Tema

fredag 25.05 2018

Norsk lønn på norske veier!

Om kort tid behandler Stortinget EUs Mobilitetsdirektiv, der det inngår endringer i reglene for såkalt kabotasjekjøring.

torsdag 24.05 2018

Arbeiderpartiet krever lokale ringvirkninger

Vi er bekymret over at Equinor ikke tar ansvaret for lokale arbeidsplasser på alvor.

onsdag 23.05 2018

Angående veistriden som foregår med veien ut mot Vorneset

– Hva med både barns sikkerhet, bør ikke det veie tyngst?

tirsdag 22.05 2018

God dag mann. Økseskaft! - svar til John Danielsen

Viser til John Danielsens svar på mitt leserinnlegg ”God dag mann! Øksneskaft”, hvor han ber meg plukke vekk hvilke saker jeg ville ha bort  av de gode tiltak SP og Frp har vist til som svar på rådmannens signaler om hvordan man skal få et budsjett i balanse for 2019.

mandag 21.05 2018

– Eiendomsskatten berger økonomien i Sortland

Uten eiendomsskatt hadde Sortland hatt store underskudd i økonomien.

tirsdag 15.05 2018

– Småfartøy skal vekk og småsamfunn skal fjernes.

Senterpartiet reagerer på Sandbergs utspill om sjarkflåten i dette innlegget.

mandag 14.05 2018

– Statsråd Bakke-Jensen, løy du?

Du har til stadighet fremhevet alle de grundige vurderingene som er gjort rundt rullebanesystemet på Evenes.

søndag 13.05 2018

De borgerlige partiene på Stortinget prioriterer fylkesveiene

Fylkesveinettet utgjør 48 prosent av det totale offentlige veinettet i Norge, og disse binder sammen distrikt.

lørdag 12.05 2018

Sjarken gir liv på kysten

For å realisere fiskerilovgivningens intensjoner, er det er viktig å se sjarkflåten som et viktig ledd i en bærekraftig økonomi på kysten.

Når politikere slutter å lytte til folk, er det på tide å bytte dem ut

Slik lyder Astrid Lindgrens omtale av maktsyke og arrogante politikere. For oss i Senterpartiet handler politikk om å gjøre folks liv bedre og hverdag tryggere.

Høyre tar kampen mot arbeidslivskriminalitet

Det norske arbeidslivet er i hovedsak godt, trygt og velorganisert. Slik må det også være i fremtiden.

– Hva er det som skjer med våre politikere?

Hva er det som skjer med våre politikere den dagen de går inn og forbi løvene på Løvebakken?

torsdag 10.05 2018

– Ambulansar og atomvåpen

Norske ambulansefly skal frå neste år drivast av eit selskap som er snublande nær å bli svartelista av oljefondet. I mellomtida står tenesta i fare for å kollapse.

mandag 07.05 2018

– Uforståelig nedleggelse av byggfag

Nordland fylkesting vedtok i sak 195/2017 at byggfag vg1 og vg2BA på Sortland skulle nedlegges til fordel for og opprettholde linjen på Melbu. Her er det ikke tatt hensyn til elevene som nå blir tvunget til å flytte på hybel eller velge en annen linje.

– Det synes å ha gått prestisje i saken om Andøya

Noen faglige og politiske betraktninger:

søndag 06.05 2018

Høyres åtte grep for en bedre eldreomsorg

Andelen eldre i landet stiger, og vil holde seg høy. Vi kan ikke vente lengre med å løfte eldrepolitikken, dersom alle skal ha et godt tilbud i fremtiden.

lørdag 05.05 2018

– Barn møter lukkede dører

Noe er feil når regjeringen blar opp store summer til skolehelsetjenesten, samtidig som bare en marginale økning av barn og unge opplever at de har bedre tilgang på denne viktige tjenesten.

torsdag 03.05 2018

Regjeringen vil sette 700 norske sjøfolk på land

Arbeiderpartiet reagerer kraftig på at regjeringen fortsatt vil endre NIS-forskriften og dermed  legge til rette for at 700 norske sjøfolk kan miste jobben og bli satt på land.

Til hundeeiere fra hundeeiere:

– På tide med en holdningsendring

– Vi forsøples med plast i havet og hundedritt langs veien.

onsdag 02.05 2018

Naturen er sårbar

Vi bor i et land med fantastisk natur, men naturen er sårbar. Derfor er det viktig at vi sammen bidrar til å løse problemet.

tirsdag 01.05 2018

«Luftvern ved Andøya flystasjon – et oppkonstruert problem»

Luftvernets betydning for nedleggelsesvedtaket av Andøya flystasjon i 2016 kan ikke bortforklares av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

fredag 27.04 2018

Ungve Laukslett om «Forsvarsdepartementets ordkløveri»:

– Luftvern var utvilsomt en avgjørende faktor for Regjeringen i 2016

mandag 23.04 2018

Christian Lomsdalen:

– Vi har en veileder for gudstjenester allerede, takk

Vi har allerede en veileder for gudstjenester i skoletiden. Vi trenger ikke en ny. Det vi trenger er at politikerne sørger for at skolene som i dag ikke følger det regelverket vi allerede har, begynner å gjøre det.

tirsdag 20.03 2018

– Gratulere med dagen, til velferdsstatens smykker!

20. mars 2018 marker vi den internasjonale sosialarbeiderdagen. Den internasjonale sosialarbeiderdagen er initiert av FN, og er verdens største markering av sosialt arbeid.

søndag 18.03 2018

En uforbeholden unnskyldning

Statsminister Erna Solberg gav en uforbeholden unnskyldning etter Listhaugs Facebook-oppdatering. Facebook-posten var over grensen og var uakseptabel. Ordene vi bruker i den offentlige debatten er viktige.

Acer: De Grønne vil sikre fortsatt eierskap til naturressursene våre

Miljøpartiet De Grønne har slått fast i sitt program å sikre demokratisk kontroll med naturressurser.

mandag 12.03 2018

– Hva mener egentlig Nordland Ap om ACER?

torsdag 01.03 2018

– Barn fortjener gode barnehager

I leserinnlegg fra tillitsvalgte i Utdanningsforbundet i en rekke aviser landet rundt er hovedbudskapet at barnehagelærerne ønsker nok tid til planlegging, men at KS er imot dette. Det stemmer ikke.

Regjeringsforslag om norsk tilslutting til EUs energibyrå/ACER

Norsk folkestyre og Ja-sidas EU-lyst

Regjeringa har lagt fram forslag til behandling i Stortinget 18. mars om å innlemme Noreg i EUs energibyrå/ACER. Forslaget er av stor betydning for framtida for norsk næringsliv og for vanlege forbrukarar.

søndag 25.02 2018

Den fantastiske villaksen

Runar Rugtvedt , leder i Norges Jeger- og Fiskerforbund, mener villakse må sikres akseptable livsvilkår.

E det mulig?

Lillian Grøsnes reagerer på vedtak om veinavn i Sortland.

tirsdag 06.02 2018

– Gratulerer med dagen

I dag er det samenes nasjonaldag. Datoen er sprunget ut i fra da første samemøtet ble holdt, i Trondheim 6.-9. februar 1917.

onsdag 24.01 2018

Du stemte mot barnevernsreformen, Kari

For de av oss som har fulgt barnevernspolitikken i forrige stortingsperiode og tidligere, var Kari Henriksens innlegg i denne avis 19. januar forunderlig lesning.

tirsdag 23.01 2018

Jobben for å trygge norske vinterveier fortsetter

Det skal være trygt å ferdes på norske veier. Derfor skal farlige vogntog bort fra veiene våre.

lørdag 20.01 2018

Øksnes-ordfører Karianne Bråthen:

– Vil jobbe for økt bemanning ved sykehjemmene

Øksnes-ordfører Karianne Bråthen (Ap), mener at innføringen av eiendomsskatt kan bidra til å øke bemanningen i en hardt presset helsesektor i kommunen.

søndag 14.01 2018

Andøya flystasjon:

«Allierte forsterkninger og avskrekking som konsept»

Avskrekking er igjen blitt et sentralt konsept i norsk forsvarspolitikk. Det påvirker også debatten om Andøya.

torsdag 04.01 2018

– Spillet om Andøya

Nedleggelsen av Andøya flystasjon er en uforståelig beslutning, som heller ikke kan forklares. Narrespillet opprettholdes gjennom hemmelighold og en veksling av styrt informasjon og taushet. Det skriver Tone Salomonsen i dette debattinnlegget.

mandag 01.01 2018

En rettferdig «annerledesdag»

Vi trenger mer rettferdige regler for søndagshandel, skriver stortingsrepresentant for Høyre, Tage Pettersen i dettte debattinnlegget.

lørdag 30.12 2017

Christian Torseth:

– Høy temperatur i fyrverkeridebatten

Det har vært høy temperatur i debatten etter at Christian Torset foreslo fellesfyrverkeri og helårsforbud mot fyrverkeri tidligere i jula. Nå har han kommet med et innlegg om temaet.

fredag 22.12 2017

– Sannhetskommisjon for den samiske og kvenske befolkning i Norge

– Sametinget er opptatt av at sannhetskommisjonen skal være en kommisjon som skal angå den samiske befolkning selv, skriver Henrik Olsen i dette debattinnlegget

onsdag 20.12 2017

Debatt:

«Det er flertallet i fylkestinget som seiler sin egen sjø»

Det er utrolig at gruppelederen for Ap i Nordland unnlater å informere om han sammen med SP, Sv og Krf prioriterer å legge ned en rekke linjer i fylket for å finansiere en ny tredje videregående skole i Bodø.

søndag 17.12 2017

Debatt:

Sortland kommune - brolagt med gode intensjoner?

Uteområdene ved Kulturfabrikken er blitt en prinsipielt viktig sak som jeg forventet hadde blitt løftet opp til politisk vurdering før jul, fremfor å forbli en ren administrativ sak.

Jørn Martinussen svarer:

– Mer opptatt av øksnesværingene enn meg selv

En fulltreffer av ei ei overskrift som beskriver hva jeg og andre bør etterstrebe som politikere. Som politiker skal jeg være mer opptatt av mine naboer, som er Øksnes' befolkning, enn meg selv.

fredag 15.12 2017

Skape nye, og sikre gamle jobber

Næringslivet skaper verdier som ligger til grunn for vår felles velferd. Skal vi ruste Norge for framtiden, må vi legge til rette for at bedrifter lykkes. Bare slik kan vi trygge arbeidsplasser og finansiere velferdsordningene framover.

onsdag 08.11 2017

– Kristelig Folkeparti stoler ikke på foreldrene

fredag 29.09 2017

Hurtigrutens Hus:

Vil ha svar på intern utlysning av lederjobb

Jan Steffensen i Melbo og Omegn Samarbeidsliste vil vite hvorfor lederjobben i Hurtigrutens Hus bare skal lyses ut internt.

Leserbrev:

– Feilaktig fra Dagfinn Olsen

Fylkesråd Svein Eggesvik går i rette med Fremskrittspartiets gruppeleder, Dagfinn Olsen, i dette innlegget.

fredag 08.09 2017

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap):

– Hoderystende kunnskapsløst fra Freiberg

Debatten mellom Tomas Norvoll (Ap) og Kjell-Børge Freiberg (Frp) fortsetter.

onsdag 30.08 2017

Stein-Håkon Eilertsen Leder NOF avd Andøya

– Høyre, FrP og Ap: Hvor mye er nok for ny vurdering av Andøya?

tirsdag 29.08 2017

Kjell-Børge med motsvar til Tomas Norvoll:

– Fylkesrådslederen lyver

Kjell-Børge Freiberg (Fremskrittspartiet) mener fylkesråd Tomas Norvoll (Arbeiderpartiet) kommer med urent mel i posen i en nylig uttalelse.

tirsdag 18.07 2017

– Vil jobber for en mer klimavennlig energi- og industripolitikk

mandag 03.07 2017

– Venstre svikter

Bare det å påstå at man har mål om å styrke de små og mellomstore brukene, etter å ha vært med på den tidligere omfordelingen, nettopp fra disse brukene og til de største, er i det minste bemerkelsesverdig.

søndag 02.07 2017

Hvor godt er reiselivet i Vesterålen forberedt på kriser?

Nord-Norge er det tryggeste stedet du kan reise til i hele verden, spesielt sett fra ståstedet til amerikanske, asiatiske og europeiske turister. Dette på grunn av terrorisme, bomber og biler som kjører opp på fortauet andre steder i Europa.

lørdag 01.07 2017

Ordføreren med skorsteinskjolen

Å ha mot er en helt avgjørende egenskap som leder. Å stikke hodet i sanden når det er behov for lederskap taper man alt på.

mandag 26.06 2017

Stiftelsen Tinden handelssted:

– Uanstendig av Vesterålen Turlag

Stiftelsen Tinden Handelssted reagerer på pressemelding fra Vesterålen Turlag.

mandag 19.06 2017

– Rødt på vei til Stortinget

fredag 16.06 2017

Rådmann Ola Morten Teigen svarer Håkon Østgård:

– Vi må forholde oss til pengene vi får

Rådmann i Hadsel, Ola Morten Teigen, reagerer på innlegget fra Sandnes Montessori-styreleder Håkon Østgård.

tirsdag 06.06 2017

– Hvordan redder vi miljøet?

tirsdag 23.05 2017

Kjell-Børge Freiberg 1. kandidat for Nordland FrP til høstens stortingsvalg:

– Elektriske sjarker er ikke svaret på verdens klimautfordring

Kjell-Børge Freiberg 1. kandidat for Nordland FrP til høstens stortingsvalg, mener at el-sjarker ikker er løsningen på verdens klimautfordring.

mandag 15.05 2017

Innlegg av Rune Guldberg:

– Per, du jukser

Rune Guldberg på Melbu er ikke imponert over Fiskeriminister Per Sandberg.

- LoVeSe - skape arbeidsplasser på bekostning av andre?

søndag 14.05 2017

Per Sandberg mener han ikke er på bærtur:

- Professorer på villspor

Fiskeriministeren avviser påstander om ta han er på bærtur.

onsdag 10.05 2017

Toni Gjessing høstet trampeklapp med dette innlegget til Per Sandberg:

– Lytt til de som kan det og ikke alltid tro at du kan alt best sjøl

Lokalentusiast og næringsdrivende Toni Gjessing har gitt oss lov å gjengi hele hans innlegg under folkemøtet med Per Sandberg. Innlegget høstet trampeklapp fra salen.

søndag 30.04 2017

Innlegg fra Cato Håkonsen:

Sentralisering i lokal målestokk

fredag 28.04 2017

Vår tids utvikling og stortingsvalget 2017

tirsdag 25.04 2017

Natur og Ungdom støtter kystopprøret:

– Havet skal ikke privatiseres

Natur og Ungdom støttar kystfiskarane og kystbefolkninga i Nord-Norge i kampen mot avvikling av pliktene. Det skriver Vilde Gjerde Lied Fiskeripolitisk ansvarleg v/sentralstyret i Natur og Ungdom.

onsdag 19.04 2017

Fagforbundet:

- Liberalisering av privatskolen truer den offentlige fellesskolen

Fagforbundet mener Liberalisering av privatskoleloven truer den offentlige fellesskolen

lørdag 08.04 2017

– De modige naboene

Jeg har egentlig ikke vært på så mye teater før. Det var derfor uten forventninger jeg tok meg en tur på teaterstykket «Gjøkeredet» i 2015.

søndag 02.04 2017

– Er du med på en påske-quiz Audun Halvorsen ?

fredag 24.03 2017

Tove Mette Bjørkmo om bompengevedtak:

- Bompenger i Vesterålen ingen nyhet

I en høringsuttalelse til Regional Transportplan, ønsker et bredt flertall i Sortland Formannskap bompenger i Vesterålsgata for å finansiere utbedring og utvikling. Det er intet nytt mener sortlandsordfører Tove Mette Bjørkmo.

lørdag 04.03 2017

Styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen:

- Regjeringen bør prioritere tiltak kommunene etterspør

- Regjeringen burde heller støtte de tiltak kommunene etterspør for å kunne levere best mulig eldreomsorg, i stedet for å lansere enda en stortingsmelding, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

onsdag 22.02 2017

–Hvorfor legge ned Andøya flystasjon?

Hva skjer med Forsvaret spør superveteran Levald Larsen.

tirsdag 21.02 2017

Innlegg fra Rune Guldberg:

- Sliter oljebransjen med sensur?

fredag 17.02 2017

Rita Lekang, Distriktssekretær LO Nordland:

- Med verdens beste fiskere på laget

torsdag 16.02 2017

- Dyrt eller billig å være med i idrett?

- For mange idrettslag kan det være en nyttig øvelse å skille voksen-idretten fra barneidretten budsjett- og regnskapsmessig.