Tema

tirsdag 27.08 2019

4,8 mill. for varme og ventilasjon i Myre kirke

Øksnes menighetsråd har i 4 år jobbet med planer om ny ventilasjon og ny oppvarming av Myre kirke. Menighetsrådet har fått en tilleggsbevilgning på kr 1.830.000 av Øksnes kommune for å realisere prosjektet.

fredag 16.08 2019

Fortsatt uavklart prestesituasjon i Øksnes

Det er fremdeles ikke tilsatt en ny prest i Øksnes etter at kapellan Tsegayesus Hunde dro i fjor høst.

fredag 14.06 2019

Råteskade på Øksnes kirke

Kirkevergen i Øksnes påpeker at det er fukt- og råteskader ved Øksnes kirke på Skogsøya.

fredag 10.05 2019

Disse stiller til menighetsrådsvalget i Øksnes

Nominasjonskomiteen har lagt fram sin liste over kandidater til menighetsrådet ved menighetsrådsvalget 9. september.

mandag 11.03 2019

Har delt ut over tre millioner kroner

Arvet nær sju millioner kroner

I 2016 arvet Dverberg vel rundt sju millioner kroner etter Thorleif Berg Gansmoe. Til nå har man bevilget litt over tre millioner kroner til ulike tiltak. – Men det er fortsatt en fantastisk dugnadsånd i bygda, sier Ann-Christine Theodorsen.

søndag 10.03 2019

Fikk 180.000 kroner fra Dverberg vel

Dverberg-kirka har fått nytt orgel

Da julen ble sunget inn i kirka på Dverberg i fjor, ble også det nye orgelet i kirka innviet. – Vi er veldig fornøyd med orgelet, sier kirkeverge Jan Harald Andersen.

søndag 11.11 2018

Politiet: – Sau sto bak vandalisme på kirkegård

Politioverbetjent Yngve Isaksen Wiik ser ingen grunn til å konkludere med noe annet sauer bak gravstøttevandalisme på Åknes.

tirsdag 11.09 2018

Øksnes-prest tilbudt stilling som sokneprest i Rogaland

Kapellan i Alsvåg, Tsegayesus Hurisa Hunde, har blitt tilbudt stilling som sokneprest i Vikedal, i Rogaland.

torsdag 11.01 2018

Prosten: – Vi har et godt fotfeste her

Kirken holder stand blant konfirmanter i Vesterålen

Tallet på konfirmanter i kirken går gradvis nedover, men samtidig synker også ungdomskullene. Antallet borgerlige konfirmasjoner holder seg stabilt.

søndag 17.12 2017

Høytidelig forestilling:

Fullsatt kirke så «Messias» i Sortland

Händels «Messias» er et verk så stort at det nesten blir for massivt for Sortland kirke. Men det aller meste klaffet likevel under søndagens forestilling.

søndag 02.07 2017

Vil starte kronerulling for nytt kirkepiano

Skjalg Bjørstad mener pianoet i Sigerfjord kirke er modent for utskiftning.

onsdag 03.05 2017

Kraftig fall også i Vesterålen

Kirken mister medlemmer

I 2016 var det registrert rundt 3,8 millioner medlemmer i Den norske kirke (Dnk). Dette er 41.000 færre enn året før og 90.000 færre enn for fire år siden.

tirsdag 14.03 2017

Biskopen på visitas i Sortland

I neste uke kommer biskopen i Sør-Hålogaland bispedømme, Ann-Helen Fjeldstad Justnes, på visitas i Sortland menighet.