Tema

tirsdag 31.03 2020

Nå blir det skilting langs Dronningruta

Det er bevilget 200 000 kroner til skilting av kulturminnedelen av Dronningruta

mandag 27.01 2020

Ingen prisøkning for Andfjordferga

Nordland fylkeskommune øker prisen på en rekke fergeruter i sommer. Men dette rammer ikke ferga mellom Andenes og Gryllefjord.»

mandag 04.11 2019

– Nasjonal turistveg får være nasjonal turistveg

– Det bør være mulig å kombinere, men Andøya Spaceport er mye viktigere enn Nasjonal turistveg, sa Arbeiderpartiets Kjell-Are Johansen i formannskapet mandag.

torsdag 24.10 2019

– Nasjonal turistveg Andøya legges ned

Hvis Andøya Space Center realiserer planene sine om en satellittoppskytingsbase i Børvågen, er Nasjonal turistvei Andøya historie. Det skriver Statens vegvesen i sitt høringsinnspill til reguleringsplanene for Andøya Spaceport.

torsdag 22.08 2019

Vil ikke sette opp forbudsskilt ved Bauktuva

Statens vegvesen vil ikke skilte med parkering forbudt ved Bauktuva på fylkesveg 976. – Løsningen er å få bilene bort fra veien, sier Dag Gunnar Hanssen, senioringeniør i Statens vegvesen.

tirsdag 16.07 2019

Containere på Andenes og Bleik:

Nå kan turistene kvitte seg med søppel

I mai bevilget kommunestyret 200.000 kroner for å ta hånd om turistsøppel. Nå er det plassert ut containere på Andenes og Bleik.

mandag 01.04 2019

500.000 kr. til Dronningruta

– Fantastisk spennende

Det er en strålende fornøyd kultursjef Trond Ståle Mathisen i Øksnes kommune som nå ser fram til å ta fatt på oppgaven med å bruke den halve millionen i tilskudd for å ruste opp fasiliteter rundt Dronningruta. Status som nasjonal turiststi er målet.

torsdag 28.03 2019

Dronningruta:

Har fått tilskudd fra Nasjonale turiststier

Dronningruta i Øksnes kommune er en av 16 populære turiststier i Norge som har fått tilskudd gjennom ordningen Nasjonale turiststier. Dronningruta får 500.000 kroner i tilskudd, som er det samme som de søkte om.

søndag 09.12 2018

Se arkitektenes tegninger:

Slik blir «nye» Kiilgården

Etter at Olve Rydning og familien overtok Kiilgården i august, har de jobbet på spreng med å planlegge renoveringen. – Målet er å berøre eksisterende bygg minst mulig, sier Rydning.

fredag 16.11 2018

Mener risikoen med hvalturisme er for stor

Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste har ved flere anledninger observert, og i tillegg fått meldinger om, farlige situasjoner med folk som svømmer i sjøen kloss inntil fiskeoperasjoner i sildefisket i Nord-Troms. Sjøtjenesten peker på at denne aktiviteten er forbundet med stor risiko og ber nå selskap som organiserer hvalturisme om å utvise større forsiktighet.

fredag 08.06 2018
12

Minneverdig åpning :

Nasjonal turistveg innviet omdiskutert rasteplass i Andøy

Åpningen av Nasjonale turistvegers spektakulære rasteplass ved Bukkekjerka i Andøy lokket mange sist torsdag. Bente Bratland Holm, reiselivsdirektør for Innovasjon Norge, opprinnelig fra Alsvåg i Øksnes, var den som klippet snoren og erklærte anlegget for offisielt åpent.

mandag 04.06 2018
3

Åpner rasteplass torsdag

Andøy får toalett med Norges beste utsikt

Torsdag får Andøya et av toalettene i Norge med best utsikt. Da åpner Statens vegvesen rasteplassen ved Bukkekjerka på fylkesvei 974. Nå inviteres det til åpningsfest.

tirsdag 24.04 2018

Rassikring og fylkesvei 82:

Ikke helt fornøyd med Statens Vegvesen

Politikerne i Andøy er glad for at det gjøres tiltak på Andøy-veiene, men helt fornøyd er man ikke. Det gjelder både rassikringen mellom Andenes og Bleik og utbedringen av fylkesvei 82 mellom Maurnes og Risøyhamn.

søndag 22.04 2018

Roadcap vil være med:

– Sikrer mot ras og redder vei

Sjef for Roadcapregion Nord-Norge, Erik Henriksen mener å ha løsningen for rassikring uten å drive ny tunnel, slik at Andøy kommune redder Nasjonal turistveistatusen.

tirsdag 27.03 2018
4

Skal rassikre Andenes – Bleik

Utreder tre tunnel-alternativer

Statens vegvesen har nå startet arbeidet med rassikringen mellom Andenes og Bleik. I det kommende året skal man vurdere og velge ett av tre alternativer for ny tunnel på fylkesveg 976.

tirsdag 14.02 2017

Godt i gang med nye Bukkekirka

– Et virkelig imponerende sted å jobbe, sier byggelederen for Nasjonal Turistveg-prosjektet i Bukkekirka.