Tema

mandag 25.10 2021

«Fortsatt bare Rødt som støtter Maurnesbassenget?»

søndag 17.10 2021

«Vi må ha systemer som plukker opp hver og en»

«Jeg velger likevel å tro på det muliges kunst»

«Det er ikke synd på andværingene»

lørdag 16.10 2021

«Homoomvending er psykisk overgrep»

«Andøy og Hadsel er jokere i spillet om Vesterålskraft»

fredag 15.10 2021

«Anbefaler snarlig handling og tilleggsbevilgning til rassikring av fylkesvegene»

«Gjenstår å se om regjeringen leverer på det de har forpliktet seg til»

tirsdag 12.10 2021

«En god barndom i to hjem»

lørdag 09.10 2021

«Lederne i oppvekstsektoren trenger ressurser og avlastning»

fredag 08.10 2021

«Sjekk de puppene!»

torsdag 07.10 2021

«Dyrevelferden som ble borte»

– Vesterålskraft etter Bø-vedtaket

tirsdag 05.10 2021

«Fiskerinæringa er livsnerven i Kyst-Norge»

«Evenes – en helhetlig vurdering»

torsdag 23.09 2021

«Lokal kontroll med strømnettet i Bø, Øksnes og Sortland»

tirsdag 21.09 2021

«Veien til de som bestemmer blir bare lengre»

mandag 20.09 2021

«Rødt uten svar på klimakrisen»

«Miljøpartiets grønne vegskifte i nord»

søndag 19.09 2021

«Utsett EØS-behandling av jernbanepakka!»

«På lang sikt er vi alle døde»

lørdag 18.09 2021

«Nødvendig med økt samarbeid om brann og redning»

fredag 17.09 2021

«Ny samfunnskontrakt for flere læreplasser»

«Mer politikk, takk!»

«La oss åpne dørene og få flere med»

torsdag 16.09 2021

«Oppfylles samfunnsoppdraget, Lerøy?»

onsdag 15.09 2021

«Venstres politi-havari»

«Sett fokus på lidelsene ved jakta»

søndag 12.09 2021

«Vi skal skape et bedre og billigere barnehagetilbud» 

onsdag 08.09 2021

«Hauges verdier må fortsatt målbæres»

«Ta vare på fellesskapets skog»

mandag 06.09 2021

«Inkludere flere i arbeidslivet»

«Den største sosiale forskjellen»

søndag 05.09 2021

«Unge og utenforskap»

«JA til enda mer helseutdanning!»

«Venstre med ambisjoner for Vesterålen, klima og miljø»

lørdag 04.09 2021

«Hva er egentlig Arbeiderpartiet sin visjon for norsk fiskerinæring?»

fredag 03.09 2021

«Havfarmen – et utviklingsprosjekt»

tirsdag 31.08 2021

«F-35 inntar Nordland»

«Digitaliseringsdilemmaet»

«Norge trenger en ny helsepolitikk»

mandag 30.08 2021

«Tre gode grunner til å stemme på KrF i Nordland»

tirsdag 24.08 2021

«På tide å bytte ut Ingebrigtsen»

søndag 22.08 2021

«Bedre svømmeopplæring i hele landet»

«Lerøy bommer på leveringsplikten. Igjen»

«Vil beholde alle elbilfordelene»

lørdag 21.08 2021

«Arbeiderpartiet vil endre kurs!»

fredag 20.08 2021

«Valget - Hvem velger å satse på psykisk helse?»

torsdag 19.08 2021

«Stem på bedriftene!»

torsdag 12.08 2021

«Venstre vil ha barnehagegaranti»

onsdag 11.08 2021

«Grønn industri, Nordlands største bidrag til å løse klimakrisen»

tirsdag 10.08 2021

«Det er nå det gjelder»

mandag 09.08 2021

«Tannhelsetjenesten må styrkes»

torsdag 08.07 2021

«Nasjonalt romsenter til Tromsø»

«Forventer at vi i Vesterålen får et fast antall flybussavganger og forutsigbarhet»

mandag 05.07 2021

«Vi krever samtykkelov nå!»

lørdag 03.07 2021

«Vanlige folk tenker sjøl»

torsdag 01.07 2021

«Venstre vil ha gode liv for skeive og transpersoner»

fredag 25.06 2021

«Vaksine til ansatte i skoler, SFO og barnehager»

mandag 21.06 2021

«Høyres satsing på samferdsel fortsetter»

søndag 20.06 2021

«Det må bli lov å bygge hus på bøgda!»

«Et arbeidsliv for alle»

lørdag 19.06 2021

«Ingen skal grue seg til sommerferien»

fredag 18.06 2021

«Når argumentene svikter»

onsdag 16.06 2021

«Landbruket jobber kontinuerlig med å forbedre dyrevelferden»

mandag 14.06 2021

«Vi må få flere inn i jobblivet»

fredag 11.06 2021

«Det er på tide å rydde opp i feriepengesaka i Heimevernet»

lørdag 29.05 2021

«Gisselaksjonen» i sin 15. måned

mandag 24.05 2021

«Totalforsvaret satt på prøve»

søndag 23.05 2021

«Vil ha grønt ferjeskifte uten kutt»

«Omstilling gir befolkningsvekst»

fredag 21.05 2021

«Glade for Stortingets vedtak om FOT-ruter»

«Kraftig befolkningsnedgang i Sortland – et varsko til politikerne og Sortland kommune»

tirsdag 18.05 2021

«Andøy Energi er ikke vedtatt solgt»

søndag 09.05 2021

«Utvikling av en kunstinstitusjon fra idé til handling»

fredag 07.05 2021

«Utfordringene i nord krever dialog og unges engasjement»

«Sortland – en foregangskommune?»

onsdag 05.05 2021

«En verdensledende sjømatnasjon»

«Er det så nøye om Vesterålen er et bærekraftig reisemål?»

torsdag 29.04 2021

«Trafikksikkerheten skal stå i høysetet»

lørdag 24.04 2021

«Utviklinga vi ser kan bare ende på to måter»

«Uheldig å vedta bygging av Nord-Norgebanen uten et godt beslutningsgrunnlag»

«Kostbar og prinsippløs domstolreform»

«Hva skjer med Fv. 82 mellom Sortland og Risøyhamn?»

søndag 18.04 2021

«Ta hele landet i bruk!»

fredag 16.04 2021

«Norge trenger å styrke hele den maritime verdikjeden»

Meninger

Emmanuel vil ikke flytte

Meninger

«Anmodning om befaring av fylkesvei 822»

Debatt:

mandag 12.04 2021

«Å skyte spurv med kanoner»

«Skjebneuke for rusreformen»

lørdag 10.04 2021

«Større ulikhet under koronatida»

torsdag 08.04 2021

Siste episode med Hurtigrutens Hus?

Debatt

onsdag 07.04 2021

«Mine tre store bekymringer: Jobben, skolen og helsa»

søndag 04.04 2021

«Gledelig at plan for industriområdet ved Lapphaugen er oppheva!»

fredag 02.04 2021

«Isolasjon er vanligere enn du tror»

«La oss kurere datoskrekk og forhindre eggesvinn»

tirsdag 30.03 2021

Meninger:

Nordlandsindustrien og det grønne skiftet

Verden, Norge og Nordland har startet det grønne skiftet. I Nordland har vi 23 fergesamband, 20 hurtigbåtsamband, 440 busser som årlig kjører en distanse tilsvarende 13 ganger rundt jorda, i tillegg til en stor mengde fly og helikoptre.

fredag 19.03 2021

«Et skikkelig løft»

«Vi må se på krisen vi er i som en mulighet til å omstille oss der vi kan»

mandag 15.03 2021

«Mobbeombudet må være fylkeskommunalt»

søndag 14.03 2021

Kirkevalget forstyrrer offentlige valg

lørdag 13.03 2021

«Mobbeombudet må være fylkeskommunalt»

torsdag 11.03 2021

«For mange langfredager?»

fredag 05.03 2021

«Den internasjonale fiskens dag»

tirsdag 02.03 2021

«Vi må slå ring rundt kulturlivet i pandemien»

søndag 28.02 2021

«Vi trenger et nasjonalt mål om folketallsvekst i distriktene»

onsdag 24.02 2021

«Vannforsyning og forskjellsbehandling i plansaker»

tirsdag 23.02 2021

«Reindrift, fiskeoppdrett og arealbeslag»

fredag 19.02 2021

«Gratis ferge gir mer likeverdige levekår, og distriktene flere muligheter»

torsdag 18.02 2021

«Vi graver vår egen grav»

onsdag 17.02 2021

«Går det rett på dunken i nord eller står vi den av?»

søndag 14.02 2021

«Intensivkapasitet i norske sykehus: en buffer i hverdagen og et bolverk i krisetid»

lørdag 13.02 2021

«Brukes pengene riktig og hva får Sortland kommune?»

«Fiskeværene – vinn eller forsvinn: Loppa neste?»

onsdag 10.02 2021

«De seks ansvarlige og de to desertører»

tirsdag 09.02 2021

«Sortland kommunes kjøp av tjenester hos lokale skatteytere»

«Er fylkeskommunen gjerrig som har store summer på fond?»

mandag 08.02 2021

Tilbake til fremtiden i Hadsel Kommune

torsdag 04.02 2021

Halverte fergepriser med Arbeiderpartiet

tirsdag 02.02 2021

– Ansvarlighet i Hadsel kommune

fredag 29.01 2021

Arbeiderpartiet vil halvere prisen på fergebilletten

torsdag 28.01 2021

«Kommunedirektøren vil ikke ha kulturminneplan i Hadsel»

mandag 25.01 2021

Debatt

Det blir mer torsk til kystflåten

Arbeiderpartiets Cecilie Myrseth lar det i et innlegg i diverse media gå sport i halvsannheter og unøyaktigheter.

søndag 24.01 2021

Mer matjord i klimapolitikken

lørdag 23.01 2021

«Senterpartiet tar ansvar»

fredag 22.01 2021

«Meningsløst strengt»

tirsdag 19.01 2021

Fremtidens nordområder

Rødt er en katastrofe for industrien

lørdag 16.01 2021

Sterkere innsats mot flom og skred

For trygghet og arbeidsplasser

Senterpartiets ståsted er britenes valg: Frihandelsavtale med EU er løsninga

fredag 15.01 2021

- Forsøker i diverse nordnorske medier å fremstå som fiskernes venn

torsdag 14.01 2021

Gjør mer for de som sliter, Erna Solberg!

onsdag 13.01 2021

Nedstenging må følges av økonomisk krisehjelp

mandag 11.01 2021

Arbeidsfolk og bedrifter må få krisehjelp nå!

«Samarbeid for god folkehelse»

lørdag 09.01 2021

«Regjeringens klimaplan spiller på lag med landbruket»

fredag 08.01 2021

– Ap vil ha mer torsk til kystflåten

mandag 04.01 2021

Høyre er garantisten for fritt skolevalg

EØS-avtalen langt bedre

søndag 03.01 2021

Hurra for deg som fyller ditt år? 

lørdag 02.01 2021

«Ønsker å bidra til et felles løft for Nord-Norge»

tirsdag 29.12 2020

«Vi tar voksne elever på alvor!»

Farene som truer

lørdag 26.12 2020

«På nyåret kommer flyktningene fra Hellas»

tirsdag 22.12 2020

«The Times They Are a-Changin»

«Høyre viser fram egen idétørke i nord»

mandag 21.12 2020

Jula vil vi alltid ha

Lukas-evangeliet 2.6. «Og mens de var der kom tiden da hun skulle føde, og hun fødte sin sønn, den førstefødte, svøpte ham og la ham i en krybbe for det var ikke husrom for dem». Velsignet julehøytid!

Kronikk

Ei riktig god jul ønskes dere alle!

2020 har vært et annerledes, og enormt krevende år. Bak oss ligger måneder med bekymringer, håp, ensomhet, isolasjon og digitale møter både via jobb og privat.

fredag 18.12 2020

«De fikse idéers distriktspolitikk»

torsdag 17.12 2020

Mer hjelp på vei

Tusen takk.

onsdag 16.12 2020

Rødt Sortland: Høyreregjering strammer enda mer inn på kommunebudsjettet

Viktig for Vesterålen!

lørdag 12.12 2020

I Norge er også forsvaret av landet vårt en dugnad

fredag 11.12 2020

- Å være lokalpolitiker er et tillitsverv og at penger på egen konto ikke skal være et motiv for å bedrive lokalpolitikk, er vi helt enige i.

Den innbringende julesesongen er i ferd med å ryke for mange bedrifter:

Ditt bidrag er viktigere nå, enn noen gang

Hadsel og Grünerløkka sliter med de samme utfordringene akkurat nå. Som følge av pandemien har enkelte butikker blomstret mens andre butikker visner. Den næringa som i dag er mest utsatt er serveringsstedene våre.

torsdag 10.12 2020

FrP bytta bort rettsikkerheten, fikk 20 kilometer asfalt igjen

onsdag 09.12 2020

Styrk- ikke demonter fylkets videregående skoler

søndag 06.12 2020

«12 punkter for ny Nord-Norgepolitikk»

lørdag 05.12 2020

– Et angrep på demokratiet

«Salg av kommunale havneeiendommer gagner Øksnes kommune»

«Netthandelen tar seg ikke søndagsfri»

torsdag 03.12 2020

«Kommuneøkonomi og varaordførerstilling»

«Industrien – det nye hatobjektet»

torsdag 26.11 2020

Et modig folk

Ingenting å frykte, Hild Marit!

onsdag 25.11 2020

- Da er det også i høst et slag i ansiktet at kommunen vil fjerne støtten til alle dem under 16 år som driver hallidrett i kommunen

tirsdag 24.11 2020

- En hel landsdel gleder seg

torsdag 19.11 2020

– Ingen domstoler legges ned eller stillinger forsvinner

lørdag 07.11 2020

– SV vil realisere hydrogeneventyret

torsdag 22.10 2020

På en fredag

Politikkens fotsoldater

I helga møttes en rekke lokalpolitikere i Bodø. Dette er historia om hverdagspolitikk i Norge. Din innsikt i mystikken og glamouren!

onsdag 07.10 2020

– Nei til nedleggelse av sikkerhetssentrene

tirsdag 06.10 2020

– Glansbilder og lystløgner

torsdag 01.10 2020

– Hvorfor trenger vi en strategisk næringsplan?

Er du opptatt av hvordan Hadsel kommune kan legge til rette for bolyst og økonomisk vekst? Nå har du muligheten til å mene noe om den strategiske næringsplanen.

onsdag 30.09 2020

Bli med og berg arbeidsplasser!

tirsdag 29.09 2020

– Nordland drives for dyrt, men kutter i tilbud til folk

Ny fiskeridirektør

torsdag 24.09 2020

Kronikk

Gleden ved villvær

For dem som ikke trenger å tjore trampoliner, bale med blomsterbedene og stø store trær, kan man kose seg med villværet og leke med tankene.

mandag 21.09 2020

- Når liv og helse teller, kommer politiet i Nordland stadig senere

søndag 20.09 2020

Smått e godt – folkebiblioteket som lokal samfunnsbygger

torsdag 17.09 2020

Mer folkelig og konkret Nordområdepolitikk, takk!

Debatt

torsdag 10.09 2020

– Skal virkelig Vesterålen fortsatt holdes isolert?

– Vi må spare. Det vil gå ut over tjenestetilbudet

torsdag 03.09 2020

Interpellasjon:

Plan for dyrevelferd i Hadsel kommune

Debatt

onsdag 02.09 2020

Forsvarets avhending av myr på Andøya flystasjon

Andøya flystasjon og ansatte

tirsdag 01.09 2020

Regjeringen foreslår generell fartsgrense for fritidsbåter

En generell landsdekkende fartsgrense for fritidsbåter på fem knop 100 meter fra land er ett av forslagene som Samferdselsdepartementet nå sender ut på høring.

mandag 31.08 2020

Korona, sikkerhet og skrei

Trygg ferdsel på veien kan ikke nedprioriteres

torsdag 20.08 2020

– Nicolai Tangen mellom juss og politikk

onsdag 19.08 2020

– Er familievern i Nordland for kirken eller for brukerne?

mandag 17.08 2020

«Unnskyld. Jeg har malt et bilde av et urørt, eksotisk, harmonisk liv i Nord-Norge»

– Det har vært en fantastisk sommer her nord, og aldri før har jeg vært så stolt over å være heimflytta nordlending som i år. Så stolt, at jeg har gjort landsdelen vår en diger bjørnetjeneste, skriver Vilde Odmundson, Art Director i Deadline, i en kronikk.

lørdag 08.08 2020

-Stopp smittespredningen nå

søndag 02.08 2020

Hjelp dem som bor på Sandvikbakken!

fredag 31.07 2020

- Ta vare på bestemor under Korona-krisen

torsdag 30.07 2020

Vurderer å koble av:

Klikkbart, TikTok og Cristal Carrington

Jeg vurderer å deaktivere Facebook-kontoen min. Jeg er ikke sikker på at jeg lenger liker utviklingen.

onsdag 29.07 2020

Høyres anbudspolitikk fører store verdier ut av landet

tirsdag 28.07 2020

Høyre vil vite om omstillingspenger kan brukes til parkering her

Kråker er langt bedre enn sitt rykte