Tema

torsdag 22.08 2019

Fôret hadde gått ut på dato:

Mattilsynet reagerer på at villfanget torsk fôres med menneskeføde som har gått ut på dato

Mattilsynet har overfor et firma som driver med levendelagring av torsk i Øksnes, reagert på at torsken fôres med matvarer som i utgangspunktet var tiltenkt human konsum, men som har gått ut på dato. – Ingen fare, fôret er av god kvalitet, sier daglig leder i Øksnes-selskapet.

onsdag 24.07 2019

Det er laks Gunnar Klo AS tjener på

Mens Gunnar Klo AS tapte nesten 17 millioner på hvitfisk i fjor, berget oppdrettsselskapet Øyfisk AS med 80 millioner i pluss totalen for selskapet.

mandag 22.07 2019

Allerede overfisket torskekvotene

Mens resten av kystfiskeflåten har redusert sine torskelandinger i 2019, har gruppen stor kyst fisket mer torsk, og er havnet på minussiden i statistikken.

lørdag 22.06 2019

Fantastisk vekst for hvitfisknæringen

Hele hvitfisknæringen, kan glede seg over årets skreiopptur. Aldri tidligere har det blitt solgt mer skrei, og prisene når all-time high.

mandag 17.06 2019

– Som forventet, men skuffet

Leder av Øksnes Fiskarlag, Geir Rognan, sier nedgangen i torskekvotene for neste år var som forventet. Han er likevel skuffet og mener det er på tide å revurdere metodene for kvotefastsettelse.

onsdag 12.06 2019

Torsk vil gyte lengre nord

Så langt viser forsøkene at jo høyere temperaturer jo dårligere torskeegg.

mandag 03.06 2019

Suksess for nytt BioMar-fôr

Biomar AS har lykkes med å utvikle og tilpasse et egnet tørrfôr til villfanget torsk.

tirsdag 26.03 2019

Henningsvær på torsketoppen

Myre ned av tronen

De store fiskerihavnene Myre og Båtsfjord må nå se seg slått av Henningsvær med tanke på landinger av fersk torsk.

mandag 18.03 2019

Har ikke råd til å kjøpe torsk fra egen båt

– De prisene som er nå, er ikke bærekraftig, sier Jon-Edvard Johnsen i Hovden Fiskeindustri AS. Nå leverer Johnsens egen båt på Andenes.

onsdag 13.03 2019

Tok imot første torskefangst

Historisk dag for Viking Øksnes

Det var stor glede hos Viking Øksnes i Alsvåg i dag da bedriften tok imot sin aller første leveranse av torsk. Slakteriet satser nå for fullt på kombinasjonsdrift av både laks og hvitfisk – i ett og samme anlegg.

tirsdag 12.03 2019

Snurrevadfangst på 103 tonn

Forrige uke ble en torskeuke på det jevne i Vesterålen. Det gjøres likevel store fangster. På Myre var det en båt som leverte 103 tonn torsk.

onsdag 27.02 2019

«Skitvær» bremset torskefisket:

Ligger betydelig bak fjoråret

Til nå har det vært en betydelig nedgang i torskefisket i Vesterålen sammenlignet med fjoråret. Det er særlig i Øksnes at forskjellen er stor. Dårlig vær har skapt trøbbel for fiskerne.

mandag 18.02 2019

Været dempet fisket

Det ble «bare» landet 1.296 tonn torsk i forrige uke. Dårlig vær la en kraftig demper på fisket utenfor Vesterålen.

lørdag 09.02 2019

Nå kan du lagre din levende torsk lenger

Fiskeridirektoratet har en ny ordning på plass som gir mulighet for å lagre levende torsk lengre. Dette samtidig som det blir innhentet mer kunnskap.

mandag 04.02 2019

Andøy er fortsatt på torsketoppen

I uke fem ble det landet mer torsk i Vesterålen enn sammenlagt for de fire første ukene. Det er fortsatt Andøy som er på torsketoppen i regionen, selv om det er jevnt med Øksnes.

fredag 01.02 2019

Ønsker nytt anlegg for mellomlagring av torsk

Levende Mellomlagring Vesterålen AS søker om etablering av nytt anlegg for mellomlagring av fisk, samt utvide eksisterende anlegg i lokalitet Staven.

Råfisklaget om svart salg av fisk:

– Ganske alvorlig

Omsetningssjef i Norges Råfisklag, Willy Godtliebsen, mener det er enkelt for fiskerne å selge fisk lovlig til private husholdninger.

- Fine dager og gode penger:

Martine (23) fra Sortland er lærling om bord i sjark på Bleik

Martine Oxlund (23) stortrives som lærling sammen Dag og Christer om bord i «Theo» på Bleik.

mandag 28.01 2019

I fjor satte Knut Roald og trålmannskapene ny rekord

De fire vesterålstrålerne som er eid av Holmøy Maritime AS, fisket til sammen i overkant av 28.300 tonn torsk, hyse og sei i 2018. Knut Roald Holmøy anslår fangstinntekten i 2018 til 640 millioner kroner. Det er ny rekord.

mandag 21.01 2019

Skreien har meldt sin ankomst:

Torsk for 13 millioner

I forrige uke ble det landet torsk for 13 millioner kroner i Vesterålen. Det er mer enn de to foregående ukene til sammen.

torsdag 20.12 2018

Forskningsrådet gir 24 millioner til forskning:

Skal undersøke hvordan lakseoppdrett påvirker torsken

Hvorvidt lakseoppdrett påvirker torsken er noe som lenge har blitt diskutert blant folk langs Norskekysten. Nå bevilger Forskningsrådet 24 millioner kroner til kartlegging av nettopp dette.

mandag 03.12 2018

Bonusordning for levendefangst av torsk:

Foreslår ikrafttreden en måned tidligere

I forkant av årets reguleringsmøte ble det av Fiskeridirektør Liv Holmefjord foreslått at bonusordningen for levendefangst av torsk ikke skulle tre i kraft før i mai. Nå foreslår hun derimot at denne skal tre i kraft 1. april.

lørdag 13.10 2018

Torskeoppdrett kan bli lønnsomt

Dette konkluderer en forskerrapport.

tirsdag 09.10 2018

Havfisk melder om nedgang i torskefisket

Trålerrederiet Havfisk hadde en nedgang i fiskefangstene for tredje kvartal, og det er fangsten av torsk som drar tallene ned.

mandag 30.07 2018

Har to fiskemottak på Andenes:

Klippfiskselskap bedra resultatet med salg av hoder, rygg og lever

Klippfiskselskapet Jangaard Export bedra årsresultatet for 2017 ved å ta i bruk flere deler av fisken enn kun den det lages klippfisk av. Selskapet har også to fiskemottak i Andenes.

tirsdag 24.04 2018

Tromsø:

Fanget torsk med ølboks i magen

Da Trond Herfindal fisket på yttersida av Kvaløya i helgen, fikk han mer enn han ønsket på kroken. – Nok et eksempel på hvor vanvittig vi behandler naturen, sier Naturvernforbundet.

fredag 20.04 2018

Skaper 30 til 35 arbeidsplasser

Her er gruppen bak Viking Innovation AS

– Samarbeidet kom i gang tre uker før påske, så det har vært en heftig arbeidsrunde, sier Andre Reinholdtsen, som eier Myre Havbruk AS. Det er totalt fem selskaper som står bak Viking Innovation AS.

tirsdag 17.04 2018

Andre Reinholdtsen:

Vil satse på torsk i Alsvåg

Andre Reinholdtsen vil bruke lakseslakteriet i Alsvåg som torskeslakteri.