Tema

torsdag 19.12 2019

Ga dispensasjon til Du Verden

Formannskapet i Sortland vedtok torsdag å gi Du Verden dispensasjon for å etablere «pergola» (overdekket gangvei) i tilknytning til restauranten. De la imidlertid til et punkt om sikkerhet.

søndag 01.12 2019

Boligområde på Strand ut på høring:

Ellingsen ville avvise planprogram, ble nedstemt

Under torsdagens formannskapsmøte i Sortland vedtok flertallet å sende planprogrammet for et nytt boligområde ved Strand fergeleie ut på høring. Dette ønsket derimot ikke Christoffer Ellingsen (R).

torsdag 28.11 2019

Formannskapet i Sortland:

Ønsker fortsatt X-kryss, til tross for at SVV fraråder det

Formannskapet i Sortland vedtok torsdag enstemmig at de ønsker X-kryss ved Steiroveien på Strandskogjordet. Dette til tross for at Statens vegvesen (SVV) fraråder denne løsningen.

Slik mener formannskapet at økonomiplanen burde bli

Det var stor debatt i formannskapsmøtet i Sortland torsdag da budsjett for 2020 og økonomiplan 2020-2023 skulle behandles.

torsdag 21.11 2019

Valgte Lille-Børøya til klimavennlig boligfelt

– Prosjektet er fremtidsretta, og vil gi oss positiv oppmerksomhet hvis vi får det realisert, sier Aina Nilsen (Sp). Formannskapet valgte Lille-Børøya til sitt grønne boligprosjekt.

Stenger busstopp i sentrum av Stokmarknes

Bedre trafikksikkerhet, og mindre behov for busspassasjerer å krysse trafikkert vei under uoversiktelige forhold, er årsak til at Hadsel kommune stenger busstoppet like før Markedsbrygga.

Dette mener formannskapet Gulstadøya er verdt

Kommunedirektør Ola Morten Teigen mener 12 millioner kroner er en fornuftig pris for Gulstadøya. Formannskapet sier enstemmig ja til å kjøpe øya til den summen, for å drive boligutvikling.

Brannmannskaper i Hadsel sprenger budsjettet:

Mener det koster å ta støyten for ambulanse og politi

Brannmannskapene i Hadsel har rykket ut 150 ganger i år, mot 110 ganger i et normalår. – I år har vi hatt 23 helseoppdrag, og ser at vi i stadig større grad må håndtere oppgaver som egentlig er statlige, sier brannsjef Øyvind Skjørholm.

Gymfasiliteter ved Stokmarknes skole:

Blir ikke flerbrukshall, men ser på andre alternativer

– Vi må tenke om vi skal realisere en håndballhall ved skolekvartalet og sanere Hadselhallen. Eller oppgradere Hadselhallen og ha doble utgifter, sier Tommy Løveng, som varsler at utredninga ikke er ferdig.

mandag 18.11 2019

Har bosatt 141 flyktninger i Hadsel i perioden 2016-2019:

– Bosetting er viktig for å sikre befolkningsvekst i kommunen

Kommunedirektør Ola Morten Teigen mener at Hadsel kommune har kapasitet til å bosette 25 flyktninger per år.

onsdag 06.11 2019

Kommunestyret i Sortland kommune:

Skal vurdere om skolestruktursaken skal opp på nytt

Under torsdagens kommunestyremøte i Sortland skal det vurderes om skolestruktursaken skal opp til ny behandling.

fredag 01.11 2019

Rødt med kritikk til kommunens planprosesser:

– Folk har opplevelse av at de ikke blir tatt hensyn til eller hørt

– Vi gjør planprosesser i feil rekkefølge. Mange har i dag en forståelse av at planprosesen begynner med slutten, og folk får da en opplevelse av at de ikke blir tatt hensyn til eller hørt i tilstrekkelig grad, sier Geir Jørgensen (Rødt).

– Mololysene kommer på plass i disse dager

Jan Steffensen (MOS) etterlyste i formannskapet veilys på moloen ned til Norsk fiskeindustrimuseum på Melbu.

Miljøarbeidertjenesten i Hadsel sprenger overtidsgrensa

Ansatte i miljøarbeidertjenesten i Hadsel har oversteget grensa for overtidsarbeid på 200 timer per år. Kommunedirektør Ola Morten Teigen orienterte formannskapet torsdag.

torsdag 31.10 2019

Ber ordføreren ta affære ovenfor politiet:

– Det er villmannskjøring som skjer. At politiet blir fintet ut svekker tillitten

Jan Steffensen (MOS) kom med ei henstilling til Hadsel-ordføreren om å ta opp med politiet det som har vært et stort problem på Melbu den siste tida.

Ekren skal rives, mot en stemme i formannskapet

Jan Steffensen (MOS) mener det er sjansespill å rive Ekren, all den tid der er behov for sykehjemsplasser i kommunen. I formannskapet torsdag ble riving vedtatt.

torsdag 17.10 2019

Dette blir formannskapet i Sortland de neste fire årene

Under torsdagens kommunestyremøte ble nytt formannskap valgt for perioden 2019-2023.

torsdag 29.08 2019

Formannskapet i Sortland:

Utsatte fastsetting av tomtepris

Et enstemmig formannskap vedtok torsdag å utsette fastsetting av tomtepris for salg av Vestmarka næringsområde sørvest (Lapphaugen) en uke.

Vedtok å utsette behandling av romprogram for bygging av demensplasser

Under torsdagens formannskap i Sortland vedtok formannskapet å utsette behandlingen og vedtak om romprogram for bygging av nye demensplasser i Sortland.

Rødt kjemper for blått

Det planlagte hotellet i Sortland sentrum må ha unntak fra Byplanen. Rødt sier ja, men krever mer blått i Sortland.

onsdag 28.08 2019

Rådmannen i Sortland:

Anbefaler å selge Fjærvoll-eiendommen ved Strandskog

11. april i år vedtok kommunestyret i Sortland å tilby ekteparet Karin og Birger Fjærvoll 4,75 millioner slik at kommunen kunne kjøpe eiendommen deres ved Strandskog. Fjærvoll har akseptert tilbudet, men da kommunen selv ikke har behov for eiendommen, anbefaler rådmannen at den selges etter budrunde.

søndag 25.08 2019

Søker støtte for å berge økonomien

Kunsterhuset AS søker kommunen om 90.000 kroner i støtte. Rådmannen i Sortland foreslår igjen å legge Kunstnerhuset ut for salg.

onsdag 10.07 2019

Får overføre kommunalt lån

En fisker i Bø får overføre et kommunalt lån fra en båt til en annen.

torsdag 20.06 2019

Frykter ikke nytt Askøy: – Vannkvaliteten er god i Sortland

– Vannkvaliteten i Sortland er i utgangspunktet god, slår kommunalsjef for plan og utvikling Ann-Kristin Vinje fast. Høyres Roar Wessel Olsen hadde en rekke spørsmål angående vannkvalitet og sikkerhet knyttet opp til vannforsyning.

Positivt engasjement for gang og sykkelvei i Sigerfjorden:

Gang og sykkelvei til ti millioner ut på anbud i høst

Gang og sykkelvei fra Langbakken til Sigerfjord skole skal ut på anbud i september, og arbeidene er planlagt å starte i år. Ifølge kommunalsjef Ann-Kristin Vinje er det et stort positivt engasjement i bygda for prosjektet.

onsdag 19.06 2019

Baard Wedding vil bygge leiligheter i Stokmarknes Sentrum:

Planforslag sendt ut på høring

Baard Wedding vil, gjennom selskapet hans BW Markedsgaten AS, bygge et nytt leilighetskompleks ved Rema 1000 i Stokmarknes sentrum.

torsdag 06.06 2019

Formannskapet i Sortland:

Vedtok utbyggingsavtale for nytt hotell

Under torsdagens møte i formannskapet i Sortland kommune vedtok et enstemmig formannskap utbyggingsavtalen mellom kommunen og Hotelleiendom Nord AS. Saken blir sendt videre til kommunestyret for endelig avgjørelse.

Konflikten om Strandskogjordet:

Konflikten rundt Strandskogjordet sendt Fylkesmannen

Under torsdagens formannskapsmøte i Sortland ble det enstemmig vedtatt at saken om vilkår for midlertidig dispensasjon og midlertidig brukstillatelse for Extra ved Strandskogjordet, blir sendt til Fylkesmannen.

Sendte forslag til ny skolestruktur videre til kommunestyret:

Slik ser formannskapet for seg skolestrukturen i Sortland i fremtida

Under torsdagens formannskapsmøte i Sortland vedtok formannskapet i Sortland en rekke punkter knyttet til ny skolestruktur i Sortland. Formannskapets vedtak sendes videre til endelig behandling og vedtak i kommunestyret 13. juni.

Budsjettregulering i Sortland:

Barneskolen får ett brødmåltid i uken fra neste skoleår

Formannskapet vil prøve ut gratis skolemat for de yngste elevene i Sortland, men bare ett måltid i uka og det skal være enkelt.

Formannskapsmøte Bø:

Havbruksfondet berget fjoråret

Bø kommunes regnskap for fjoråret gikk ut i null, mye takket være en stor overføring fra Havbruksfondet.

Rosenvinge-saken:

Sortland betalte ingenting, beklaget ingenting

Under formannskapsmøte i Sortland torsdag, orienterte kommuneadvokat Knut Erik M. Harjang om rettstvisten i William Rosenvinges sak mot kommunen.

Bulldozer Maskinlag i tvisten mot Sortland kommune:

Forlik mellom Sortland og Bulldozer Maskinlag

Tidligere i år ble det klart at Bulldozer Maskinlag hadde sendt Sortland kommune et krav på 7,1 millioner kroner etter å ha utført arbeid i Markveien på Sortland. Nå har Bulldozer Maskinlag og Sortland kommune kommet til enighet.

onsdag 05.06 2019

Skolestruktur i Sortland:

Rådmannen endrer sin anbefaling

Under torsdagens formannskapsmøte skal formannskapet i Sortland behandle og vedta kommuneplan for skolestruktur 2019-2034. Foran møtet har rådmann Randi Gregersen endrer sin anbefaling til skolestruktur i kommunen.

torsdag 09.05 2019

Steile fronter i formannskapet rundt legekontorløsning

Høyre kjempet hardt i formannskapet for å få ei løsning der det midlertidige legekontoret ville blitt på 600 kvadratmeter, men posisjonen vant med en stemmes overtall. Dermed blir det 350 kvadratmeter i sørøstfløyen på rådhus II.

torsdag 24.01 2019

Formannskapsmøte i Sortland:

Gir Kunstnerhuset AS økonomisk tilskudd

Etter rådmannens anbefaling, vedtok formannskapet i Sortland torsdag å gi Kunstnerhuset AS et tilskudd på 100.000 kroner med umiddelbar virkning.

Formannskapet sa ja til å bygge fritidsbolig på branntomt

Etter en lengre diskusjon endte flertallet i formannskapet med å tillate at en privatperson får bygge fritidsbolig på en branntomt i Spjutvika. I debatten var det tydelig at flere av representantene anså det som en prinsipiell sak.

Formannskapet behandlet Fjærvollparets klage:

Vedtok å ikke ta klagen til følge

Birger og Karin Fjærvoll hadde klaget inn reguleringsplanen for rundkjøringa som vil gå langt inn på tomta deres. Under formannskapsmøtet torsdag ble det vedtatt at klagen ikke skulle tas til følge.

Brannfare fører til at bassenget på Maurnes holdes stengt

Som følge av feil på ventilasjonsanlegget knyttet til bassenget på Maurnes, er det ifølge kommunalsjef for plan og utvikling i Sortland kommune, Ann-Kristin Vinje, ikke forsvarlig å holde bassenget åpent.

Formannskapet i Sortland:

Orienterte om rettsstrid bak lukkede dører

Formannskapet valgte torsdag å lukke orienteringen om rettstvisten mellom Sortland kommune og William Rosenvinge, tidligere elev ved Holmstad skole.

Orientering om Arctic Race of Norway:

– Godt at du sier at det er en dugnad og en folkefest

Petter Ytterstad, representant for Arctic Race of Norway (ARN), orienterte torsdag formannskapet i Sortland om planene for årets sykkelritt. Det er mye som skal på plass før rittet fra 15. til 18. august i år, men at effektene av rittet er stort – det var klart.

onsdag 23.01 2019

Politikerne: ønsker at politiet er mer tilstede i Øksnes. Hagen: – Vi er i Øksnes, også på kvelden og natten

Under orienteringen om russituasjonen i forrige ukes formannskapsmøte i Øksnes, ble det rettet kritikk mot politiets tilstedeværelse i kommunen. Tore Christiansen (KrF) og John Danielsen (Sp) var blant politikerne som ytret ønske om at politiet skal være mer tilstede på kvelder og i helgene.

mandag 14.01 2019

Forrige ukes storm:

Gjorde trolig skade for 300.000 kroner på Nyksundveien

Stormen som herjet i Vesterålen torsdag og fredag forrige uke gjorde stor skade på veien ut til Nyksund. Akkurat hvor dyrt det blir å få den tilbake til opprinnelig stand, er usikkert, men det estimeres mellom 250.000 til 300.000 kroner.

Vedtok at det bare er ansatte fastleger som skal få fast lønn

Formannskapet i Øksnes kommune vedtok mandag at det kun er fast ansatte fastleger som skal få fast lønn, ikke vikarer slik som vedtaket originalt sto.

fredag 14.09 2018

Formannskapet om kunstgresset i Blåbyhallen:

– Det er ikke tvil om at det er viktig med akutte tiltak

Under torsdagens formannskapsmøte i Sortland kommune ble det orientert om situasjonen rundt kunstgresset i Blåbyhallen. Konklusjonen ble at her må det gjøres noe.

torsdag 13.09 2018

– Jeg fant ikke ut hva det var, og googlet det. Der fant jeg mange argumenter for og mot dette programmet

Formannskapet drøftet torsdag implementering av PALS i Sortlandsskolen. De vedtok enstemmig at det skal gjennomføres en høring. Det ble også vedtatt at programmet skal utredes i forhold til personopplysningslovens bestemmelser, og at ulike og mulige tiltak skal sees på.

Vedtok å opprettholde sitt vedtak

Under dagens formannskapsmøte i Sortland vedtok flertallet å opprettholde sitt tidligere vedtak om å unnlate ulovlighetsoppfølging av Kringlen masseuttak.

torsdag 12.07 2018

Nå skal Fylkesmannen inn i strid om vei fra Coop-tomta

Sortland kommune brukte over et år på å behandle klager fra næringdrivende

Formannskapet behandlet klager på avgjørelse om kryss ved Coop-tomta i sitt maimøte. Klagene ble sendt inn henholdsvis i februar 2017 og desember 2016. Nå skal Fylkesmannen behandle saken.

tirsdag 24.04 2018

Rødt: – Bryter med arealplanen | Fylkesmannen: –Vet ikke hva vi gjør nå: | Lossius: – Dette vedtaket vi ønsket

Uenige om konsekvenser etter at formannskapet fastslo at Kringelen ikke trenger reguleringsplan

Formannskapet i Sortland vedtok tidligere i april å oppheve dispensasjonen fra arealplanen de tidligere har gitt Kringelen masseuttak. Samtidig fastslo de i vedtaksteksten at uttaket ikke trenger reguleringsplan i det hele tatt.

onsdag 11.04 2018

«Et synlig bevis på dårlig prosjektering og styring»

Kan bli rettssak etter Hovden-overskridelser

Hovden kai i Bø blir nesten dobbelt så dyr som først antatt. Formannskapet informeres først i etterkant. Kommunen selv omtaler saken som et bevis på dårlig styring. Nå kan det bli sak.

torsdag 22.03 2018

Bryter med ønskene fra Kulturfabrikken:

Formannskapet vil selge Kunstnerhuset

Sagaen om Kunsterhuset kan gå mot slutten. Formannskapet gikk torsdag inn for å selge huset - med visse vilkår. Formannskapet - og rådmannens innstilling - brøt med Kulturfabrikkens innstilling i saken.

Vil prioritere flytebrygge på gjestehavna

Politikerne i formannskapet vedtok - som ventet - å gå videre med etablering av gjestehavn i Sortland. Samtidig vedtok de å prioritere spesielt å få på plass flytebrygge.

Formannskapet opprettholdt avslag

Blir nekta beiterett - nå går saken til Fylkesmannen

I fjor snudde formannskapet 180 grader på et vedtak de alt hadde gjort, ettersom de mente de gjorde en feil i første runde. De satte foten ned for overføring av beiterett til fritidseiendom. Nå går saken til Fylkesmannen.

onsdag 07.03 2018

– Bedre kontroll på vann og avløp til neste skreisesong

Kontrollsystemene til vannverkene er 20 år gamle, og skal nå byttes ut før kollaps er et faktum. – Vi trenger dette raskt, sånn at vi har bedre kontroll på vann og avløp til neste skreisesong, saTore Christiansen (KrF) i tirsdagens formannskap.

torsdag 01.02 2018

Høyre splittet om nytt parkeringssystem

Høyre i Sortland er delt om byparkering i Sortland, og har fristilt sine representanter. Roar Wessel-Olsen har tvilt seg fram til at han er for, mens Beate Bø Nilsen og Marthe Hov Jacobsen er imot.

torsdag 16.11 2017

Utsatte hotellavgjørelse

Formannskapet valgte å utsette å ta stilling til om utviklerne av Kvartal 23 skal få starte planarbeidet med hotellet "Den blå diamanten". De ble orientert om planene for en uke siden, og utsatte for å få bedre tid til å se på planene.

onsdag 15.11 2017

Holmen-eiere får nausttomt i kompensasjon

tirsdag 07.11 2017

Hadsel formannskap til Svolvær for møte:

– Viktig for å bygge relasjoner

Mens Fremskrittspartiet og Rødt kritiserer avgjørelsen om å legge neste formannskap i Hadsel til Svolvær, mener ordfører Siv Dagny Aasvik at det er viktig for å bygge relasjoner.

torsdag 23.02 2017

Håper på løsning for Kringelhøgda

Politikerne i Sortland vedtok torsdag å sende arealplanen ut til andre gangs høring. Foreløpig mangler man en løsning for det omstridte området på Kringelen. Administrasjonen har tro på at man kommer til enighet før sluttbehandling av planen.