Tema

lørdag 17.04 2021

Babcock inngår avtale om nytt ambulansejetfly i Tromsø

Babcock er fornøyd med å ha inngått avtale med Luftambulansetjenesten HF om et nytt ambulansejetfly som skal være stasjonert i Tromsø.

fredag 16.04 2021

Må i fengsel etter sex med mindreårig

En ung vesteråling ble i Salten tingrett dømt etter at han hadde seksuell omgang med en 14 år gammel jente.

Gang- og sykkelvei i Sigerfjord skal vurderes grundigere

Kommunestyrerepresentantene i Sortland mente at utgangspunktet for å fatte vedtak om gang- og sykkelvei i Sigerfjord ikke var godt nok. Dermed sendte de saken tilbake til kommunedirektøren.

Dette skjer videre i Lapphaugen-saken

Sortland kommune må svare ut de to punktene som Statsforvalteren i Trøndelag synes var for dårlig utredet i Lapphaugen-saken. Deretter må saken opp til ny ordinær saksbehandling hos politikerne.

Vesteråling fikk sin sjette dom for ruspåvirket kjøring

En vesteråling er i Lofoten tingrett dømt til fengsel i seks måneder for oppbevaring av amfetamin, bilkjøring i ruset tilstand og kjøring uten førerkort.

torsdag 15.04 2021

Skagen inne på FOT-ordningen

Samferdselsdepartementet har i dag lyst ut en konkurransene om drift av rutene Stokmarknes – Bodø og Stokmarknes – Tromsø.

Rabben: Innvilget dispensasjon, men stiller vilkår

Kommunestyret i Andøy innvilget mandag dispensasjon til to boliger på Rabben på Andenes. Det stilles imidlertid noen vilkår til dispensasjonen.

Da er det avgjort: Kunstnerhuset selges til ideelt selskap

Kommunestyret i Sortland vedtok torsdag at Kunstnerhuset AS skal selge Kunstnerhuset til det ideelle selskapet Gerdas Hus – Kunstnerhuset AS for 500.000 kroner.

14 bøtelagt i Sortland

Har oppløst organisasjonen «Bevar Andøya flystasjon»

Facebook-gruppen består, men organisasjonen «Bevar Andøya flystasjon» er oppløst.

Bjarne Brøndbo til Kulturfabrikken

I forbindelse med at det nå åpnes opp igjen for kulturarrangementer, blir det arrangert flere konserter i Kulturfabrikken utover våren.

Byggesystemer Vesterålen kjøpt opp av ledende selskap

Renta er blant Norges største på utleie av maskiner og utstyr . Nå kjøper de opp samtlige aksjer i Byggesystemer Vesterålen.

Snart kan det bli bompenger for å kjøre til denne strandperlen

– Vi ønsker å holde veien vedlike og holde den kjørbar, sier Enok Olsen i Sameiet Bleik utmarksfellesskap, som vil innføre bompenger på veien vestover fra Bleik.

Travbanen skal brukes til idrettsformål

The Whale-utgraving vil koste 9,3 millioner

Norges arktiske universitet ber nå om garanti for 9,3 millioner kroner for utgravinger i forbindelse med The Whale. – Det er en kostnad vi kan leve med, sier Benn Eidissen, som er styreleder i The Whale.

Måtte sveise igjen søppelkonteinere for å unngå misbruk

Hadsel kommune har sett seg nødt til å både låse og sveise igjen søppelkonteinere for å unngå misbruk av en søppelordning beregnet på camping og friluftsliv.

søndag 11.04 2021

Regjeringen vil masseteste skoleelever i smitteutsatte kommuner. Helsesjef i Sortland: – Vil ikke være en stor utfordring

Regjeringen har bestemt at skoleelever i kommuner med høyt smittepress skal testes ukentlig for korona fra midten av april. Helse- og sosialsjef i Sortland, Sture Jacobsen, mener kommunen er godt rustet til å gjennomføre et sånt opplegg om det skulle bli nødvendig.

fredag 09.04 2021

Berget maursyre-bilen i natt

Etter flere timers innsats fikk Assistanse Nor Berget tankbilen med maursyre som hadde kjørt av veien i Frøskeland, og trafikken kunne igjen gå som normalt.

Øyfisk har satt ut fisk ved Svindalen

Øyfisk har satt ut i fisk i oppdrettsanlegget ved Svindalen på Andøya. – Foreløpig er det bare fisk i tre merder, sier Halvor Larsen, som er driftssjef i Øyfisk.

Disse ordførerne mener tunnel må vente

Tunnel under Hadselfjorden er viktig, men ikke viktig nok til å komme lengst fram i løypa blant veiprosjektene som bør prioriteres nå.

– Tunnelen står på egne ben, uavhengig av flyplassene

Ordfører Lena Arntzen i Hadsel kommune mener at en tunnel under Hadselfjorden står på egne ben, uavhengig av flyplassene.

torsdag 08.04 2021

Ba om fengsel for ulovlig våpen, narko og andre forhold

En vesterålsmann stod i dag tiltalt i Vesterålen tingrett for fem ulike forhold, blant annet for oppbevaring av narkotika, innbrudd og for å ha hatt med våpen på offentlig sted. Aktor ba om 120 dager fengsel mens forsvaret ba retten behandle tiltalte på mildest mulig måte.

Kommunedirektøren i Sortland vil selge Kunstnerhuset til nytt ideelt selskap

Som VOL tidligere har omtalt har det ideelle selskapet Gerdas Hus - Kunstnerhuset AS bydd en halv million for Kunstnerhuset på Sortland. Nå går Kommunedirektøren inn for at kommunen skal godta budet, selv om det er langt under takst.

Teigen slutter

Kommunedirektør i Hadsel, Ola Morten Teigen, gir seg i jobben.

Fiberbrudd setter flere basestasjoner ut av drift

Telenor melder om at seks basestasjoner i Vesterålen er ute av drift.

– Flyplassutvalget blir viktig for regionen

– Flyplassutvalget blir viktig for regionen, spesielt når vi nå setter sammen et utvalg der politikere, næringslivet og Avinor sammen kan fokusere på temaet og påvirke viktige avgjørelser for regionen.

Vesterålen oppretter flyplassutvalg

Vesterålen får fra 15. april sitt eget flyplassutvalg, som vil få syv medlemmer fra kommuner, fylkeskommuner og næringsliv. Hadsel og Andøy skal være faste medlemmer, ettersom de har hver sin flyplass i kommunen.

Riarhaugen Bosenter:

Fikk pris for inkludering

Riarhaugen bosenter har gjort seg fortjent til utmerkelsen Inkluderende Bedrift 2020.

Ber flybusspassasjerer være oppmerksomme

Kommuneoverlege i Sortland, Mette Røkenes, ber personer som har reist med flybussen 31. mars være oppmerksomme.

Sortland kommune og UiT mener Calanus har rettet feilene i fundamenteringen

I et møte med kommunen gjorde UiT - Norges Arktiske universitet det klart at de mener forsterkningene Calanus har fått gjort i fundamenteringen til den nye fabrikken på Holmen er tilstrekkelige for at fabrikken skal kunne gis ferdigattest.

Fire positive tester i Sortland etter påske

I en pressemelding skriver Mette Røkenes, kommunelege i Sortland, at kommunen har hatt fire positive tester etter påske.

Engelsk IT-selskap har kjøpt denne gamle skolen

I påska kom det inn et bud på 1,1 millioner kroner for den nedlagte skolen på Strengelvåg i Øksnes. Da slo kommunen til.

Kraftselskap må punge ut etter tredje brudd på forskrift

Andøy Energi må ut med 100.000 kroner etter å ha satt et anlegg i drift før man hadde tillatelse til å gjøre det. Det er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som har vedtatt gebyret.

torsdag 01.04 2021

Alle vesterålskommunene skal ha sommerskole

Alle kommunene i Vesterålen har nettopp fått penger til å arrangere sommerskole for barn. – Det er veldig kjærkomment, for barn og unge trenger dette spesielt i år, sier ordfører i Hadsel, Lena Arntzen.

Tester ikke for korona ved lette symptomer i påsken

Vesterålskommunene tester ikke for korona ved lette symptomer i påsken. Et par av dem har også stengt koronatelefonen, men alle er i koronaberedskap.

Solgte eiendom for 149 millioner kroner i mars

Det ble totalt solgt eiendom for knapt 150 millioner kroner i Vesterålen i mars.

Sortland mars

Eiendomsoverdragelser i Sortland i mars.

Påskenøtter 1. april

Test deg med VOLs påskenøtter. Vi har ingen premier, bare heder og ære å tilby. Hver dag fra palmesøndag til andre påskedag tilbyr vi 15 spørsmål om alt mulig, som du kan bryne deg på, eller kanskje utfordre hyttenaboen på en liten kunnskapstest.

Her kommer både høna og egget først

De er fjærkledde, de er frittgående, og de forsyner vesterålingene med 1,6 millioner egg i året.

mandag 29.03 2021

Vil ha selvbetjening og døgnåpent

Midt i koronatiden vil Nordmela Landhandleri satse. Nå ser de på mulighet for døgnåpen butikk og selvbetjening.

fredag 26.03 2021

Riving av Holand skole ut på anbud

Politikerne er positive til initiativet fra Sørbygda bygdeutvalg. Nå skal kommunen sende anbud på riving av Holand skole raskt ut på anbud og planere området.

torsdag 25.03 2021

Her ryker sjåførens sertifikat

Politiet stoppen en bilist i Sortland sentrum i ettermiddag på grunn av mobilbruk. Da røk lappen.

UiT om Calanus-fabrikken i tilsynsrapport:

– Prosjektet bærer preg av sterkt forenklede løsninger

VOL har fått innsyn i en tilsynsrapport fra betonglaboratoriet ved UiT - Norges arktiske universitet i Narvik, hvor de konkluderer med at byggetegningene og nasjonale standarder ikke er fulgt.

– Hva vil finansministeren gjøre for å hjelpe Kvitnes Gård og andre som sliter?

Stortingsrepresentant Kjell-Børge Freiberg (Frp) utfordrer finansministeren på tiltak for å hjelpe næringslivet i koronakrisen. Han sier Kvitnes Gård som bedrift er et speilbilde på distrikts-Norge som nå står på kanten av stupet.

– Var med overraskelse vi mottok budet fra Lofotkraft

Under en orientering til Sortland formannskap torsdag, sa Halvar Pettersen, administrerende direktør i Vesterålskraft AS, at selskapet ble overrasket da de forrige uke fikk bud fra Lofotkraft.

Barnehagesaken avgjort med en stemme

Overtakelsen av Børøya barnehage SA er ikke synonymt med at samtlige barn flytter til kommunale barnehager. En enkelt stemme avgjorde saken, og kommunen vil nå kjøpe den tidligere familiebarnehage.

Advarer om svindelforsøk

Trollfjord Kraft advarer på sine Facebook-sider om et pågående svindelforsøk.

Dette er årets arbeidsgiver

Gammelstua ved Lamarktunet er årets arbeidsgiver i Nordland.

Kili om Calanus-fabrikken: – Rapporten viser klare avvik

Torsdag orienterte Terje Kili, kommunalsjef teknisk, formannskapet i Sortland om at en uavhengig rapport gjort av UiT viser at det er klare avvik ved Calanus sin fabrikk på Holmen.

Vogntog har kjørt av veien

Et vogntog har kjørt av veien ved Langvatnet i Langvassdalen, ikke langt unna grensa mellom Nordland og Troms og Finnmark.

Mann funnet omkommet i Vestfjorden – søk avsluttes

En mann er funnet omkommet i Vestfjorden utenfor Bodø. Dermed avsluttes leteaksjonen som har pågått siden onsdag kveld.

Ekren ferdig i oktober november

Ifølge økonomisjef Tommy Løveng vil nye Ekren stå endelig ferdig i månedsskiftet oktober-november. Når dørene åpnes vil forhåpentlig også to rettstvister rundt hasteanskaffelsen av ny entreprenør være avgjort.

Hålogalandsveien får de strengeste miljø- og klimakravene noen gang

I en pressemelding opplyser Statens vegvesen at de vil halvere mengden med utslipp av karbondioksid (CO2) i forbindelse med bygging av Hålogalandsveien.

Andøyfisker fikk talentstipend

Fisker Sisilie Skagen Johnsen (27) fikk onsdag tildelt et talentstipend fra Samfunnsløftet til Sparebank1 Nord-Norge. – Det kommer godt med og skal brukes til utstyr om bord, sier Sisilie til VOL.

Mus skaper problemer – Maarud trekker potetgull

Maarud trekker et parti med Potetgull salt og pepper etter at en krattspissmus var i kontakt med en chipspose da den ble produsert.

984 nye koronasmittede siste døgn – 80 færre enn for en uke siden

Det siste døgnet er det registrert 984 koronasmittede i Norge. Det er 101 færre enn dagen før og 80 færre enn samme dag i forrige uke. Antallet aktive tilfeller i Nordland blir færre.

tirsdag 23.03 2021

Politiet ser alvorlig på juks i fiskerinæringa

Politiet med trusselvurdering: Ser alvorlig på systematisk juks i fiskerinæringen

mandag 22.03 2021

Han vil sette av stort område for å satse på helse og omsorg

Øksnes kommune ønsker å sette av et stort område til å dekke framtidig behov for arealer til helse- og omsorgsformål i Myre sentrum.

Han vil sette av stort område for å satse på helse og omsorg

Øksnes kommune ønsker å sette av et stort område til å dekke framtidig behov for arealer til helse- og omsorgsformål i Myre sentrum.

torsdag 18.03 2021

Erna Solberg trosset smittevernråd i vinterferien

Statsminister Erna Solberg og familien trosset smittevernråd og brøt regler mens de var på vinterferie på Geilo, melder NRK. Solberg beklager hendelsene.

– Denne sesongen har det gått mye ski, særlig av fjellski

Denne sesongen har det vært et stort salg av ski hos Corner Sport.

– Du bør ikke reise rundt for å besøke familie og slekt i påsken

Kommuneoverlege i Andøy, Astrid Holm, anbefaler at folk ikke reiser rundt i påska for å besøke familie og slekt.

EUs legemiddeltilsyn anbefaler fortsatt bruk av AstraZenecas vaksine

AstraZenecas vaksine er trygg og anbefales fortsatt av Det europeiske legemiddeltilsynet (EMA), til tross for rapporter om blodpropp hos nylig vaksinerte.

Utforkjøring på Holandshøgda

– Grunn til å heise flagget

– Gårsdagen var en gledens dag. Vi skulle nesten heist flagget, sier ambulanseillitsvalgt Line Ernestussen, som jobber ved ambulansestasjonen på Åse i Andøy.

Det blir slutt på hjemmevakt for ambulanseansatte i Vesterålen

I år skal ambulansearbeiderne på Andenes og Myre gå over til permanent vakt på vaktrom. Det samme skal skje på Åse og i Bø i 2022, men de to sistnevnte får en forlenget midlertidig ordning slik at de slipper å gå tilbake til hjemmevaktordning.

Sjark på grunn i Risøyrenna

Torsdag ettermiddag har en sjark gått på grunn i Risøyrenna i Andøy.

Ti bilførere bøtelagt

Politiet gjorde god fangst under kontrollen ved Kanstad torsdag formiddag.

Hadselværing blir leder på Sortland

Toni Gjessing startet mandag som ny daglig leder hos Nordvik Toyota Sortland. – Dette blir veldig spennende og jeg gleder meg, sier Gjessing fra Melbu.

«Nå kan kommunene overta gravferdsforvaltninga»

Formannskapet i Hadsel:

Roser boligprosjekt på Hadseløya

Boligprosjektet på Husby utenfor Melbu og planene om boliger i Sjøgata på Melbu får ros av formannskapet. – Jeg skulle ønske det sto i innstillingen at man er positiv, sier Ørjan Robertsen (MOS).

Øksnesværing tar båtkrangel til tingretten

En mann fra Øksnes har valgt å ta en båtkrangel til tingretten.

Været slår om – venter mye nedbør over Vesterålen

Torsdag er siste sjanse til å nyte godt vintervær i Vesterålen for en periode. Natt til fredag slår det om.

1.064 nye koronasmittede registrert siste døgn

Ved midnatt var det registrert 83.519 koronasmittede her i landet. Det er en økning på 1.064 siste døgn, noe som er 379 flere enn samme dag for ei uke siden.

Det første nye kystvaktskipet til Norge i sommer

Skroget til det første av tre nye kystvaktfartøyer kommer til Norge i sommer. Fartøyene skal opereres fra Kystvaktbasen på Sortland.

Slutter i tingretten for å bli advokat i Oslo

Dommerfullmektig Tora Ellingsen slutter i Vesterålen tingrett for å bli advokat i hovedstaden.

Politiet har ikke konkludert etter hyttebrann for seks måneder siden

Sortland lensmannskontor har etterforsket en hyttebrann i Osvolldalen i Sortland i mer enn seks måneder. Det ennå ikke tatt noen påtalemessig avgjørelse i saken.

Sortland utlyser fastlegestilling for andre gang. – Vi hadde kun en aktuell søker

Sortland kommune har utlyst to fastlegestillinger som begge er ledige fra begynnelsen av juni. Den ene er utlyst for andre gang, etter at kun en søker ble vurdert som aktuell da to stillinger ble utlyst for en stund siden.

Vil bygge leiligheter på branntomt

VOL har tidligere omtalt at branntomta i Strandgata 111 på Andenes ble solgt mot slutten av 2020. Nå er det klart at det skal bygges et nybygg med to leiligheter på tomta.

Politiet: Systematisk juks i fiskerinæringa utgjør en nasjonal trussel

I sin første trusselvurdering løfter politiet fram systematisk juks i fiskerinæringa som en alvorlig trussel. Politiet ser organisert kriminalitet av ulik grad.

Sortland utlyser fastlegestilling for andre gang. – Vi hadde kun en aktuell søker

Sortland kommune har utlyst to fastlegestillinger som begge er ledige fra begynnelsen av juni. Den ene er utlyst for andre gang, etter at kun en søker ble vurdert som aktuell da to stillinger ble utlyst for en stund siden.

Vil bygge leiligheter på branntomt

VOL har tidligere omtalt at branntomta i Strandgata 111 på Andenes ble solgt mot slutten av 2020. Nå er det klart at det skal bygges et nybygg med to leiligheter på tomta.

tirsdag 16.03 2021

Vil følge brøyting og strøing av gangveier bedre opp

Sortland kommune vil følge opp entreprenørene som brøyter i større grad enn tidligere for å sikre at det brøytes og strøs godt nok på fortau og gang- og sykkelveier.

torsdag 11.03 2021

Styreleder trekker seg

Styreleder i Andfjord Salmon, Roy Bernt Pettersen, takker for seg.

Psykisk syke får uforholdsmessig lang ventetid

– Denne saken handler minst om selve venterommet og aller mest om en verdig ivaretakelse av psykisk syke pasienter som må legges inn i Bodø, og den lange ventetiden på luftambulanse som de blir utsatt for.

Kristine Lindebø er ny journalist i VOL

Forrige uke begynte Kristine Lindebø som journalist og reportasjeleder i VOL. – Jeg liker å møte mennesker og høre deres historie. Alle har en historie, og hvis man begynner å prate med folk kommer det alltid noe spennende, sier hun.  

Sa ja til å gå inn i helsefellesskap med NLSH: – Det er en ganske ambisiøs satsing

Torsdag sa et enstemmig driftsutvalg i Sortland ja til å gå inn i et helsefellesskap med Nordlandssykehuset HF (NLSH). Dette innebærer at Vesterålen og Lofoten vil være bedre representert i samhandlingen med NLSH enn tidligere.

Byggtorget Hadsel:

Hege er ny daglig leder

- Noen sjanser skal en ikke la gå ifra seg, sier Hege Franziska Aspenes, ny daglig leder ved Byggtorget i Hadsel.

Her blir det asfalt i 2021

36,7 kilometer av de 210 kilometerne med fylkesveg som skal asfalteres i år, finner vi i Vesterålen.

Sortland pauser bruk av vaksine

I en pressemelding opplyser kommuneoverlege i Sortland, Mette Røkenes, at kommunen ikke kommer til å vaksinere med AstraZeneca-vaksinen inntil videre. Også Andøy kommune setter vaksiner fra produsenten på vent.

Krevende situasjon - må utsette konsert på nytt

Lykken har ikke smilt til Lofoten og Vesterålen Orkesterforening (LVO) detsiste året. Nok en gang er foreningen nødt til å utsette en konsert.

JYSK risikerer tvangsmulkt

Sortland kommune ved brann og redning har varslet JYSK-butikken i Handelsparken om at de kan bli bøtelagt.

Knallforhold i Ånstadblåheia: Åpen dag og gratis inngang for barn og unge

I Ånstadblåheia alpinpark er det etter forrige ukas snøbyger, blitt knallforhold. Lørdag er alpinanlegget en del av Kulturuka i Vesterålen. – Vi skal ha grilling og gratis inngang og leie av utstyr for barn, sier Rune Monrad.

Ny kommunedirektør i Sortland: – Man skal lytte dobbelt så mye som man prater

Rita Johnsen, som er ny kommunedirektør i Sortland, har utdanning som hjelpepleier, sykepleier og helsesøster. Hun har alltid vært opptatt av mennesker, og tror det kommer godt med når hun skal være administrativ leder for Sortland kommune.

søndag 07.03 2021

Boreal forlot David (14) i Lødingen

Onsdag tok David-Elias Jensen Mosesen bussen fra Sortland for å besøke bestemor i Sjøvegan under vinterferien. Lite visste han at han kom til å bli forlatt i Lødingen. Nå beklager busselskapet Boreal.

Boreal forlot David (14) i Lødingen

Onsdag tok David-Elias Jensen Mosesen bussen fra Sortland for å besøke bestemor i Sjøvegan under vinterferien. Lite visste han at han kom til å bli forlatt i Lødingen. Nå beklager busselskapet Boreal.

fredag 05.03 2021

Hyttebyggere tapte penger på konkurs

Vesterålen tingrett vil i løpet av kort tid avsi dom i en sak der to hyttebyggere mener de tapte penger på en konkurs i Svolvær.

torsdag 04.03 2021

Hålogalandsveien er inne på Nasjonal Transportplan: – En stor dag for regionen

Den mye omtalte Hålogalandsveien ser ut til å være et skritt nærmere realisering. Torsdag ble det kjent at regjeringen har lagt inn veistrekningen i Nasjonal Transportplan.

Tre biler har kollidert i Sortland sentrum – En ren forsikringssak

Vesterålspolitikere støtter omfordeling av vaksiner

Vesterålspolitikerne VOL har snakket med er positive til regjeringens endring i den nasjonale vaksinestrategien, hvor det blir lagt opp til at blant annet bydeler i Oslo med spesielt mye smitte skal få en større andel av vaksinene.

Vil dele ut penger fra grønt fond

Strid om fritidsbåt behandles av retten

En privatperson som kjøpte en fritidsbåt fra en profesjonell aktør i Vesterålen, møter selgeren i retten torsdag.

«Sørafrika-viruset» er ikke nye smittetilfeller

Bø-ordfører Sture Pedersen mener det er viktig å få fram at dagens rapporterte smitte av den sørafrikanske varianten, ikke er nye tilfeller, men et fåtall personer som allerede var kjent smittet.

Husker ikke å ha kjørt i fylla, men det husket mobiltelefonen

En mann i 20-årene må sone 26 dager i fengsel etter en nattlig kjøretur med bil og en promille på 1,95. Han ble avslørt ved at mobiltelefonen koblet seg til bilens Bluetooth.

689 nye koronasmittede siste døgn – 348 flere enn for en uke siden

Det siste døgnet er det registrert 689 koronasmittede i Norge. Det er 190 flere enn dagen før og 348 flere enn samme dag i forrige uke.

Etablerer destinasjonsforum i nord: – Tiden er moden, kanskje overmoden

Destinasjonsselskapene i Nord-Norge ønsker å jobbe tettere og mer strukturert for å møte behovene i fremtidens reiseliv. Derfor etablerer de nå et offisielt destinasjonsforum.

Åpner døra til sveisedrømmen

I et halvt års tid har de gledet seg, firkløveret Hallvor, Fredrik, Nicolai og Vegard. Men nå åpner Arne Holand på Momek Melbu døra slik at drømmen om å bli sveiser kan bli en realitet.

Umulig for mange å gi omsorg under pandemien

En av tre pårørende har under pandemien gjort mer enn tidligere for den de har omsorg for. Men mange på sykehjem ble det umulig å hjelpe.

tirsdag 02.03 2021

«Vi må slå ring rundt kulturlivet i pandemien»

søndag 28.02 2021

«Vi trenger et nasjonalt mål om folketallsvekst i distriktene»

lørdag 27.02 2021

Sendte Elvekroken-sak tilbake til administrasjonen

Kommunedirektøren ba under torsdagens formannskapsbehandling av omgjøringsbegjæringen som Naturvernforbundet kom med i fjor sommer om å få saken sendt tilbake.

fredag 26.02 2021

– Meir fysen på å bli fisker

Robin Alsos (17) fra Andenes er fast bestemt på å bli fisker. Etter å ha vært med på skreifisket utenfor Andøya i vinter, er ikke lysten blitt mindre. – Jeg blir bare mer og mer fysen, sier han.

Bli med inn i den «nye» Bunnpris-butikken

Bunnpris har pusset opp butikken i Merket på Andenes for seks millioner kroner. VOL har tatt en liten runde i butikken og her kan du se de viktigste nyhetene som kundene møter når butikken åpner i dag.

To døde i Bø skal obduseres

To personer som fredag og lørdag forrige helg ble funnet død, skal obduseres.

torsdag 25.02 2021

Politikerne vil at fastlegene skal få fastlønn

Et samlet formannskap gikk torsdag mot kommunedirektørens anbefaling om at fastlegene skal ha null-avtale. Politikerne ønsker å gi fastlegene fastlønn, men ber samtidig om en ny sak fra administrasjonen.

«Øksnesavisa beklager medieomtale av Kristian Haugen og Janne Kankaala»

Sortlending tatt uten førerkort for 23. gang

En mann i midten av 20-årene fra Sortland er dømt for råkjøring på E10 i Hadsel kommune. Dommen viser at mannen er tatt for å kjøre bil uten førerkort for 23. gang.

Sortlandmann fyllekjørte - får fengsel og bot som svir

En mann i 60-årene er dømt til en bot på 65.000 kroner. Han må også i fengsel i 21 dager.

Trengte personlig assistent, måtte bruke 225.000 kroner på advokat

En helsetrengende i Lødingen har brukt 225.000 kroner på advokathonorarer for å få endret et vedtak om personlig assistent. Nå krever advokaten at kommunen skal betale regninga.

Handelsparken-ansatt testet positivt for korona

En ansatt ved en butikk i Handelsparken i Sortland har testet positivt for korona.

Her innføres det kokepåbud for vann

Abonnenter ved den kommunale vannforsyninga i Bø, må belage seg på å koke drikkevannet.

Beredskapsleder i Hadsel: – Kommer det en blålysetat vil de slippe igjennom uten særlig forsinkelser

Tommy Løveng, beredskapsleder i Hadsel, sier steinraset i Fiskfjord har små konsekvenser for beredskapen til de berørte bygdene.

Beredskapsleder i Hadsel: – Kommer det en blålysetat vil de slippe igjennom uten særlig forsinkelser

Tommy Løveng, beredskapsleder i Hadsel, sier steinraset i Fiskfjord har små konsekvenser for beredskapen til de berørte bygdene.

Beslagla førerkort

En bilfører går kommende periode i møte uten førerkort.

«En ambisiøs og realistisk transportplan»

En person alvorlig skadd etter skred

En person har fått alvorlige skader etter et ras ved Kistrand mellom Fauske og Bodø torsdag morgen.

Vil legge frem fremdriftsplan for ny skole- og hall neste måned

I neste formannskapsmøte 25. mars, vil administrasjonen i Sortland legge frem forslag til fremdriftsplan for arbeidet med ny skole- og hall på Sortland.

Steinras stenger vei. Trafikk slippes forbi i puljer

Et ras har stengt fylkesvei 822 i Fiskfjord, etter at en stein raste ned i veien. Biler blir sluppet forbi i puljer med ledebil.

Steinras stenger vei

Et ras har stengt fylkesvei 822 i Fiskfjord.

Her svømmer 2,3 millioner luksusfisk. Testpanel sier den smaker bedre enn annen oppdrettslaks

God struktur og fast kvalitet på fisken er tilbakemeldingene som har kommet fra de som har prøvespist laks fra Nordlaks sin havfarm. Dermed kan selskapet sitte på ytterligere et kvalitetsprodukt når slaktingen starter i mars. 

Anders blir Rema-kjøpmann på Sortland

Siste helga i august overtar Anders Lian Fagerli driften av Rema 1000-butikken som ligger nord for Sortlandsbrua. – Det er en ære å få overta en slik butikk, sier han til VOL.

341 nye koronasmittede siste døgn – 17 færre enn for en uke siden

Det siste døgnet er det registrert 341 koronasmittede i Norge. Det er 49 færre enn dagen før og 17 færre enn samme dag i forrige uke.

NFF-Bjerketvedt: – Inngripende tiltak innføres uten forvarsel

Norges Fotballforbunds generalsekretær Pål Bjerketvedt mener regjeringen i for stor grad tar viktige beslutninger overfor idretten uten forvarsel.

Slik skal Norge gjenåpnes

En gradvis heving av tiltakene trinn for trinn i fire etapper. Det blir kjernen i den store planen for gjenåpning av Norge.

Sortlandsleger vil ha fastlønn og bli ansatt i kommunen:

– Det handler ikke om lønn, men om trygge rammer

Sortlandslegene som er selvstendig næringsdrivende og ikke ansatt i kommunen mener at når det har vært stort gjennomtrekk av leger gjennom mange år, er ansettelsesformen hovedgrunnen.

Nybygg hos Nordlaks vil fjerne 43 vogntog i uka fra veien

Med egen produksjon av isoporkasser, vil Nordlaks spare vegene for rundt 43 vogntog i uka. – Det vil merkes med betydelig mindre trafikk, sier kommunikasjonssjef Lars Fredrik Martinussen om gigantbygget de planlegger på Børøya.

fredag 19.02 2021

Havnestrid fortsatt ikke løst

Havna på Myre plages av store bølger og sjøen vasker ut havbunnen i deler av havna etter de statlige havneutbedringene for noen år siden. Samferdselsdepartementet innrømmer delvis skyld, men tar ikke regninga for tiltak.

«Den store fergebløffen»

Finansskandalen: 10 pensjonister forteller

Pensjonister ruinert i finansskandale: – Vi er skrapa bånn, vi har ikke penger til klær

Halvparten av de som lånte ut penger til skandaleselskapet «KBR Capital» er pensjonister – nå er trolig alle pengene tapt.

Brannruin blir nybygg

Boligen i Strandgata 111 på Andenes ble totalskadet i brann 4. september 2019. Nå rives brannruinen og skal erstattes med et nybygg.

torsdag 18.02 2021

100 søkere til museet allerede, men vil ha flere fra Vesterålen

Over 100 personer har søkt sommerjobb hos Hurtigrutemuseet siden de ble lagt ut i slutten av desember, men det ønskes flere søkere fra Vesterålen.

Siv Jensen går av som leder, peker på Listhaug som etterfølger

Siv Jensen kunngjorde torsdag ettermiddag at hun går av som leder for Fremskrittspartiet etter 15 år i posten. Hun tar ikke gjenvalg ved landsmøtet i mai.

Halvar støtter Sylvi som ny Frp-leder

Frp-nestor i Andøy Halvar Rønneberg er enig med avtroppende partileder Siv Jensen om at Sylvi Listhaug bør overta ledervervet i partiet.

– Har vært en tung, tung vei å gå

Daglig leder i Blokken skipsverft, Anders Stoltz-Rasmussen, sier det er trasig å måtte melde oppbud.

Dette er de nye besøksreglene fra i dag i Øksnes

Regelen med kun 3 faste besøkende per beboer opphører.

Anbefaler politikerne å ikke endre på oppdretts-ja i Godfjord

Kommunedirektøren i Sortland innstiller formannskapet på å ikke ta til følge de ni klagene på at kommunestyret ga Eidsfjord Sjøfarm oppdretts-ja i Godfjord.

fredag 12.02 2021

Kjølhågen er åpen igjen

Tingretten: Politiet må levere bilen tilbake

Vesterålen tingrett har pålagt politiet å levere en beslaglagt bil til ny eier, selv om mannen hadde kjørt bil ulovlig 22 ganger.

torsdag 11.02 2021

– Hold deg oppdatert eller hold deg i fjæra

Hovedredningssentralen Nord-Norge melder fra om stor snøskredfare. – Hold deg oppdatert på varsom.no eller hold deg i fjæra, er oppfordringen fra HRS.

Kommunedirektøren får ny utvidet myndighet

Mens Rødt ønsket at fullmakten i forbindelse med koronaviruset skulle legges til formannskapet, ønsker resten av kommunestyret at denne skulle gå til kommunedirektøren slik foreslått.

Foreslo å gi S&K Eiendom 80.000 kroner. Ble nedstemt

Høyre ønsket at Sortland kommune skulle tilby S&K Eiendom AS 80.000 kroner for arealet kommunen vil ha til utrykningsvei. Det var ikke majoriteten av kommunestyret enige i.

Stor uenighet rundt prioritering i vannsaken

Politikerne i Sortland var ikke enig om hva som må prioriteres for å få sikret og styrket vanntilsiget i kommunen. Høyre og Frp ønsket blant annet å ferdigstille dam ved Storvatnet, noe de ikke fikk tilslag for.

Må oppfylle pålegg innen 30. juni for å unngå tvangsmulkt

Andøy kommune får tvangsmulkt fra Arbeidstilsynet dersom ikke pålegg ved brannstasjonene på Andenes og Risøyhamn ordnes innen 30. juni 2021.

Liv gir 10 millioner til korona-rammede bedrifter, og holder tilbake utbytte på en halv milliard kroner

Sparebanken Nord-Norge setter av 10 millioner kroner til turist-selskaper som er rammet av korona.

Flytter Andøy-markering til november

Den planlagte Andøy-markeringen i hovedstaden flyttes nå til november. -Vi ønsker at dem som skal være med til Oslo får forutsigbarhet og føler seg trygge, sier prosjektleder Siv Loe.

Widerøe endrer rute etter at SAS kansellerer morgenfly til Oslo

Det såkalte pyjamasflyet fra Andenes blir nå nesten som et formiddagsfly å regne fra 1. mars. Årsaken er at SAS kutter morgenflyet fra Bodø til Oslo.

– Kommunen er oppmerksom på at vi selvfølgelig må betale det som er rimelig pris eller markedspris

– Når man kjøper eiendom til offentlige formål er det ikke markedspris som gjelder, men vi pleier å betale tilnærmet markedspris, sa teknisk sjef i Sortland Terje Kili til VOL i går. Nå mener han sitatet er tatt ut av sammenheng.

Vurderer erstatning i ny strid om sykehusbukta

Hadsel kommune har besluttet å holde tilbake utbetalingen av en faktura på 750.000 fra Stokmarknes Handelseiendom. Dersom forholdene ikke blir rettet, vil kommunen vurdere krav om erstatning.

onsdag 10.02 2021

Aktor mener mann bør ni måneder i fengsel

En ung mann fra Vesterålen bør dømmes til ni måneder ubetinget fengsel for blant annet brannstifting i Blokken i Sortland.

søndag 07.02 2021

Får midler til balkong-sikring

Kulturminnefondet har bevilget kr 50 000 i straksmidler til Sortland tuberkolosehjem, eller Lihallen. Tilskudd gis til sikring av balkong i 2. etasje på det tidligere tuberkulosehjemmet.

fredag 05.02 2021

To vesterålskunstnere får hjemmeresidens

Landsdelens skapere av kunst- og kultur er sterkt rammet av koronakrisen. 35 av dem får nå stipend fra Samfunnsløftet til kortreiste residensopphold. To av disse er fra Vesterålen.

Liten skrens ble dyr affære for ung mann

En fersk bilfører fra Hadsel må møte i tingretten etter at han ble bøtelagt for skrens med bilen.

Lørdag kan du lytte til den første episoden av Fiskeribølgen

Lørdag har den første episoden av Fiskeribølgen premiere – en podcast laget av Rigmor Anna Dava og Åshild Eliassen. Temaet er naturlig nok 200-årsmarkeringen av tragedien på havet utenfor Andenes i 1821.

Her solgte de flest biler i 2020

Etter at Toyota slo knockout på de andre bilmerkene i Vesterålen i 2019, slo Volkswagen tilbake i 2020.

Ekren: Håper på syv millioner fra bankgaranti

Hadsel Eiendom har et håp om å få de reelle kostnadene redusert med syv millioner kroner når endelig status gjøres opp for byggingen av heldøgns bemannede omsorgsboliger på Ekren ved Melbu.

torsdag 04.02 2021

Her åpner snart møteplassen «Huset for alle»

Øksnes Entreprenør og Øksnes kommune inngår et unikt samarbeid og lanserer møteplassen «Huset for alle» i Myre sentrum. Her kan både unge og eldre møtes.

Slokket pipebrann i Sortland

Brannvesenet rykket i ettermiddag ut til en pipebrann i Sortland.

– En kjempegod nyhet om Eidsfjord Sjøfarm

Varaordfører Tove Mette Bjørkmo i Sortland vil gratulere Eidsfjord Sjøfarm med første steg for Eidsfjord Giant.

«Eidsfjord Giant» kom gjennom nåløyet: – Vanskelig å beskrive hva det betyr for oss

Torsdag ettermiddag kunne Holmøy endelig dele nyheten om at Eidsfjord Sjøfarm har fått grønt lys på utviklingstillatelser til utviklingskonseptet «Eidsfjord Giant».

Tankbil i grøfta

Åpner for konsesjon til Eidsfjord Sjøfarm

Fiskeridepartementet har snudd og vil gi konseptet Eidsfjord Giant konsesjon.

Yuuka Yuuka Sushi åpner i Petroleum-bygget

Yuuka Yuuka Sushi, som fra før har restauranter i Harstad og Narvik, har kjøpt bygget til Petroleum Bar. Snart åpner de sushirestaurant, og etter hvert gjenåpnes også Petroleum Bar.

Håper å få ungdomsklubben på det politiske bordet i mars

Går alt rette veien, vil saken om etablering av ungdomsklubb på Melbu - i regi av ungdommene selv - komme på det politiske diskusjonsbordet i mars.

– Tenkte med en gang at dette er en sang

Lørdag er det 200 år siden 30 fiskere omkom på havet utenfor Andenes. – Jeg ble inspirert første gang jeg hørte historien og tenkte med en gang at dette er en sang, sier Ola Bremnes, som nå gir ut «Balladen om Jonas Falch».

Hun er nå sorenskriver for Vesterålen tingrett

Kirsti Ramberg er utnevnt som konstituert sorenskriver for Vesterålen tingrett.

286 nye koronasmittede siste døgn – 81 færre enn for en uke siden

Det siste døgnet er det registrert 286 koronasmittede i Norge. Det er fem færre enn dagen før og 81 færre enn samme dag i forrige uke.

søndag 31.01 2021

Usikkert hvor ny sorenskriver skal virke og bo

Når tre tingretter i løpet av året mest sannsynlig blir én med tre rettssteder, under navnet Midtre Hålogaland tingrett, blir mye likevel ved det gamle. Det oppstår imidlertid et vakuum: Hvor skal ledelsen være og hvor skal den kommende sorenskriveren virke og bo?

lørdag 30.01 2021

Vil ansette miljøterapeut ved Sortland ungdomsskole

Sortland kommune vil i løpet av neste uke lyse ut en miljøterapeutstilling ved Sortland ungdomsskole. Dette er ett av tre tiltak som kommunen jobber med for å styrke arbeidet med barn, unge og foresatte.

fredag 29.01 2021

Konserter går trolig som planlagt fra februar:

Håper på Sivert Høyem i Kulturfabrikken

Konserter Kulturfabrikken hadde planlagt denne måneden er avlyst, men produsent for kulturprogrammet Fredrik Olav Arntsen Haga håper alt kan gå som planlagt fra februar. I så fall blir det blant annet konsert med Sivert Høyem.

torsdag 28.01 2021

Tilbyr åpen kirke under brann-ofrenes begravelse

Begravelsen til de omkomne etter brannen i Kobbedalen i Andøy vil også bli markert i Andøy kommune.

Fyllekjører nektet å forklare seg

En bøfjerding i 20-årene nektet å forklare seg, men bevisene ble av Vesterålen tingrett vurdert som så sterke at mannen ble idømt fengsel og fradømt retten til å kjøre bil. Han fikk også en bot og må betale saksomkostninger.

Kolliderte i sentrum

To biler kolliderte i sentrum av Sortland.

Avslo Kjempenhøy-søknad: – På tide å sette foten ned

Formannskapet i Sortland avslo torsdag enstemmig søknad om mindre endringer i reguleringsplanen for Kjempenhøy Boliger på Sortland.

GRENSESTENGING: – En katastrofe for Røst

Konsekvensene av stengt grense slår forskjellig ut i Lofoten og Vesterålen. – Det vil være en katastrofe, sier Elisabeth Mikalsen, som er ordfører på Røst.

Sortland: Politiet leter etter covid-smittet mann

Nordland politidistrikt har opprettet en straffesak mot en person som er siktet for å ha oppgitt uriktige opplysninger i forbindelse med grensepassering inn til Norge.

Stengte Øksnes-fjorder for sildefiske

Steinsvik mener fremstillingen av saken er skjev og tendensiøs

Steinsvik Hus & Entreprenør AS sin advokat mener fremstillingen av Kjempenhøy-saken er skjev og tendensiøs. Derfor ble det onsdag sendt ut supplerende merknader til alle formannskapsmedlemmene i Sortland.  

SJØMATMØTE KL 13.00: – Har arbeiderne på plass

Stengte grenser inn til Norge får små konsekvenser for fiskemottakene på Andenes. – Det får ingen betydning for oss, sier Ragni Mortensen hos Jangaard Export.

Kan vaksinere 5.000 i uka

Hittil er det 154 personer som har fått første dose med koronavaksine i Sortland. Det estimeres at det kan vaksineres 5.000 personer i uka, men det fordrer at kommunen får flere vaksinedoser.

onsdag 27.01 2021

– Må ha vei for å pendle

Oddmund Amundsen ser store utviklingsmuligheter for Dverberg når satellittbasen i Børvågen er ferdig. – Men det forutsetter at veien til Skogvoll-krysset rustes opp, sier han.

torsdag 21.01 2021

Seks års kamp over

Nå har Egil Kristoffersen & Sønner i Bø, etter seks år, fått endelig klarsignal for deres oppdrettsvirksomhet ved Gaukværøya.

Kraftig passasjernedgang for alle, men nesten normalt med avganger på Andøya

2020 endte med en kraftig nedgang i passasjertallet ved flyplassene i regionen. Dette gjelder også for flyavganger på Skagen og på Evenes, men på Andøya hadde de nesten normalt antall avganger.

AIL-spilleren har signert for FC Nordsjælland

AIL-spilleren Moutaz Alzobi (16) har akkurat signert for den danske Superligaklubben FC Nordsjælland. Klubben har et av Europas beste akademier for unge fotballspillere.

Slik kjører du inn til koronatest

Andøy kommune har tatt i bruk den nye teststasjonen for koronavirus på Andenes. De som skal utfører testene ber om at man kjører inn til stasjonen fra en bestemt retning. Her kan du se hvordan.

Arbeidstilsynet stanser ikke arbeidet ved byggeplass etter fallulykke

Mandag falt en person fem meter i en fallulykke ved en byggeplass på Sortland. Arbeidstilsynet har ikke funnet noen grunn til å stanse bedriftens arbeid på byggeplassen.

Uvær stoppet Lødingen-ferga

Melder vindkast opp mot 35 meter i sekundet

Meteorologisk institutt forventer kraftige vindkast i Lofoten og Vesterålen, men meteorolog Jon Austerheim understreker at de kraftigste kastene ligger an til å bli veldig lokale.

Sortland IL trener igjen

I går begynte Sortland IL med treninger igjen, etter at regjeringen åpnet for trening med kontakt.

Markerte trafikkofrenes dag på Sortland

I går ble trafikkofrenes dag markert på Sortland. Ni fakler ble tent for de ni som mistet livet i trafikken i Nordland i fjor.

lørdag 16.01 2021

Calanus slipper ny kontroll - krever Sortland kommune for titusener

Sortland kommune påla Calanus AS å gjøre ny kontroll av konstruksjonssikkerheten for deres nybygg på Holmen i Sortland. Dette slipper nå selskapet som krever å få dekt sine omkostninger av kommunen.