare tre måneder har tollerne i Nord-Norge beslaglagt 2.859 kilo fiskefilet. Det er allerede mer enn det samlede beslaget i hele 2016, som var 2.264 kilo.

mandag 26.06 2017

Eldre spiser mer fisk

Nordmenn spiser fortsatt mye fisk. Det er, kanskje ikke overraskende, de eldre samt innbyggere i Nord-Norge som er landets ivrigste fiskespisere.